Поиск по базе сайта:
Затверджую посадова інструкція Викладача з дисциплін icon

Затверджую посадова інструкція Викладача з дисциплін
НазваЗатверджую посадова інструкція Викладача з дисциплін
Дата конвертації16.12.2013
Розмір40.1 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ


Посадова інструкція Викладача з дисциплін


«____” ______________ 20__г. N_________


Ця посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору з викладачем та у відповідності до положень КЗпП України та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Україні.


I. Загальні положення.


1.1. Викладач належить до категорії фахівців.


1.2. На посаду викладача призначається особа, яка має вищу професійну освіту(без пред'явлення вимог до стажу роботи)


1.3. Призначення на посаду викладача і звільнення з неї здійснюється наказом директора коледжу за поданням заступника директора з навчальної роботи коледжу.


1.4. Викладач повинен знати:


- Конституцію України;


- закони України, постанови та рішення Уряду України та регіональних органів управління освітою з питань освіти


- конвенцію про права дитини;


- зміст та принципи організації навчання за викладатиме предмет; - основні технологічні процеси та прийоми роботи з профілем спеціальності;


- основи економіки, організації виробництва та управління;


- педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання;


- сучасні форми і методи навчання та виховання учнів;


- основи трудового законодавства України;


- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.


1.5.Викладач підпорядковується безпосередньо директору коледжу, заступника директора з навчальної роботи та завідуючому відділенням.


1.6. Під час відсутності викладача (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника коледжу. Дана особа здобуває відповідні права і несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.


1.7.Посадова інструкція діє на термін дії контракту. В разі продовження контракту складається та підписується додаток зі змінами та доповненнями до даної посадової інструкції.


II. Посадові обов'язки


Викладач:


2.1. Проводить навчання студентів у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів.


2.2. Організовує і контролює самостійну роботу студентів.


2.3. Використовує найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні технології, при цьому з огляду на особисті якості студентів.


2.4. Формує у студентів професійні уміння і навички, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності.


2.5. Бере участь у розробці якісних робочих навчальних програм, несе відповідальність за реалізацію їх не в повному обсязі у відповідності з навчальним планом та графіком навчального процесу.


2.6. Несе відповідальність за наявність пакета методичних матеріалів передбачених наказом Міністерства освіти України № 161 від 02 червня 1993 р., іншими нормативними актами.


2.7. Дотримується навчальної та трудової дисципліни, контролює режим відвідування занять.


2.8. Забезпечує виконання навчальних планів і програм, дотримання вимог безпеки праці в навчальному процесі.


2.9. Проводить виховну роботу, є куратором академічної групи №_____________, організовує благоустрій території, що закріплена за академічною групою.


2.10. Сприяє розумінню розвитку і функціонування суспільства в цілому і окремих складових його соціальних систем.


2.11. Підвищує свою професійну кваліфікацію. .


2.12.Регулярно ознайомлюватись з новинками педагогіки та з матеріалами по спеціальності.


2.13 Брати активну участь у громадському житті колективу навчального закладу.


2.14 Надавати допомогу Працівникам бібліотеки в підборі необхідної навчальної, наукової та художньої літератури з дисципліни.


2.15 У 2009-2010 навчальному році подає 1 роботу на виставку НМУ Мін АП України


2.16.Несе відповідальність за навчальний кабінет(лабораторію) №_____________


____________________________________________________________________________


III. Права


Викладач має право:


3.1. Знайомитися з проектами рішень директора коледжу, що стосуються його діяльності.


3.2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносить на розгляд керівництва коледжу пропозиції щодо покращення діяльності коледжу та удосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності працівників коледжу; пропонувати варіанти усунення наявних у діяльності коледжу недоліків.


3.3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва коледжу від структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.


3.4. З дозволу керівника залучати фахівців коледжу до вирішення завдань, покладених на нього.


3.5. Отримувати від керівництва коледжу надання сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та прав.


3.6.Особисто брати участь у підведенні підсумків перевірки його роботи адміністрацією навчального закладу і органами управління..


3.7. З відома адміністрації призначати за необхідності консультації та додаткові заняття із студентами з дисципліни.


IV. Відповідальність


Викладач несе відповідальність:


4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовий інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.


4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.


4.3. За заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством України.


Посадова інструкція розроблена відповідності з__________________


Інспектор з кадрів


__________________


(підпис)


“____“_________2009р.


Погоджено: З інструкцією ознайомлений


Юрист: ___________________


__________________ (підпис)


(підпис) “____”__________ 2009р.


“___”__________2009р.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації