Поиск по базе сайта:
Надія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Загальні положення icon

Надія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Загальні положення
НазваНадія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації01.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Надія Гура.


Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків


Загальні положення


1. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (далі – Методика) призначена для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як нової організаційної форми господарювання та форми управління житлом. Методика розроблена на основі Законів України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. №2866 та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, інших нормативно-правових актів.

2. Методика спрямована на систематизацію та уніфікацію даних бухгалтерського обліку в ОСББ на рахунках та в регістрах бухгалтерського обліку. Методика може використовуватись також житлово-будівельними кооперативами (ЖБК).

3. Методика містить рекомендації щодо використання рахунків бухгалтерського обліку в ОСББ, відображення на них різних господарських операцій, щодо форми бухгалтерського обліку та порядку складання кошторису витрат і доходів ОСББ.

4. Метою ведення бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків є надання співвласникам будинку та контролюючим органам повної, правдивої та неупередженої інформації про отримані з різних джерел доходи та здійснені витрати протягом звітного періоду, а також про стан активів, капіталу та зобов’язань.

5. Основні фактори, які визначають побудову обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, полягають в наступному:

- ОСББ – об’єднання добровільне, але його основою є наявність спільного майна, тому утримання будинку є обов’язковим; це обумовлює необхідність створення умов найбільшого сприяння для ОСББ, особливості відображення в обліку житлового будинку, обов’язковість участі у видатках усіх співвласників (членів і нечленів ОСББ) і відповідне відображення розрахунків з ними в обліку тощо;

- неприбутковість ОСББ обумовлює відповідні правила оподаткування, обліку і звітності; податок на прибуток ОСББ сплачують тільки від здійснення некомерційної господарської діяльності (надання в оренду майна тощо);

- діяльність ОСББ пов’язана з обслуговуванням житлового будинку, тому методологія обліку в них, яка в основі своїй відповідає методології обліку в неприбуткових організаціях, має багато спільних рис з обліком на підприємствах житлово-комунального господарства (ЖКГ);

- об’єднання співвласників створюють для забезпечення власних потреб, тому в них практично відсутні процеси виробництва і реалізації послуг, що обумовлює ряд податкових і облікових наслідків, а саме: оскільки відсутня поставка послуг, відсутній об’єкт оподаткування податком на додану вартість, крім окремих послуг від надання в оренду майна у разі, якщо їх обсяг перевищує встановлену законодавчо межу; відсутність реалізації послуг робить недоцільним використання рахунків 90 „Собівартість реалізації” і 70 „Дохід від реалізації”, а відсутність процесу виробництва робить недоцільним використання для обліку витрат рахунку 23 „Виробництво”;

  • ОСББ – організація невелика як за обсягом доходів і витрат, так і за кількістю персоналу, тому методологія обліку в них повинна бути максимально спрощеною.

6. Розрахунок валових витрат і валових доходів об’єднання співвласників здійснюють тільки з операцій надання в оренду майна та іншої некомерційної господарської діяльності; до валових доходів включається уся сума орендної плати (без ПДВ у разі його сплати), до валових витрат включається вартість комунальних послуг та відшкодування експлуатаційних витрат і плати (податку) за землю, сплачувані орендарем.

^ 2. Бухгалтерські рахунки для обліку в ОСББ


8. У додатку 1 запропоновано скорочений план рахунків для відображення господарських операцій ОСББ. Рахунки і субрахунки відповідають Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. Об’єднання співвласників можуть максимально спрощувати рахунки порівняно із запропонованими зменшенням кількості рахунків і субрахунків,

9. Капітал ОСББ відображають на рахунках 42 (додатковий капітал) та 44 (прибуток або збитки); статутний капітал в ОСББ відсутній.

10. До складу необоротних активів включаються основні засоби (рахунок 10) та нематеріальні активи (рахунок 12) у разі їх наявності. Житловий будинок обліковують поза балансом виходячи з принципу автономності в бухгалтерському обліку і відображають в аналітичному обліку.

11. Оборотні активі можуть включати виробничі запаси (рахунок 20), малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок 22), грошові кошти в касі (рахунок 30) і на поточному рахунку (субрахунок 311), дебіторську заборгованість: членів об’єднання, бюджету з субсидій, пільг (субрахунок 377), підзвітних осіб (субрахунок 372), інших дебіторів (субрахунок 377), орендарів (доцільно використовувати окремий субрахунок 379).

12. У складі зобов’язань обліковують кредиторську заборгованість – постачальникам (рахунок 63), бюджету (рахунок 64), органам соціального страхування (рахунок 65), персоналу із заробітної плати (рахунок 66), іншим кредиторам (субрахунок 685), – і цільове фінансування (рахунок 48) мешканців будинку, бюджету (субсидії, пільги, дотації), інших юридичних та фізичних осіб.

Надходження від членів об’єднання, як у межах плати за утримання будинку (квартирної плати), так і додаткові, обліковують як цільові внески на рахунку 48 “Цільове фінансування та цільові надходження” на відміну від підприємств житлово-комунального господарства, які використовують рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

13. Витрати об’єднання співвласників обліковують на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9. На рахунку 84 “Інші операційні витрати” відкривають субрахунки за видами витрат – податкові платежі, оплата послуг з обслуговування ліфтів, з санітарної очистки, послуг банку тощо. Не перехідному етапі з певними застереженнями можливе використання рахунку 23 для обліку витрат.

14. Доходи ОСББ обліковують на рахунку 71 “Інший операційний дохід”, в основному на субрахунках 719 “Інші доходи від операційної діяльності” та 713 “Дохід від операційної оренди активів”. Можливо використання рахунку 71 без субрахунків.


^ 3. Облік витрат, доходів та фінансових результатів діяльності ОСББ

15. До витрат ОСББ відносяться:

— матеріальні витрати ( їх частка в ОСББ незначна);

—заробітна плата обслуговуючого персоналу (голова правління, бухгалтер, прибиральниці, двірники та інші);

— відрахування органам соціального страхування;

— амортизація основних засобів (крім житлового будинку);

— податкові платежі;

— утримання місць загального користування (опалювання, освітлення і т.д.);

— відсотки, що сплачуються за послуги банку, обчислювального центру;

— плата банку за касове і банківське обслуговування;

— поточний ремонт житлового будинку;

— плата за обслуговування ліфтів;

— плата за санітарну очистку території;

  • перерахування платежів комунальним підприємствам з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення і т.д.

16. Витрати відображають по дебету відповідних субрахунків рахунків класу 8 та по кредиту рахунків 20, 66, 65, 13, 63, 64, 372, 685 тощо.

17. У додатку 2 наведено бухгалтерські проведення з обліку витрат ОСББ.

18. Основними доходами ОСББ є:

  • цільові внески членів об’єднання в рамках ставок квартирної плати (плати за утримання будинку);

  • цільові внески членів об’єднання понад ставки плати за утримання будинку, встановлені загальними зборами – додаткові збори з співвласників на заробітну плату обслуговуючого персоналу, ремонт будинку, створення спеціальних фондів тощо;

  • доходи від здачі в оренду приміщень та іншого майна ОСББ і доходи від іншої некомерційної господарської діяльності (при їх наявності);

— державні субсидії малозабезпеченим сім'ям;

— відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надходять з бюджету;

— дотації з бюджету на відшкодування збитків ОСББ (у разі їх наявності);

  • цільові внески нечленів об’єднання.


19. Доходи від оренди включають суму орендної плати та відшкодування орендарями нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території. Розмір відшкодування визначається шляхом множення фактичних витрат ОСББ на утримання 1 кв.м житлової площі на площу наданого в оренду приміщення. Плата за землю, яка стягується з орендаря, розраховується за звичайними, не пільговими ставками, і включається як до валових доходів, так і до валових витрат ОСББ за операцією оренди.


20. ОСББ сплачують ПДВ тільки з доходів від оренди та іншої некомерційної господарської діяльності у разі перевищення встановленого законодавчо розміру доходу для реєстрації платниками ПДВ. У додатку 3 наведено перелік основних доходів ОСББ з точки зору виникнення податкового зобов’язання з ПДВ.


21. Надходження від членів ОСББ, з бюджету та цільові внески від нечленів ОСББ обліковують як цільове фінансування на рахунку 48. Нарахування заборгованості з цільового фінансування відображають по дебету субрахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” і по кредиту рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” з одночасним визнанням доходу (кредит рахунку 71 “Інший операційний дохід»).


22. У додатку 4 наведено бухгалтерські проведення з обліку доходів ОСББ.
23. Розрахунки з мешканцями будинку треба відображати з урахуванням відсотків, які відразу утримує банк за обслуговування. Дебіторську заборгованість мешканців і дохід ОСББ відображають у повному розмірі, при цьому суму відсотків банку списують з кредиту субрахунку 377.1 на витрати ОСББ. У додатку 5 наведено приклад відображення в обліку розрахунків з мешканцями з урахуванням утриманих банком відсотків за обслуговування.


24. У кінці звітного періоду витрати і доходи списують на рахунок 79 „Фінансові результати”; визначений на ньому отриманий прибуток або збитки списують на рахунок 44 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”:

Списання витрат на рахунок фінансових результатів здійснюють у дебет рахунку 79 з кредиту рахунків 80,81,82,83,84.

Доходи на рахунок фінансових результатів списують у кредит рахунку 79 з дебету субрахунків 713, 718, 719.

Непокриті збитки (у випадку перевищення витрат над доходами) списують з кредиту рахунку 79 у дебет рахунку 44; нерозподілений прибуток списують з дебету рахунку 79 у кредит рахунку 44.

^ 4. Облік активів, капіталу і зобов’язань

25. Житловий будинок обліковують поза балансом і відображають в аналітичному обліку. Витрати на ремонт житлового будинку списують на витрати ОСББ; у разі здійснення ремонту за рахунок цільових надходжень від сторонніх осіб і організацій при визнанні витрат на ремонт визнається дохід у тій же сумі.

26. Основні засоби, придбані за власні кошти, відображають по дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та по кредиту субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; введення основних засобів в експлуатацію відображають по дебету рахунку 10 «Основні засоби» списанням з кредиту рахунку 15. ПДВ, сплачений постачальникам, включають до складу первісної вартості придбаних основних засобів.

27. При придбані основних засобів за рахунок коштів цільового фінансування дохід і витрати визнаються при нарахуванні амортизації на ці основні засоби; ПДВ, сплачений постачальнику, відображається не зменшенням цільового фінансування, а зараховується до вартості придбаних основних засобів, оскільки ОСББ не є платниками ПДВ. У додатку 6 наведено приклад відображення в бухгалтерському обліку придбання комп’ютера за рахунок коштів цільового фінансування.

28. Зарахування на баланс основних засобів, переданих об’єднанню співвласників безкоштовно (органами місцевої влади, іншими юридичними або фізичними особами), відображають по дебету рахунку 10 у кореспонденції із кредитом рахунку 42 «Додатковий капітал».

29. Нарахування амортизації основних засобів здійснюють згідно із положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Доцільно нараховувати амортизацію основних засобів прямолінійним методом у зв’язку з незначною кількістю і номенклатурою основних засобів та відсутністю податкових наслідків. Нарахування амортизації основних засобів (крім житлового будинку) відображають по кредиту рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» у кореспонденції з дебетом рахунку 83 «Амортизація». При нарахуванні амортизації по безоплатно отриманих та придбаних за рахунок коштів цільового фінансування основних засобів одночасно визнається дохід в сумі нарахованої амортизації по кредиту рахунку 71 у кореспонденції з дебетом рахунку 42 «Додатковий капітал» (по безоплатно отриманих основних засобах) або рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» (по основних засобах, придбаних за рахунок цільового фінансування).

30. Придбання запасів відображають по дебету рахунків обліку запасів (20,22) та по кредиту рахунків розрахунків з постачальниками (63) або іншими кредиторами (685). Податок на додану вартість, сплачений у складі вартості запасів, включають до первісної вартості цих запасів.

31. Оцінку запасів при їх передачі у використання здійснюють згідно із положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Доцільно оцінювати запаси за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів у зв’язку з незначною кількістю і номенклатурою запасів. В окремих випадках може бути доцільним використовувати метод середньозваженої собівартості. Передачу запасів у використання відображають по кредиту рахунків 20 і 22 у кореспонденції із дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати».

32. Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списують з балансу при передачі їх в експлуатацію з організацією в подальшому оперативного кількісного обліку цих предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом терміну їх корисного використання. Витрати на ремонт та обслуговування МШП протягом терміну їх експлуатації відносять до витрат ОСББ. Можливо вести облік МШП на рахунку 20 «Виробничі запаси» без використання рахунку 22 «МШП». Межу вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів і основних засобів об’єднання співвласників визначають самостійно.

33. Нарахування заборгованості перед постачальниками комунальних послуг відображають по дебету рахунку 84 «Інші операційні витрати» та по кредиту рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». При перерахуванні коштів постачальникам заборгованість списують з дебету рахунку 63 у кореспонденції з кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках».

34. Нарахування заборгованості з податків і зборів відображають по кредиту рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами», з платежів органам соціального страхування – по кредиту субрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» у кореспонденції, головним чином, із дебетом рахунку 84; утримання із заробітної плати відображають по дебету рахунку 66 «Розрахунки з виплат працівникам».

35. Нарахування заробітної плати здійснюють згідно із законодавством і відображають по кредиту рахунку 66 у кореспонденції із дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату праці».

36. Усі інші господарські операції відображають в обліку, як на інших підприємствах, згідно з діючою методологією бухгалтерського обліку.


^ 5.Організація бухгалтерського обліку в

об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків


37. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в об’єднанні несе голова правління ОСББ.


38. Одним із основних документів, що визначає діяльність ОСББ, їх доходи і витрати, є кошторис доходів і витрат на рік, який складається на основі бухгалтерських даних (головою правління, бухгалтером об’єднання, членами правління) і затверджується на загальних зборах згідно із статутом ОСББ. На зборах одночасно здійснюється затвердження виконання кошторису за попередній рік та кошторису на поточний рік.

У додатку 7 наведено приклад кошторису доходів і витрат ОСББ; на практиці кошторис доцільно подавати з більшим ступенем деталізації: наприклад, окремо оплата праці та нарахування на неї для різних категорій персоналу, податки і збори за їх видами тощо.

Щорічно виконання кошторису та правильність ведення бухгалтерського обліку перевіряє обрана згідно із статутом ревізійна комісія. Акт ревізійної комісії затверджується загальними зборами.


39. Формування первинних документів і звітності, організація документообороту, ведення регістрів аналітичного обліку здійснюється в ОСББ згідно із загальними правилами.


40. Документування господарських операцій об’єднання співвласників здійснюють з використанням типових форм первинних документів – касових, банківських, для обліку матеріалів, заробітної плати тощо; специфічним документом є квитанція-повідомлення, якою оформляють розрахунки з населенням.


41. ОСББ ведуть регістри аналітичного обліку – касову книгу, картки або книги для обліку запасів, відомості розрахунків з мешканцями будинку, з постачальниками, нарахування заробітної плати тощо.


42. Форму бухгалтерського обліку ОСББ обирає самостійно. Можливе використання журналів і відомостей скороченої або спрощеної форми обліку, застосування комп’ютерної форми обліку. У разі ведення обліку без використання комп’ютеру рекомендовано використання максимально спрощеної форми обліку – ведення журналу обліку господарських операцій і зазначених вище відомостей аналітичного обліку із складанням в кінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей.


43. У додатку 8 наведено приклад журналу обліку господарських операцій ОСББ за місяць з певними обмеженнями та припущеннями.

Дані з журналу господарських операцій в кінці звітного періоду узагальнюються в шаховій відомості, після перевірки якої формується оборотна відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс). У додатку 9 наведено оборотний баланс за даними прикладу додатку 8.

44. ОСББ самостійно обирають форму бухгалтерського обліку, методи нарахування амортизації основних засобів, оцінки запасів при вибутті тощо. Для документального відображення обраних елементів облікової політики ОСББ формують розпорядчий документ (наказ) про облікову політику максимально спрощеного змісту, який повинен містити наступні позиції:

- методи нарахування амортизації основних засобів – рекомендовано прямолінійний;

- методи нарахування амортизації нематеріальних активів у разі їх наявності – як правило, прямолінійний;

- межа вартості основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів; можливо обирати межу вартості, визначену в податковому обліку, або іншу за вибором ОСББ;

- оцінка вибуття запасів – доцільно обирати методи ідентифікованої і середньозваженої собівартості;

- форма бухгалтерського обліку.

Можливо також зазначення в наказі факту обліку житлового будинку поза балансом, бажано оформлення у вигляді додатку до наказу робочого плану рахунків ОСББ.

У додатку 10 запропоновано приклад формування розпорядчого документу про облікову політику ОСББ,

43. Фінансову і статистичну звітність ОСББ подають згідно із законодавством.

Основною формою податкової звітності ОСББ є Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, форма якого затверджена наказом ДПАУ від 03.04.2003р. №203. Цей звіт подається щоквартально з відображенням звітних даних наростаючим підсумком з початку року. З перших семи рядків звіту ОСББ заповнюють рядок 7.


ОСББ подають також довідку про отримані пільги з оподаткування, форму 1-ДФ та звітність з усіх податків і зборів, платниками яких вони є згідно із законодавством.


Додаток 1 до Методики бухгалтерського обліку в ОСБб (зразок, що рекомендується)

Скорочений план рахунків для ОСББ

№ ра-хунку,

субра-

хункуНайменування рахунку, субрахунку

Характеристика

по відношенню

до балансу

10

Основні засоби

А

13

Знос (амортизація) необоротних активів

П

15

Капітальні інвестиції

А

20

Виробничі запаси

А

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

А

30

Каса

А

31

Рахунки в банку

А

311

Поточний рахунок

А

313

Інші рахунки в банках у національній валюті

А

37

Розрахунки з різними дебіторами

А-П

372

Розрахунки з підзвітними особами

А-П

377

Розрахунки з іншими дебіторами

А-П

377.1

Розрахунки з членами об’єднання
377.2

Розрахунки з бюджетом з субсидій
377.3

Розрахунки з бюджетом з відшкодування пільг
377.4

Розрахунки з нечленами об’єднання
377.5

Розрахунки з іншими дебіторами
379

Розрахунки з орендарями

А-П

39

Витрати майбутніх періодів

А

42

Додатковий капітал

П

44

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

А-П

48

Цільове фінансування і цільові надходження

П

481

Цільові внески членів об'єднання
482

Субсидії
483

Відшкодування пільг
484

Цільові внески нечленів об’єднання
485

Дотації
486

Інші цільові надходження
63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

П-А

64

Розрахунки за податками і платежами

П-А

641

Розрахунки за податками
642

Розрахунки за обов’язковими платежами
65

Розрахунки за страхуванням

П-А

651

За пенсійним забезпеченням
652

За соціальним страхуванням
653

За страхуванням на випадок безробіття
656

За страхуванням від нещасного випадку
66

Розрахунки з виплат працівникам

П-А

68

Розрахунки за іншими операціями
685

Розрахунки з іншими кредиторами

П-А

69

Доходи майбутніх періодів

П

71713

Дохід від операційної оренди активів

П

718

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів

П

719

Інші доходи від операційної діяльності

П

79

Фінансові результати

А-П

80

Матеріальні витрати

А

81

Витрати на оплату праці

А

82

Відрахування на соціальні заходи

А

83

Амортизація

А

84

Інші операційні витрати

АДодаток 2 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББ (зразок, що рекомендується)


Облік витрат ОСББпор.

Найменування операції

Дебет

Кредит

1.

Передано в експлуатацію матеріали

80

20

2.

Нараховано заробітну плату за поточний місяць

81

66

3.

Нараховано платежі до фондів:3.1

– Пенсійного

821

651

3.2

– соціального страхування

822

652

3.3

– Фонду зайнятості

823

653

3.4

– страхування на випадок безробіття

826

656


4.

Нараховано амортизацію основних засобів (крім житлового будинку)

83


13

5.


Отримано рахунки від постачальників за спожиті об'єднанням послуги5.1

– за холодне водопостачання і водовідведення

841

63

5.2

– за гаряче водопостачання

842

63

5.5

– за опалення

843

63

5.3

– інші платежі (за телеантену, радіоточку та ін.)

846, 847...

63

6.

Нараховано за обслуговування ліфтів

844

63

7.

Нараховано за вивезення сміття.

845

63

8.

Нараховано за освітлення місць загального користування

848

63

9.

Сплачено за обслуговування ощадбанку

849

311

10.

Сплачено обслуговуючому банку за банківське і касове обслуговування

849

311Додаток 3 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББ


Групування доходів ОСББ з точки зору сплати ПДВ

Вид доходів ОСББ

Коментар

Відношення до ПДВ

Цільові внески в розмірі

тарифу за утримання будинку:


  • на оплату послуг

сторонніх організацій


  • на обслуговування

будинку

частина їх надходить з

бюджету (субсидії, пільги)


проходять транзитом

через рахунок ОСББ


головним чином

зарплата з нарахуваннями

ПДВ не залежить від

джерела отримання

коштів


податковий кредит і

зобов’язання рівні


не є об’єктом

оподаткування ПДВ

Цільові внески понад

розмір плати за утримання будинку

збираються понад тариф і

не містять ПДВ

не є об’єктом

оподаткування

Надходження в оплату

комунальних послуг

проходять транзитом

через рахунок ОСББ;


у більшості регіонів прямо надходять на рахунки відповідних підприємств

податковий кредит і

зобов’язання рівні


питання

оподаткування не

виникає

Цільові надходження з бюджету, від інших юридичних та фізичних осіб
не є об’єктом

оподаткування

Орендна плата
стають об’єктом оподаткування ПДВ після перевищення встановленої межіДодаток 4 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББв (зразок, що рекомендується)


Облік доходів ОСББ

Найменування операції

Дебет

Кредит

Нараховано заборгованість співвласників

Одночасно визнано дохід

377.1

481

481

719

Нараховано субсидії, пільги

Одночасно визнано дохід

377.2, 377.3

482,483

482,483

719

Надійшли з бюджету субсидії, відшкодування пільг

311
377.2, 377.3
Нараховано орендну плату

379 (377)

713Додаток 5 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББ (зразок, що рекомендується)


Відображення в обліку розрахунків з мешканцями ОСББ з урахуванням відсотків, утримуваних банком за обслуговування

Найменування операції

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Нараховано заборгованість співвласників

Одночасно визнано дохід

1000

1000

377.1

481

481

719

Нараховано заборгованість перед банком (умовно 2%) і віднесено її на витрати


Або простіше

20

20


20

685

84


84

377.1

685


377.1

Надійшли платежі від мешканців

980

311


377.1
Додаток 6 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББ (зразок, що рекомендується)


Облік придбання основних засобів в ОСББ за рахунок коштів цільового фінансування

Зміст господарської операції


Дебетт


Кредит


Сума,

грн.


Отримано на поточний рахунок цільову благодійну допомогу


311


48


12000


Придбано комп'ютер


15


685


12000


Перераховано кошти за придбаний комп'ютер


685


311


12000


Списано суму використаних цільових коштів на доходи майбутніх періодів


48


69


12000


Введено комп'ютер в експлуатацію


10


15


12000


У наступному звітному періоді нараховано амортизацію комп'ютера


83


13


200*


Визнано дохід в сумі амортизаційних відрахувань


69


718


200


Списано витрати на фінансовий результат

79

83

200

Списано визнаний дохід від цільових надходжень на фінансовий результат


718


79


200


* Амортизаційні відрахування визначено прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання 5 років.

Додаток 7 до Методики бухгалтерського обліку в ОСББ (зразок)


Кошторис витрат і доходів ОСББ

№ пор.

Статті доходів та витрат

Попередній рік

План на наступний рік

План

Факт

Доходи всього

426100

424600

427100

1


1.1


1.2


1.3

1.4

Цільові внески співвласників

у тому числі:

у межах плати за утримання будинку

на утримання персоналу ОСББ

на ремонт будинку

на інші потреби об’єднання106000

35000

8000

106000

35000

8000

106000

37000

80002

Надходження за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

3000

3000

3000

3

3.1

3.2

3.3

Бюджетне фінансування, у т.ч.

відшкодування пільг

субсидії

інше цільове фінансування


5000

3000
4000

2500
4000

30004

Інші цільові надходження5

Доходи від некомерційної господарської діяльності (оренди)

15000

15000

15000

6

6.1

6.2

6.3

Інші доходи, у т. ч.

плата за утримання тварин

відсотки банку

інші надходження


1000

100
1000

100
1000

1007

Оплата комунальних послуг*

250000

250000

250000

Витрати всього

417200

425100

427700

1

1.1

1.2

Заробітна плата з нарахуваннями

апарату управління

персоналу


15000

65000


16000

66000


17000

68000

2

Витрати на матеріали, канцелярське приладдя, інвентар

5000

7000

6000

3

Вивезення сміття

10000

10500

12000

4

Обслуговування ліфтів

15000

16000

16000

5


5.1


5.2

5.3

5.4


5.5

Інші послуги сторонніх організацій (у межах квартплати)

опалення, освітлення місць загального користування

протипожежні заходи

дезінсекція

обслуговування внутріш- ньобудинкових мереж

електроенергія на роботу ліфтів6000


1000

300

10000


90007000


1000

300

10000


95007000


1000

300

10000


9500

6

Податки і збори

9000

9000

9000

7

Послуги банку, ІОЦ тощо

6000

6000

6000

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Інші витрати

оплата телефону

плата за тварин

судові витрати

подарунки ветеранам

інші витрати


600

1000

500

800

10000


500

900

400

800

10500


600

1000

400

900

10000

9

Непередбачені витрати

3000

4000

3000

10

Оплата комунальних послуг*

250000

250000

250000
  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації