Поиск по базе сайта:
Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа icon

Протокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
НазваПротокол № від серпня 2013 року план роботи Подвірського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
Сторінка5/18
Дата конвертації17.10.2013
Розмір3.95 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Придбати:

1.Жарочна шафа 2-хсекційна

2.Пральна машина (10 кг.)

3.Сушильна машина (10 кг.)

Виконати ремонтні роботи.

Поршочергово:

 • Ремонт покрівлі д/з (455 кв.м)

 • Заміна вікон на металопластикові (90 шт.)

 • Ремонт покрівлі школи (1115 кв.м.)

 • Капітальний ремонт системи опалення

 • Ремонт відмостки, фундаменту, стін д/з

Для їх вирішення необхідна підтримка держави, тобто районної влади.

Як видно з наведених фактів, основне навантаження для забезпечення нормального функціонування закладу беруть на себе батьки та ТОВ «Едельвейс».

Профспілковий комітет та адміністрація працюють згідно зі складеним та затвердженим колективним договором та колективною угодою з охорони праці.

Співробітники НВК, що мають хронічні захворювання, отримували матеріальну допомогу. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності серед працівників проводилася згідно з нормативними документами. Працівники харчоблоку забезпечені миючими засобами та спецодягом. Між адміністрацією та профспілковаим комітетом укладена угода, виконання якої перевіряється два рази на рік. Випадків виробничого травматизму не було. Розроблені інструкції з охорони праці для працівнивників, проводиться вступний інструктаж та первинний. Перевіряються знання з охорони праці згідно з Положенням. Але через відсутність фінансування недостатня кількість вогнегасників.


^ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ


НА 2013-2014 н.р.


 1. Забезпечити належні умови для здобуття якісної освіти вихованцями.

 2. Забезпечити ефективне впровадження Державного стандарту дошкільної, початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

 3. Запроваджувати гнучкі моделі організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.

 4. Впроваджувати інформаційні технології , активізувати самостійну роботу школярів.

 5. Формувати позитивну мотивацію навчання та вибору майбутньої професії.

 6. Розвивати інноваційний потенціал інтелектуально обдарованих дітей.

 7. Проводити моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів.

 8. Виховувати національно свідомого громадянина України.

 9. Зміцнювати фізичний, психічний стан школярів, забезпечувати здоров’язберігаючих освітніх технологій освітнього процесу.


ІІІ. ЗАВДАННЯ НВК НА 2013- 2014 н.р.


  1. Формувати в особистості культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

  2. Здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів на засадах та основних принципах модульного навчання.

  3. Створити необхідні умови і можливість упровадження нових прогресивних навчальних технологій модульного навчання.

  4. Спрямувати роботу вчителя на навчальні можливості кожного учня, розробку індивідуальних корекційних програм.

  5. Залучати кожного школяра до навчально-пізнавальної діяльності, самостійної творчої роботи.

  6. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному рівні

  7. Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня

  8. Здійснити заходи з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування у педагогів посадових умінь і навичок.

  9. Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

  10. Продовжити роботу методичного центру «Акмеологічні аспекти аспекти розвитку особистості вчителя та учня в сучасних умовах» .

  11. Забезпечити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та в управлінський діяльності.

  12. Продовжувати реалізацію заходів «Школи сприяння здоров’ю».Функціональні обов’язки працівників НВК


  1. Директор НВК Резнікова С.А. відповідає за:

 • реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової, основної та середньої освіти, якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій МОНмолодьспорту України та його органів на місцях;

 • успішну діяльність усієї НВК в цілому з виховання та навчання учнів, зміцнення їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

 • своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи НВК, виконання планових заходів;

 • комплектування НВК працівниками й учнями;

 • здійснення загального навчання в мікрорайоні НВК;

 • виконання навчальних планів і програм, забезпечення якості знань учнів;

 • упровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду в діяльність НВК, організацію творчої роботи педагогів;

 • здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками НВК;

 • дієвість роботи педагогічної рада, виконання її постанов;

 • згуртованість педагогічного та загально шкільного колективу;

 • зразковий стан господарства НВК, правильне використання навчально-матеріальної бази;

 • здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

 • своєчасну звітність про роботу НВК;

 • забезпечення дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, техніки безпеки;

 • забезпечення прав учнів і захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

 • забезпечення заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 • організацію та проведення ЦО.

  1. Директор НВК Резнікова С.А. керує:

безпосередньо:

 • педагогічним колективом;

 • діяльністю своїх заступників з навчальної та виховної роботи, учителя предмета «Захист Вітчизни»;

 • Роботою адміністративно-управлінського персоналу;

 • Роботою педагогічної ради;

 • Діяльністю класних керівників;

опосередковано:

 • Учителями певних циклів навчальних предметів (через заступників із навчально-виховної роботи (НВР));

 • Предметними методичними методичними об’єднаннями вчителів школи (через заступника із НВР Власову З.А.);

 • Роботою обслуговуючого персоналу (через завгоспа Власова А.О.);

 • Методичним об’єднанням класних керівників 1-11 класів (через заступника директора з виховної роботи (ВР)Тимошенко Т.І.);

 • Роботою шкільних бібліотекарів (через заступника директора з НВР Власову З.А.).

  1. Директор НВК Резнікова С.А. організовує:

безпосередньо:

 • навчально-виховний процес;

 • виконання постанов уряду, наказів, розпоряджень і вказівок МОНмолодьспорту України та його органів на місцях;

 • підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків, комплектування школи учнями;

 • здійснення всеобучу й загальної середньої освіти;

 • планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;

 • роботу педагогічної ради;

 • підвищення фахової кваліфікації працівників школи;

 • необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

опосередковано:

 • виконання навчальних планів і програм, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступника директора з НВР Власову З.А.);

 • проведення позакласної та позашкільної роботи з учнями (через заступника директора з ВР Тимошенко Т.І. та класних керівників);

 • упровадження досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів школи;

 • створення і правильне використання навчально-матеріальної бази школи.

  1. 1.4. Директор НВК Резнікова С.А. погоджує свою роботу з:

 • профкомом профспілки;

 • радою НВК;

 • заступниками з навчальної та виховної роботи;

 • районним (міським) відділом (управлінням) освіти.
  1. 1.5. Директор НВК Резнікова С.А. контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу;

 • заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи, з господарської роботи, шкільного психолога та ін.;

 • виконання рішень педагогічної ради, наказів, розпоряджень, вказівок тощо;

 • стан збереження та використання навчально-матеріальної бази школи;

 • виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів;

 • організацію харчування та медичного обслуговування учнів.

 • роботу вчителів суспільно – гуманітарного профілю, фізичної культури, Захисту Вітчизни.
  1. 1.6. Директор НВК Резнікова С.А. інструктує й консультує:

 • класних керівників;

 • учителів навчальних предметів;

 • актив батьківської громадськості.
  1. 1.7. Директор НВК Резнікова С.А. веде облік:

 • особового складу працівників школи, а також учнів (первинний облік через секретаря);

 • бланків атестатів, свідоцтв, похвальних грамот та інших документів;

 • прибуття працівників школи на роботу;

 • виконання річного плану роботи школи;

 • успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступниками з навчально-виховної та виховної роботи);

 • виконання заходів, прийнятих педрадою, загальними зборами колективу тощо;

 • забезпечення школи навчально-матеріальною базою за даними осіб, які відповідають за неї.
  1. 1.8. Директор НВК Резнікова С.А. звітує:

 • про стан навчально-виховної роботи перед районним відділом освіти;

 • про роботу школи перед місцевими органами;

 • про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
  1. 1.9. Директор НВК Резнікова С.А. складає та підписує:

 • загальні документи, що регулюють роботу НВК;

 • накази, розпорядження по НВК;

 • листи НВК (офіційні), відповідає на листи батьків та інших громадян;

 • документи про успішність учнів;

 • протоколи засідань педагогічної ради;

 • інформацію та довідки про роботу НВК;

 • статистичні звіти та фінансові документи;

 • трудові книжки працівників НВК;

 • акти прийому НВК, фінансово-господарських ревізій;

 • затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, складені заступниками директора з навчально-виховної роботи та виховної роботи.
  1. 1.10. Директор НВК Резнікова С.А. має право на:

 • оформлення матеріалів з атестації вчителів;

 • оформлення матеріалів тарифікації вчителів, організація роботи семінару для вчителів.
 1. Визначити функціональні обов’язки заступникові директора з навчально-виховної роботи ( НВР) Власовій З.А..

  1. 2.1. Заступник директора з НВР Власовій З.А.. складає:

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчальної роботи;

 • табелі на заробітну плату вчителів;

 • графік співбесід з учителями, які атестуються;

 • статистичні звіти.

 • організацію навчальної роботи в класах;

 • планування навчальної роботи;

 • виконання навчальних планів і програм учителями:

- біології;

- географії, географії України;

- фізики, астрономії;

- основ безпеки життєдіяльності;

- хімії;

- інформатики;

- математики;

- праці;

- факультативів та гуртків;

 • якість знань, умінь і навичок учнів;

 • ведення класних журналів та іншої документації в класах;

 • вивчення, узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду;

 • упровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації навчально-виховного процесу;

 • підготовку звітності про стан і результати навчальної роботи в класах з певного циклу навчальних предметів


2.2. Заступник директора з НВР Власова З.А. погоджує свою роботу з:

 • директором школи;

 • іншими заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи;

 • психологом школи.


2.3. Заступник директора з НВР Власова З.А. контролює:

 • роботу вчителів певного циклу навчальних предметів;

 • стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

 • роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів;

 • навчальне навантаження учнів;

 • роботу навчальних кабінетів з певного циклу навчальних предметів;

 • дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режим навчальних занять, санітарно-гігієнічного режиму в школі;

 • стан збереження й використання навчально-матеріальної бази.


2.4. Заступник директора з НВР Власова З.А. інструктує та консультує:

 • учителів щодо проведення навчальних занять та їхньої самоосвіти;

 • учителів, класних керівників щодо складання планів, звітів;

 • учнів та учнівський актив із питань навчальної праці;

 • батьків учнів школи з проблем навчання та виховання дітей.

2.5. Заступник директора з НВР Власова З.А. веде облік:

 • уроків та інших навчальних занять, проведених учителями;

 • реалізації календарних і тематичних планів;

 • чергування вчителів.

  1. Заступник директора з НВР Власова З.А. звітує про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи перед директором школи, педагогічною радою та радою школи.

  2. Заступник директора з НВР Власова З.А. має право:

 • перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих працівників, бути на заняттях і заходах, які проводять в НВК;

 • представляти учнів і вчителів до відзнаки;

 • вимагати застосування стягнень до порушників трудового та навчального розпорядку НВК;

 • вимагати від працівників школи необхідні відомості, документи, пояснення тощо;

 • визначати обов’язки для виконання ними розпоряджень.

 1. Визначати функціональні обов’язки заступникові директора з НВР Оздоєвої О.М.

3.1. Відповідає за:

 • Правильне планування та організацію НВП у дошкільному закладі;

 • Своєчасне складання і корегування режиму та навчальних занять у дошкільному закладі, занять у музичному залі, початкових класів;

 • Виконання навчальних програм у д/з;

 • Дотримання санітарно – гігієнічних вимог, режиму у д\з та початкових класах;

 • Вивчення узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду вихователів;

 • Впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально – виховної роботи, приписів наукової організації праці та гуманізацію відносин у колективі;

 • Облік дітей від 0 до 6 років у мікрорайоні;

 • Організацію харчування у д/з та початковій школі;

 • Підготовку звітних документів по д/з, складання документів для нарахування заробітної плати вихователям та інших працівників д/з;

 • Ведення статистичних звітів по д/з; проходження вихователями курсової перепідготовки;

 • Підготовку та проведення педагогічних читань, науково- практичних конференцій, аукціонів;

 • Роботу методичних підрозділів;

 • Роботу з молодими вихователями;

 • Створення сприятливого морально – психологічного клімату в педагогічному колективі д/з;

 • Організацію роботи з вихованцями та їх батьками; виконання правил техніки безпеки у д/з та оформлення документів з техніки безпеки.

3.2. Безпосередньо керує:

 • Роботою вихователів, обслуговуючого персоналу д/з, вчителів початкових класів щодо дотримання санітарно – гігієнічних вимог до викладання предметів розвиваючого циклу;

 • Робота вихователя ГПД;

 • Проведення екскурсій, походів, позакласних заходів у д/з;

 • Дотримання норм харчування;

 • Створення умов для забезпечення здоров’я вихованців.

3.3. Організовує:

 • Роботу з плануванням і проведенням занять у дошкільних групах вихователями;

 • Проведення додаткових розвивальних занять;

 • Дотримання у д/з єдиних педагогічних вимог та режиму занять;

 • Облік показників розвитку вихователів;

 • Проведення відкритих уроків у початковій школі, відкритих занять у д/з, взаємо відвідування занять;

 • Роботу з дітьми, які не відвідують д/з;

 • Перепідготовку працівників д/з;

 • Підготовку й проведення методичних засідань з вихователями;

 • Підготовку матеріалів до складання річного плану;

 • Своєчасну заміну вихователів.

Погоджує свою діяльність із директором НВК іншими заступниками, районним відділом освіти.

3.4. Здійснює контроль за:

 • Роботою вихователів;

 • Роботою обслуговуючого персоналу д/з;

 • Роботою вчителів початкових класів зі свого напрямку роботи;

 • Роботою вихователя ГПД;

 • Станом здоров’я вихователів;

 • Роботою вихованців, вчителів початкових класів, обслуговуючого персоналу д/з за дотриманням санітарно – гігієнічного режиму;

 • Станом збереження й використанням навчально – матеріальної бази;

 • Організацію роботи з дітьми з ослабленим здоров’ям, обдарованими вихователями;

 • Навчальним навантаженням вихованців;

 • Дотриманням норм харчування у д/з і початкових класах;

 • Дотримання єдиних педагогічних вимог у д/з, режиму навчальних занять, ігр.

3.5. Інструктує й консультує:

 • Вихователів щодо складання планів роботи, ведення документації;

 • Вихователів щодо проведення занять, організації самоосвіти;

 • Вихователів щодо складання звітів;

 • Молодих вихователів щодо проведення ефективного проведення заходів.

3.6. Здійснює облік:

 • Виконання державної програми « Малятко», «Дитина», наурочних і календарних планів початкової школи;

 • Звітів і статистичних документів;

 • Списки дітей від 0 до 6 років у мікрорайоні;

 • Проведення режимних моментів, занять, уроків;

 • Перевірка ведення документації;

 • Замінених занять робочого часу.

Звітує про організацію, стан та результати НВП перед директором, педагогічною радою, батьківською громад кістю та органами управління освітою.

3.7. Складає:

 • Розклад занять;

 • Графіки індивідуальної роботи з вихованцями;

 • Графік роботи вихователя на час літнього оздоровчого періоду;

 • Табельна зарплата медпрацівників д/з;

 • Проект наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів із питань навчально – виховного процесу;

 • Списки дітей віком від 0 до 6 років по мікрорайону.
 1. Визначити функціональні обов’язки заступникові директора з виховної роботи Тимошенко Т.І.

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І. відповідає за:

 • організацію позакласної та позашкільної виховної роботи з учнями;

 • планування виховної роботи;

 • вивчення, узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду з питань виховання дітей;

 • упровадження досягнень педагогічної науки в практику виховної роботи вчителів, класних керівників, здійснення принципів наукової організації праці;

 • підготовку звітності про стан і результати виховної роботи з учнями в класах, у НВК;

 • методичне керівництво виховним процесом;

 • облік дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи, організацію навчання щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, профорієнтацію учнів.

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І керує:

 • роботою класних керівників 1-11-х класів;

 • роботою вчителів із питань організації позакласної та позашкільної виховної роботи;

 • роботою методичного об’єднання класних керівників 1-11-х класів;

 • роботою органів учнівського самоврядування, учнівського активу;

 • проведенням загально шкільних виховних заходів.

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І організовує:

 • методичну роботу з питань виховної роботи учнів;

 • підготовку та проведення загально шкільних заходів виховного характеру, передбачених планом роботи НВК, тощо;

 • службу інформації;

 • відкриті позакласні виховні заходи і взаємовідвідування виховних заходів учителями та класними керівниками НВК;

 • оформлення відповідної шкільної документації;

 • роботу з пільговим контингентом учнів;

 • просвітницьку роботу для батьків учнів НВК;

 • роботу з учнями, схильними до правопорушень;

 • роботу з учнями, позбавленими батьківського піклування, дітьми-сиротами;

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І складає:

 • Проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань позакласної та позашкільної виховної роботи з учнями;

 • Базу даних дітей пільгового контингенту, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей схильних до правопорушень.

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І погоджує свою роботу з:

 • директором НВК;

 • заступником директора з НВР;

 • психологом НВК.

4.6. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І контролює:

 • роботу класних керівників 1-11-х класів, керівників гуртків;

 • відвідування занять учнями;

 • стан індивідуальної роботи з учнями пільгового контингенту, з учнями, схильними до правопорушень, із не благодійними сім’ями;

 • якість виховного процесу, проведення позакласних і позашкільних заходів тощо;

 • дотримання учнями Статуту НВК, Правил внутрішнього розпорядку для учнів, єдиних педагогічних вимог у НВК, санітарно-гігієнічного режиму в НВК.

  1. . Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І інструктує та консультує:

 • учителів, класних керівників щодо проведення позакласної та позашкільної виховної роботи та їхньої самоосвіти;

 • класних керівників щодо складання планів, звітів;

 • батьків учнів НВК з проблем виховання дітей;

 • учнівські колективи щодо проведення різноманітних виховних заходів, організації учнівського самоврядування тощо.

4.8. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І веде облік:

 • проведених учителями, класними керівниками позакласних та позашкільних виховних заходів;

 • виховних планів роботи класних керівників;

 • чергування вчителів та учнівських колективів.

  1. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І звітує про організацію, стан і результати позакласної та позашкільної роботи з учнями перед директором НВК, педагогічною радою і радою НВК.

  2. Заступник директора з ВР Тимошенко Т.І має право:

 • перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути на заняттях і заходах, які проводяться в НВК;

 • представляти учнів і вчителів до заохочення;

 • притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, що дезорганізовують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом НВК;

 • вимагати від працівників НВК необхідні відомості, документи, пояснення тощо;

 • покладати на медпрацівників обов’язки для виконання розпоряджень у межах своїх посадових обов’язків.

5. Визначити функціональні обов’язки завідуючого господарством Власова А.О.

5.1. Завідуючий господарством Власов А.О. відповідає за:

 • збереження будівлі т шкільного майна;

 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалення, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

 • чистоту і порядок у шкільному приміщенні;

 • організацію чергування технічного персоналу;

 • розподіл обов’язків між технічними працівниками НВК;

 • організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в НВК;

 • інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень НВК, технологічного, енергетичного обладнання;

 • дотримання норм пожежної безпеки у НВК;

 • справність засобів пожежегасіння.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. керує:

 • роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень;

 • роботою охоронців та робітників НВК;

 • господарською діяльністю НВК;

 • роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території НВК.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. організовує:

 • роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

 • постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

 • інвентарний облік майна НВК, проведення інвентаризації майна;

 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень НВК, технологічного та енергетичного обладнання;

 • здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

 • дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежегасіння;

 • проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях НВК (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

 • розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

 • навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. погоджує свою діяльність із директором НВК, заступниками директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією.

  2. Завідуючий господарством Власов А.О. здійснює контроль за:

 • Роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу НВК;

 • Збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах;

 • Дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщенні НВК, раціональністю витрат матеріалів та коштів НВК.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. інструктує й консультує:

 • обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

 • технічний персонал з питань техніки безпеки.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. здійснює облік:

 • інвентаризації шкільного майна;

 • роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

 • зберігання протипожежного обладнання.

  1. Завідуючий господарством Власов А.О. звітує про підготовку НВК до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

  2. Завідуючий господарством Власов А.О. складає:

 • графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;

 • акти списання майна, яке вийшло з ладу;

 • плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях НВК під час підготовки до нового навчального року;

 • документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

 1. Визначити функціональні обов’язки педагога-організатора Максимовської О.П.

  1. Педагог-організатор Максимовська О.П. відповідає за:

 • діяльність дитячих громадських організацій, об’єднань, планування їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

 • організацію дозвілля школярів, роботу клубу вихідного дня;

 • створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу;

 • здоров’я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

  1. Педагог-організатор Максимовська О.П. керує дитячими організаціями, активом НВК, органами учнівського самоврядування.

  2. Педагог-організатор Максимовська О.П. організовує:

 • оформлення НВК відповідно до напрямів роботи;

 • роботу з учнями під час канікул;

 • роботу «клубу вихідного дня»;

 • роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) первинних дитячих організацій, об’єднань;

 • роботу з учнями початкових класів.

  1. Педагог-організатор Максимовська О.П. погоджує свою діяльність із директором НВК, заступниками директора НВР, заступником директора з ВР, відділом освіти, кабінетом виховної роботи інституту удосконалення учителів.

  2. Педагог-організатор ^ Максимовська О.П. інструктує й консультує: дитячий актив НВК щодо організації різноманітних свят.

  3. Педагог-організатор Максимовська О.П. використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення кваліфікації.

  4. Педагог-організатор Максимовська О.П. складає:

 • план своєї роботи на рік, семестр, квартал;

 • сценарії заходів для учнів початкових класів, дитячих організацій;

 • веде документацію у визначеному порядку.

  1. Педагог-організатор Максимовська О.П. звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів початкових класів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором НВК, педагогічною радою.

 1. Визначити функціональні обов’язки практичного психолога Голубничок Н.О.

  1. Практичний психолог Голубнича Н.О. відповідає за:

 • проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;

 • проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

 • індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

 • проведення профконсультацій з учнями НВК, індивідуальне коригування поведінки учнів.

  1. Практичний психолог Голубнича Н.О. організовує:

 • Ділові ігри, тренінги з педагогами;

 • Підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму.

  1. Практичний психолог Голубнича Н.О. бере участь:

 • У підготовці до проведення виховних годин для учнів;

 • У педагогічних радах, нарадах за участю директора;

 • У консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних психологів;

 • У роботі бібліотеки;

 • У зборах або конференціях працівників НВК.

  1. Практичний психолог Голубнича Н.О. веде документацію:

 • визначену Положенням про шкільного психолога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

 • присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї;

 • в якій висвітлюються результати педагогічного консиліуму.

  1. Практичний психолог Голубнича Н.О. погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи та заступником директора з виховної роботи, відділом освіти райдержадміністрації.

 1. Визначити функціональні обов’язки бібліотекаря НВК  1. Бібліотекар НВК відповідає за:

 • комплектування книжкового фонду;

 • оформлення передплати на періодичні видання;

 • створення фонду шкільних підручників;

 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

 • пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

  1. Бібліотекар НВК керує:

 • роботою читацького активу;

 • роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

  1. Бібліотекар НВК організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

 • роботи гуртка палітурної справи;

 • проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;

 • літературні виставки;

 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

 • обслуговування учнів і працівників НВК або абонементних читачів у читальному залі;

 • інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книг);

 • підбір літератури на вимогу читача.

  1. Бібліотекар НВК погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи, заступником директора з виховної роботи, методичним кабінетом відділу освіти.

  2. Бібліотекар НВК здійснює облік:

 • Комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

 • Користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах).

  1. Бібліотекар НВК приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює їх облік.

  2. Бібліотекар НВК бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповідно до чинних норм.

  3. Бібліотекар НВК Євдокименко Л.В. звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, методичним центром, відділом освіти.

  4. Бібліотекар НВК складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та педради.

9. Функціональні обов’язки заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи визначені й посадовими інструкціями № 1 та № 2, затвердженими наказом по НВК від «11» листопада 2008р. № 77.

10. За відсутності директора заступати його і розв’язувати загальношкільні питання належить черговому адміністраторові.

11. Функціональні обов’язки практичного психолога Голубничої Н.О. визначені посадовою інструкцією № 10, затвердженою наказом по НВК від 11 листопада 2008 № 77 та Положенням про психологічну службу освіти України, затвердженим наказом МОН України від «03» травня 1999 № 127


Серпень


РозділЗміст діяльностіТермін виконання


Форма

організа-ції

Управлінське рішення

Відповідальні


Відміт-ка про виконання1.Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, законів України „Про мови…”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”.

1.Облік працевлашту-вання випускників

9-х та 11 класів

4 тижденьЗбір підтер

джень

Списки

ТимошенкоТ.І. кл. керівники 9,11 кл.
2. Контролювати подальше навчання випускників 9 класу

Постійно

Контроль

Аналіз

Максимовська О.П.
3.Організація роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх

4 тиждень

Плануван

ня

План роботи

ТимошенкоТ.І.
4. Облік дітей 0-18 років у мікрорайоні НВК

3 тиждень

Перепис дітей

Списки

ТимошенкоТ.І.

ОздоєваО.М.

Кичата В.М.
5. Комплектація класів, розподіл новоприбувших учнів

4 тиждень

Коригування списків

Наказ

Власова З.А.
6.Створення умов для функціонування ГПД

Протягом місяця

Підготов

ка примі

щень

План роботи

Вихователь ГПД

7.Зарахування учнів у 1-й та 10-й класи, новоприбулих учнів

4 тиждень

Списки

Наказ

Власова З.А.
8. Аналіз оздоровлення вихованців улітку

4 тиждень

Звіт

Наказ

ТимошенкоТ.І.Оздоєва О.М., кл. керівники
9. Організація роботи із забезпечення учнів підручниками

4 тиждень

Акти

Нарада при дир.

Казначеєва Г.А.
10. Надання матеріальної допомоги дітям – сиротам.

3 тиждень

Подання

Рішення педради

Резнікова С.А.
2.Охорона життя та здоров’я дітей.Охорона праці

1.Складення комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму

4 тиждень

Заходи

Затвер-дення.

ТимошенкоТ.І.
2.Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчально року. Вивчення стану ТБ у школі

3 тиждень

Огляд

Довідка

Власова З.А.
3.Складення актів-дозволів на кабінети інформатики,фізики, хімії;біології,майстерні,спортзалу

1 тиждень

Огляд

Акти

Резнікова С.А.
4.Проведення інструктажу з ТБ з працівниками НВК

4 тиждень

Інструктаж

Інструк

ція

Власов А.О.
5.Перевірка стану куточків ТБ


4 тиждень

Огляд

Аналіз резуль

татів

Власова З.А.6.Аналіз санітарних книжок

4 тиждень

Звіт

Наказ

Медсестра
7.Аналіз показників стану здоров’я учнів і дошкільників 2013-2014 н. р.

4 тиждень

Нарада при директорі

Довідка

Медсестра
8.Складання графіку роботи спортивних секцій, роботи спецмедгрупи

4 тиждень

Планування

Аналіз

Власова З.А. керівники гуртків
9. Перевірка й уточнення плану-схеми евакуації в разі виникнення пожежі.

3 тиждень

Перевірка та корегування

Затвер

дження

Завгосп
3.Організаційно-педагогічна діяльність

Нарада при директорові з питань:

- забезпечення організованого початку навчального року ;

- про планування у

2013-14 н.р.;

- стан будинків,
- особливості організації навчання для молодших та школярів середньої ланки за новим держстандартом ;

- про готовність педколективу до реалізації задач щодо виховання школярів і дошкільнят;

- готовність шкільних приміщень до навчального року

4 тижденьнарадарекомендації

Резнікова С.А.


Власова З.А.
Нарада при ЗДНВР:

1. Опрацювання листа МОНмолодьспорту України «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2013-2014 н.р.»

2. Про забезпечення участі вчителів у заходах районної конференції.

3. Аналіз результатів ДПА учнів закладу.

4 тиждень

нарада

аналіз

Власова З.А.Нарада при ЗДНВР

1.Основні пріоритетні напрями роботи у 2013-2014 навчальному році

2. Опрацювання Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році»

4 тиждень

Нарада

Рекомендації

Оздоєва О.М.
3.1. Робота з педагогіч-ними кадрами1.Ознайомлення робітників НВК із правилами внутрішкільного трудового розпорядку регламентом роботи

4 тиждень

Інструктування

Аналіз

Резнікова С.А.
2.Участь у роботі районних МО

4 тиждень

Нарада

Аналіз

Власова З.А.
3.Коригування педагогічного навантаження

4 тиждень

Розподіл навантаження

Наказ

Власова З.А.
4.Проведення індивідуальних консультацій з учителем 1-го класу

4 тиждень

Консультація

Аналіз

Власова З.А.
5.Інструктування педпрацівників з питань правильного оформлення класних журналів та планів, відповідальності за ведення та збереження шкільної документації

4 тиждень

Інструктаж

Перевірка документації

Власова З.А.
6.Підотовка особових справ, класних журналів

4 тиждень

Заповнення

Аналіз

Класні керівники
3.2. Робота з учнями

1.Зустріч з учнями, уточнення списків

4 тиждень

Збори

Аналіз

Класні керів-ники
2.Святкування Дня Незалежності

4 тиждень

Плануван

ня

Аналіз

Максимовська О.П.
3.Забезпечення учнів підручниками

серпень

Видача підручни

ків

Довідка

Казначеєва Г.А.
3.3. Робота з батьками та громадскістю

1.Планування проведення загально шкільних та класних батьківських зборів

4 тиждень

Нарада

План

Директор

класні керівники
2.Планування роботи батьківських комітетів, педагогічного всеобучу

4 тиждень

Нарада

План

Директор ЗДВР

3. Забезпечення        участь  батьків у життєдіяльності класу:

•     Проведення спільних свят,екскур сій, турпоходів;

•      Обмін досвідом.

Протягом року

Участь

Аналіз

Класні керівники
4. Збори батьків, діти яких будуть навчатися в 1-му класі.

4 тиждень

Збори

Прото

кол

Орлова Л.О., практичний психолог
4.Інноваційна та науково-методична діяльність

1.Педрада:
^

1. Педрада «Підсумки роботи за минулий навчальний рік. Завдання педколективу на новий навчальний рік».


2. Організація роботи НВК у умовах впровадження нового Державного стандарту дошкільної, початкової, базової і повної загальної середньої освіти.
^

3. Структура 2013 /2014н.р. та режим роботи закладу. 4.Затвердження плану роботи НВК.


4 тиждень

Обговорення

Рішення

Директор
Засідання методичної ради

1.Аналіз роботи методичної ради за 2012-2013 н.р. 2.Обговорення і затвердження плану роботи МР та планів роботи ПМОВ. 3.Ознайомлення з рекомендаціями МОНУ щодо викладання предметів.


4 тиждень

Оговореня

Протокол

ЗДНВР
2.Засідання профільних груп «Особливості викладання предметів у 2013-2014 н. р. та впровадження програми виховання та навчання «Дитина» у дошкільному закладі».

Організація роботи НВК у умовах впровадження нового Державного стандарту дошкільної, початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

4 тиждень

Засідання

Прото

коли

Керівни

ки груп
3. Участь педколективу у районній педагогічній конференції

4 тиждень

Конферен

ція

План

Адмінісрація
5. Економічна та фінансово -господарська діяльність з розвітку матеріально-технічної бази

1. Підготовка системи теплопостачання та гідравлічне випробування

Протягом місяця

Перевірка

Акт

Директор

Завгосп

2.Визначення фонду заробітної плати та контроль за освоєнням бюджетних та позабюджетних коштів

1 тиждень

Аналіз

План

Директор, завгосп
3.Огляд готовності навчальних кабінетів та груп до нового навчального року

4 тижденьОгляд

Акт

Директор, ПК4.Складання акту готовності НВК до нового навчального року

1 тиждень

Огляд

Акт

Директор ЗНВР

Завгосп
5. Комплектування та забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками

3 тиждень

Аналіз

Довідка

Казначеєва Г.А.

6. Проведення робіт з благоустрою подвір’я

Протягом місяця

Практичні роботи

Оцінка

Завгосп
7. Забезпечення закладу миючими та деззасобами

Протягом місяця

Закупівля

Оприходування

Завгосп, комірник
8. Нарада з технічним персоналом про організацію роботи в новому навчальному році та складання графіку роботи на 2013-2014 навчальний рік

4 тиждень

Нарада

Наказ

Директор, завгосп
6.Діагнос

тично-аналітична діяльність

1.Складання календарних планів та планів виховної роботи

4 тиждень

Плани

Аналіз

Власова З.А., ТимошенкоТ.І.вчителі
2.Складання графіка контрольних робіт

4 тиждень

Планування

Графік

ЗДНВР
3.Планування роботи педагогічного всеобучу

4 тиждень

Нарада

План

Директор
4. Складання розкладу занять, факультативів, гуртків

4 тиждень

Розклад

Затвердження

ЗДНВР
5. Готовність кабінетів та інших прміщень до нового навчального року

1 тиждень

Огляд

Наказ

Комісія1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації