Поиск по базе сайта:
Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа icon

Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
НазваПротокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
Сторінка6/18
Дата конвертації17.10.2013
Розмір3.95 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Вересень


Розділ

Зміст діяльності

Термін

виконання

Форма орг-ії


Управлінське рішення

Відповідальні

Відміт-ка про виконання
1.Зебезпечення виконання ст.53 Конституції України,

законів України

„Про мови…”,

„Про освіту”,

„Про загальну середню освіту”

1. Аналіз системи педагогічного моніторингу якості знань у школі

1 тиждень

Планування роботи


Затвер-дження заходів

ЗДНВР2.Аналіз працевлаштування 9,11класів

3 тиждень

Довідки

Звіт РВО

ТимошенкоТ.І.3.Аналіз вступу дітей мікрорайону до НВК

1 тиждень

Складання списків

Затвер

дження списків

Класні

керівники,

секретар4.Організація роботи методичних підрозділів по плануванню заходів над методичною проблемою

2 тиждень

Планування роботи, заходи

Аналіз планів, прото

кол

Керівники профгруп5.Комплектування ГПД

1 тиждень

Складання списків

Наказ

Вихователь ГПД, ЗДНВР6. Забезпечення наступності у навчанні та вихованні

4 тиждень

Нарада при директор

рові

План

ЗДНВР,

ЗДНВР

(Д,В),

ЗДВР7. Уточнення спис-ків дітей пільгових категорій. Оформ-лення соціального паспорта НВК

2 тиждень

Збір даних

Паспорт

ЗДВР,

кл.керівники8. Оформлення особових справ учнів 1 класу

1 тиждень

Внесення даних до особових справ

Особові справи

Орлова Л.О.

секретар2.Охоро

на життя та здоров’я дітей.Охорона праці

1. Видання наказів з охорони життя та здоров’я дітей, охорони праці

1 тиждень

Аналіз норматив

них докумен

тів

Накази

Адміністрація2. Проведення вступного інструктажу, інструктажу з пожежної безпеки з учнями 1-11 класів, новопризначеними вчителями й технічними працівниками в для організації допрофільної и

1 тиждень

Інструктаж

Оформ

лення журна

лів

Резнікова С.А., Власова З.А., Оздоєва О.М, кл. керівники3. Навчання працівників НВК з питань охорони праці

2 тиждень

План-графік

Наказ

Резнікова С.А., Власова З.А..4 Організація чергування вчителів

1 тиждень

Графік

Наказ

Резнікова С.А., Глущенко Т.О.5. Оформлення в кабінетах безпечних маршрутів до школи

2 тиждень

Маршрут

ний лист

рейд

кл. керівники6.Стан техніки безпеки у майстернях, спортзалі, навчальних кабінетах

1 тиждень

Інструктаж, спостереження

Нарада при директорові

Адміністрація,кл. керівники, вчителі-предметники7.Медогляд учнів

вересень

Обстеження

Аркуші здоров’я

Кл.керівники8. Перевірка виконання санітарно – гігієнічного режиму в НВК

Протягом місяця

Відвідування уроків та заходів

Аналітична довідка

Адміністрація11.Організація харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь.

Бесіда „Попередже-ння отруєнь грибами”

2 тиждень

Розподіл функції


Форми виховної діяльност

Наказ


Розроб

ки

Резнікова С.А.

кл.керівники

медсестра


кл. керівники12. Страхування дітей від нещасних випадків

Вересень

Бесіди

списки

ТимошенкоТ.І.

кл. керівники13.Складання маршрутних аркушів „Дім-школа”

1 тиждень

Вивчен

ня марш-руту

Аналіз

Кл.керівники

1-4 класи3.Організацій

но-

педагог

гічна

діяльні

сть

адмініст

рації

1.Створення ради профілактики правопорушень

3 тиждень

Затвердж

склад

Наказ

ЗДВР2.Затвердження граф-схем та програм для вивчення курсів варіативної частини

2 тиждень

Співбесі

ди

Затвердження

Власова З.А.3.Нарада при директорі

- про організацію харчування учнів;

- про забезпечення НВП навчальними матеріалами, підручниками, матеріально-технічним обладнанням;

- стан техніки безпеки і протипожежної безпеки при організації НВП;
- про початок навчального року школи

1 тиждень

ЗасіданняРекомендації

ПротоколДиректор,


Бібліоте

кар


ЗДНВР


Директор
5.Організація роботи предметних гуртків курсів за вибором, спецкур-сів, факультативі та індивідуальних за

нять у 2013-2014н.р.

2 тиждень

Складан

ня графіка

Затвер

дження

Вчителі,

ЗДНВР6. Нарада при ЗДНВР та ЗДВР

1. Про ведення шкільної документації

2. Планування роботи вчителів-предметників та класних керівників

3. Охоплення дітей мікрорайону школи навчанням

3 тиждень

Засідання

Рекомендації

ЗДНВР,

ЗДВР3.1 Робота з педагогічними кадрами

1.Організація роботи атестаційної комісії

2 тиждень

Планування

Наказ

Директор2.Звіт за формою ЗНЗ-1

1 тиждень

Складан

ня

Звіт РВО

ЗДНВР3.Складання графіків відкритих уроків,творчих звітів вчителів та вихователів

4 тиждень

Плануван

ня

Аналіз плану

Власова З.А

керівники профільних груп

Оздоєва О.М.4.Проведення індивідуальних консультацій та організація психолого-педагогічної підтримки на період адаптації учнів 1-го класу

1 тиждень

Співбесід

да

Аналіз

Орлова Л.О, практичний психолог5.Коригування плану курсової перепідготовки педегогічних кадрів на 2014 рік

2 тиждень

Складання плану

Погодження з РВО

Власова З.А.

Оздоєва О.М.6. Провести нараду з класними керівни-ками з питання працевлаштування учнів 9 класу

2 тиждень

Нарада

Аналіз

Тимошенко Т.І.7.Складання графіка проведення відкри-тих позакласних заходів, годин спілкування

09.09.-13.09.13

обговорення

Графік

ТимошенкоТ.І.

кл.керівники8. Участь у айонному конкурсі «Творчий звіт класного керівника»

Вересень

Участь

Конкурс

Тимошенко Т.І кл.керівники9. Проведення МО кл. керівників ЗасіданняІ. «Вступ. Виховна робота в НВК: проблеми, пошуки, знахідки»

1.1. Аналіз виховної діяльності за 2012-2013 н.рік.

1.2. Основні завдання та напрямки виховної роботи на новий н.рік.

1.3. Затвердження плану методичного об’єднання класних керівників.

1.4. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу.

1.5. 2. Аналіз оздоровлення учнівської молоді у 2013 році.

1.6. «Виховання працею». А.С.Мака-ренко «Педагогічна поема». Відвідини му-зею ім.А.С.Макаренка

3 тиждень

Засідання

Протокол

Тимошенко Т.І.

Возгріва К.М.

класні керівники


ТимошенкоТ.І.


Возгріва К.М.


ТимошенкоТ.І.


Возгріва К.М.

Кл.керівники


Возгріва К.М.

Кл.керівники

3.2. Робота з учнями

Місячник „Збережи здоров ’я та й на все життя”
1.Організоване проведення урочистостей з нагоди початку навчального року, свято «Перший дзвоник»

01.09.13

Свято

Сценарій

ТимошенкоТ.І.

Максимовська О.П.,Орлова Л.О. вчитель музики2. Проведення уроку, присвячного 70-й річ-ниці визволення Хар-ківщини від фашистсь ких загарбників. Урок з попередження дитя-чого травматизму.

01.09.13

Урок

План-конспект

Класні керівники3. Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту.

06.09.13Змагання

Підсум-ки

Вчителі фізкультури4. Операція „Підлі-ток”. Рейд „Життєві умови дітей”, до-повнення соціаль-ного паспорту НВК. Відвідування сімей соціального ризику. Проведення роботи щодо обов’язкового залучення дітей у гуртки та секції.

До 20.09.13

Складання списків, актів

Соціаль-ний паспорт класу, школи

Класні керівники
5. Перевірка охоп-ленням навчання ді-тей шкільного віку. Перевірка явки дітей та підлітків за списками на навчан ня до загальноосвіт-ніх закладів, фактич ного стану справ щодо впровадження здобуття повної се-редньої освіти ви-пускниками 9 класу

01.09.13-10.09.13

Перевір

ка

Списки

ТимошенкоТ.І. класні керівники6. Трудовий десант „Перетворимо НВК у квітучий сад”.

Протягом року (раз на тиждень)

Благоуст-рій території

Огляд

Класні керівники, черговий адміністратор7. Тиждень дитячої та юнацької книги.

Святкування Всеук-раїнського Дня бібліотеки

23.09-30.09.14

Форми вих.діял.

Сцена-рій

КазначеєваГ.А.8. Організаційні учнівські збори. Ви-бори членів шкіль-ного осередку «Ди-тячий Парламент» на 20113-2014 н.р.

2 тиждень

Складання списків

Списки

Максимовська О.П.
9. Вибори органів учнівського само-врядування по клас.

1 тиждень

Складання списків

Списки

Класні керівники10. Організація чергування по школі 7-11 класів

Постійно

Графік

Аналіз

ТимошенкоТ.І. кл. керівники


11.Організація проведення загальношкільних лінійок

Раз на тиждень

Лінійка

Аналіз

ТимошенкоТ.І.Максимовська О.П.12.Лінійка „Посвята в Барвінчата”

4 тиждень

Лінійка

Аналіз

Максимовська О.П.,

Орлова Л.О.13. Урок гендерної грамотності «Рівноправність чоловіків і жінок»

23.09.-27.09.13

Форми виховної діяльн.

Розроб

ки

Класні керівники
14. Організувати контроль за навчанням дітей пільгових категорій. Підтримувати постійний зв’язок з батьками та опікунами дітей

Протягом року

Контроль

Аналіз

ТимошенкоТ.І. кл.керівники15. Участь у районних легкоатлетичних змаганнях до Дня фізичної культури

І тиждень

Змагання

Аналіз

ТимченкоМ.М.

Циганко Д.О.16. Тиждень фізичної культури та спорту «Здоров’я дитини – здоров’я нації»

(за окремим планом)

02.09 -09.09.13

План

Підсум

ки

Вчителі фізич-ної культури,

кл.керівники17. Виявити учнів, схильних до правопорушень, взяти їх на облік.

До 05.09.13

Постійно

Облік

Списки

ТимошенкоТ.І. кл.керівники18. З метою попе-редження неуспіш-ності, відсіву та про філактики правопо-рушень серед учнів утворити “Раду профілактики”

До 01.09.13

Рада

Списки

Тимошенко Т.І19. Здійснювати зв'язок з ФАПом, дільничним інспек- тором міліції:

- організувати цикл бесід про шкідли-вість куріння V – VІІ кл, вживання алкоголю, наркоти-ків VІІ-ІХ кл.

- організовувати зустрічі зі спеціа-лістами служби у справах дітей та дільничним інспектором

Протягом року

Зустрічі

Аналіз

ТимошенкоТ.І.20. Організувати профілактичні співбесіди з учня-ми, які стоять на профілактичному обліку

Протягом року

Бесіди

Аналіз

ТимошенкоТ.І. кл.керівники, практичний психолог21. Проводити профілактичні бесіди з учнями групи «ризику» та їх батьками, відві-дувати їх вдома

Протягом року

Бесіди

Аналіз

ТимошенкоТ.І. кл.керівники, практичний психолог22. Відзначення Дня партизанської слави та 72-ї річниці пар-тизанського руху в Україні у період Ве- ликої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Організація і прове- дення годин спілкування.

22.09.2013

Фоми виховної діяльно-сті

Розроб

ки


Класні керівники23. Тематичні години спілкування « Від чого залежить здоров’я ?»

02.09-06.09

Фоми виховної діяльно-сті

Розроб

ки


Класні керівники24.Тиждень безпеки дорожнього руху:

- проведення інст-руктажів з безпеки життєдіяльності у кабінетах;

- проведення бесід з попередження дитя-чого травматизму;

- ознайомлення з За коном України«Про дорожній рух»;
- вироблення схеми безпечної дороги з дому до школи, та вклеювання їх в щоденники;

- участь у Всеукраї-нській акції«Увага! Діти на дорозі!»:

09.09 - 13.09.13

План

Підсум-ки

ЗДВР,педагог-

організатор,

кл.керівники,

бібліотекар25. Регулярно про-водити бесіди серед учнівського колек-тиву на тему :« Про філактика побутового травматизму».

Щомісяця

Бесіди

Аналіз

Класні керівники26. Проводити роз’яснювальну ро-боту серед батьків з профілактики дитя-чого травматизму

2 рази на семестр

Батьківська збори

Аналіз

Класні керівники27. Акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показа-ти» (залучення ді-тей до відвідування гуртків, секцій, клу-бів за інтересами)

До 20.09.13

Акція

Списки

ЗДВР, кл.керівники28. Дні безпеки життєдіяль­ності

Перед канікулами

Дні безпеки

Підсум-ки

Кл.керівники29. ^ Тиждень пожежної безпеки:

- оформлення інфор мації з проти пожеж ної тематики в «Ку- точках безпеки життя»;

- проведення першого засідання ДЮПР і планування її роботи;

- проведення бесід на протипожежну тематику з Комплек сної Програми без-пеки життєдіяльно-сті;

- проведення учбо-вої евакуації учнів при умовній пожежі та спортивних зма-гань серед членів ДЮПР;

- проведення практичних занять

«Як надати допо-могу при травмах?»

16.09 - 20.09.13

План

Підсум-ки

Максимовська О.П.,класні керівники
31.Оформлення ку-точку,присвяченого 70-ій річниці визво-лення України та Перемозі у Великій Вітчизняній війні, куточку «Бойової слави»

Вересень

Оформлення

Підсум

ки

Педагог-організатор

кл.керівники32. Пошукова робота з теми “Визволення Дергачівщини”

Вересень-квітень

Метеріа-ли

Оформ-лення папки Презен-тація

Возгріва К.М.

Кл.керівники, учнівська молодь33. Участь у районному конкурсі «Учень року»

20.09.2013

Участь

Конкурс

Максимовська О.П.34. Участь у районних змаганнях з легкої атлетики, присвячених Дню фізкультурника України

06.09.-09.09.2013

Участь

Змагання

ТимченкоМ.М.35. Тиждень ОБЖ у дошкільному закладі «На дорозі , в полі, вдома все безпечне, все знайоме»

4 тиждень

Заходи

Розробки

Вихователі3.3 Робота з батьками та громадкістю

1.Проведення звіту голови ради НВК, обрання нового скла-ду, затвердження пла-ну роботи (план робо-ти ради НВК та батьк. комітету)

2. Групові батьківські збори

2 тиждень


2 тиждень

Засідання


збори

План;

прото

кол


Прото

кол

Директор

Голова ради


Виховате

лі3.Підготовка рішення про надання безкоштовного харчування

1 тиждень

Засідання

Прото

кол

Голова ради4.Складання списків батьків та підприємств, які можуть надати матеріальну допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази школи

2 тиждень

Засідання

Списки

Директор

Кл.керівники5.Рейд у сім’ї дітей з метою:

-вивчення матеріального стану та умов для навчання

4 тиждень

Рейд

Нарада при директорі

Директор

Кл.керівники6. Лекторій «Організація роботи з батьками щодо запобігання нещасним випадкам серед дітей»

Вересень

ІІ тиждень

Лекторій

Аналіз

Адміністрація7. Загальні батьківські збори

1. Основи особистої безпеки і профілактика травматизму.

2. Звіт директора про фінансово-господарчу діяльність

4 тиждень

збори

протокол

Резнікова С.А.

.

3. Надання допомоги батькам у спрямуванні виховної роботи з дітьми.

3 тиждень

Поради та рекомендації

Поради

Практичний

психолог4.Інноваційна та

науково-методич

на діяль

ність

1.Організація методичної роботи у 2013-2014 н.р.

2 тиждень

Аналіз

Наказ

плани

ЗДНВР,

Кер.проф-групи2.Консультації педагогів по організації роботи над методичною проблемою та вибору особистої проблеми

2-3 тиждень

Співбесіди

Затвердження планів

ЗДНВР,

кер. ПМОВ3.Індивідуальна робота з кл. керівником 5 кл.

„Адаптація учнів до навчання у школі 2 ступеня”

4 тиждень

Співбесіда

Висновки

ЗДНВР,

Практичний психолог.4.Засідання методичної ради:

(за окремим планом)

3 тиждень

Засідання

Протокол

ЗДНВР5.Засідання ПМОВ

(за окремим планом)

2 тиждень

Засідання


Протоко

ли

кер. проф. груп6. Засідання малої педради «Співпраця дошкільного закладу та сім’ї в процесі морального виховання дошкільників»

2 тижденьНарада

Матеріали, протокол

Оздоєва О. М.5.Економічна та

Фінанси

во-господарська діяльні

сть з розвитку матеріа

льно-технічної бази

1.Проведення конкурсу з поповнення бібліотеки „Мій підручник- учням школи”

3 тиждень

Конкурс

Наказ стінівка

Директор

Бібліотекар

Кл.керівник2.Інвентаризація та списання матеріальних цінностей

2 тиждень

Перевірка

акт

Директор

Комісія3.Проведення тарифікаційних заходів (штатний розпис)

1 тиждень

Накази

Тариф. список

Директор

ЗДНВР4.Складання графіка роботи техперсоналу та розподіл обсягу виконаних робіт

1 тиждень


Графік

Наказ

Директор

Завгосп5.Складання графіка відпрацювання робочого часу вихователями, керівниками гуртків, проведення виховних годин

3 тиждень

Співбесіда

Графік

Директор

заступники6.Подання до централізованної бухалтерії відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації кошторису витрат на 2014 рік

3 тиждень

Розробки

Кошторис

Директор

ЗДНВР7. Рейд « Живи, книго!»

ІІІ тиждень

Рейд

підсумки

Казначеєва Г.А.8.Утеплення вікон, дверей до роботи в зимовий період

4 тиждень

Практичні роботи

Огляд

Вчитель праці

Зав.кабінетами6.Діагностич-

но-аналітична діяльніс

ть1. Тематичний контроль:

-класних журналів;

- особових справ;

-забезпеченість підручниками;

- календарних планів;

-планів ПМОВ;

-планів гуртків;

-планів виховної роботи.

- організація харчування1 тиждень


2 тиждень


3

тиждень


1 тиждень

Огляд

Довідка,

нарада при директорі

Заступники директора

Секретар

Бібліотек

кар


Директор2. Оглядовий контроль:

-знайомство з роботою новопризначених та молодих вчителів

- дотримання учнями правил внутрішкільного розпорядку

протягом місяця

Відвідування уроків

Співбесіда

Адміністрація3.Класно-узагальнюючий контроль:

-шкільна адаптація першокласників

-адаптація учнів 5 класу до навчання у школі 2 ступеня

вересень

ВивченняДовідка, рекомендації

Довідка, педкон

сіліумАдміністрація4.Персональний контроль:

-відвідування уроків вчителів,які потребують постійної методичної допомоги;

- відвідуваня занять з метою надання методичної допомоги

вересень

Відвідування уроків

Аналіз, співбесіди

Заступники директора1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації