Поиск по базе сайта:
Програма курсу «Етика» та «Православна культура Слобожанщини» icon

Програма курсу «Етика» та «Православна культура Слобожанщини»
Скачати 275.42 Kb.
НазваПрограма курсу «Етика» та «Православна культура Слобожанщини»
Дата конвертації05.02.2013
Розмір275.42 Kb.
ТипПрограма

Інтегрована програма курсу
«Етика» та «Православна культура Слобожанщини»
5–6 класи


5-й клас

(35 годин на навчальний рік, 1 година на тиждень)Кількість годин

Календарне планування

Зміст

навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

І тиждень вересня

^ ВСТУП. ЩО ВИВЧАЄ ЕТИКА
Що таке етика. Для чого вивчають етику. Як пов’язані етика та духовний світ людини. Якими є важливі людські чесноти.

Учень/учениця:
розповідає про важливість етичних знань у житті людини.
^ Пояснює зміст поняття “етика”.
Характеризує людські чесноти як вияви шляхетності, мудрості, справедливості.

3

ІІ,ІІІ,ІV тиждень вересня

Тема 1. ^ ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ЛЮДИНА У ВЧИНКАХ ТА ПОВЕДІНЦІ
Як розрізнити добро і зло. Чому люди повинні вибирати між добром і злом. Що значить бути доброю людиною. Що таке доброчинність.

Що таке вчинок. Який вчинок називають подвигом. Як впливають емоції та почуття на нашу поведінку. Як навчитись керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків.

Учень/учениця:
характеризує певні події та явища як прояви добра чи зла.
^ Пояснює критерії оцінки певних учинків (допомога іншим, щирість, щедрість).
Наводить приклади доброчинності, людяності.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Учень/учениця:
пояснює зміст понять “вчинок”, “подвиг”.
Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку.
Обґрунтовує важливість уміння керувати собою.

Як співвідносяться мораль і етикет. До чого призводить незнання етикетних правил. Які етикетні правила на щодень є найважливішими.

Учень/учениця:
розповідає про важливість етикетних норм для життя.
^ Оцінює приклади людської поведінки відповідно до моральних норм та вимог етикету. Моделює ситуації та розв’язує їх.

1

V тиждень вересня

^ Вступ. Духовна культура і православ’я Слобожанщини.

Учень/учениця:

пояснює зміст понять: культура, Слобожанщина, православні течії Слобожанщини.

характеризує певні події та явища з історії рідного краю.

1

І тиждень жовтня

Узагальнення
7

ІІ,ІІІ, тиждень жовтня,

І,ІІ,ІІІ,IV тиждень листопада,І тиждень грудня

Тема 2. ^ ЯКІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧАЮТЬ ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ ІЗ СОБОЮ ТА З НАЙБЛИЖЧИМ ОТОЧЕННЯМ
Що означає бути щасливим. Що таке людська індивідуальність та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе.

Учень/учениця:
пояснює зміст понять “людська індивідуальність”, “щастя”, “внутрішня гармонія”, “самооцінка”.
^ Називає і наводить приклади рис характеру людини.
Розповідає про важливість самооцінки.

Що таке гідність та честь. Чому не можна принижувати людську гідність. Чому кожна людина гідна поваги. Як не втратити гідність.

Учень/учениця:
пояснює поняття “гідність”, “честь” та наводить відповідні приклади.
Обґрунтовує важливість збереження власної гідності.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Що таке совість. Як пов’язані совість і відповідальність. Зв’язок відповідальності перед собою і перед іншими. Коли людині буває соромно. Чому важливо знати думку інших про себе. Коли люди відчувають провину.

Учень/учениця:
пояснює та порівнює поняття “сором” і “совість”.
Розповідає про важливість совісті й сорому як регуляторів людської поведінки.
Обґрунтовує важливість оцінки своїх вчинків іншими.
Наводить приклади визнання власних помилок.
^ Пояснює взаємозв’язок совісті з відповідальністю перед собою.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Яку роль відіграє у житті людини родинне коло, сімейні свята і традиції. Чому необхідні взаємна повага, допомога і чуйність в родинному колі. Якими мають бути сімейні обов’язки. Як уникнути конфлікту в стосунках з рідними.

Учень/учениця:
характеризує свою поведінку в колі сім’ї.
^ Наводить приклади сімейних свят і традицій.
Характеризує ієрархію родинних зв’язків.
Розв’язує ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності.
Розповідає про важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї.
^ Пояснює причини виникнення та варіанти уникнення і розв’язання конфлікту.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом. За що ми цінуємо своїх друзів. Якими є моральні основи товаришування. Як розв’язувати конфліктні ситуації. Що таке честь колективу. Як відрізнити справжній та вигаданий авторитет.

Учень/учениця:
пояснює важливість дружби.
Обґрунтовує необхідні умови дружніх стосунків.
Наводить приклади дружби та вміння дружити. пояснює поняття “товаришування”, “честь колективу”.
^ Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі.
Обґрунтовує важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі.
Розповідає про необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі та авторитет.
^ Наводить приклади справжнього та вигаданого авторитету.
Аналізує свої вчинки і поведінку, враховуючи їх оцінку однокласниками.

^ Наші культурні витоки. Виникнення християнства. Християнські символи (хрест, риба, голуб). Хрещення Русі. Православ’я на землях Слобожанщини.

Учень/учениця:
пояснює визначення Християнства


Наводить приклади Християнських символів

Обґрунтовує важливість хрещення Русі

Розповідає про витоки Християнства на Слобожанщині


1

ІІ тиждень грудня

Узагальнення
6

ІІІ,ІV тиждень грудня,

ІІ,ІІІ,ІV тиждень січня,

І тиждень лютого

Тема 3. ^ ЯКИМИ Є МОРАЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА СПІВЖИТТЯ У ЛЮДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Як і чому виник етикет. Що таке церемонії, звичаї, традиції, етикетні кодекси. Які манери вважаються гарними.

Учень/учениця:
розповідає про роль церемоній та етикетних кодексів у формуванні етикету.
Характеризує первісні засоби регуляції поведінки (звичаї, традиції).
Пояснює поняття “гарні манери”.

Якими є моральні норми в культурі українського народу. Яку роль відіграють для українців звичаї гостинності, працелюбність, взаємоповага, допомога сиротам, вдовам, безкорисливість. Якими є звичаї різних народів, які живуть в Україні.

Учень/учениця:
обґрунтовує важливість моральних норм у житті українського народу.
^ Наводить приклади моральних звичаїв, традицій українського народу.
Характеризує моральні основи звичаїв інших народів, які живуть в Україні.

Пояснює суть основних моральних правил життя українського народу.Православні цінності в історії Слобожанщини: видиме і сокровенне. Віра, Надія, Любов. Образ людини як образ Бога і носія духовних цінностей. Подвижники – образ гідних Слободян. Григорій Сковорода.


^ Наводить приклади, звичаї Слобідської України

Розповідає про православні церемонії у слобожан.

Пояснює як православні цінності впливали на розвиток Слобожанщини

Характеризує значення Віри, Надії Любові для християнина.Чому люди поважають звичаї, традиції і закони. Чому треба поважати гідність і права людини. Що означає бути громадянином своєї держави. Як ми відчуваємо належність до своєї країни. Як бути корисним суспільству.

Учень/учениця:
пояснює поняття громадянства.
Наводить приклади поваги до звичаїв, традицій, символів і законів.
^ Оцінює власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості. Обґрунтову важливість поваги до гідності і прав людини як необхідної умови життя у суспільстві.Православні свята: Різдво, Хрещення, Світле Христове Воскресіння, Трійця: день народження Церкви. Освячення часу через спогад священних подій і подвижників благочестя.

Учень/учениця: Пояснює значення православних свят Обґрунтовує значення милосердної діяльності Православної церкви на території Слобідської України.У чому полягає основний зміст “золотого правила” моралі. Поняття моральної норми. Людяність і справедливість як засади морального життя. Чи можна спілкуватися з іншими людьми, не виконуючи сучасних етикетних норм. Чому людяність і справедливість є основою сучасного етикету. Що таке пристойність.

Учень/учениця:
формулює “золоте правило” моралі й пояснює його значимість для життя.
^ Наводить приклади сучасного етикету та пояснює його демократичність.
Пояснює поняття пристойності як прояв відповідності поведінки до ситуації.
Обґрунтовує роль постійного тренування у набутті моральних якостей.
Оцінює значущість чеснот (привітності, доброзичливості, делікатності, гідності, благородства, скромності) у людських взаєминах.

1
Узагальнення
9
Тема 4. ^ ЩО ОЗНАЧАЄ ДОТРИМУВАТИСЯ НОРМ ЕТИКЕТУ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ.
Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет. Що означає бути цікавим і приємним співрозмовником. Які є моральні основи спілкування.

Учень/учениця:
розповідає про необхідність доброзичливості, щирості, уваги і поваги до партнера у спілкуванні.
Формулює і використовує найважливіші правила бесіди (для того, хто говорить; для того, хто слухає).
Моделює ситуації та розв’язує їх.

Як звертатися до людей. Як вибачитися і пробачати. Як чемно відмовитися чи погодитися. Як висловлювати вдячність.

Учень/учениця:Оцінює спілкування своє та інших, спираючись на норми етикету.
^ Моделює та розв’язує ситуативні завдання.
обґрунтовує важливість дотримання правил мовного етикету.
Використовує у різних ситуаціях доречні словесні форми.
Православна література.. Церковнослов’янська мова. Духовні мотиви Слобожанської літератури (поезія, проза). Про красу і силу слова. Г. Сковорода, Д. Багалій, О. Гончар.

Учень/учениця:
пояснює значення терміну мораль.


Наводить приклади подій з духовного життя слобожан.

^ Розповідає біографію . Г. Сковороди, Д. Багалія, О. Гончара.

Коли доречно користуватися телефоном. Що означає “вміти листуватися”. Як оформити листа, що надсилається в мережі Інтернет. Які є основні правила невербального спілкування. Коли жести бувають красномовнішими за слова. Чому жести багатозначні.

Учень/учениця:
пояснює особливості правил дистантного спілкування.
Використовує уміння дистантного спілкування (письмового та електронного листування і телефонних розмов).
^ Моделює та розв’язує ситуації. пояснює поняття невербального спілкування.
Наводить приклади застосування людьми засобів невербального спілкування (пози тіла, жестів, міміки).
Використовує та пояснює основні жести.
Характеризує особливості жестикуляції та зміст окремих жестів у різних народів.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.

Православна мораль. Десятислів’я і золоте правило взаємин. Християнське ставлення до сім’ї, ближніх, праці, навчання, природи, самого себе: вірність, відповідальність, турбота, милосердя, пробачення

Учень/учениця: пояснює важливість впливу сім’ї для духовного розвитку людини.

^ Наводить приклади сімейних традицій на Слобожанщині,моральної поведінки

Чому одяг є виявом індивідуальності. Що таке мода і стиль. Як співвідносяться віяння моди та етикет. Як підібрати для себе одяг.

Учень/учениця:
наводить приклади різних стилів і форм одягу.
Характеризує роль моди і стилю в житті людини.
Пояснює, як виявляються норми етикету в одязі та зовнішності людини.
Моделює та розв’язує ситуації.

Релігійне мистецтво Слобожанщини. Православний живопис (світський живопис релігійного змісту, іконопис. І. Рєпін, С. Васильківський, В. Ведерський. Православна музика (сенс співів, характер мелодій).

Учень/учениця:

Пояснює що таке мистецтво.

Розповідає про особливості релігійного мистецтва в житті мешканців Слобожанщини.

Називає найбільш відомі витвори мистецтва

Що треба пам’ятати, відвідуючи хворого. Як поводитись у поліклініці та лікарні. Якими є особливості поведінки в дні смутку та печалі. Як висловлювати співчуття та утішати. Як відбуваються вшанування полеглих і поминальні дні.

Учень/учениця:
характеризує особливості поведінки під час догляду за хворими, перебування в поліклініці та лікарні.
^ Пояснює особливості поведінки і етикетних норм у дні трауру та вшанування полеглих.
Виявляє повагу до традицій вшанування померлих родичів (поминальних днів).
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.Яким є етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях (на святі, на весіллі, в музеї та бібліотеці, в гостях). Як вибирають та приймають подарунки. Як влаштувати свято вдома чи в школі.

Учень/учениця:
пояснює особливості поведінки в спілкуванні з незнайомими людьми.
Аналізує власну поведінку та поведінку інших, враховуючи розмаїття життєвих ситуацій.
Розповідає про важливість дотримання норм етикету в різноманітних ситуаціях.
Використовує правила етикету у своїй поведінки у різних ситуаціях шкільного та позашкільного життя.
Моделює та розв’язує ситуації.
^ Православна архітектура. Храм і священик. Образ храму як стан душі. Святитель Олександр – подвижник і духовний покровитель Харкова. Храмовий етикет.


Учень/учениця:
пояснює особливості православної архитектури
Аналізує вплив храму на розвиток людини.
Розповідає про важливість дотримання норм етикету в різноманітних ситуаціях.
Використовує правила етикету у своїй поведінки у різних ситуаціях шкільного та позашкільного життя.
Моделює та розв’язує ситуації.1
Узагальнення
2
Підсумкове узагальнення
2
Резерв


6-й клас

(35 год, 1 год на тиждень)


К-ть год.
^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1
ВСТУП
Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.

Учень/учениця:
пояснює зміст понять “етика”, “мораль”, “моральність людини”, “моральні правила поведінки”, “правила етикету”.
Висловлює своє судження про роль моралі й етикету в житті людини та суспільства.
^ Наводить приклади етикетних норм поведінки в колі сім’ї, школи, під час зустрічі зі знайомими або незнайомими людьми. Демонструє форми етикетної поведінки в наведених прикладах типових життєвих ситуацій.

1
^ Православна культура Слобожанщини.

Учень/учениця: пояснює зміст понять «православ’я», «культура», «Слобожанщина».

Наводить приклади особливостей Слобожанщини.

Висловлює своє судження чому склались таки стереотипи на Слобожанщині.

6
Тема 1. ^ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Людське життя як найвища цінність у сучасному світі. Чи важко бути людиною. Коли людину називають “щирою душею”. Як потрібно жити, щоб наші душі визначали як прекрасні.

Учень/учениця:
пояснює, у чому цінність людського життя та наводить приклади відповідної поведінки.
Розтлумачує поняття “духовність”, “духовна краса” та наводить приклади духовних потреб людини й проявів краси людської душі.
^ Оцінює ситуації та вчинки людей з позиції проявів духовної краси.
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.

Чому моральні цінності називають життєвими орієнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов’язок. Що означає бути дорослим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність.

Що таке справедливість. Що називають несправедливим. Чи легко бути справедливим. Як протидіяти несправедливому.

Учень/учениця:
пояснює поняття “моральні цінності”.
Висловлює своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини.
^ Наводить приклади вчинків людей, сильних духом.
Аналізує ситуації, у яких гостро відчуваються суперечності між “хочу” і “треба”.
Характеризує відповідальність за свій вибір та результати дій як показник моральної зрілості людини.
^ Моделює та розв’язує ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у сім’ї, школі, збереженням честі та гідності.
розтлумачує поняття “справедливість”.
Оцінює події в навколишньому світі та власному житті з позицій справедливості.
^ Наводить приклади справедливого і несправедливого в житті суспільства, у власному житті.
Висловлює своє судження про важливість дотримання принципу справедливості в повсякденному житті, у взаєминах з оточуючими.
^ Наводить приклади протидії несправедливому.
Обґрунтовує несумісність насилля і доброчинства.

Працьовитість та «подвиги» слобожан.

Учень/учениця:

Висловлює своє судження про роль і значущість праці у житті людини.

^ Наводить приклади завзятої праці слобожан.

Оцінює події та факти розвитку Слобожанщини.

Аналізує внесок Слобожанщини в розвиток України

Чому без праці життя людини втрачає сенс. Працьовитість як риса моральної вдачі. Що означає “творити себе працею”. Чому будь-яка праця є почесною.

Учень/учениця: висловлює своє судження про роль праці в житті людини, у становленні людської особистості.
^ Наводить приклади високої оцінки праці у фольклорних творах (зокрема, в прислів’ях, казках).
Характеризує навчання як відповідальну працю.
Аналізує власний внесок у домашню працю.

Що таке ідеал. Як ми обираємо ідеали. Як відрізнити ідеал від кумира. Як наблизитися до свого ідеалу.

Учень/учениця:
пояснює поняття “ідеал”, “кумир”, “ідол”.
Висловлює власне розуміння культурної людини.
Характеризує типові риси культурної людини.
Обґрунтовує важливість самовдосконалення як одного з дієвих

засобів наближення до морального ідеалу.
^ Наводить приклади зразків для наслідування.

Духовні ідеали православних мешканців Слобожанщини.

Учень/учениця:

пояснює поняття “ідеал”, “кумир”, “ідол”.

Наводить приклади зразків для наслідування.

Обґрунтовує важливість духовних ідеалів для розвитку людини.

1
Узагальнення
6
Тема 2. ^ ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
Чи є людина частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає “берегти природу”. Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.

Учень/учениця:
висловлює своє судження про людину як частину природи.
^ Наводить приклади ставлення людини до довкілля й оцінює їх з позиції моралі.
Обґрунтовує необхідність ставлення до природи України як національного багатства народу.

Збереження природи та природних пам’яток на Слобожанщині.

Учень/учениця:

висловлює своє судження про природу.

^ Наводить приклади природних пам’яток на Слобожанщині.

Пояснює доцільність охорони природних пам’ятників.

Як пов’язані довкілля та здоров’я людини. Що означає бути “здоровою людиною”. Які звички є шкідливими.

Учень/учениця:
пояснює взаємозв’язок здоров’я фізичного та духовного.
Обґрунтовує необхідність дотримання правил особистої гігієни.
^ Наводить приклади зумовленості здоров’я людини станом довкілля.
Висловлює своє судження про роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя.
^ Наводить приклади шкідливих звичок і характеризує їх з позицій фізичного та морального здоров’я людини.

Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке “мистецтво керувати собою”.

Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим.

Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів.

Учень/учениця:
оцінює свої вчинки та вчинки однокласників з точки зору їх моральної зрілості.
Характеризує сильні та слабкі сторони своєї вдачі.
Обґрунтовує необхідність подолання негативних рис характеру.
^ Наводить приклади протидії недобрим та нерозумним вчинкам.
Висловлює власне розуміння “мистецтва керувати собою”.

Учень/учениця:
пояснює поняття “дозвілля”, “хобі”.
Висловлює своє судження про важливість самовдосконалення.

Обґрунтовує взаємозумовленість особистої культури і можливостей задоволення потреб; необхідність змістовного й цікавого дозвілля.
^ Наводить приклади занять-хобі.
Пояснює доцільність правильної організації вільного часу.

Учень/учениця:
пояснює поняття “почуття” та “емоції”.
^ Наводить приклади почуттів та емоцій.
Висловлює своє судження про силу моральних почуттів.

Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися любити.

Учень/учениця:
висловлює судження про любов як найвище почуття.
^ Наводить приклади різних виявів любові; 1—2 крилаті вислови про любов.
Обґрунтовує відповідальність, повагу, щирість, здатність до самопожертви як моральне підґрунтя любові.
Розповідає про прояви любові в різних життєвих ситуаціях.

1
Узагальнення
6
Тема 3. ^ МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СПІЛКУВАННЯ
Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства. Що таке загальнолюдські цінності. Як мораль регулює відносини й спілкування людей.

Учень/учениця:
витлумачує поняття “загальнолюдські цінності”.
Висловлює своє судження про роль загальнолюдських цінностей у гуманізації життя суспільства.
Характеризує поняття “добро”, “справедливість”, “правда”, “щирість” тощо як загальнолюдські цінності. Моделює ситуації, які свідчать про регулятивну функцію моралі.

^ Моральні ідеали слобожан.

Учень/учениця: Характеризує поняття мораль, добро, ідеал.

Висловлює своє судження про роль моральних ідеалів у житті суспільства.
Пояснює вплив моралі на життя людини.

Що таке толерантність і нетерпимість. Як проявляти толерантність у спілкуванні з людьми. Що таке повага. Що означає поважати інших.

Учень/учениця:
обґрунтовує важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування.
^ Пояснює поняття “толерантність”, “нетерпимість”, “повага”.
Наводить приклади толерантного ставлення до інших.
Виявляє прояви нетерпимості й пропонує шляхи її подолання.
Оцінює власну поведінку з позиції толерантності.

Як розділити радість і печаль іншої людини. Що таке милосердя. Кого називають альтруїстом, а кого — егоїстом. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом.

Учень/учениця:
пояснює поняття “милосердя”, “альтруїзм”, “егоїзм”.
^ Наводить приклади вияву милосердя у вчинках.
Характеризує прояви егоїзму у власній поведінці. Висловлює власне розуміння милосердя та співчуття.


^ Милосердя в діяльності православних церков і монастирів, священнослужителів, парафіян Слобажанщини.

Учень/учениця: пояснює поняття “милосердя”.

Наводить приклади вияву милосердя в діяльності духовенства на Слобожанщині.

Характеризує діяльність релігійних установ та прояви милосердя на Слобожанщині.

Місце духовності і релігійності в людському житті. У чому полягає феномен віри. Що таке релігійні почуття і чому їх треба поважати.

Учень/учениця:
розрізняє зміст понять “духовність” і “релігійність”.
Характеризує феномен віри.
Обґрунтовує право кожної людини на свободу віросповідування.

^ Наводить приклади духовних потреб людини; вияву поваги до релігійних почуттів.

Які релігійні конфесії є в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії. Як поводитися в храмі.

Учень/учениця:
наводить приклади свят різних релігійних конфесій в Україні.
Розповідає про різні релігійні конфесії в Україні.
Характеризує толерантність як умову життя української спільноти. Формулює основні правила поведінки в храмі.
Моделює ситуації та розв’язує їх.

^ Релігійна ситуація на Слобожанщині та православні храми.

Учень/учениця:

розповідає про різні релігійні конфесії на Слобожанщині.

^ Називає найбільш відомі православні храми Слобожанщини.

Характеризує релігійну ситуацію на Слобожанщині.

1
Узагальнення
7
Тема 4. ^ ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.

Учень/учениця:
витлумачує поняття “демократичне суспільство”, “громадянин”, “громадянське суспільство”, “гуманістична мораль”.
Висловлює судження про людину як найвищу цінність демократичного суспільства.
^ Наводить приклади громадянськості.

Чи може бути свобода основою моральності. Що розуміють під свободою вибору, дії, волі. Що означає бути самим собою. Чи може людина бути й залишатися собою в суспільстві.

Що таке права та свободи людини. Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві. Як співвідносяться право, свобода й обов’язок.

Учень/учениця:
обґрунтовує поняття свободи як основи моральності.
Висловлює своє розуміння свободи.
Пояснює, що означає свобода вибору, дії, волі.
^ Наводить приклади узгодження власних інтересів із суспільними.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.

Учень/учениця:
пояснює поняття “права та свободи людини”.
Розповідає про права дитини.
Визначає права, свободи та обов’язки громадян України.
Аналізує життєві ситуації, пов’язані з реалізацією прав та свобод людини в Україні.
Обґрунтовує зв’язок прав та свобод людини з обов’язками.
Характеризує права та обов’язки учнів.

Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність. У чому ми всі рівні, хоча й різні. Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві.

Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві. Що означає рівність усіх перед законом.

Учень/учениця:
пояснює поняття “суспільна справедливість”, “соціальна різноманітність”.
^ Наводить приклади суспільної справедливості та соціальної різноманітності.
Аналізує ситуації, в яких діють стереотипи та упередження.
Моделює та розв’язує ситуативні завдання.

Учень/учениця:
пояснює поняття “закон”, “рівність усіх перед законом”.
Висловлює своє судження про зв’язок моралі та законів.
^ Моделює та розв’язує ситуації.

Що таке громадянська позиція людини. Чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства. У чому полягає почуття гідності громадянина.

Учень/учениця:
пояснює поняття “громадянська позиція”.
Висловлює власне розуміння громадянської активності на прикладі шкільного життя.
^ Наводить приклади впливу громадян на суспільне життя.
Моделює та розв’язує ситуації.

У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Учень/учениця:
розповідає, чому Україна є багатокультурною державою.
Обґрунтовує необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні.
^ Пояснює відмінність між поняттями “патріотизм” та “шовінізм”.
Наводить приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.^ Православні свята Слобожанщини

Учень/учениця:

пояснює що таке «свято».

Називає основні православні свята.

Розповідає про особливості святкування на Слобожанщині

1
Узагальнення


^ Патріоти рідного краю. Цінності християнської сім’ї. Православні сімейні традиції Слобожанщини.

Учень/учениця: Розтлумачує значення поняття «патріотизм»,.

пояснює важливість впливу сім’ї для духовного розвитку людини.

Наводить приклади сімейних традицій на Слобожанщині.

Розповідає про приклади меценатства на Слобожанщині.

1
^ ПІДСУМКОВИЙ УРОК
Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні. Як пов’язані наші долі з долею Вітчизни.

Учень/учениця:
наводить приклади служіння Україні.
^ Оцінює відповідальність та байдужість за долю Вітчизни.
Висловлює своє судження про те, яким уявляє своє місце в розвитку країни, пояснює свою позицію.
Порівнює активну громадянську позицію і пасивність спостерігача.

4
Резерв


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ЕТИКИ


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики


Під час оцінювання навчальних досягнень з етики враховується:

 • рівень оволодіння знаннями про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми і цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки;

 • рівень умінь керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя;

 • рівень оволодіння практичними уміннями та навичками позитивного ставлення і мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та людства в цілому.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.^ Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень /учениця може:

 • назвати одне-два етичних поняття, моральних чи етикетних норми

2

Учень/учениця може:

 • назвати декілька етичних понять теми, моральних і етикетних норм, правил поведінки;

 • сформулювати моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні «добре»-«погано»

3

Учень/учениця може:

 • двома-трьома простими реченнями пояснити сутність чи зміст етичного поняття;

 • навести приклади окремих фактів і явищ з моральної практики;

 • дати власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні «добре-погано») і пояснити її 1-2 реченнями;

 • сформулювати правило поведінки у відповідності до норми моралі чи етикету

ІІ. Середній

4

Учень/учениця може:

 • репродуктивно відтворити (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку;

 • дати пояснення етичних понять і термінів уроку;

 • навести приклади морального та аморального в житті людей;

 • оцінити прості моральні ситуації та пояснити свою оцінку у відповідності до норм моралі;

 • на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору.

5

Учень/учениця може:

 • відтворити основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання учителя;

 • визначити окремі ознаки етичних понять;

 • проаналізувати ситуацію за питаннями вчителя, підручника;

 • за допомогою вчителя співвіднести ситуацію конкретні вчинки з відповідними нормами моралі й етикету і висловити оцінне судження.

6

Учень може:

 • у цілому самостійно відтворити матеріал теми;

 • охарактеризувати подію, ситуацію, явище з точки зору моральних критеріїв;

 • правильно вживати етичні поняття і пояснювати їх на прикладах;

 • використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.

ІІІ. Достатній

7

Учень/учениця може:

 • у цілому послідовно, самостійно відтворює матеріал теми;

 • демонструє розуміння етичної термінології;

 • дає загальну характеристику етичних феноменів (сутність, прояви, ознаки, приклади);

 • аналізує етичні судження і наводить приклади, на їх підтвердження чи спростування;

 • обґрунтовує власну думку, моральну оцінку прикладом.

8


Учень/учениця може:

 • значною мірою самостійно опанувати матеріал уроку;

 • розповідати про етичні феномени, застосовуючи необхідні поняття і терміни;

 • аналізувати відповідні явища і ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки;

 • моделює прості ситуації морально-етичного змісту і пропонує шляхи їх розв’язання;

 • добирає 1-2 аргументи на підтвердження висловлених учителем чи підручником етичних висновків.

9

Учень/учениця може:

 • оперувати основним навчальним матеріалом, викладаючи його у розгорнутому і згорнутому вигляді;

 • самостійно аналізувати етичні феномени і робити власні нескладні висновки;

 • обґрунтовувати власні судження і оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів;

 • порівнювати і узагальнювати окремі явища морально-духовного життя суспільства;

 • систематизує та узагальнює набуті знання.

ІV. Високий

10

Учень/учениця може:

 • самостійно опрацювати матеріал уроку за підручником;

 • моделювати морально-етичні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання і пояснювати їх;

 • самостійно розв’язати ситуацію морального вибору і пояснити свій вибір, спираючись на етичні категорії;

 • самостійно оцінити моральні явища;

 • з незначною допомогою учителя працювати з іншими джерелами інформації етичного змісту (фото, художній текст, усна розповідь);

 • систематизувати події життя з погляду їх моральної цінності.

11

Учень/учениця може:

 • вільно викладати навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання;

 • самостійно здобути нескладну інформацію етичного змісту з інших, крім підручника і розповіді вчителя, джерел;

 • пояснити зміст понять і категорій етики, застосувати їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя;

 • висловити і обґрунтувати свої думки, оцінки щодо моральної сфери суспільного життя;

 • самостійно порівнювати й оцінювати моральні явища.

12

Учень/учениця може:

 • послідовно і логічно викладати навчальний матеріал, застосовуючи і пояснюючи етичні поняття і терміни;

 • виявляти творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями і уміннями;

 • моделювати ситуації морально-етичного змісту, проявляючи гнучкість і мобільність, здатність упереджувати і вирішувати конфлікти;

 • оцінити рівень власної підготовки та підготовки інших учнів з предмету;

 • підготуватись до уроку, використавши власні джерела інформаціїСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації