Поиск по базе сайта:
Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою \"Магістр\" на факультет міжнародних відносин icon

Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" на факультет міжнародних відносин
Скачати 79.39 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" на факультет міжнародних відносин
Дата конвертації31.05.2013
Розмір79.39 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

факультет міжнародних відносин

кафедра іноземних мов


ПРОГРАМА

вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр" на факультет міжнародних відносин


Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

2010


Затверджено на засіданні Приймальної

комісії Львівського національного університету

імені Івана Франка від 01.03.10

протокол № 8


Програму уклала асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Рабош Г.М.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Мета: активізація вмінь і навичок, необхідних для монологічного мовлення, діалогів, полілогів, бесід.

Завданнями курсу французької мови на факультеті міжнародних відносин є:

- забезпечити повне володіння студентами норм французької мови на діловому та на побутовому рівнях,

- формування комплексу навичок усної та писемної комунікації на культурологічно-країнознавчу, суспільно-політичну, професійно-орієнтовану тематику.


ГРАМАТИКА

Підсумковий курс передбачає закріплення знань граматичних явищ, вивчених упродовж попередніх семестрів.


Морфологія

- знання таких частин мови, як іменник, прикметник, займенник, сполучник, інфінітив, часові форми, вживання інфінітиву з прийменником;

- вживання часів після умовного SI;

- ступені порівняння прикметників та прислівників;

- система часових форм французького дієслова: вживання теперішнього

часу, минулих часів (імедіатних часів);

- узгодження часів індикативного способу;

- часи: futur antérieur і passé antérieur ;

- категорія стану: активний і пасивний стан;

- Вживання Conditionnel і Subjonctif у французькій мові;

- дієприкметник, дієприслівник;

- здійснення міжпредметних зв'язків, зокрема граматики мови з теоретичними курсами лексикології (на тему: синонімія, антоніми).


Синтаксис

Просте та поширене речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. Порядок слів у питальному реченні. Інверсія.

Засоби логічного виділення як от: c'est … que; c'est … qui).

Складносурядне і складнопідрядне речення.

Вживання часів у головних і підрядних реченнях.

Вираження непрямої мови і непрямого питання.


^ ЗМІСТ КУРСУ


ЛЕКСИКА

Активна лексика становить 1 200 - 1 500 загальновживаних одиниць та 300 - 500 термінів і термінологічних словосполучень з фахової лексики. Лексика включає суспільно-політичну, економічну та правову термінологію відповідно до програми вивчення іноземних мов на факультеті міжнародних відносин.

Після закінчення курсу студент повинен вміти:

а) вести бесіду на вивчену тематику;

б) розуміти усне мовлення носіїв мови;

в) вміти реферувати тексти на професійно-орієнтовану тематику;

г) робити усні та письмові повідомлення.


Мовлення охоплює знання за тематикою:

- Торговельні угоди Франції та України.

- Пролема безробіття.

- Незаконна еміграція.

- Проблема міжнародного тероризму.

- Проблема наркобізнесу у світі та в Україні.

- Проблема голоду на сучасному етапі (Голодомор в Україні у 30-их рр. ХХ ст.).

- Корупція та відмивання «брудних» грошей.

- Перспективи вступу України в Європейський Союз.

- Необхідність створення Міжнародного трибуналу.

- Світова фінансова криза та її наслідки.

- Вплив економічної рецесії на країни, що розвиваються.


Після закінчення курсу, студент повинен вміти:

- вести бесіду з тематики, що вивчалась;

- розуміти усне мовлення носіїв мови;

- читати професійну літературу в оригіналі, вміти робити усні та письмові повідомлення.

Випускники факультету міхнародних відносин повинні користуватися іноземною мовою у своїй професійній діяльності, брати участь у міжнародних симпозіумах та конференціях, підвищувати свій фаховий рівень, спілкуватись зі своїми іноземними колегами як на офіційному, так і на неофіційному рівнях.


Індивідуальна робота студентів

Для індивідуального читання рекомендуються студентам статті вітчизняних та зарубіжних авторів, повідомлення засобів масової інформації, новини з Інтернету, що забезпечить ефективне засвоєння суспільно-політичної лексики, розширить фаховий кругозір студентів факультету міжнародних відносин та дозволить вести бесіду на певну тематику.


^ Зміст іспиту з курсу французької мови для вступу в магістратуру

Іспит з французької мови, що проводиться у вигляді письмового тесту, повинен продемонструвати мовну компетенцію студента, а саме: розуміння фахового тексту, лексичні знання, граматичну компетенцію.


^ Список рекомендованої літератури:

1.І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Грамматика французского языка (для институтов и факультетов иностранных языков). – Москва, 1979 р. (франц. мовою).

2. Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук. Прискорений курс французької мови. – Київ, 1991 р. (французькою мовою).

3. О.О. Соломарська, Й.І. Донець, В.А. Стаценко.- Підручних французької мови для факультетів іноземних мов та факультетів міжнародних відносин університетів. – Київ, 1994 р.

4. Bernard Gresson. Introduction en français économique. – Paris, 1978.

5. Драненко Г.Ф. Français, niveau avance DALF. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Київ. Ірпінь. ВТФ "Перун", 2001.

6. Попова І.Н., Казакова Ж.А. Французский язык для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва, 1998.

7. Може Н. Учебник современного французского языка. –К. 1995.

8. Громова О.А., Демидова Б.Л. Практический курс французского языка. Продвинутый этап. – Москва, 1997.

9. Може Н. Брюкур'єз. Ускоренный курс французского языка. – Москва, 2006.

10. Е. Еленина. Франция - Украина. – Киев, 2005.

11. Périscope. Actualité du monde. Учебное пособие по французскому языку. – К. 2007.

12. Рабош Г. М. Методичний посібник з лексики французької мови для факультетів міжнародних відносин. –Львів, 2005.

13. Рабош Г.М. Методичний посібник з граматики французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин. –Львів, 2003.

14. G. M. Beaujeu, A. Carlier, R.Mimran, M.Torres, J. Vrillaud-Meunier.Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne.– Paris, 2005.

15. Initiation économique et sociale. Collection Claude-Danièle Echaudemaison. –Paris, 1987.


Тестове завдання з французької мови

для вступників у магістратуру.

Факультет міжнародних відносин.

Французька мова


La politique de sécurité et de défense de l’OTAN

(1) L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou OTAN (en anglais : North Atlantic Treaty Organisation ou NATO), parfois connue sous le nom d'Alliance Atlantique, est une organisation politico-militaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux. Elle a vu le jour le 4 avril 1949, suite à des négociations des cinq pays européens signataires du traite de Bruxelles (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) avec les Etats-Unis, le Canada et cinq autres pays d'Europe occidentale invités à participer (Danemark, Italie, Islande, Norvège et Portugal).

(2) L'Alliance avait pour vocation initiale d'assurer la sécurité de l'Occident au lendemain de la Seconde guerre mondiale, en prévenant d'éventuels soubresauts d'impérialisme allemand et en luttant contre les ambitions de conquête de l'empire soviétique (militairement organisé dans le cadre du Pacte de Varsovie).

(3)Grâce à ses moyens logistiques, l'OTAN a su, durant la guerre froide, " garder les Russes a l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle " comme le souhaitait son Secrétaire general d'alors, Hastings Lionel Ismay. Après l'implosion de l'URSS, l'organisation s'est vu confrontée à de nouvelles menaces, notamment les revendications nationalistes dans l'ancien bloc communiste et l'essor du terrorisme international. Alors qu'elle n'a longtemps eu pour tâche que de garantir la défense et la stabilité de la zone euro-atlantique, l'Alliance promeut aujourd'hui des relations élargies de coopération dans le monde (Partenariat pour la Paix, Conseil OTAN-Russie, etc.).

(4)Le siège de l'OTAN se trouve depuis 1966 à Bruxelles et son commandement militaire (SACEUR) à Mons (Belgique). Cinq nations européennes (l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, la Suède et la Suisse) ne font pas partie de l'OTAN parce qu'elles se disent militairement neutres.

(5)L'OTAN semble être née d'abord d'une incapacité de l'ONU à assurer la paix mondiale, bloquée par les multiples vétos soviétiques. Pour réaliser l'Alliance qui permettrait la paix, les Occidentaux qui craignent un autre véto, trouvent une parade en ayant recours à l'article 51 de la charte des Nations unies. En effet, comme le précise l'article 5, dans le cadre de la légitime défense collective une association de nations n'a pas besoin de l'autorisation du Conseil de sécurité pour voir le jour.

(6)Les alliés européens souhaitent l'aide des Etats-Unis pour assurer efficacement leur défense. Mais les Etats-Unis veulent d'abord que les Européens réalisent eux-memes leur défense, quitte à les aider par la suite, craignant qu'une alliance brise le mouvement d'unification de l'Europe. On voit d'ailleurs que dans le traité, cette volonté que l'Europe prenne en charge sa défense elle-même est encore présente, et l'article 3 permet aux Américains d'aider au développement militaire de l'Europe pour que celle-ci développe son propre système défensif (sorte de plan Marshall militaire). Mais la situation internationale évolue après le coup de Prague du 12 mars 1948. Ainsi, le 17 mars 1948 est conclue l'alliance militaire du traité de Bruxelles qui préfigure la future alliance atlantique.

(7) Après le blocus de Berlin, les appels des Européens se font de plus en plus insistants. Une entente secrète est réalisée entre les Anglo-saxons pour fixer les bases de l'Alliance Atlantique, c'est le " Pentagone paper ".

(8) Une dernière étape reste néanmoins à franchir: toute alliance militaire des Etats-Unis en temps de paix est interdite par leur Constitution. Le sénateur Vandenberg fait voter la resolution 239 pour etablir l'alliance le 11 juin 1948. L'alliance devient constitutionnelle, à la condition d'être conforme à la Charte des Nations unies. Sur demande du Sénat américain, on inscrit dans le traité (art. 5), que les mesures à prendre en cas d'agression sur un des membres soient laissées souverainement au choix de chacun des pays signataires.

(9)Le Sénat voulait préserver le choix du Congrès américain de faire ou non la guerre. Des pourparlers à Washington, du 6 juillet au 9 septembre 1948 définissent les bases du traité. Ce pacte militaire est donc ne d'un accord signé le 4 avril 1949 à Washington ; il s'agit du Traité de l'Atlantique Nord dont l'article 5 sur la solidarité entre ses membres en cas d'agression est le point primordial.

(10) Ce traité a alors été ratifié par les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, pays étant tous des démocraties, et le Portugal, dictature ayant soutenu les Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Ils constituaient à cette époque une partie du Monde libre. L'article 5 de la charte de l'OTAN précise : " Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaqué se produit, chacune d'elles (...) assistera la partie ou les parties ainsi attaquées (...) y compris [par] l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ".


^ I. A quel point du texte correspond chacune de ces affirmations?

1. Après l'implosion de l'URSS, l'organisation s'est vu confrontée à de nouvelles menaces, notamment l'essor du terrorisme international, alors qu'elle n'a longtemps eu pour charge que de garantir la défense et la stabilité de la zone euro-atlantique (...)

2. Sur demande du sénat américain, on inscrit dans le traité l'article 5 qui est le point primordial de l'accord signé le 4 avril 1949 à Washington (...)

3. OTAN est une organisation politico-militaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux et avait pour charge initiale d'assurer la sécurité de l'Occident (...)

4. Pour réaliser l'Alliance qui permettrait la paix, les pays occidentaux ont recours à l'article 51 de la charte des Nations unies. (...)

5. L'article 5 de la charte de l'OTAN précise qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs de ses parties en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties du traité. (...)


^ II. CHOISISSEZ LA BONNE CONNEXION:


6.. Le discours du tribun était solennel (…)

1. (…) et pompeux.

2. (…) et naturel.

3. (…) et retenu.


7.. Le maire exige que vous (…)

1. (…) payez vos impôts.

2. (…) payiez vos impôts.

3. (…) payerez vos impôts.


8.. Les amateurs de tourisme font (…)

1. (…) les précieuses collections d'art qu'ils renferment.

2. (…) d'un travail d'utilité collective.

3. (…) des randonnées passionnantes.


9.. Sous le soleil, le ciel de Provence est (…)

1. (…) d'une charité incomparable.

2. (…) d'une clarté incomparable.

3. (…) d'un bassin incomparable.


10.. Quand ils iront à Paris, ils veulent (…)

1. (…) rendre visite le Musée d'Orsay.

2. (…) visiter le Musée d'Orsay.

3. (…) aller le Musée d'Orsay.


III. Remplacer les lacunes par une forme grammaticale convenable :


11.. Au cas où les autorités (...) une augmentation des salaires, les exploitants auraient consenti à se fixer en province.

1. accordent; 2. accorderaient; 3. accorderont


12. A l'égard du président, il est indispensable pour qu'il ( ....) la plénitude de ses pouvoirs.

1. aura exercé ; 2. exerce ; 3. exercera


13. Dès qu'on (...) un nouvel accord, le directeur commercial préparera le contrat sur l'achat du nouvel équipement.

1. eut terminé ; a terminé 3. aura conclu


14. Maintes organisations (....) que leur préoccupation majeure était la solution des problèmes sociaux de la jenesse.

1. ont déclare ; 2. déclarent ; 3. déclareront


15. Ce problème ne présente aucun intérêt, je ne vous recommande pas de vous (....) occuper.

1. le ; 2. y ; 3. en


^ IV. Choisissiez les équivalents ukrainiens:

16. Les députés ont adopté à l'unanimité un amendement au projet de loi.

1. зміна 2. поправка 3. скасування 4 перегляд 5. виправлення


17. Les ressources de la Sécurité sociale française proviennent de concours budjétaires et de cotisations.

1.конкурс 2.реформа 3.кредит 4.допомога 5.баланс


18. Le rebond cyclique permettra d'adoucir l'impact du resserrement des finances publiques allemandes et italiennes.

1.удар 2. загроза 3. вплив 4. наслідок 5. тиск


19. Le marché immobilier américain reste le principal aléa qui pèse sur l'économie mondiale.

1.небезпека 2.ворог 3.арена 4. важіль 5.ризик


20. La faiblesse des industries agro-alimentaires françaises provient du coût élevé des produits agricoles au sein de l'Union européenne, de l'émiettement et du caractère trop souvent uniquement hexagonal des entreprises.

1. конкуренція 2. банкрутство 3. роздрібнення 4. злиття 5. різноманітність


^ V. Remplacez les lacunes par les mots correspondants:


21. Le réseau hydrographique français est très dense: il n'est (…) régions qui ne soient traversées par un cours d'eau.

1. guère de;

2. plus que;

3. que;

4. plus que des;

5. que des


22. Le Pont Neuf est (…) vieux pont de Paris.

1. le plus;

2. plus;

3. tel;

4. si;

5. plus que


23. Paris est devenu le centre industriel et commercial (…) l'abondance de la main-d'oeuvre, a l'importance du marché de consommation.

1. avec;

2. grâce à;

3. à cause;

4. par;

5. à la faveur


24. La Région du Nord-Est occupe une place de premier plan dans l'industrie française (…) des resources de son sous-sol.

1. à cause de;

2. en raison;

3. avec;

4. à la faveur de;

5. grâce à


25. La Lorraine est une grande région de l'industrie lourde, (…) l'Alsace concentre en premier lieu, l'industrie textile.

1. parce que;

2. car;

3. tandis que;

4. mais;

5. afin que


1 –3

2– 9

3– 1

4– 5

5– 10

6– 1

7– 2

8– 3

9– 2

10– 2

11– 2

12– 2

13–3

14– 2

15 – 3

16– 2

17– 4

18– 4

19– 5

20 – 3

21– 1

22– 1

23– 2

24– 2

25– 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації