Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу
Скачати 161.66 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу
Дата конвертації01.02.2013
Розмір161.66 Kb.
ТипПояснювальна запискаЗАТВЕРДЖУЮ

начальник

Головного управління освіти і

науки Харківської обласної

державної адміністрації

__________________Р.В. Шаповал « ______»______________ 2012


Р О Б О Ч И Й

Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л А Н


комунального закладу

«Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс»

Харківської обласної ради

на 2012/2013 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради закладу

протокол від 25.05.12 № 2

голова ради закладу

____________ Н.П.Починок


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради закладу

протокол від 25.05.12 № 3

голова педагогічної ради


____________ О.А.Хованова


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

комунального закладу

«Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс»

^ Харківської обласної ради

на 2012/2013 навчальний рік


І. Загальні засади

Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі СНВК) здійснює свою діяльність по наданню учням загальної спеціальної освіти і професійної підготовки.

Робочий навчальний план СНВК на 2012/2013 навчальний рік враховує основні вимоги Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Концепції Державного стандарту спеціальної освіти для дітей з особливими потребами, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 23.06.1999 № 7/5 -16.06.1999.І 1-7/6-6, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

Робочий навчальний план на 2012/2013 навчальний рік для 7-10 класів складений відповідно до додатку 12 Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 852) (додаток 1 до робочого навчального плану).

Відповідно до статуту структура СНВК:

школа І ступеню – немає в 2012/2013 навчальному році;

школа ІІ ступеню – 7-10 класи;

групи професійно-технічного навчання – І-ІІІ курси.

Навчання в СНВК здійснюється українською мовою.

СНВК працює за 6-денним навчальним тижнем.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, що включає обов’язкові для вивчення усіма учнями предмети, та варіативну, в якій передбачено збільшення годин на проведення спецкурсу з трудового навчання та корекційно-розвиткові заняття.

З урахуванням інтересів та потреб учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу з варіативної складової відведено:

7-9 класи – спецкурс «Швейна справа» - 2 години;

7-9 класи – спецкурс «Взуттєва справа» - 2 години;

10 клас – предмет «Соціально-побутове орієнтування».

Викладання предметів інваріантної складової здійснюється за відповідними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Складено перелік програм (додаток 2 до робочого навчального плану).

Вивчення навчальних предметів має забезпечити соціально необхідний для кожного школяра рівень знань, умінь і навичок та всебічний розвиток. Наказом Міністерства освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 27.12.2004 № 981/71 СНВК надано статус експериментального закладу всеукраїнського рівня по темі «Професійно-трудова реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції розумового розвитку, шляхом організації профільного навчання в умовах навчально-виховного комплексу».

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають цілої кількості годин (0,5 години) викладатимуться протягом навчального року по 1 годині через тиждень.

Гранична наповнюваність та поділ класів на групи для занять з трудового навчання відповідають наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів з наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Професійна підготовка вихованців СНВК здійснюється згідно з ліцензією Державної акредитаційної комісії України протокол від 25.05.2012 № 96, відповідно до робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників (додатки 3,4).

Професійне навчання забезпечено комплектом навчально-програмної документації. Протягом навчання передбачені теоретичні і лабораторно-практичні заняття, виробниче навчання та виробнича практика.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 25 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та практики у 7-10-х класах. Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:

осінні з 29 жовтня по 4 листопада;

зимові з 29 грудня по 13 січня;

весняні з 25 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.


Директор О.А.Хованова

Додаток 1

складений відповідно до додатку 12

Типового навчального плану

( наказ Міністерства освіти і науки України

від 26.08.08 р. № 778)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для розумово відсталих дітей

7-10 класів з українською мовою навчання

на 2012/2013 навчальний рік^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
7 клас

8 клас

9 клас

10

клас

Інваріантна складова

Українська мова

3

3

2

1

Українська мова( читання)

3

3

2

1

Історія України

2

2

2

2

Я і Україна

-

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

-

Математика

5

5

5

4

Природознавство

2

2

2

-

Географія

2

2

2

-

Фізика і хімія у побуті

2

2

2

-

Трудове навчання

7

9

11

24

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

3

2

Разом (без фіз. культури)

28,5

29,5

28,5

32,5

Разом

30,5

31,5

31,5

34,5

Корекційно-розвиткові заняття:

4

2

2

-

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

-

Розвиток мовлення

2

-

-

-

Варіативна складова

2

2

2

2

Трудове навчання (спецкурс)

2

2

2
Соціально-побутове орієнтування

-

-

-

2

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

32

33

33

33

^ Всього ( без урахування поділу на групи)

36,5

35,5

35,5

36,5

Примітка. Години фізичної культури та корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.


Директор О.А.Хованова

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

навчальних програм,

за якими передбачається викладання предметів

в комунальному закладі «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

на 2012/2013 навальний рік


з/п

Назва програми

Ким рекомендована

Автори

Видавництво

1

Програми

з української мови

для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Кравець Н.П.

Інкунабула,

2008 р.

2

Програми

з читання

для 5-10 класів

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Кравець Н.П.

Інкунабула,

2008 р.

3

Програми

з математики

5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Королько Н.І.

Поліграфкнига,

2010


4

Програми

з фізики і побутової хімії

для 7-9 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Бондар В.І.

Заяц І.В.

Поліграфкнига,

2010

5

Програми

з соціально-побутового орієнтування

5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Гіренко Н.А.

Мерсіянова Г.М.

Сайт МОН,

2010

6

Програми

з природознавства

для 6-9 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Блеч Г.О.

Поліграфкнига, 2010


7

Історія України

Методичні рекомендації до навчальної програми «Історія України» для учнів 7-10 класів навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування

Схвалена методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

17.05.12,

протокол № 2

Абальмас Н.В.

Глушко Л.П.

Ковальова С.В.

Степаненко І.В.

Тузко О.М.

За ред.. Татаринова М.В.


Харків, 2012 р.

8

Програми

та методичні рекомендації

для допоміжної школи

Фізична культура

Підготовчий, 1-10 класи

Міністерство освіти і науки України,

від 21.12.01

№ 1/11-4787

Презлята Г.В.

Романишин Л.В.

Вовк І.В.

Волошенюк М.П.

Висіцький І.П.


Київ.

«Богдана», 2006

9

Програми

з географії

для 6-9 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Липа В.О.

Одинченко Л.К.

Поліграфкнига,

2010

10

Я і Україна

програми для 5-6 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Трикоз С.В.

Поліграфкнига,

2010

11

Основи здоров'я

програми для 5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Вдовиченко І.В.

Поліграфкнига,

2010

12

Програми

образотворче мистецтво

для 5-6 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітейМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Дмитрієва І.В.

Поліграфкнига,

2010

13

Програми

спеціальних загальноосвітніх шкіл для розумово відсталих дітей (допоміжна школа)

Трудове і професійне навчання

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 17.08.11

№ 1/9-622

Ващук О.Ф.

Гурина Г.І.

Київ, 1991 р.

14

Програми

з трудового навчання

(Квітникарство)

для 4-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

лист від 20.06.2011

№ 1/9-483

Мерсіянова Г.М.

Чеботарьова О.В.

Поліграфкнига, 2010

15

Авторська

програма

"Швейна справа для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з вадами розумового розвитку

(спецкурс)Схвалена методичною радою ХОНМІБО 17.09.2009 р.

протокол № 3.


Затверджена

наказом ГУОН Харківської обласної державної адміністрації

від 22.09.2009 р. № 496

Снісаренко Г.П., вчитель трудового навчання обласного навчально-виховного комплексу для дітей з вадами розумового розвитку – сиріт та позбавлених батьківського піклування (м. Богодухів)

Харків,

2009 р.

16

Авторська

програма

"Взуттєва справа для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з вадами розумового розвитку

(спецкурс)


Схвалена методичною радою ХОНМІБО 17.09.2009 р.

протокол № 3


Затверджена

наказом ГУОН Харківської обласної державної адміністрації

від 22.09.2009 р. № 496

Снісаренко Г.П., вчитель трудового навчання обласного навчально-виховного комплексу для дітей з вадами розумового розвитку – сиріт та позбавлених батьківського піклування (м. Богодухів)

Харків,

2009 р.ПОГОДЖЕНО

Завідувач Центру

методичної роботи з керівними кадрами

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»


_______________ М.В. Татаринов


«_____» _____________2012 року


Додаток 4


ПЕРЕЛІК


програм професійної підготовки учнів

комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

на 2012/2013 навчальний рік


Професії «Плодоовочівник», «Тваринник»


Загально-технічна підготовка:

 1. Охорона праці

 2. Основи трудового законодавства

 3. Основи галузевої економіки та підприємництва


Професійна підготовка:

 1. Плодоовочівництво

 2. Основи землеробства і ґрунтознавства.

 3. Шкідники і хвороби плодових, ягідних, овочевих культур та заходи боротьби з ними.

 4. Механізація виробничих процесів у плодівництві та овочівництві.

 5. Зберігання і переробка плодоовочевої продукції.

 6. Основи анатомії тварин.

 7. Спеціальна технологія.

 8. Основи зоогігієни і ветеринарної профілактики

 9. Машини і обладнання на тваринницьких фермах.Програми професійної підготовки складені на підставі Збірника типових навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання робітників з професії «Плодоовочівник» (затверджених Департаментом кадрової політики, аграрної освіти і науки 06.04.2001), навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання робітників з професії «Тваринник» (затверджених Департаментом кадрової політики, аграрної освіти і науки 14.02.2001)


Директор О.А. Хованова
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації