Поиск по базе сайта:
Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа icon

Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
НазваПротокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
Сторінка8/18
Дата конвертації17.10.2013
Розмір3.95 Mb.
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Листопад

Розділ

Зміст діяльності

Термін

виконан-ня

Форма орг-ції

Управлінське рішення

Відповідальні

Відміт

ка про виконання
1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України,

законів України

„Про мови…”

„Про освіту”

„Про загальну середню освіту”

1.Вивчення доцільності організації спецкурсів факультативів, курсів за вибором та індивідуальних занять

листопад

Відвідування

Висновки

Адміністрація2.Організація роботи з дітьми п’ятирічного віку.

2 тиждень

Заняття

Наказ

ЗДНВР

Вихователі3. Аналіз даних журналу обліку відвідування учнями НВК

1 тиждень

Аналіз

Довідка

ЗДВР4. Контроль зайнятості в гуртках і секціях

2 тиждень

Аналіз

Довідка

ЗДВР5. Організація роботи з важковиховуваними дітьми та новоприбулими

3 тиждень

Співбесіди

Рекомендації

Практичний психолог,

кл. керівники6. Розробка заходів до дня української писемності

1 тиждень

Засідан

ня вчи-телів-фі-лологів

Заходи

Вчителі – філологи7. Участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Листопад-грудень

Заявки

Наказ

ЗДНВР, вчителі-предметники8. Анкетування учнів, які мають труднощі у навчанні

Протягом місяця

Анкетування

Індивідуа

льні плани

ЗДНВР, практичний психолог2.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проекту „Здоров’я”

1.Проведення лекцій і бесід з профілактики захворювань на СНІД, наркоманії

4 тиждень

Лекції

Відвідування

ЗДВР, вчитель біології, кл.керівники2.Перевірка стану охорони праці в шкільних кабінетах та майстерні.

1 тиждень

Огляд

Довідка

ЗДНВР3. Оновлення банку даних з фізичного здоров’ я вихованців

4 тиждень

Робота з документацією

Картотека

Медсест

ра, виховате

лі, кл.кер.3.Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації

1.Аналіз відвідування занять учнями НВК

1 тиждень

Спостер.

вивчен.

Наказ

Адміністрація

Кл.керівники2. Організація корекційної роботи з учнями, що мають середній рівень з 2-3 предметів.

1 тиждень

Співбесіди

Висновки

Кл.керівники

ЗДНВР3.Нарада при директорі:

- стан оформлення засобів навчання з фізики

- про хід перевірки викладання фізики

- Про організацію проведення й аналіз результативності першого туру олімпіад

3 тиждень
Нарада

ПротоколЗДНВР, вчитель фізики


ЗДНВР

3.1.Робота з педагогічними кадрами

1. Проведення МО класних керівників. Засідання ІІ. «Пробле-ми правового вихова-ння»

1. Особливості важко-виховуваних дітей. Індивідуальна робота з даною категорією дітей.Поради у роботі з ними.

2. ”Науково-практичні аспекти формування правомірної поведінки”.

3. «Батьки і діти».

Вплив сім’ї на вихова-ння дітей. Ознайомле-ння кл керівників з умовами проживання дітей НВК.

4. Про відвідування виховних заходів у п’ятому класі в рамках адаптації учнів до середньої школи.

3 тиждень

Засідання

Протокол

ТимошенкоТ.І

Керівн.ШМО

кл. керівники


Голубнича Н.О.


Возгріва К.М.


Понижай В.М.

МарченкоА.О.

Тим бай А.І.

Кл.керівники


Кл.керівники

Казначеєва Г.А.


2. Підготовка учнів 11 класу до зовнішнього незалежного тестування

1 тиждень

Обгово-рення,

Анкету-вання

Аналіз

ЗДНВР

Вчителі-предметники3.2.Робо

та з учнями

Місячник «Молодь за здоровий спосіб життя»1. Вікрита година спіл кування. «Посвячен-ня в п’ятикласники»

2 тиждень

Свято

Сцена-рій

Казначеєва Г.А..2. Виставка малюнків „Спасибі-Ні!”

25.11.-29.11.13

Вистав

ка

Підсум-ки

Кл. керівники

1-4 кл.,вчитель малювання3. Міжнародний День некуріння – 15 листопада «Молодь і проблема тютюнопаління»

15 листопада

Лінійка


Аналіз

ТимошенкоТ.ІМаксимовська О.П.4. «Осенняя пора, очей очарованье…» (8-11 кл.)


3 тиждень

Конкурс

Сцена-рій

Максимовська О.П., кл.керів-ники 8-11 кл.5. Тиждень толерантності.

Міжнародний день толерантності (16.11)

11.11.-16.11.13

Форми вих.дія-льності

Розроб-ка

ЗДВР, Макси- мовська О.П. кл.керівники, практ.психол.6. Тиждень знань Пожежної безпеки «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто!»

(за окремим планом)

18.11 – 22.11.13

Тиждень

Розроб-ки

ЗДВР, Макси- мовська О.П. кл.керівники,7. Місячник україн-ської писемності та мови (09.11)

(за окремим планом).


Протягом місяця

Форми вих.дія-льності

Розроб-ки

ЗДВР,педагог-організатор, кл. керівники

бібліотекар,

вчителі-філол.8. Участь в акції «Мо-лодь за здоровий спо-сіб життя». Зустрічі зі спеціалістами.

15.11-15.12.13

Акція

Підсум

ки

ЗДВР,педагог-організатор, кл.керівн.9. Тиждень «Пам’яті жертв голодомору»

«Голодомор 1932-1933 рр.» (за окремим планом кл.керівників)

25.11-29.11.13

Форми виховної діяльно

сті

Розроб

ки


Кл. керівники10. День захисту прав дитини.Загально-шкільна тематична лінійка. Години спіл-кування по класах.

20.11


18.11-22.11.13

Лінійка


Форми вих.діял.

Аналіз


Розроб

ки

Педагог-організатор


Кл. керівники11. Тиждень «За здо-ровий спосіб життя»

01.11.-08.11.13

План

Підсумки

ТимошенкоТ.Ікл. керівники12. Вікрита година спілкування «Вічні цінності»

3 тиждень

Година спілкув.

Розробка

Тим бай А.І.13. Участь в акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

Листопад

Участь

Акція

ТимошенкоТ.ІМаксимовська О.П., кл.керів.Тиждень громадянської освіти у дошкільному закладі

1 тиждень

Заходи

Звіт

Вихователі
3.3.Робо

та з батьками та громадкістю

1.Індивідуальні консультації для батьків із питань адаптації учнів 10-го класу

4 тиждень

Зустріч

Рекомендації

Директор

Заступники

Голова ради2. Лекторій «Виробле-ння у дитини негатив-ного ставлення до куріння та пияцтва»

4 тиждень

Лекторій

Підсумки

Практичний психолог2. Групові батьківські збори

2 тиждень

Збори

Прото

коли

Вихователі,4.Інноваційна науково-методична робота

Методична рада:

(згідно планування)

4тиждень

Засідання

Матеріа

ли, протокол

Керівники профгруп

ЗДНВР1. Педрада

1.Розвиток спрямованості школяра на навчально-пізнавальну активність. Вплив оцінювання на психологічний стан учня.

2. Про систему роботи вчителя фізики.1 тижденьЗасіданняРішення


Адміністрація

3. Засідання профільних груп:

(за окремим планом)

1 тиждень

Обмін досвідом

матеріали протокол

кер. проф. груп
4. Засідання малої педради

«Формування життєво-компетентної особистості дошкільника засобами провідної діяльності»

3 тиждень

Нарада

Протокол

Оздоєва О.М.5.Зміцнення матеріа

льно – техніч

ної бази.Фі

нансово-господарська діяль

ність

1.Поповнення навчальних кабінетів наочними посібника-ми, виготовленних учнями та їх батьками

4 тиждень

Огляд

Нарада при директорі

Директор

ЗНВР2. Поповнення інвентарем для прибирання снігу, забезпечення піском

Протягом місяця

Виготовлення

Довідка

Завгосп

вчитель праці3. Перевірка стану утеплення шкільних приміщень

1 тиждень

Огляд

Наказ

Завгосп6.Діагностично-аналітична діяль

ність

1.Перевірка класних журналів

4 тиждень

Перевір

ка

Аналіз, нарада при директорі

ЗДНВР

ЗДВР2.Персональний контроль:

-відвідування уроків вчителів,що атестуються

листопад

Відвідування уроків

Аналіз

Атестаційна комісія3.Тематичний контроль:

- « Педагогічне стимулювання учнів у процесі навчання і виховання»

Формування самостійності, відповідальності, моральності і громадської свідомості в учнів ХХІ ст»

« Використання інноваційних технологій у НВК»

4. Фронтальний контроль:

- моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів з фізики, російської мови та світової літератури, учнів початкових класів.3 тиждень


протягом місяця


протягом місяця

Вивчення


Відвідування уроків


Відвідування уроків, контрольні зрізи

Нарада при директорі


Нарада при директорі


Аналіз

Адміністрація


Адміністрація


Адміністрація


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації