Поиск по базе сайта:
Інформація про замовника торгів повне найменування Комунальний заклад охорони здоров’я обласний госпіталь для інвалідів війни місцезнахо-дження icon

Інформація про замовника торгів повне найменування Комунальний заклад охорони здоров’я обласний госпіталь для інвалідів війни місцезнахо-дження
Скачати 382.08 Kb.
НазваІнформація про замовника торгів повне найменування Комунальний заклад охорони здоров’я обласний госпіталь для інвалідів війни місцезнахо-дження
Дата конвертації30.11.2012
Розмір382.08 Kb.
ТипІнформація


Комунальний заклад охорони здоров’я обласний госпіталь для інвалідів війни м. Харків


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

КОНКУРСНИХ ТОРГВ

___________________Обозна Є. Г.

" 06 " серпня 2012 р. Пр. № 39


м.п.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю


Стільці та сидіння

(36.11.1)


Відповідальний за проведення конкурсних торгів:

Заступник головного лікаря з

економічних питань

Обозна Євгенія Григорівна


м. Харків – 2012І. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів- повне найменування

Комунальний заклад охорони здоров’я обласний госпіталь для інвалідів війни
- місцезнахо-дження

61137, м. Харків, вул. Луначарського, 42-А
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Обозна Євгенія Григорівна – заступник головного лікаря з економічних питань тел: (057) 376-20-85

Рождественська Вікторія Григорівна – секретар комітету з конкурсних торгів тел./факс.: (057) 376-20-68

е-mail: rogdestvinska@i.ua

61137, м. Харків, вул.. Луначарського, 42-А
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі

(36.11.1) Стільці та сидіння
- вид предмета закупівлі

Товар
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

61137, м. Харків, вул. Луначарського, 42-А

12 (дванадцять) найменувань
  • строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Протягом 2012 року
^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримі-нація учасників

5.1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

1.2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.3. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозиції конкурсних торгів.

1.4. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* в 1-у примірнику у запечатаному конверті.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів .

1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.4. Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до початку конкурсних торгів: 13.09.2012 о 11:00».

1.7. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.
^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

2.1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку 3 цієї Документації ;

2.2.Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).

2.4. Інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу Ш цієї документації.

2.5. Документального підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

2.5.1. Копії заключних аналогічних договорів що є предметом закупівлі

2.5.2. Довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виробництва чи поставки товарів, що є предметом закупівлі;

2.5.3. Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виробництва чи поставки товарів, що є предметом закупівлі;

2.5.4. Копії документів за період:

- баланс (форма № 1) за останній звітний період;

- звіт про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період;

2.5.5. Оригінал довідки Державного департаменту з питань банкрутства або Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» Міністерства економіки України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо інше не встановлено в довідці;

2.5.6. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій;

2.5.7. Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу.

2.5.8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

2.5.9. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

2.5.10. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб.

2.5.11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

2.5.12. Копія паспорта (для фізичних осіб).

2.5.13. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунку в банківських установах з зазначенням наявності обігових коштів на цих рахунках та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитам станом на будь-яку дату між днем отримання конкурсної документації та кінцевим терміном подання пропозицій конкурсних торгів, що вказаний в оголошенні про торги .

2.5.14. Копія свідоцтва платника ПДВ (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності)

2.5.15. Копія довідки про взяття на облік платника податку

2.5.16. Свідоцтво про реєстрацію платника податку (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності)

2.5.17. Копія свідоцтва платника єдиного податку (для фізичних осіб)

2.6 Істотні умови договору згідно Додатку 1 підписані Учасником

2.7 Довідку в довільній формі, що

- Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів_______
^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5.1. Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасника продовження дії пропозиції конкурсних торгів.

5.3. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення конкурсних торгів.
^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

6.1. Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Учасник повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 17 Закону.

6.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

6.3 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту.

Документальне підтвердження відповідності Учасника встановленим критеріям та вимогам надається згідно п 2.5 розділу ІІІ цієї документації.

6.3. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та за відсутності інших підстав для їх відхилення допускаються до оцінки
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку № 4 цієї документації конкурсних торгів». Місце поставки товару: 61137, м. Харків, вул.. Луначарського, 42-А
^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгівПодання пропозицій по лотам не передбачається

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.2. Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою


- місце подання пропозицій конкурсних торгів


61137, м. Харків, вул.. Луначарського, 42-А , бухгалтерія на 1-му поверсі
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

13.09.2012 до 09:00.

1.1. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

1.2. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

61137, м. Харків, вул.. Луначарського, 42-А , актовий зал на 1-му поверсі
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

13.09.2012 о 11:00.

2.1. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

2.2. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Уповноважені представники повинні мати:

- фізична особа або особа підприємець - оригінал документа, що засвідчує його особу;

- юридична особа, яку представляє керівник - завірену копію документа, який підтверджує його повноваження, оригінал документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

2.4. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

2.6. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

2.7. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник торгів має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення, розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів..

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

  • ціна.
^

Методика оцінки


Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».


Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника.


Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.


У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.
^ 2. Виправлення арифметичних помилок

2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.
^ 3. Інша інформація

За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Ціна пропозиції визначається згідно Додатку 2 цієї Документації
^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


4.1. Замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає установленим кваліфікаційним критеріям, встановленим п. 6 Розділу ІІІ цієї документації;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки.

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вимагається);

2) наявність підстав зазначених у п. 6 Розділу Ш цієї документації.

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених п. 6 Розділу Ш цієї документації, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

4.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України в той-же термін.
^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

5.1. Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товару;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п. 4 Розділу V цієї документації;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

5.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

5.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється в цей самий строк на веб-порталі Уповноваженого органу.

5.4. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель» у терміни, встановлені для оприлюднення відповідної інформації (протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення).

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

1.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Зазначені в Додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк 30 днів з дня акцепту пропозиції, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.Додаток 1

^ ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

м. Харків _______________ 201 рік


Комунальний заклад охорони здоров´я обласний госпіталь для інвалідів війни в особі

головного лікаря Федченка Юрія Григоровича що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і _____________ в особі __________, що діє на підставі ________ (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

^ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник зобов'язується у 2012 році поставити Замовникові товари, зазначені в п 1.2 цього Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товару (код за ДК 016-97 36.11.1) Стільці та сидіння

Кількість, ціна та найменування товарів вказується в у Специфікації (Додаток № 1 до даного договору)

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

^ II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1 Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких відповідає умовам державних стандартів і технічних умов, або вимогам, що закріплені в нормах чинного в Україні законодавства.

2.2. Учасник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом поставки за цим Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов.

2.3 Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться уповноваженими представниками Замовника і Учасника в порядку та на умовах передбачених Договором та відповідно до:

- у разі приймання будь-якого товару (продукції) окрім паливно-мастильних матеріалів відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 г. N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року N П-7.

^ III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1 Ціна цього Договору становить ____ гривень _ коп. ( прописом.) в тому числі ПДВ _____ грн. ( прописом.)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна за одиницю товару може бути змінено не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладання.

^ IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі - рахунок) або після підписання Сторонами видаткової накладної.

4.2 До рахунка додається видаткова накладна..

4.3. Форма розрахунків: безготівкова.

4.4.У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі .

^ V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

(надання послуг або виконання робіт)

5.1. Строк поставки: протягом 1 (одного) календарного дня з моменту подачі заявки.

5.2. Місце поставки товару : 61137, м.Харків, вул. Луначарського, 42 -А

5.3. Перехід права власності на товар, що є предметом поставки за цим Договором засвідчується підписанням видаткової накладної.

^ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари ;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 3 (три) дні

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно

від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим

розділом II цього Договору;

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари ;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) дні

^ VIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі , подвійної облікової ставки НБУ від суми за кожний день затримки,а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. Учасник несе відповідальність за недоліки товару, включаючи виявлені згодом в процесі експлуатації на протязі гарантійного терміну, Учасник зобов’язаний безоплатно усунути недоліки, або відшкодувати завдані збитки Замовнику на протязі 30 (тридцяти) діб з моменту виявлення недоліків.

7.3.2.. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальності, передбачену чинним законодавством України.

VIII. . Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

ІХ. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2012 року.

10.2 Дія договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному у попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому законом порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ Інші умови

11.1. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2.

Зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди до Договору, і дійсні лише в тому випадку, коли вони підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками.

11.3. Всі додатки до цього Договору складають його невід'ємну частину.

11. 4. Жодна із Сторін не має право передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

^ ХІІ Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є специфікація (Додаток 1)


ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

^ ЗАМОВНИК УЧАСНИК


Покупець: КЗОЗ обласний госпіталь для інвалідів війни

вул. Луначарського, 42 - А, м. Харків, 61137

Телефон/ факс (057) 376-21-90

^ Поточний рахунок N 35411001002240

в ГУДКСУ в Харківській обл.., МФО 851011, КОД ЄДРПОУ 02003617


Постачальник: _________________________

Вул.____________________ м.____________ ______________ р-н, ______________область

Тел/факс

Розрахунковий рахунок _______________ в

__ _____________ МФО_________________

^ КОД ЄДРПОУВід імені Покупця

_______________________

Підпис

М.п.Від імені Постачальника

___________________________

Підпис

М.п.
Додаток 2


Ціна пропозиції


1.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат. Витрати на транспортування товарів повинні відповідати умовам зазначених в п. 7 розділу ІІІ цієї Документації конкурсних торгів.

1.2. В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості та умов зазначених в Технічних Вимогах (ТВ) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

1.3. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

1.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів , та самостійно несе всі витрати на їх отримання.


Додаток 3

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю Стільці та сидіння (36.11.1) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.


^ Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ (якщо передбачено)

^ Загальна вартість, грн., з ПДВ (якщо передбачено)^ Вартість пропозиції Σ


Загальна вартість пропозиції (словами)________гривень _____________ (ПДВ) виділити.


Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ^ 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, строку, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.


Додаток 3

СПЕЦИФІКАЦІЯ


1

Стул ISO с кожвиниловым покрытием

шт.

317

2

Диван 2000х600 со спинкой

шт.

4

3

Кресло на роликах Prestige GTP

шт.

2

4

Кресло на роликах Prestige GTP

шт.

8

5

Кресло офисное с кожвиниловым покрытием

шт.

1

6

Кушетка 1900х600х500

шт.

1

7

Кушетка 2000х600х500

шт.

19

8

Кресло офисное с кожвиниловым покрытием

шт.

1

9

Кушетка 2000х800х450 со спинкой

шт.

1

10

Кушетка в лаборантскую 2000х800х450 без спинки

шт.

1

11

Кушетка 1900х920х500

шт.

1

12

Диван (алюміній)

шт.

2

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації