Поиск по базе сайта:
Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа icon

Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
НазваПротокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
Сторінка7/18
Дата конвертації17.10.2013
Розмір3.95 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Жовтень


Розділ

Зміст діяльності

Термін

виконан

ня

Форма орган-ції

Управлінське рішення

Відповідальні

Відміт

ка про виконан

ня
1.Забезпечення виконання ст.53

Конституції України, законів України

„Про мови…”

„про освіту”

„Про загальну середню освіту”

1.Вивчення відвідування школи учнями з «групи ризику»

Жовтень

Систематичний контроль

Аналіз

Адміністрація

Кл.керівники, практичний психолог2. Перевірка стану утримання, закріплення житла і майна дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою

1 тиждень

Відвіду

вання сімей

Акти

Кл.керівники3. Створення умов для застосування сучасних інформаційних технологій у НВП

Протягом місяця

Спосте

реження, аналіз МТБ та каліфі

кації пе-дагогів

заходи

Адміністрація4. Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів, організувати участь школярів у ІІ і ІІІ етапах

Протягом місяця

Завдання, протоколи

Наказ

ЗДНВР

вчителі-предметни

ки2.Охорона життя та здоров’я учнів.Охорона праці

1.Коригування сис-теми заходів з профі-лактики бродяжниц-тва,наркоманії,СНІДувенеричних захворю-вань серед учнів

1 тиждень

Розробка заходів

Затвер

дження

заходів

ЗДВР2.Забезпечення соціального захисту дітей пільвого контингенту

1 тиждень

Розробка заходів

Затвер

дження

ЗДВР3.Вивчення якості харчування учнів

1 тиждень

Рейд перевір-ки

Аналіз

Адміністрація4. Наявність та ведення «Журналів вступного інструктажу для учнів» у кабінетах, майстерні, спортивному залі.

1 тиждень

Перевір

ка

Висновки

ЗДНВР5. Поглиблений мед. огляд учнів

протягом місяця

Огляд

Довідка

Медсест

ра6.Поновлення банку даних з фізичного здоров’я дітей

протягом місяця

Вивчен

ня

Карто

тека

Медсестра

кл. керівники7. Бесіди класних керівників з учнями про дотримання правил поведінки під час осінніх канікул.

4 тиждень

Бесіда

Записи в що-денни-ках і журна

лах

Класні керівники8. Поновлення стендів з техніки безпеки в кабінетах

2 тиждень

Оформлення стендів

Огляд

Зав. кабінетами3.Організаційно-педагогіч

на діяльність адміністрації та колегіальних органів громадського самоврядування

1.План осінніх канікул

3 тиждень

Планування

Затвердж.

Адміністрація, педагог-організатор2.Засідання атестаційної комісії

3 тиждень

Засідання комісії

Протокол

Директор3.Нарада при директорі:

1.Про результати класно-узагальнюючого контролю «Проблеми адаптації учнів 1-х класів»

2.Результати перевірки:

-класних журналів;

- особових справ;

-забезпеченість підручниками;

- календарних планів;

-планів М.О.;

планів ПМОВ

-планів гуртків;

-планів виховної роботи.

3. Про проведення атестації педагогічних працівників

1 тиждень

Нарада


НаказАдміністрація


Секретар

Бібліоте

кар


Директор4. Педконсиліум Тимошенко Т.І.води, кл. зичного здоров я дітей вчителіемамиучителів 5-го класу „Адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі 2 ступеня та врахування вікових психологічних особливостей з метою реальної оцінки їхніх можливостей при організації НВР”

2 тиждень

Обговорення

Рекомендації

ЗДНВР, вчителі-предметни-ки,

кл.керівники,

практичний психолог.3.1.Робота з педагогічними кадрами

1.Святкування Дня вчителя

1 тиждень

Концерт

Нагоро-дження

Педагог-організатор

вчитель музики2.Первинна адаптація дітей 1-го класу до шкільного навчання

2 тиждень

Спостереження

Нарада при директорі

Учитель 1 класу, практичний психолог3.Адаптація учнів 5-го класу до навчання у школі 2 ступеня

1 тиждень

Спостереження

Педконсиліум

кл. керівник

5 касу, практичний психолог3.2.Робота з учнями

Місячник „ Я - господар1.Випуск святкових листівок, газет до Дня вчителя

До 04.10.13

Газети, листівки

Підсум

ки

Класні керівники2. Проведення спортивних ігор учнівської молоді

Протягом місяця

Змаган

ня

Підсум

ки

Вчителі фізичної культури3.Святковий концерт „ Учителеві жовтень усміхається…”

04.10.13

Концерт

Аналіз

ТимошенкоТ.І.Максимовська О.П., кл. керів-ники1-11кл.4. Проведення годин спілкування до Дня визволення України від німецько-фашист-ських загарбників.

4 тиждень

Форми виховної діяльності

Розроб

ки

Класні керівники5. Акція „Милосердя” до Дня людей похило-го віку: „Поважайте стрість!”.

Протягом місяця

Акція

Підсум

ки

Максимовська О.П., класні керівники6. Шкільна акція «Чистий обеліск» (упорядкування могил загиблих воїнів на те-риторії мікрорайону).

Жовтень

Операція

План

Максимовська О.П., рада шкільного осередку  1. День юриста України.

08.10.13

Форма вих.дія-льності

Аналіз

Возгріва К.М.

Максимовська О.П.8. Реалізація заходів національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 р., обласної програми протидії торгівлі людьми та до

Міжнародного дня ненасильства.

Постійно

02.10.13

Форми вих.дія-льності

Розроб-ки

Возгріва К.М. Максимовська О.П., класні керівники9. До Міжнародного дня людей похилого віку «Не економте доброти, не бережіть її на завтра».

30.09-04.10.13

Форми вих.дія-льності

Розроб

ки

Максимовська О.П., класні керівники10. День українського козацтва «Іменем вій-ська запорізького»

(5-11 кл.)

14.10.13

Турнір

Розроб-ка

Возгріва К.М., учнівська молодь11. Організація екскурсій до музеїв міста, області, пам’ят-них місць з метою ви-вчення історичного

минулого рідного краю та його культур-ної спадщини.

Протягом року

Екскурсійні поїздки

Аналіз

Класні керівники, вчителі-предметники12. Місячник по про-паганді безпечного

користування газом у побуті.

01.10 -31.10.13

Форми вих.дія-льності

Розроб-ки

ТимошенкоТ.І. Максимовська О.П., класні керівники13. Години спілкуван-ня на профорієнтацій-ну підтримку “Як мені жити в цьому світі”.

Протягом року

Години спілкування

Підсум-ки

Ляпун Н.Г.14. Трудові десанти “Хай сяє школа рідна чистотою”

Жовтень-листопад

Десант

Підсум-ки

Кл.керівники15. Тиждень мило-сердя і турботи.

30.09-04.10.13

Форми вих.дія-льності

Розроб-ки

Максимовська О.П., класні керівники16. Вікрита година спіл кування. «Слабка ланка»

4 тиждень

Інтелект.

гра

Розроб-ка

Глущенко Т.О., учнівська молодь 8 кл.17. Перегляд докумен-тальних, художніх фільмів про події ВВв

Жовтень,

травень

Перег-ляд

Аналіз

Кл.керівники18.Операція«Піклування».Вітання ветеранів квітами, подарунками

Жовтень -

травень

Операція

Підсум-ки

Кл.керівники, учнівська молодь19. Книжкова ви-ставка в бібліотеці

«Ми пам’ятаємо»

Жовтень,

травень

Виставка

Підсумки

Казначеєва Г.А.20.Покладання квітів до пам’ятника загиб-лим воїнам в с.Подвірки, с.Сіряки

Жовтень,

травень

покладання

Аналіз

Кл.керівники, учнівська молодь21. Участь у конкурсі ораторського мистецтва

Жовтень

Участь

Конкурс

Ляпун Н.Г.22. Участь у районній виставці дитячого малюнку «Наша мрія – вода чиста, земля красива»

До 15.10.13

Участь

Виставка

Кл.керівники 1-4 кл., вчитель малювання23. Тиждень профоріє нтації «Вибір профе-сії або задача з багать ма невідомими»

28.10.-01.11.13

План

Підсумки

Тимошенко Т.І. класні керівники

9-11кл.24. Вікрита година спілкування. «Смач-на українська кухня»

2 тиждень

Презент-тація

Розроб-ка

Ляпун Н.Г.

учнівська молодь 11 кл.3.3.Робота з батьками та громадкістю

1.Консультації для молодих батьків «Перший місяць дитини у школі»

3 тижденьБесіда психолога


РекомендаціїПрактичний психолог, класні керівники2. Робота центру педагогічної освіти та допомоги батькам.

4 тиждень

Зустрічі,

заходи

Реко-мендації

Директор,

ЗНВР3. Підготовка рекомендацій до класних батьківських зборів.

1 тиждень

рекомендації

матеріали

Практичний психолог4.Загальні батьківські збори уДНЗ. «Громадянське виховання особистості»

3 тижденьзбори

Протоко-л

ЗДНВР Оздоєва О.М5. Класні батьківські збори

4 тиждень

Збори

Прото

коли

Кл. керівники4.Інноваційна науково-методична діяльність

1.Робота профільних груп (згідно планування)


2 тиждень


Засідан

ня


Матеріа

ли протокол

Керівни

ки ПМОВ1. Науково-практична конференція « Індивідуальні групові дослідження педагогів як спосіб рішення проблем розвитку, виховання й навчання дітей»

4 тиждень

Конференція

Матеріа

ли


ЗДНВР, педколектив
3. Засідання методичної ради:

(за окремим планом)

3 тиждень

Засідання

Протокол

ЗДНВР, члени метод. ради4.Нарада при ЗДНВР «Соціальне здоров’я дитини в умовах дошкільного закладу»

3 тиждень


обговорення

Протокол

матеріали

Оздоєва О.М.

Вихова-телі5.Зміцнення матеріально-технічної бази фінансово- господарська діяльність

1.Естетичне оновлення та оформлення стендів НВК та кабінетів, дошкільних груп

2 тиждень

Огляд

Висновки рекомендації

Директор,

ПК

заступники2.Робота по забезпеченню нормального освітлення кабінетів та інших приміщень.

Протягом місяця

Установ. освітл.

засобів

Довідка

Завгосп3.Коригування заходів по енергозбереженню

1 тиждень

Нарада

Заходи

Директор, завгосп6.Діагностико-аналітична діяльністьТематичний контроль:

- « Стан викладання фізики»;

- «Розвиток творчих здібностей учнів на основі інтенсифікації навчального процесу та індивідуального навчання»

- Мовленнєво-ігровий супровід діяльності дошкільниківПротягом місяця


Протягом місяцяВідвідування


ВідвідуванняДовідка


ДовідкаАдміністрація


ЗДНВР4. Персональний контроль: Відвідування уроків учителів, що потребують методичної допомоги

1 тиждень

Відвідування

Аналіз

АдміміністраціяОглядовий контроль:

Організація проведення й аналіз результативності першого туру олімпіад

Протягом місяця

Вивчення

Нарада при директорі

Адміністрація1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації