Поиск по базе сайта:
Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет прикладної математики icon

Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет прикладної математики
Скачати 65.62 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет прикладної математики
Дата конвертації31.05.2013
Розмір65.62 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Львівський Національний Університет імені Івана Франка

Кафедра французької філології


Програма

вступних випробувань з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою « Магістр »

на факультет прикладної математики


Львів 2010


Затверджено на засіданні

Приймальної комісії

Львівського національного Університету

імені Івана Франка

Уклали: Мороз Б.І., Римяк І.Є.,


ВСТУП

Програмою вступних випробувань з французької мови освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» передбачено лексично-граматичне тестування фахової лексики, визначення рівня володіння основами граматики французької мови, письма та перекладу фахової термінології.

Вступники повинні знати професійні терміни і поняття, володіти лексикою в обсязі, який надає можливість вільно спілкуватися в межах тематики і мовного матеріалу, передбачених програмою вступних випробувань з французької мови освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Дана програма передбачає повторення основних граматичних структур, що були вивчені раніше. Особлива увага надається засвоєнню граматичних конструкцій і лексики, притаманних фаховим текстам.

При підготовці до вступних випробувань враховуються вивчення попередніх тем з дисципліни «Професійна іноземна мова» та міжпредметні зв’язки із дисципліною «Математика» та математичною термінологією.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗМІСТ


При підготовці до тестування з французької мови Вам необхідно опрацювати такі граматичні теми:

Граматика. Морфологія

Іменник. Рід, число іменників.

Артикль. Види артиклів. Вживання неозначеного артикля. Основні випадки невживання артикля.

Прикметник. Рід, число прикметників. Класифікація прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників.

Числівник. Числівники кількісні і порядкові, їх вживання.

Займенник. Займенники особові, неозначені, вказівні, присвійні, відносні.

Дієслово. Самостійні та допоміжні дієслова. Прості й складні часи. Займенникові дієслова. Безособові дієслова. Три групи дієслів. Стверджувальна, заперечна і питальна форми. Наказовий спосіб. Пасивна форма дієслова. Часи дійсного способу, їх утворення та вживання. Дієприкметник. Дієприслівник. Умовний спосіб.

Прислівник. Види прислівників: прості, похідні, складні. Ступені порівняння прислівників. Прислівники місця, часу, способу дії, кількісні. Стверджувальні та заперечні прислівники. Обмежувальні прислівники. Питальні прислівники.

Прийменник. Форми прийменників: прості, складні. Особливості вживання деяких прийменників.

Сполучник. Сполучники прості та складні. Вживання деяких сполучників сурядності.

Синтаксис. Просте поширене речення: розповідне (стверджувальне, заперечне) і питальне. Порядок слів у простому розповідному реченні; порядок слів у питальному реченні. Структура складного речення. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.


^ ТЕМАТИКА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


  1. Що таке математика?

  2. Найдавніші цивілізації.

  3. Математичні знання вавилонців ї єгиптян.

  4. Математика в александрійську епоху.

  5. Розвиток математики.ЛІТЕРАТУРА

1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С. Français accéléré: Прискорений курс французької мови: Підруч, для студ. вищ. навч. закл.— 3-тє авт. вид., випр. — К.: Видавництво А.С.К., 2007.— 384с. — Фр., укр.

2. Мороз Б. Французька мова для математиків: Навчальний посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, “Тріада плюс”, 2009.— 212с.

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык: учебник для І курса институтов и факультетов иностранных языков. — 21-е изд., исправленное.— Х.: ТОВ “Нестор Академік Паблішерз”, 2006. — 576с.


Тестові завдання з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою « Магістр »

на факультет прикладної математики


^ LES PREMIERES CIVILISATIONS ANCIENNES


1. Pour comprendre le mouvement de notre époque, il faut avoir dans l’esprit l’histoire des mathématiques depuis l’époque des civilisations anciennes jusqu’à nos jours.

2. Les mathématiques prennent naissance dans le temps où l’homme a commencé à compter. Le primitif avait besoin de nombre pour dénombrer son troupeau. La géométrie, pratiquement inexistante chez les primitifs, apparaît chez les peuplades qui mesurent leurs champs, qui costruisent.

3. Les premières civilisations anciennes qui nous ont laissé des sources permettant d’analyser justement leurs connaissances mathématiques, sont les civilisations babylonienne et égyptienne.

4. Dans toutes les branches de la technique et de la science, l’apport babylonien semble très original. Les Babyloniens sont connus avant tout comme inventeurs de l’algèbre élémentaire. La plupart des documents découverts sont des tablettes d’argile cuite remarquablement conservées. Les fouilles archéologiques ont permis d’en découvrir un grand nombre.

5. En comparaison des Babyloniens, les Egyptiens ont été de bien médiocres mathématiciens. Les papyrus mathématiques , la pricipale source de renseignements sur les mathématiques égyptiennes, sont rares. Le plus important d’entre eux, le papyrus de Rhind, rédigé dix-sept siècles avant notre ère, ne contient pas grand chose.


A quel point du texte correspond chacune des affirmations


  1. Pour comprendre le mouvement de notre époque on est obligé de connaître l’hisoire des mathématiques (...).

  2. On affirme que les Babyloniens ont inventé l’algèbre élémentaire (...).

  3. Les mathématiques apparaîssent dans le temps où l’homme a appris à compter (...).

  4. Le fameux papyrus de Rhind contient des renseignements intéressants sur les mathématiques égyptiennes (...).

  5. Les civilisations babylonienne et égyptienne sont connus comme les premières civilisations anciennes (...).


Trouvez la suite des phrases ci-dessous en choisissant une variante correcte


6. Le mot « mathématique » est (...)


7. Les sciences où l’objet d’étude est soumis à l’expérience s’appellent (...)


8. L’opération mentale par laquelle on résout un problème est appelée (...)


9. L’opération arithmétique effectuée avec des nombres est appelée (...)


10. L’action de donner pour vrai un jugement est appelée (...)1. ... d’origine latine

2. ... d’origine grecque

3. ... d’origine française


1. ... sciences humaines

2. ... sciences appliquées

3. ... sciences expérimentales

1. ... solution (f)

2. ... division (f)

3. ... multipliquation (f)


1. ... calcul (m)

2. ... surface (f)

3. ... solution (f)


1. ... conclusion (f)

2. ... expliquation (f)

3. ... affirmation (f)
Remplissez les points par une forme grammaticale convenable


11. L’éventail de questions que la science mathématique se pose (...) considérablement.

1.a permis 2.a acquis 3.s’est élargit


12. La régularité des phénomènes astronomiques (...) introduire dans la pensée humaine l’idée d’un ordre.

1.pouvait 2. a dû 3. a promis


13. (...) a permis à l’homme de se questionner sur sa place dans l’univers?

1.que 2.qu’est-ce que 3.qu’est-ce qui


14. A partir de relations tenues pour vraies on (...) créer de nouvelles affirmations.

1.a 2.pourra 3.viendra


15. Le développement des sciences et des technologies (...) un grand besoin de nouvelles connaissances mathématiques.

1.étudient 2.démontre 3.se déduit


Choisissez l’équivalent ukrainien du terme souligné


16. Les mathématiques prennent naissance dans le temps où l’homme a commencé à compter (...).

1.розуміти 2.упорядковувати 3.платити 4.рахувати 5.додавати


17. Le raisonnement (...) logique a permis d’arriver à une nouvelle conclusion.

1.думка 2.міркування 3.висновок 4.завершення 5.відповідність


18. En utilisant des connaissances acquises (...), les mathématiques ne cessent d’explorer de nouvelles contrées intellectuelles.

1.відповідні знання 2.набуті знання 3.першочергові знання 4.основні знання 5.ймовірні знання


19. Aux leçons de mathématiques nous résolvons (...) des problèmes mathématiques assez compliqués.

1.розв’язуємо 2.розглядаємо 3.обговорюємо 4.вирішуємо 5.перетворюємо


20. L’opération ayant pour but, connaissant le dividende (...) et le diviseur de trouver le quotien est appelé division.

1.частка 2.ділиме 3.дільник 4.множення 5.ділення


Remplissez les blancs par le mot correspondant


21. L’idée d’un ordre et d’une organisation de l’espace a été introduite dans la pensée humaine (...) la régularité des phénomènes astronomiques.

1.pour 2.avec 3.grace à 4.malgré 5.sans


22. Des solutions proposées par les mathématiciens servent de modèle aux autres sciences et leur permettent de progresser plus (...).

1.lentement 2.rapidement 3.lent 4.rapidité 5.rapide


23. Les mathématiques sont considérées (...) l’une des pierres angulaires de la science et de la technique.

1. pour 2.avec 3.comme 4.de 5.comment


24. Nos (...) ancêtres des temps préhistoriques ont élaboré les premières notions mathématiques.

1. présents 2. meilleur 3. anciens 4.lointains 5.vieux


25. Il n’est (...) domaine de la science qui n’utilise les mathématiques.

1. chaque 2. aucun 3.chacune 4.autre 5.différente
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації