Поиск по базе сайта:
Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою \"Магістр\" icon

Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
Скачати 77.66 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
Дата конвертації31.05.2013
Розмір77.66 Kb.
ТипПрограмаМіністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. І.Франка

Кафедра французької філології


ПРОГРАМА

вступних випробувань з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою “Магістр”

на факультет журналістики


Львів 2010


Затверджено на засіданні

Приймальної комісії

Львівського національного

університету ім. І. Франка

від 01.03.2010 р.


Уклала: асист. Вачинич Л.І.


Програма з французької мови у магістратуру на факультет журналістики базується на основі програми цілого та підсумкового курсу попереднього вивчення французької мови студентами факультету.

Зауважуємо, що вступники повинні письмово вільно користуватись здобутим ними лексичним запасом з побутової тематики (ділова зустріч, подорож, в готелі і т.д.), культурологічної (Франція, Україна, їх історія, сучасність, населення, міста, своє місто, моє навчання та наукова робота в університеті, Львівський національний університет ім. І.Франка, обраний факультет тощо).

На професійному рівні вступники в магістратуру повинні вміти написати анотацію прочитаного тексту статті за фахом (з газети “Le monde”).

Програмою вступних випробувань з французької мови освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” передбачене лексично-граматичне тестування журналістської лексики, формування необхідної компетенції у сфері професійного спілкування в письмовій формі, визначення рівня володіння основами граматики французької мови, письма та перекладу фахової термінології.

Вступники повинні знати основні професійні терміни та поняття, розмовні та ділові штампи, норми ділового етикету, володіти лексикою у межах тематики і мовного матеріалу, передбачених програмою вступних тестів.

При підготовці до вступних випробувань слід врахувати такі теми з дисципліни:

 • Факультет журналістики,

 • Професія журналіста,

 • Професійне стажування,

 • Французька преса,

 • Французьке радіо (RFI),

 • Французькі газети та журнали,

 • Засоби комунікації та масової інформації,

 • Вища освіта у Франції,

 • Французька мова у світі,

 • Видатні пам’ятники Парижа,

 • Конституційний та адміністративний устрій Франції.^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО МАГІСТРАТУРИ


ЗМІСТ


При підготовці до вступних випробувань з французької слід опрацювати такі граматичні теми:

Граматика. Морфологія

Іменник. Число іменника. Чоловічий рід. Утворення жіночого роду та множини іменників.

Артикль. Вживання неозначених, означених, партитивних, злитих артиклів. Основні випадки невживання артикля.

Детермінативи. Вказівні, присвійні, неозначені прикметники. Питальний прикметник quel.

Прикметник. Число. Чоловічий рід. Утворення жіночого роду та множини.

Місце прикметника означення. Ступені порівняння якісних прикметників. Неозначені прикметники.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники та їх вживання.

Займенник. Особові придієслівні займенники, що виражають підмет, прямий та непрямий додатки. Їх місце у реченні та у складному минулому часі. Особові та адвербіальні займенники en, y, їх вживання та місце у реченні. Безособовий займенник оn. Особові самостійні наголошенні займенники. Вказівні, присвійні займенники. Прості та складні відносні та питальні займенники, їхні форми та вживання. Неозначені займенники.

Дієслово. Безособові дієслова. Безособовий зворот il, y, a. Три групи дієслів та їх відмінювання у стверджувальній, заперечній та питальній формах. Наказовий спосіб дієслів. Займенникові дієслова. Пасивна форма дієслова. Часи дійсного способу (Le présent de l’indicatif): Le passé composé, L’imparfait, Le plus-que-parfait, Le passé immédiat, Le passé antérieur, Le futur immédiat, Le futur antérieur, Le futur dans le passé, Le passé immédiat dans le passé, Le futur immédiat dans le passé. Узгодження часів дійсного способу (Concordance des temps de l’indicatif). Умовний спосіб (Mode conditionnel). Теперішній час умовного способу (Conditionnel présent). Минулий час умовного способу (Conditionnel passé). Вживання часів умовного способу. Mode subjonctif. Le subjonctif présent. Le subjonctif passé. Subjonctif у незалежних реченнях, підрядних додаткових, обставинних, означальних реченнях. Вживання subjonctif після дієслів та дієслівних сполучень, що виражають різні почуття, а також після безособових зворотів. Infinitif présent. Infinitif passé. Le participe présent. Le gérondif. Le participe passé composé. Відмінювання дієслів у всіх часах та формах дійсного, умовного способу. Subjonctif présent. Subjonctif passé.

Прислівник. Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Вживання прислівників, їх роль і місце у реченні.

Прийменник. Значення, особливості та вживання деяких прийменників. Прості та складні прийменники.

Сполучник. Сполучники прості та складні. Вживання деяких сполучників сурядності та підрядності.

Вигук. Вигуки прості та складні.

Синтаксис.

Порядок слів у французькому реченні. Просте поширене речення. Другорядні члени речення. Порядок слів у питальному та окличному реченні. Структура складного речення. Інфінітивний зворот. Підрядні означальні та обставинні речення. Пряма і непряма мова. Розділові знаки.

Література:

 1. Г.Г. Крючков, М. П. Мамотенко, В. С. Хлопук, В.С Воєводська Прискорений курс французької мови. К., 2007

 2. И.Н.Попова, Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук Фрнцузский язык. М., 2003.

 3. Lisons en français. K., 1997.

 4. Le journal ‘‘Le monde ’’Тестові завдання з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою “Магістр”

на факультет журналістики


Texte

Georges Duroy devient journaliste


1. Georges Duroy dormit mal, tant il voulait voir imprimé son article. Dès que le jour parut, il se leva et alla à la gare Saint-Lazare, car il savait que la «Vie Française »y arriverait plus tôt que dans son quartier.

2.Comme la boutique était encore fermée, il se promena sur le trottoir. Il vit arriver la marchande, qui ouvrit sa boutique, puis il aperçut un homme qui portait sur sa tệte un tas de journaux.

3. Une peur le saisit : «Si on avait remis au lendemain les «Souvenirs d’un chasseur d’Afrique», ou si, par hasard, l’article n’avait pas plu, au dernier moment, au patron ? ”

4. En revenant vers le kiosque, il s’aperçut qu’on vendait le journal. Il se précipita, jeta les trois sous, déplia le journal et lut avec émotion au bas d’une colonne : « Georges Duroy».

5. Il se mit à marcher, sans penser, le journal à la main. Il avait envie, d’arrêter les passants pour leur dire : «Achetez ça, achetez ça ! Il y a un article de moi ».

6. Et tout à coup, il éprouva le désir de lire lui-même cet article dans un endroit public, bien en vue.

7. Il entra dans un café et demanda : « Un rhum». Puis il appela : « Garçon donnez-moi la « Vie Française ! »

8. Un homme accourut : « — Nous ne l’avons pas monsieur ». Duroy déclara d’un ton furieux : « — Et voilà une boîte. Alors allez me l’acheter ».

9. Le garçon y courut, la rapporta. Duroy se mit à lire son article.

10.Plusieurs fois il dit, très haut : « Très bien, très bien ! » pour attirer l’attention des voisins et leur donner le désir de savoir ce qu’il y avait dans cette feuille. Puis il la laissa sur la table, en s’en allant.


A quel point du texte correspond chacune des affirmations proposées


 1. Dans le kiosque il acheta le journal et y vit son nom et prénom (...).

 2. En voyant son article imprimé Georges Duroy avait le désir de dire aux passants d’acheter ce journal (...).

 3. Un peu plus tard, après être entré au café, il envoya le garçon de lui acheter le journal (...).

 4. Une mauvaise pensée lui vint à la tête quand il ne vit pas encore la « La Vie Française » (...).

 5. Gerges Duroy ne pouvait pas dormir et le matin il voulut acheter la « La Vie Française » où était publié son article (...).


Trouvez la suite des phrases ci-dessous en choisissant une variante correcte


6. Sur la carte la France a la forme (…)


7. Avant les examens les étudiants doivent travailler (…)


8. Il était fatigué et marchait (…)


9. Si nous finissons à temps notre travail (…)


10. Pourquoi n’as-tu pas tenu (…) ?


1. ... d’un cercle

2. ... d’un hexagone

3. ... d’un rectangle


1. ... sans effort

2. ... prudemment

3. ... ferme


1. ... courageusement

2. ... en sautant

3. ... très lentement


1. ... nous allons à l’exposition de photos

2. ... nous irons au cinéma

3. ... nous nous promenons dans le parc


1. ... ta place

2. ... ton ami

3. ... ta paroleRemplissez les points par une forme grammaticale convenable


11. Je t’ai acheté le roman (…) l’auteur est connu.

1. sur; 2. qui; 3. dont.


12. Si vous me donnez un dictionnaire je (…) traduire cet article du français.

1. traduis; 2. traduisais; 3. vais.


13. Ce sont (…) qui nous ont annoncé cette nouvelle.

1. ils; 2. eux; 3. avons.


14. Comment (…) autrefois votre ville natale?

1. s’appelait; 2.appelait; 3.projetais.


15. Dimanche, — nous (…) à l’exposition des tableaux de ce peintre.

1. allons; 2. irons; 3. admirons.


Choisissez l’équivalent ukrainien du terme souligné


16. Le 11 octobre à l’Université de Lviv Ivan Franko on a donné le statut de l’Université Nationale. (…)

1.зафіксовано; 2.присвоєно; 3.проголошено; 4.відмінено; 5.надано.


17. Le peuple ukrainien est très hospitalier (…).

1.щедрий; 2.веселий; 3.працьовитий; 4.гостинний; 5.комунікабельний.


18. Elle a rédigé un article sur les derniers événements politiques en France. (…)

1.про культурне життя; 2.про останні події; 3.про страйки;
4.про безробіття; 5.про політичні вибори.


19.La presse écrite française occupe la vingt-deuxième place dans le monde et la septième en Europe. (…)

1.є згідно конкуренції; 2.представлена; 3.займає; 4.отримала; 5.цікавить.


20.Dans l’ancienne Gaule, la France d’aujourd’hui, les Romains s’établirent dès la fin du deuxième siècle avant notre ère. (…)

1.румуни; 2.рибаки; 3.племена; 4.римляни; 5.перші поселенці.


Remplissez les blancs par le mot correspondant


21. Le jour de la (…) de la Bastille, le 14 juillet est devenu la fête nationale des Français.

1.la présentation; 2.la défense; 3.la soutenance; 4.la proclamation; 5.la prise.


22. Les amis ont surtout parlé d’un petit restaurant sur (…) gauche de la Seine.

1.la promenade; 2.la variété; 3.la rive; 4.la place; 5.le voyage.


23. La région de Lviv est située à (…) de l’Ukraine.

1.dans les montagnes; 2.à l’ouest; 3.à l’est; 4.à la frontière; 5.au sud.


24. S’étant (…) de l’agent de police, nous lui avons demandé où se trouvait Notre-Dame.

1.descendus; 2.approchés; 3.allés; 4.reconnu; 5.adressés.


25. Avez-vous choisi le sujet de votre thèse? Oui, on m’a proposé un sujet très (…).

1.officiel; 2.intelligent; 3.large; 4.intéressant; 5.personnel.


Ключі

1-4

2-5

3-8

4-3

5-1

6-2

7-3

8-3

9-2

10-3

11-3

12-3

13-2

14-1

15-2

16-5

17-4

18-2

19-3

20-4

21-5

22-3

23-2

24-2

25-4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації