Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Скачати 140.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Дата конвертації30.05.2013
Розмір140.87 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра німецької філології


ПРОГРАМА


вступних випробувань з німецької мови як другої іноземної

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів - 2012

Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів з німецької мови як другої іноземної. Вони повинні вміти:


 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до восьми хвилин та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі;

 • висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар), дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • детально розуміти аутентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 4000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створити текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.^ Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції побудований за принципом єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Тематичний аспект опирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Інтеркультурний аспект передбачає знання культури країни, що охоплює всі сфери людського буття. Інтеркультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури у порівнянні з рідною культурою.


Тематика курсу

 1. Die Bekanntschaft. Aussehen und Persönlichkeit.

 2. Familie und persönliche Beziehungen.

 3. Wohnen. Wohngewohnheiten.

 4. Alltag. Tagesablauf. Einkäufe.

 5. Essen und Trinken. Gesunde Ernährung.

 6. Körperpflege und Gesundheit.

 7. Freizeit. Hobbys und Interessen.

 8. Orientierung in der Stadt.

 9. Natur und Umwelt.

 10. Lernen und Studieren. Sprachen lernen. Schule und Ausbildung.

 11. Beruf und Tätigkeit.

 12. Land und Leute. Deutschsprachige Länder.

 13. Der Mensch und sein Charakter..

 14. Wohnen in der Stadt. Landleben.

 15. Verkehr und Verkehrsmittel.

 16. Der Mensch und die Natur. Der Umweltschutz

 17. Konsum. Mode und Persönlichkeit.

 18. Sport. Sportarten.

 19. Urlaub und Reise.

 20. Sitten und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern und in der

Ukraine.

9. Bücher und ihre Rolle im Leben der Menschen.

10.Zur Geschichte der deutschsprachigen Länder. Zur Geschichte der Ukraine

 1. Der Mensch und die Gesellschaft. Die Heimat

 2. Massenmedien in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine..

 3. Kulturelles Leben in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 4. Rund um die Jugend. Jugendkulturen. Jugendorganisationen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 5. Das Bildungswesen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 6. Politik und Geschichte.^ 1. Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги вивчення іноземних мов якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу, зорієнтованого також на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.


^ 1.1. Лексична компетенція

Бакалаври повинні володіти лексикою обсягом до 4000 лексичних одиниць в активному застосуванні, а також знати наступну проблематику:

 • основні способи словотвору

 • лексичну полісемію

 • лексичну антонімію

 • лексико-семантичне поле

 • особливості фразеології


Основна література

 1. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2002..

 2. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2006.

 3. Busse J. Training Deutsch. Wortschatz- und Strukturübungen. München: Hueber, 1996.

 4. Lemcke C., Rohrmann L. Wortschatzintensivtrainer A1-A2. München: Langenscheidt, 2008.

 5. Lübke D. Wortschatz Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1997.

 6. Remanofsky U. Zertifikattraining Deutsch-Wortschatz. Stufe 1 und 2. München: Hueber, 2000..

 7. Schuh H. 2000 Wörter und was man damit machen kann. München: Hueber, 1997.

 8. Wortschatzbox Deutsch als Fremdsprache A1. München: Hueber, 2009.^ 1.2. Граматична компетенція

Бакалаври повинні володіти граматичними навичками, необхідними для аудіювання, мовлення, читання і письма. Вони повинні: • оволодіти основами нормативної граматики;

 • добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;

 • граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову;

 • володіти на практиці нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • знати граматичні теми відповідного рівня, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іноземною мовою.


Обсяг граматичного матеріалу

MORPHOLOGIE

 1. Das Substantiv


1.Die Deklination der Substantive.

2.Syntaktische Leistung der Substantive.

3.Pluralbildung der Substantive.

4.Syntaktische Leistung der Substantive.

5.Hauptkategorien des Substantivs.

6.Deklination der Eigennamen.

7.Gebrauch des Artikels bei Eigennamen.


 1. Der Artikel, dessen Formen, Bedeutung und Funktionen

1. Deklination des Artikels.

2. Die wichtigsten Regeln des Artikelgebrauchs.

3. Der Artikelgebrauch in verschiedenen semantischen Unterklassen der Substantive.


ІІІ. Das Adjektiv

 1. Deklination der Adjektive.

 2. Syntaktische Leistung der Adjektive.

 3. Steigerungsstufen der Adjektive.

 4. Substantivierte Adjektive, Partizipien und deren Deklination.
 1. Das Pronomen

Das Personalpronomen.

Das Possessivpronomen.

Das Negativpronomen.

Das Reflexivpronomen.

Das Reziprokpronomen.

Das Demonstrativpronomen.

Das Interrogativpronomen.

Das Indefinitpronomen.

Das Pronomen „es“.

10. Relativpronomen.

11. Pronominaladverbien.


 1. Das Verb

Das Präsens. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

Das Perfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

Das Präteritum. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

Das Futurum. Bildung, Bedeutung und Gerbrauch.

Der Imperativ, dessen Erscheinungsformen und Gebrauch.

6. Das Plusquamperfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

7. Bildung, Bedeutung und Gebrauch der indikativischen Tempusformen im Passiv.

8. Der Konjunktiv II. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

9. Infinitiv mit „zu“ und ohne „zu“.

10. Infinitivgruppen um…zu + Inf., (an)statt… zu + Inf., ohne… zu + Inf.

11.Objektiver und subjektiver Gebrauch der Modalverben.

12.Nominalformen des Verbs.

13.Futur I und II in modaler Bedeutung.

14.Der Konjunktiv I. Bildung, Bedeutung und Gebrauch. 1. Das Numerale

 1. Deklination der Kardinalzahlen.

 2. Bildung und Deklination der Ordinalzahlen.
 1. Die Präposition

Bedeutung, Gebrauch und Rektion.


Das Adverb

 1. Klassifikation der Adverbien nach ihrer Bildung und Bedeutung.

 2. Steigerungsstufen der Adverbien.

 3. Pronominaladverbien: Bedeutung und Gebrauch.


SYNTAX


1.Einteilung der Sätze nach ihrem Bau.

2.Klassifikation der Sätze nach dem Ziel der Aussage.

3.Einteilung der Sätze nach der Art des Subjekts.

4.Wortfolge im einfachen Satz (Aussagesatz, Wortfrage, Satzfrage, Ausrufesatz).

5.Die Ausdrucksmittel der Verneinung im Deutschen.

6.Die Satzverbindung.

7.Das Satzgefüge.

8. .Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz

9.Satzgefüge mit dem Objektsatz.

10.Satzgefüge mit dem Temporalsatz.

11.Satzgefüge mit dem Kausalsatz..

11.Die Satzverbindung.

12.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

13.Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz.

14.Satzgefüge mit dem Attributsatz.

15.Satzgefüge mit dem Modalsatz.

16.Satzgefüge mit dem Komparativsatz.

17.Satzgefüge mit dem Bedingungssatz.

18.Arten und Ausdrucksmittel des Subjekts.

19.Arten und Ausdrucksmittel des Prädikats.

20.Nebenglieder des Satzes: Objekt, Attribut, Adverbialbestimmung und ihre Arten.

21.Wortfolge im Deutschen: Rahmenkonstruktion und Ausklammerung.

22.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

23.Satzgefüge mit dem Subjektsatz.

24.Satzgefüge mit dem Prädikativsatz.

25.Satzgefüge mit dem Konsekutivsatz.

26.Satzgefüge mit dem Konzessivsatz.

27.Satzgefüge mit dem Restriktivsatz.


Основна література

1. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова книга, 2004.

2. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. К.: Рад. школа, 1989.

3. Brand L.M., Kresin-Murakami J., Pechatscheck K. Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi. Stuttgart: Klett, 1999.

4. Bieler K.H. Deutsche Verben im Kontext. München: Hueber, 1998.

5. Dinsel S. Präpositionen. München: Langenscheidt, 2007.

6. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Hueber, 2005.

7. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Hueber, 2008.

8. Hasenkamp G. Grammatisches Arbeitsbuch 1 und 2. München: Verlag für Deutsch, 1999.

9. Heidermann W. Grammatiktraining Grundstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

10. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig; Berlin; München: Langenscheidt, 2002..

11. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig; Berlin; München: Langenscheidt, 2004.

12. Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Em Übungsgrammatik. München: Langenscheidt, 2007.

13. Latour B. Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber, 1999

14. Lemcke C., Rohrmann L. Grammatik Intensivtrainer Deutsch A1, A2.München: Langenscheidt, 2007.

15 Luscher R. Übungsgrammatik DaF für Anfänger. München: Hueber, 2006.

16. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. München: Hueber, .

17. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: Hueber, 1997.

18. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. München: Langenscheidt, 2007.

19. Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber, 1999.

20. Reimann M. Starke Verben. München: Langenscheidt, 2008.

21. Schulz H., Sundermeyer W. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. München: Hueber, 1992.

22. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996.

23. Wagner R. Grammatiktraining Mittelstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.


^ 2. Мовленнєва компетенція

2.1. Мовлення


Вступники повинні володіти мовленнєвими комунікативними уміннями, а саме; тематичною лексикою, засобами вираження структурної організації тексту та лексичними засобами вираження комунікативної інтенції; навичками імітування аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно строгим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.


Вступники повинні вміти:

 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,

 • описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 • вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

 • вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями;

 • скласти інтерв’ю.

 • чітко, логічно, послідовно викласти свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар;

 • вести розповідь на задану тему, ситуацію;

 • описати малюнок, фотографію;

 • повідомлення про актуальні події;

 • дати характеристику реальних людей, дійових осіб літературного твору;

 • дати коментар до газетних статей;

 • переказати прочитане і висловитись з приводу прочитаного;

 • дати рецензію на фільм чи виставу.

2.2. Читання


Вступники повинні:

 • вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу та мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі;

 • мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних текстів різного типу.

 • вміти визначити тип тексту, проаналізувати його внутрішню структуру і комунікативну інтенцію автора;

 • детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми;

 • мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 1000 с.


2.3. Письмо


Вступники повинні:


 • орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня;

 • диктант відповідної складності обсягом до 1000 знаків;

 • різні типи тренувальних завдань з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій та лексико-граматичного перифразування;

 • переклад з рідної мови на іноземну в обсязі пройденого лексико-граматичного матеріалу.


Рекомендована література


1.Albrecht U., Dane D. u.a. Passwort Deutsch 1,2,3 Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2003.

2.Aufdersraße H., Bock H., Gerdes M. u.a. Themen neu 1, 2, 3 Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2003.

3.Aufderstraße H., Müller J. u.a. Lagune 1. Lagune 2. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

4.Dallapiazza R.-M., von Jan E. u.a. Tangram aktuell 1, 2, 3 München: Max Hueber Verlag, 2005.

5.Funk H., König M. u.a. geni@l A1, A2, В1. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2005.

6.Gick G., Graffmann H., Lemcke Ch., Müller M. u.a. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 1,2,3. Arbeitsbuch 1, 2, 3. München: Langenscheidt, 2005.

7. Lemcke C., Rohrmann L. u.a.Berliner Platz 1. Berliner Platz 1, 2, 3. Lehr-und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

8.Müller M.. Rusch P. u.a. Optimal A1, А2, В1. Lehrbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

9.Niebisch D., Penning-Hiemstra S. u.a. Schritte international 1,2,3,4,5,6. Kursbuch+ Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

10.Passwort Deutsch 1, 2,3. Kursbuch und Übungsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

11.Schulz D., Griesbach H. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe. Teil 1. München: Max Hueber Verlag, 2002.

12.Кудіна О.Ф., Феклістова Т.О. Deutsch für Anfänger / Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця; Нова книга, 2008.

13.Daniels A., Estermann Ch. u.a. Mittelpunkt В1, B2. Deutsch als fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett, 2007.

14.Fischer R., Schümann A. u.a. Ziel В1, B2. Band 1. München: Hueber. Kursbuch und Arbeitsbuch.

15.Hasenkamp G. Leselandschaft1. Lehrwerk für die Mittelstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

16.Hasenkamp G. u.a. Zwischen den Pausen 1, 2. Goethe-Institut. Verlag für Deutsch. München, 2000.

17.Koithan U., Schmitz H. u.a. Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch.München: Langenscheidt, 2007.

18.Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. em Brückenkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2004.

19.Perlmann-Balme M. Schwalb S. Weers D. em Hauptkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber, 2004.

20.Schumann J. Mittelstufe Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1999.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 4 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


TEST I

I.

^ 1.1. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort in die jeweilige Lücke passt.

Klimawandel

Unter dem Klimawandel (1)…….. man die Veränderung des Klimas auf der Erde über einen längeren Zeitraum hinweg, Eine Klimaveränderung meint eine Abkühlung oder (2)……. der Temperatur über eine lange Zeit und kann verschiedene (3) …….. haben. Die Eiszeit, die durch natürliche Einflüsse ausgelöst wurde, aber auch die globale Erwärmung, die auf menschliche Einflüsse (4) ……… ist, sind Beispiele für eine Klimaveränderung. Der Klimawandel beeinflusst das Leben der Menschen und die Ökosysteme, die sich an die Veränderungen anpassen. Lebensräume verändern sich, es kommen neue hinzu bzw. vorhandene (5) …….. Die Menschen passen sich an die neuen Umstände z.B. mit veränderten Architekturkonzepten an.

#1. 1) erwähnt 2) sagt 3) versteht 4) verordnet

#2. 1) Erkältung 2) Wärme 3) Hitze 4)Erwärmung

#3. 1) Ursachen 2) Grund 3) Boden 4) Grundlage

#4. 1) zurückbringen 2) zurückkehren 3) zurückzuführen 4) bringen

#5. 1) gehen 2) verschwinden 3) verbinden 4) entstehen

^ 1.2. Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes!

#1. Als es zwölf schlug, (...)

1) ... ändern wir den Plan.

 1. ... gingen die Lichter aus.

3) ... morgen fahren wir nach Hamburg.

4) ... hängt vom Wetter ab.

5) ... gehe ich heute nicht ins Kino.

#2. Man behauptet, (...)

1) ... dass sein letzter Roman sehr interessant ist.

2) ... so setzten wir unsere Arbeit fort.

3) ... warum das Experiment nicht gelungen war.

4) ... das ist allen bekannt.

5) ... weil sie ihr Haus zweistöckig bauen sollte.

#3. Er möchte gern wissen, (...)

1) ... weil die Preise gestiegen sind.

2) ... wann das Gewitter aufhört.

3) ... denn er weckt mich um 7 Uhr morgens.

4) ... oder er muss die Schule verlassen.

5) ... deshalb kann er sich um einen Studienplatz bewerben.

#4. Man legt Gärten und Parks an, (...)

1) ... um noch schöner zu werden.

2) ... der interessante Bücher verkauft.

3) ... damit unser Land noch schöner wird.

4) ... damit es im Zimmer kühl wird.

5) ... darum schalten wir es aus.

#5. Wir fahren aufs Land zu unseren Großeltern, (.....)

1) ... denn sie geht nicht richtig.

2) ... denn wir haben zwei Wochen Urlaub.

3) ... weil er das Leben realistisch schildert.

4) ... damit wir uns ins Theater nicht verspäten.

5) ... damit alle Schüler es gut verstehen können.

ІІ.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Ich ( … ) noch schnell unser Zimmer in Ordnung.

1) bringte 2) bruchte 3) brachte 4) brachtete 5) bringete

#2. Martin ist schon seit vielen Jahren sein ( … ) Freund.

1) bester 2) beste 3) bestes 4) besten 5) best

#3. Im Alter ( … ) 10 Jahren hatte er Blinddarmentzündung und wurde operiert.

1) an 2) von 3) gegen 4) in 5) auf

#4. Das Fest, ( … ) auch wir eingeladen waren, war ein Erfolg.

1) zu denem 2) zu deren 3) zu dem 4) zu das 5) zu dessen

#5. Immer ( … ) ich bei Hans bin, spielen wir Fußball.

1) dass 2) als 3) wenn 4) wie 5) wann

^ 2.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Der Alte ( ... ) seine Brille.

1) verlort 2) verlier 3) verlor 4) verlierte 5) verliertet

#2. Die Kinder hörten der Erzählung des ( … ) Mannes mit Interesse zu.

1) alte 2) alter 3). alten 4) altes 5) altem

#3. Nach dem Abitur bewirbt sich mein jüngerer Bruder ( … ) einen Studienplatz an der Universität Kyjiw.

1). nach 2) um 3) für 4) in 5) auf

#4. Wir ( … ) nicht gefragt, ob wir kommen wollten.

1) wurden 2) wird 3) werden 4) werdet 5) worden

#5. ( … ) ich nur seine Telefonnummer!

1) weiß 2) wusste 3) wüsste 4) wisste 5) weisste

ІІІ.

^ 3.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein.

#1. Das Brandenburger Tor ist (….) Berlins.

1) das Wahrzeichen      2) die Wahrsage       3) die Warnung

4) die Wahrnehmung    5) die Wahrheit

#2. Sie zog die Jacke an und (….) den Hut auf.

 1) festigte    2) legte       3) zog         4) machte    5) setzte

#3. Jutta studiert Deutsch und Französisch. Beide Fächer möchte sie später an einer finnischen Schule (…. .)

1) einführen     2) erlernen    3) unterrichten    4) kennen lernen        5) beibringen  

#4. Die Feier war so schön, dass keiner Lust hatte, wieder an die Arbeit zu (…).

1) führen  2) kommen    3) machen      4) leisten    5) gehen

#5. Gestern fiel die Temperatur, heute   ( ...., ) sie wieder.

 1. senkt       2) steht      3) fährt              4) läuft       5) steigt


^ 3.2 Finden Sie die richtige Variante der Übersetzung !

#1. Керівництво підприємства вирішує, чи замовляти продукцію (………)

1) Die Betriebsleitung entscheidet, dass die Produktion bestellt wird.

2) Die Betriebsleitung entscheidet, ob die Produktion bestellt wird.

3) Die Betriebsleitung entscheidet, ob bestellt wird die Produktion.

4) Die Betriebsleitung beschloss, wozu die Produktion bestellt wird.

5) Die Betriebsleitung entscheidet, wann die Produktion bestellt wird.

#2. Чи можна попросити тебе про послугу? (……….)

1) Darf ich dich um einen Gefallen bitten?

2) Darf ich dich für einen Gefallen bitten?

3) Darf ich dich nach einem Gefallen bitten?

4) Kann ich dich um ein Gefallen bitten?

5) Mag ich dich für einen Gefallen bitten?

#3. Екскурсія була і цікавою, і інформативною. (…..)

1) Die Führung war weder interessant noch informativ.

2) Die Führung war interessant als informativ.

3) Die Führung war sowohl interessant aber informativ.

4) Die Führung war wie interessant noch informativ.

5) Die Führung war sowohl interessant als auch informativ.

#4. Учитель домовився із своїм колегою по телефону. (……..)

1) Der Lehrer hat sich mit ihrem Kollegen am Telefon verabgeredet.

2) Der Lehrer hat mit seinem Kollegen am Telefon verabgeredet.

3) Der Lehrer hat sich mit seinem Kollegen am Telefon verabredet.

4) Der Lehrer hat mit seinem Kollegen am Telefon verabgeredet.

5) Der Lehrer hat sich mit seinem Kollegen vor Telefon verabgeredet.

#5. Діти можуть гратись лише тоді, коли виконають завдання.. (……...)

1) Die Kinder dürfen erst dann spielen, bevor sie mit den Aufgaben fertig sind.

2) Die Kinder dürfen nur dann spielen, weil sie für die Aufgaben fertig sind.

3) Die Kinder können nur dann spielen, da sie mit den Aufgaben fertig sind.

4) Die Kinder dürfen erst dann spielen, wenn sie mit den Aufgaben fertig sind.

5) Die Kinder mögen erst dann spielen, als sie mit den Aufgaben fertig sind.


TEST II

I.

^ 1.1. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort in die jeweilige Lücke passt.

Auf der Buchmesse

Um als Besucher (1) ……… zu den Messehallen zu bekommen, muss man sich im Internet registrieren. (2)……… ist auch sichergestellt, dass man eine Vielzahl von Informationen über die Aussteller und deren Programme erhält. Es ist wichtig, vorab einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm zu (3)…….., damit man möglichst viele interessante Buchvorstellungen und Lesungen besuchen kann. Deshalb sollte man seinen Messebesuch sehr genau planen, denn ohne einen solchen Plan ist man auf dem riesigen Messegelände verloren. Nicht zu (4)……… sind die langen Wege auf dem Messegelände. Man sollte daher auf bequeme Schuhe achten. Nicht zu vergessen ist, dass man danach seine schweren Taschen nach Hause schleppen muss. Dennoch lohnt sich die Anstrengung, weil man nirgendwo sonst so viele Autoren und Schriftsteller (5)……. .

#1. 1) Eingang 2) Aufgang 3) Zugang 4) Ausgang

#2. 1) dadurch 2) davon 3) denn 4) weil

#3. 1) geben 2) werfen 3) haften 4) nehmen

#4. 1) unterbringen 2) unternehmen 3) unterschätzen 4) unterstellen

#5. 1) trefft 2) trifft 3) traf 4) treffen

.

^ 1.2. Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes!

#1. Nachdem dieser Gelehrte seine Untersuchungen abgeschlossen hatte, (..........)

1. ... darum müssen wir seine Artikel lesen.

2. ... brachte sie uns große Freude.

3. ... veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Untersuchungen.

4. ... weil er sich für seine Arbeit interessierte.

5. ... fährt er auf Urlaub.

#2. Die Diskussion dauerte bis spät in die Nacht hinein, (..........)

1. ... doch niemand verließ den Saal.

2. ... wo wir sie besuchen konnten.

3. ... habe ich ihm das gesagt.

4. ... darum müssen wir viel und fleißig studieren.

5. ... weil die Sonne schon untergegangen ist.

#3. Er hat schon vergessen, (..........)

1. ... denn wir besprechen dieses Problem.

2. ... was er dir versprochen hatte.

3. ... dass er dir versprochen hatte.

4. ... wenn wir euch dabei helfen werden.

5. ... da diese Frage sehr wichtig ist.

#4. Wir haben gar nicht daran gezweifelt, (..........)

1. ... kannst du mir dein Geheimnis vertrauen.

2. ... dass du die Prüfung bestehen wirst.

3. ... das du uns unterstützt.

4. ... weil du mich schon einmal betrogen hast.

5. ... damit es schneller gemacht wird.

#5. Es kam ihr keine Hilfe, (..........)

1. ... warum du dich so freust.

2. ... da diese Krankheit ist nicht ansteckend.

3. ... denn er hat eine große Erfahrung.

4. ... denn kein Mensch war in der Nähe.

5. ... diese Arbeit nicht besonders kompliziert ist.

ІІ.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Ihr neues Haus liegt etwas ..... der Stadt. (..........)

1. innerhalb 2. statt 3. außerhalb 4. während 5. trotz

#2. Packe den Koffer schneller, ….. kommen wir zu spät zum Bahnhof. (..........)

1. darum    2.denn       3. sonst       4.deshalb    5. weil

#3. Das Telegramm … gleich …. . (..........)

1. wird abgeschickt worden      2. wurde abgeschickt werden

3. wird abgeschickt werden      4. werde abgeschickt werden

5. war abgeschickt werden

#4. Er übersetzte den Text ..... dem Deutschen ins Englische. (..........)

1. nach 2. aus 3.von 4. bei 5. für

#5. Immer …. ich eine schlechte Note bekam, ärgerten sich meine Eltern. (..........)

1. nachdem    2. wenn      3. weshalb     4. als    5.wann

^ 2.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Das Geschirr ( ... ) immer hier. (..........)

1. stellte 2. standte 3. standete 4. stand 5. standet

#2. An einem ( … ) Sommertag saßen die Kinder auf einer Wiese. (..........)

1. warmem 2. warmen 3. warme 4. warmer 5. warm

#3. Der Schaffner ist ( … ) mir vorbeigegangen, ohne meine Fahrkarte zu kontrollieren. (..........)

1. von 2. nach 3. an 4. vor 5. gegenüber

#4. Die U-Bahn …. in unserer Stadt im Jahre 1961 gebaut. (..........)

1. wurde 2. wurdet 3. wird 4. werden 5. werdet

#5. Wenn ich nicht krank ( … ), so ginge ich zur Post. (..........)

1. wäre 2. war 3. bin 4. seie 5. wäret

ІІІ.

^ 3.1.Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein.


#1.Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Trotzdem habe ich ihn gleich (…)

 1. gesehen 2 . angeschaut 3. gekannt 4. erkannt 5. anerkannt


#2.Sie kamen zu spät am Bahnhof an und (…) den Zug.

1.versäumten 2. vermissten 3. erreichten 4. bekamen 5. verpassten


#3.Ich (…) nicht, warum er immer so unzufrieden ist.

1.begreife 2. glaube 3. kenne 4. bewundere 5. danke


#4.Ich bin mit dem Kopf an die Schranktür gestoßen, das hat furchtbar weh (…)

1.gemacht 2. geschmerzt 3. getan 4. gekostet 5. gebracht


#5.Er hat in der Kirche (…)

1.geboten 2. gebeten 3. angeboten 4. angebeten 5. gebetet


^ 3.2. Finden Sie die richtige Variante der Übersetzung !

#1. Я їду за кордон, щоб там навчатись. (..........)

1. Ich fahre ins Ausland, damit dort zu studieren.

2. Ich fahre ins Ausland, um dort zu studieren.

3. Ich fahre ins Ausland, dort studieren.

4. Ich fahre ins Ausland, um dort studieren.

5. Ich fahre ins Ausland, weil ich dort studiere.


#2. Покладатися можна лише на себе. (..........)

1. Man kann nur auf selbst verlassen.

2. Man kann sich nur auf sich selbst verlassen.

3. Man kann sich nur nach sich selbst verlassen.

4. Man kann nur auf mich selbst verlassen.

5. Man kann sich nur zu sich selbst verlassen.


#3. Я тобі подзвонила після того, як прийшла додому. (..........)

1. Nachdem ich nach Hause gekommen habe, rief ich dich an.

2. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, rief ich dich an.

3. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich dich angerufen.

4. Nachdem ich nach Hause kam, rief ich dich an.

5. Nachdem ich nach Hause gekommen war, rief ich dich an.


#4. Не забудь про свою обіцянку! (..........)

1. Vergisse dein Versprechen nicht!

2. Vergesse dein Versprechen nicht!

3. Vergiss du dein Versprechen nicht!

4. Vergiss dein Versprechen nicht!

5. Vergess dein Versprechen nicht!


#5. З того часу, як ти почав щовечора нас провідувати, у нас стало весело. (..........)

1. Bevor du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

2. Als du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

3. Seit du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

4. Nachdem du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

5. Dass du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.


ПРИМІТКА : завдання частин І, II, III оцінюються в 1 бал.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І

1.1. – 3, 4, 1, 3, 2

1.2. – 2, 1, 2, 3, 2

2.1. – 3, 1, 2, 3, 3

2.2. – 3, 3, 2, 1, 3

3.1. – 1, 5, 3, 5, 5

3.2. – 2, 1, 5, 3, 4


ТЕСТ ІI

1.1. – 3, 1, 2, 3, 2

1.2. – 3, 1, 2, 2, 4

2.1. – 3, 3, 3, 2, 2

2.2. – 4, 2, 3, 1, 1

3.1. – 4, 5, 1, 3, 5

3.2. – 2, 2, 5, 4, 3

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації