Поиск по базе сайта:
Положення Виконавчий орган ват фірми \"Галбуд\" здійснює керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства, втілюючи в життя стратегічну лінію розвитку Товариства, затверджену зборами акціонерів icon

Положення Виконавчий орган ват фірми "Галбуд" здійснює керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства, втілюючи в життя стратегічну лінію розвитку Товариства, затверджену зборами акціонерів
Скачати 35.06 Kb.
НазваПоложення Виконавчий орган ват фірми "Галбуд" здійснює керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства, втілюючи в життя стратегічну лінію розвитку Товариства, затверджену зборами акціонерів
Дата конвертації25.03.2013
Розмір35.06 Kb.
ТипПоложення


1. Загальні положення


1.1. Виконавчий орган ВАТ фірми "Галбуд" здійснює керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства, втілюючи в життя стратегічну лінію розвитку Товариства, затверджену зборами акціонерів.

1.2Виконавчий орган ВАТ фірми”Галбуд” є одноосібним та іменується генеральним директором.

Одноосібний виконавчий орган є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді.

1.3 Завданням виконавчого органу є:

  • забезпечення виконання волі акціонерів, сформульованої в рішеннях

загальних зборів акціонерів;

--досягнення високої ефективності виробництва з метою одержання

прибутку в результаті виробничо-господарської діяльності та іншої

діяльності для покращення соціально-економічного становища акціонерів,

в т.ч. забезпечення високих дивідендів на акції Товариства.

Одноосібний виконавчий орган має право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі:

-представляти інтереси Товариства;

-вчиняти правочини від імені Товариства ,що складають до 10%

вартості активів Товариства з попереднім погодженням на наглядовій

раді;

-видавати обов'язкові до виконання накази;

-давати обов'язкові до виконання розпорядження.

1.4.До компетенції виконавчого органу належать всі питання діяльності

Товариства,крім тих,що віднесені до компетенції інших органів

Товариства.

До компетенції одноосібного виконавчого органу належить:

-розробка проектів річного бюджету,бізнес-планів,програм

фінансово- господарської діяльності товариства;

-розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних

завдань товариства та забезпечення їх реалізації;

   • затвердження планів роботи виконавчого органу;

   • складання та надання наглядовій раді річних звітів товариства до їх

   • оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

   • укладення та виконання колективного договору;

   • призначення та відкликання осіб,які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;

   • прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників товариства,в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;

   • розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників товариства.

1.5. В своїй діяльності одноосібний виконавчий орган керується діючим законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та даним Положенням.

  1. Положення про одноосібний виконавчий орган ПАТ фірми "Галбуд" затверджується загальними зборами акціонерів.
    1. Структура, склад і порядок формування виконавчого органу


2.1 Виконавчий орган ПАТ фірми”Галбуд” є одноосібним.

2.2 Одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор , який обирається загальними зборами акціонерів.Трудові відносини одноосібного виконавчого органу з Товариством регулюються трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради (голова зборів)чи особа ,уповноважена на те наглядовою радою. Голова наглядової ради укладає трудовий договір між генеральним директором та акціонерним товариством на 3 роки.

2.3 При відсутності генерального директора, його обов'язки виконує перший заступник . Перший заступник генерального директора надає допомогу генеральному директору в організації роботи Товариства. При виконанні функцій генерального директора , перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції,визначеної Статутом та цим Положенням


3. Функції та права одноосібного виконавчого органу


3.1. Виконавчий орган виконує наступні фунції:

 • розробка пропозицій стосовно зміни стратегії розвитку АТ;

 • облік матеріальних цінностей та всі види звітності для представлення у відповідні органи;

 • економічний аналіз діяльності з метою запобігання та своєчасного вивчення матеріальних витрат;

 • організація збереження майна від розкрадання та псування.

3.2. Виконавчий орган має право:

 • вирішувати всі питання поточної діяльності АТ, віднесені до компетенції виконавчого органу;

 • визначати умови оплати праці працівників АТ ;

 • притягати до майнової відповідальності посадових осіб за нанесені матеріальні збитки;

- вчиняти правочини від імені Товариства, що складають до 10% вартості активів Товариства з попереднім погодженням на наглядовій раді;.


4.Відповідальність та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу АТ


4.1Одноосібний виконавчий орган (генеральний директор ) несе відповідальність перед Товариством за збитки,завдані товариству своїми діями(бездіяльністю),згідно з законом.Одноосібний виконавчий орган може нести кримінальну,адміністративну чи матеріальну відповідальность.


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації