Поиск по базе сайта:
Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на біологічний факультет icon

Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на біологічний факультет
Скачати 52.71 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на біологічний факультет
Дата конвертації30.05.2013
Розмір52.71 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра французької філології


Програма

вступних випробувань з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр»

на біологічний факультет


Львів – 2010


Затверджено на засіданні

Приймальної комісії

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 01.03.2010 р.

Протокол № 8


Уклала: ас. Роговська І. М.


Програма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на біологічний факультет базується на робочій навчальній програмі з французької мови для студентів біологічного факультету.


Робоча навчальна програма з французької мови для студентів біологічного факультету скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.


Структура курсу базується на таких видах мовленнєвої діяльності, як авдіювання, мовлення, читання та письмо. Оволодіння лексико-граматичним матеріалом відбувається в процесі роботи над навчальними текстами, а також у формі діалогів, бесід, диспутів. Фонетичний, лексичний та граматичний матеріал вивчається на мовленнєвих зразках, під час роботи над якими формуються навички вимови та мовлення.


Вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на біологічний факультет повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії французької мови.


Студенти повинні активно володіти лексичним запасом у межах тематики і мовного матеріалу, передбачених програмою. Важливе значення має засвоєння фахової лексики за вузькою спеціалізацією (ботаніка, зоологія, фізіологія та екологія рослин, фізіологія людини і тварин, мікробіологія, генетика тощо)


Розмовні теми, що вивчаються у рамках курсу:


 1. Львівський національний університет.

 2. Львів.

 3. Франко-українські стосунки.

 4. Французька мова у світі.

 5. Франція та світ.

 6. Наука у Франції.

 7. Дипломована молодь Франції.

 8. Сорбонна.

 9. Біологія, як наука та навчальна дисципліна.

 10. Видатні вчені-біологи.

 11. Тіло людини.

 12. Біологічні ритми.

 13. Розвиток генетики.

 14. Вітаміни.

 15. Харчування та здоров’я.

 16. Уявлення про атом та молекулу.

 17. Охорона навколишнього середовища.


Студенти повинні мати розвинуті граматичні навики, необхідні для авдіювання, мовлення, читання і письма.


Граматика


Морфологія

Артикль

 1. Форми артиклів.

 2. Значення артиклів.

 3. Вживання артиклів.

 4. Артикль і прийменник « de ».


Іменник

 1. Жіночий рід іменників.

 2. Множина іменників.


Прикметник

 1. Жіночий рід прикметників.

 2. Множина прикметників.

 3. Ступені порівняння прикметників.

 4. Вказівні прикметники.

 5. Присвійні прикметники.

 6. Питальний прикметник « quel ».

 7. Неозначені прикметники.

 8. Присвійні прикметники.


Займенник

 1. Вказівний займенник « ce, ça ».

 2. Особові займенники:

a) придієслівні (ненаголошені) займенники,

б) самостійні (наголошені) займенники.

 1. Місце двох займенників.

 2. Займенник « on ».

 3. Неозначені займенники.

 4. Відносні займенники « qui », « que », « dont ».

 5. Складні відносні займенники.

 6. Складні питальні займенники.

 7. Особові займенники « y » i « en ».

 8. Місце займенників при дієслові в наказовому способі.

 9. Вказівні займенники.

 10. Присвійні займенники.


Прислівник

 1. Прислівники прості та складні.

 2. Місце прислівників.

 3. Питальні прислівники « où », « quand », « comment », « pourquoi ».

 4. Ступені порівняння прислівників.


Прийменник

« à », « de », « chez », « dans », « en », « depuis », « pendant ».


Дієслово

 1. Розподіл дієслів на групи.

 2. Займенникові дієслова.

 3. Безособові дієслова.

 4. Безособовий зворот « il y a ».

 5. Утворення заперечної форми.

 6. Теперішній час дійсного способу.

 7. Найближчий майбутній час.

 8. Складний минулий час.

 9. Наказовий спосіб.

 10. Пасивна форма.

 11. Безпосередній минулий час.

 12. Минулий незакінчений час.

 13. Майбутній простий час.

 14. Давно минулий час.

 15. Простий минулий час.

 16. Узгодження часів дійсного способу.

 17. Теперішній час умовного способу.

 18. Теперішній час способу Subjonctif.


Числівник

 1. Прості, складні, складені числівники.

 2. Кількісні і порядкові числівники.


Синтаксис


 1. Порядок слів у розповідному реченні.

 2. Питальне речення:

a) Інверсія (проста і складна),

б) Питaльний зворот « est-ce que ».

 1. Заперечні речення. Речення із заперечними словами « rien », « plus », « personne », « jamais », « nulle part », « nini ».

 2. Підрядне умовне речення.


Програма вступних випробувань передбачає письмове тестування на основі опрацьованого лексико-граматичного матеріалу та засвоєної фахової термінології.


Список рекомендованої літератури


 1. Крючков Г. Г., Мамонтенко М. П. Прискорений курс французької мови. – К.: Видавництво А. С. К., 2007.

 2. Крючков Г. Г., Хлопук Л. П. Поглиблений курс французької мови. К.: Вища школа, 1998.

 3. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс. – М., Нестор Академик Паблишерз, 2003.

 4. Maia Grégoire, Garcia Merlo. Grammaire progressive du français, Paris, CLE International, 1997.

 5. Roselyne Roesch et Rosalba Rolle-Harold. La France au quotidien. Français langue étrangère et seconde. Presses universitaires de Grenoble, 2004.

 6. Збірка текстів французькою мовою: Біологія. Хімія. О. В. Стефурак, Д. А. Руснак (уклад.) Чернівецький національний університет. Чернівці: Рута, 2005.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації