Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра міжкультурної комунікації icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра міжкультурної комунікації
Скачати 156.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра міжкультурної комунікації
Дата конвертації30.05.2013
Розмір156.69 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”

зі спеціальності «Переклад» (німецько-український переклад)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2012

Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови згідно вимог навчальної програми вивчення німецької мови для студентів перекладацького відділу факультету іноземних мов.


^ Вступники повинні вміти:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до восьми хвилин та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі;

 • висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар), дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • детально розуміти аутентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 4000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створити текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

^ Зміст курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції побудований за принципом єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект базується на особистому і фаховому досвіді студента і охоплює побутову тематику (типові повсякденні ситуації) і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни, мову якої вивчають. Він охоплює всі сфери людського буття і спрямований на пізнання, толерантне сприйняття і розуміння іншої культури у порівнянні з рідною.


Тематика курсу

 1. Die Bekanntschaft. Aussehen und Persönlichkeit.

 2. Familie und persönliche Beziehungen.

 3. Wohnen. Wohngewohnheiten.

 4. Alltag. Tagesablauf. Einkäufe.

 5. Essen und Trinken. Gesunde Ernährung.

 6. Körperpflege und Gesundheit.

 7. Freizeit. Hobbys und Interessen.

 8. Orientierung in der Stadt.

 9. Natur und Umwelt.

 10. Lernen und Studieren. Sprachen lernen. Schule und Ausbildung.

 11. Beruf und Tätigkeit.

 12. Land und Leute. Deutschsprachige Länder.

 13. Der Mensch und sein Charakter..

 14. Wohnen in der Stadt. Landleben.

 15. Verkehr und Verkehrsmittel.

 16. Der Mensch und die Natur. Der Umweltschutz

 17. Konsum. Mode und Persönlichkeit.

 18. Sport. Sportarten.

 19. Urlaub und Reise.

 20. Sitten und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern und in der

Ukraine.

9. Bücher und ihre Rolle im Leben der Menschen.

10.Zur Geschichte der deutschsprachigen Länder. Zur Geschichte der Ukraine

 1. Der Mensch und die Gesellschaft. Die Heimat

 2. Massenmedien in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine..

 3. Kulturelles Leben in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 4. Rund um die Jugend. Jugendkulturen. Jugendorganisationen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 5. Das Bildungswesen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.

 6. Politik und Geschichte.^ 1. Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу вивчення іноземних мов, зорієнтованого насамперед на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.


^ 1.1. Лексична компетенція

Лексичний матеріал ретельно добирається за принципом частоти вживання у різних функціональних стилях, усному та писемному мовленні. Молодші спеціалісти повинні володіти лексикою обсягом до 4000 лексичних одиниць в активному застосуванні, а також знати наступну проблематику:

 • основні способи словотвору

 • лексичну полісемію

 • лексичну антонімію

 • лексико-семантичне поле

 • особливості фразеології


Основна література

 1. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2002..

 2. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2006.

 3. Busse J. Training Deutsch. Wortschatz- und Strukturübungen. München: Hueber, 1996.

 4. Lemcke C., Rohrmann L. Wortschatzintensivtrainer A1-A2. München: Langenscheidt, 2008.

 5. Lübke D. Wortschatz Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1997.

 6. Remanofsky U. Zertifikattraining Deutsch-Wortschatz. Stufe 1 und 2. München: Hueber, 2000..

 7. Schuh H. 2000 Wörter und was man damit machen kann. München: Hueber, 1997.

 8. Wortschatzbox Deutsch als Fremdsprache A1. München: Hueber, 2009.


^ 1.2. Граматична компетенція

Молодші спеціалісти повинні вміти порівнювати граматичні особливості іноземної і рідної мов, що допомагає свідомо засвоювати граматичний матеріал та готує до майбутньої професії, а також володіти граматичними навичками, необхідними для аудіювання, мовлення, читання і письма.


Вони повинні:

 • оволодіти основами нормативної граматики;

 • добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;

 • граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову;

 • володіти на практиці нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • знати граматичні теми відповідного рівня, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іноземною мовою.


Обсяг граматичного матеріалу

MORPHOLOGIE

 1. Das Substantiv

1.Die Deklination der Substantive.

2.Syntaktische Leistung der Substantive.

3.Pluralbildung der Substantive.

4.Syntaktische Leistung der Substantive.

5.Hauptkategorien des Substantivs.

6.Deklination der Eigennamen.

7.Gebrauch des Artikels bei Eigennamen.

 1. Der Artikel, dessen Formen, Bedeutung und Funktionen

1. Deklination des Artikels.

2. Die wichtigsten Regeln des Artikelgebrauchs.

3. Der Artikelgebrauch in verschiedenen semantischen Unterklassen der Substantive.

ІІІ. Das Adjektiv

 1. Deklination der Adjektive.

 2. Syntaktische Leistung der Adjektive.

 3. Steigerungsstufen der Adjektive.

 4. Substantivierte Adjektive, Partizipien und deren Deklination.

 1. Das Pronomen

 1. Das Personalpronomen.

 2. Das Possessivpronomen.

 3. Das Negativpronomen.

 4. Das Reflexivpronomen.

 5. Das Reziprokpronomen.

 6. Das Demonstrativpronomen.

 7. Das Interrogativpronomen.

 8. Das Indefinitpronomen.

 9. Das Pronomen „es“.

10. Relativpronomen.

11. Pronominaladverbien.

 1. Das Verb

 1. Das Präsens. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 2. Das Perfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 3. Das Präteritum. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 4. Das Futurum. Bildung, Bedeutung und Gerbrauch.

 5. Der Imperativ, dessen Erscheinungsformen und Gebrauch.

6. Das Plusquamperfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

7. Bildung, Bedeutung und Gebrauch der indikativischen Tempusformen im Passiv.

8. Der Konjunktiv II. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

9. Infinitiv mit „zu“ und ohne „zu“.

10. Infinitivgruppen um…zu + Inf., (an)statt… zu + Inf., ohne… zu + Inf.

11.Objektiver und subjektiver Gebrauch der Modalverben.

12.Nominalformen des Verbs.

13.Futur I und II in modaler Bedeutung.

14.Der Konjunktiv I. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 1. Das Numerale

 1. Deklination der Kardinalzahlen.

 2. Bildung und Deklination der Ordinalzahlen.

 1. Die Präposition

 1. Bedeutung, Gebrauch und Rektion.

 1. Das Adverb

 1. Klassifikation der Adverbien nach ihrer Bildung und Bedeutung.

 2. Steigerungsstufen der Adverbien.

 3. Pronominaladverbien: Bedeutung und Gebrauch.


SYNTAX

1.Einteilung der Sätze nach ihrem Bau.

2.Klassifikation der Sätze nach dem Ziel der Aussage.

3.Einteilung der Sätze nach der Art des Subjekts.

4.Wortfolge im einfachen Satz (Aussagesatz, Wortfrage, Satzfrage, Ausrufesatz).

5.Die Ausdrucksmittel der Verneinung im Deutschen.

6.Die Satzverbindung.

7.Das Satzgefüge.

8.Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz

9.Satzgefüge mit dem Objektsatz.

10.Satzgefüge mit dem Temporalsatz.

11.Satzgefüge mit dem Kausalsatz..

11.Die Satzverbindung.

12.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

13.Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz.

14.Satzgefüge mit dem Attributsatz.

15.Satzgefüge mit dem Modalsatz.

16.Satzgefüge mit dem Komparativsatz.

17.Satzgefüge mit dem Bedingungssatz.

18.Arten und Ausdrucksmittel des Subjekts.

19.Arten und Ausdrucksmittel des Prädikats.

20.Nebenglieder des Satzes: Objekt, Attribut, Adverbialbestimmung und ihre Arten.

21.Wortfolge im Deutschen: Rahmenkonstruktion und Ausklammerung.

22.Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

23.Satzgefüge mit dem Subjektsatz.

24.Satzgefüge mit dem Prädikativsatz.

25.Satzgefüge mit dem Konsekutivsatz.

26.Satzgefüge mit dem Konzessivsatz.

27.Satzgefüge mit dem Restriktivsatz.

Основна література


 1. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. К.: Рад. школа, 1989.

 2. Brand L. M., Kresin-Murakami J., Pechatscheck K. Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi. Stuttgart: Klett, 1999.

 3. Bieler K.H. Deutsche Verben im Kontext. München: Hueber, 1998.

 4. Dinsel S. Präpositionen. München: Langenscheidt, 2007.

 5. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Hueber, 2005.

 6. Heidermann W. Grammatiktraining Grundstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

 7. Lemcke C., Rohrmann L. Grammatik Intensivtrainer Deutsch A1, A2.München: Langenscheidt, 2007.

 8. Luscher R. Übungsgrammatik DaF für Anfänger. München: Hueber, 2006.

 9. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. München: Hueber, .

 10. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: Hueber, 1997.

 11. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. München: Langenscheidt, 2007.

 12. Reimann M. Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber, 1999.

 13. Reimann M. Starke Verben. München: Langenscheidt, 2008.

 14. Schulz H., Sundermeyer W. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. München: Hueber, 1992.

 15. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996.

 16. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. Вінниця: Нова книга, 2004.

 17. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Hueber, 2008.

 18. Hasenkamp G. Grammatisches Arbeitsbuch 1 und 2. München: Verlag für Deutsch, 1999.

 19. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig; Berlin; München: Langenscheidt, 2002.

 20. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig; Berlin; München: Langenscheidt, 2004.

 21. Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Em Übungsgrammatik. München: Langenscheidt, 2007.

 22. Latour B. Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber, 1999.

 23. Rug W., Tomaszewski A. Grammatik mit Sinn und Verstand. Stuttgart: Klett, 2006.

 24. Wagner R. Grammatiktraining Mittelstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.


^ 2. Мовленнєва компетенція

2.1. Мовлення

Вступники повинні володіти мовленнєвими комунікативними уміннями, а саме: тематичною лексикою, засобами вираження структурної організації тексту та лексичними засобами вираження комунікативної інтенції; навичками імітування аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно строгим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.


Вступники повинні вміти:

 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,

 • описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 • вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

 • вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями;

 • скласти інтерв’ю.

 • чітко, логічно, послідовно викласти свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар;

 • вести розповідь на задану тему, ситуацію;

 • описати малюнок, фотографію;

 • повідомлення про актуальні події;

 • дати характеристику реальних людей, дійових осіб літературного твору;

 • дати коментар до газетних статей;

 • переказати прочитане і висловитись з приводу прочитаного;

 • дати рецензію на фільм чи виставу.


2.2. Читання

Вступники повинні:

 • вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу, резюмувати головну ідею тексту та мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі;

 • мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних текстів різного типу.

 • вміти визначити тип тексту, проаналізувати його внутрішню структуру і комунікативну інтенцію автора;

 • детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми, вміти прогнозувати тематику тексту на основі ілюстративного матеріалу/заголовку;

 • мати досвід сприйняття художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 1000 с.


2.3. Письмо

Вступники повинні:

 • орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня, у формі диктанту відповідної складності обсягом до 1000 знаків;

 • вміти працювати за різними типами письмових завдань (листи, повідомлення, статті, есе) з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій та лексико-граматичного перифразування;

 • вміти логічно викладати свої думки під час написання творів, враховуючи правила синтаксису і орфографії;

 • вміти перекладати з рідної мови на іноземну в обсязі пройденого лексико-граматичного матеріалу.


Рекомендована література

1. Albrecht U., Dane D. u.a. Passwort Deutsch 1,2,3 Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2003.

2. Aufdersraße H., Bock H., Gerdes M. u.a. Themen neu 1, 2, 3 Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2003.

3. Aufderstraße H., Müller J. u.a. Lagune 1. Lagune 2. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

4. Dallapiazza R.-M., von Jan E. u.a. Tangram aktuell 1, 2, 3 München: Max Hueber Verlag, 2005.

5. Funk H., König M. u.a. geni@l A1, A2, В1. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2005.

6. Gick G., Graffmann H., Lemcke Ch., Müller M. u.a. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch 1,2,3. Arbeitsbuch 1, 2, 3. München: Langenscheidt, 2005.

7. Lemcke C., Rohrmann L. u.a.Berliner Platz 1. Berliner Platz 1, 2, 3. Lehr-und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

8. Müller M.. Rusch P. u.a. Optimal A1, А2, В1. Lehrbuch und Arbeitsbuch. München: Langenscheidt, 2006.

9. Niebisch D., Penning-Hiemstra S. u.a. Schritte international 1,2,3,4,5,6. Kursbuch+ Arbeitsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

10. Passwort Deutsch 1, 2,3. Kursbuch und Übungsbuch. München: Max Hueber Verlag, 2006.

11. Schulz D., Griesbach H. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe. Teil 1. München: Max Hueber Verlag, 2002.

12. Кудіна О.Ф., Феклістова Т.О. Deutsch für Anfänger / Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця; Нова книга, 2008.

13. Daniels A., Estermann Ch. u.a. Mittelpunkt В1, B2. Deutsch als fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett, 2007.

14. Fischer R., Schümann A. u.a. Ziel В1, B2. Band 1. München: Hueber. Kursbuch und Arbeitsbuch.

15. Hasenkamp G. Leselandschaft1. Lehrwerk für die Mittelstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.

16. Hasenkamp G. u.a. Zwischen den Pausen 1, 2. Goethe-Institut. Verlag für Deutsch. München, 2000.

17. Koithan U., Schmitz H. u.a. Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch.München: Langenscheidt, 2007.

18. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. em Brückenkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Hueber, 2004.

19. Perlmann-Balme M. Schwalb S. Weers D. em Hauptkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber, 2004.

20. Schumann J. Mittelstufe Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 1999.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № ______ від ______________ 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ОКР “Бакалавр”; спеціальність “Переклад” (німецько-український переклад)


TEST I

I.

1.1. Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes!

#1. Als es zwölf schlug, (...)

#2. Man behauptet, (...)

#3. Er möchte gern wissen, (...)

#4. Man legt Gärten und Parks an, (...)

#5. Wir fahren aufs Land zu unseren Großeltern, (.....)

1) ... damit unser Land noch schöner wird.

2) ... gingen die Lichter aus.

3) ... denn wir haben zwei Wochen Urlaub.

4) ... dass sein letzter Roman sehr interessant ist.

5) ... das ist allen bekannt.

6) ... wann das Gewitter aufhört.

7) ... weil er das Leben realistisch schildert.

8) ... damit wir uns ins Theater nicht verspäten.

^ 1.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Ich ( … ) noch schnell unser Zimmer in Ordnung.

1. bringte 2. bruchte 3. brachte 4. brachtete 5. bringete

#2. Martin ist schon seit vielen Jahren sein ( … ) Freund.

1. bester 2. beste 3. bestes 4. besten 5. best

#3. Im Alter ( … ) 10 Jahren hatte er Blinddarmentzündung und wurde operiert.

1. an 2. von 3. gegen 4. in 5. auf

#4. Das Fest, ( … ) auch wir eingeladen waren, war ein Erfolg.

1. zu denem 2. zu deren 3. zu dem 4. zu das 5. zu dessen

#5. Immer ( … ) ich bei Hans bin, spielen wir Fußball.

1. dass 2. als 3. wenn 4. wie 5. wann

II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen Präpositionen ein.

#1. Er war zwei Wochen ( … ) Lungenentzündung krank.

1. für 2. gegen 3. an 4. auf 5. Mit

#2. Unsere Reise am Wochenende hängt ( … ) dem Wetter ab.

1. mit 2. von 3. an 4. gegen 5. vor

#3. Die Wettervorhersage für heute ist gut und man kann ein paar Stunden ( … ) der Sonne liegen.

1. in 2. an 3. zu 4. auf 5. mit

#4. Der erste Weltkrieg begann ( … ) 1914.

1. in 2. seit 3. - 4. im 5. vor

#5. Der Schaffner ist ( … ) mir vorbeigegangen, ohne meine Fahrkarte zu kontrollieren.

1. von 2. nach 3. an 4. vor 5. gegenüber

^ 2.2. Ergänzen Sie sinngemäß die Lücken in den Sätzen.

#1. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank für Ihre (…).

1. Mühe 2. Mühle 3. Muhe 4. Truhe 5. Kühe

#2. Wir sind überzeugt, dass sie diese Aufgabe selbständig erledigen kann. Sie ist doch sehr (…).

1. direkt 2. zuverlässig 3. ausgezeichnet 4. attraktiv 5. regelmäßig

#3. Wir verspäten uns. Ich soll mich (…).

1. bedienen 2. befassen 3. beeilen 4. bequemen 5. benehmen

#4. Wenn Schüler 16 Jahre alt sind, werden sie von den Lehrern (…).

1. gesiebt 2. gesessen 3. gesiezt 4. gesetzt 5. gesehen

#5. Hast du gesehen, wie sie auf seine Worte reagiert hat? Diesmal hat er nun wirklich ins (…) getroffen.

1. Kreuz 2. Wichtige 3. Studienbuch 4. Schwarze 5. Grüne

III.

^ 3.1. Finden Sie alle richtigen Varianten der Übersetzung und tragen Sie sie der Reihenfolge nach ein!

#1. Керівництво підприємства вирішує, чи замовляти продукцію.

1) Die Betriebsleitung entscheidet, dass die Produktion bestellt wird.

2) Die Betriebsleitung entscheidet, ob die Produktion bestellt wird.

3) Die Betriebsleitung entscheidet, ob bestellt wird die Produktion.

4) Die Betriebsleitung entscheidet, wozu die Produktion bestellt wird.

5) Die Betriebsleitung entscheidet, wann die Produktion bestellt wird.


#2. Чи можна попросити тебе про послугу?

1) Darf ich dich um einen Gefallen bitten?

2) Darf ich dich für einen Gefallen bitten?

3) Darf ich dich nach einem Gefallen bitten?

4) Kann ich dich um einen Gefallen bitten?

5) Mag ich dich für einen Gefallen bitten?

#3. Екскурсія була і цікавою, і інформативною.

1) Die Führung war weder interessant noch informativ.

2) Die Führung war interessant als informativ.

3) Die Führung war sowohl interessant aber informativ.

4) Die Führung war wie interessant noch informativ.

5) Die Führung war sowohl interessant als auch informativ.

#4. Учитель домовився із своїм колегою по телефону.

1) Der Lehrer hat sich mit ihrem Kollegen am Telefon verabgeredet.

2) Der Lehrer hat mit seinem Kollegen am Telefon verabgeredet.

3) Der Lehrer hat sich mit seinem Kollegen am Telefon verabredet.

4) Der Lehrer hat mit seinem Kollegen am Telefon verabgeredet.

5) Der Lehrer hat sich mit seinem Kollegen vor Telefon verabgeredet.

#5. Діти можуть гратись лише тоді, коли виконають завдання.

1) Die Kinder dürfen erst dann spielen, bevor sie mit den Aufgaben fertig sind.

2) Die Kinder dürfen nur dann spielen, weil sie für die Aufgaben fertig sind.

3) Die Kinder können nur dann spielen, da sie mit den Aufgaben fertig sind.

4) Die Kinder dürfen erst dann spielen, wenn sie mit den Aufgaben fertig sind.

5) Die Kinder mögen erst dann spielen, als sie mit den Aufgaben fertig sind.

^ 3.2. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken.

Jugend höflicher als ihr Ruf

Arne (17) (1) _________seinen Großeltern regelmäßig: Rasen mähen und einkaufen gehen stehen jede Woche (2) _________seinem Kalender. Ist er die Ausnahme? Viele (3) ________ halten jüngere Menschen für faul und unhöflich. Doch die Jugendlichen sind ganz anders. Gutes Benehmen hat bei ihnen Hochkonjunktur. Die Umfrage eines Meinungsforschungsinstitutes hat das jedenfalls jetzt herausgefunden. Für 99,1 Prozent ist es selbstverständlich, andere (4) _____. Und auch die guten Tischsitten sind für die meisten ein absolutes Muss. Offenbar ist die Jugend viel besser als ihr (5) _________ .

#1. 1) helft 2) helfen 3) hilft 4) half

#2. 1) in 2) unter 3) mit 4) von

#3. 1) Erwachsen 2) Erwachsene 3) Erwachsenen 4) Erwachsener

#4. 1) ausreden zu lassen 2) zu ausreden lassen 3) auszureden lassen 4) ausreden

#5. 1) Zuruf 2) Ruf 3) Anruf 4) Vorwurf


TEST II


I.

^ 1.1. Wählen Sie die richtige Fortsetzung des Satzes!

#1. Viele Intellektuelle tragen eine Brille (..........)

#2. Wenn junge Menschen nicht volljährig sind, (..........)

#3. Ich bin der Meinung, (..........)

#4. Bevor wir gingen, (..........)

#5. Da der Lektor uns dieses Buch empfohlen hat, (..........)

1) … hatten wir lange auf dich gewartet.

2) … sorgten für sie die Eltern.

3) … denn sie sind schwerhörig.

4) … kaufen wir es unbedingt.

5) … weil sie viel lesen.

6) … dass Herbert immer tolerant den Menschen gegenüber ist.

7) … tragen die Eltern die Verantwortung für sie

8) … das du mir empfohlen hast


^ 1.2. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen grammatischen Formen ein.

#1. Der Alte ( ... ) seine Brille.

1. verlort 2. verlier 3. verlor 4. verlierte 5. verliertet

#2. Die Kinder hörten der Erzählung des ( … ) Mannes mit Interesse zu.

1. alte 2. alter 3. alten 4. altes 5. altem

#3. Nach dem Abitur bewirbt sich mein jüngerer Bruder ( … ) einen Studienplatz an der Universität Kyjiw.

1. nach 2. um 3. für 4. in 5. auf

#4. Wir ( … ) nicht gefragt, ob wir kommen wollten.

1. wurden 2. wird 3. werden 4. werdet 5. worden

#5. ( … ) ich nur seine Telefonnummer!

1. weiß 2. wusste 3. wüsste 4. wisste 5. weisste

II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Satzlücken die richtigen Präpositionen ein.

#1. In die Stadtmitte kommen Sie am besten ( ... ) der U-Bahn.

1. auf 2. in 3. von 4. mit 5. An

#2. In der Nähe ( … ) meinem Haus ist eine schöne Kathedrale.

1. von 2. an 3. auf 4. vor 5. über

#3. Peter Meier ist Spezialist ( … ) Computertechnik.

1. in 2. für 3. von 4. auf 5. vor

#4. Vor dem Gewitter wird der Himmel ( … ) Wolken bedeckt.

1. nach 2. mit 3. von 4. in 5. über

#5. Wann komme ich endlich an die Reihe? Ich warte schon ( … ) zwei Stunden.

1. aus 2. von 3. vor 4. seit 5. in

^ 2.2. Ergänzen Sie sinngemäß die Lücken in den Sätzen.

#1. Es gibt immer mehr Verkehr in der Stadt und im Zentrum gibt es oft (…).

1. Staub 2. Staus 3. Raub 4. Staunen 5. Zauber

#2. Der Gang ist wirklich sehr groß, er ist einfach (…).

1. wichtig 2. dunkel 3. gemütlich 4. dünn 5. riesig

#3. Danke für das Buch. Wie lange darf ich es (…)?

1. behalten 2. enthalten 3. erhalten 4. verhalten 5. vorenthalten

#4. Man kann sich nicht einfach so hinsetzen und ein Musikstück komponieren. Dazu braucht man (…).

1. Provokation 2. Motivation 3. Absolution 4. Moderation 5. Inspiration

#5. Natürlich gibt es auch in unserer Familie mal Streit. Das möchten wir nicht verheimlichen. Das möchten wir nicht unter (…) kehren.

1. das Treppenhaus 2. den Balkon 3. den Elektroherd 4. das Glashaus

5. den Teppich

ІІІ.

^ 3.1 Finden Sie alle richtigen Varianten der Übersetzung und tragen Sie sie der Reihenfolge nach ein!

#1. Я їду за кордон, щоб там навчатись. (..........)

1. Ich fahre ins Ausland, damit dort zu studieren.

2. Ich fahre ins Ausland, um dort zu studieren.

3. Ich fahre ins Ausland, dort studieren.

4. Ich fahre ins Ausland, um dort studieren.

5. Ich fahre ins Ausland, weil ich dort studiere.

#2. Покладатися можна лише на себе. (..........)

1. Man kann nur auf selbst verlassen.

2. Man kann sich nur auf sich selbst verlassen.

3. Man kann sich nur nach sich selbst verlassen.

4. Man kann nur auf mich selbst verlassen.

5. Man kann sich nur zu sich selbst verlassen.

#3. Я тобі подзвонила після того, як прийшла додому. (..........)

1. Nachdem ich nach Hause gekommen habe, rief ich dich an.

2. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, rief ich dich an.

3. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich dich angerufen.

4. Nachdem ich nach Hause kam, rief ich dich an.

5. Nachdem ich nach Hause gekommen war, rief ich dich an.

#4. Не забудь про свою обіцянку! (..........)

1. Vergisse dein Versprechen nicht!

2. Vergesse dein Versprechen nicht!

3. Vergiss du dein Versprechen nicht!

4. Vergiss dein Versprechen nicht!

5. Vergess dein Versprechen nicht!

#5. З того часу, як ти почав щовечора нас провідувати, у нас стало весело. (..........)

1. Bevor du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

2. Als du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

3. Seit du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

4. Nachdem du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

5. Dass du uns jeden Abend besuchst, geht es bei uns lustig zu.

^ 3.2. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe Ihre Anzeige in der Ostseezeitung gelesen und hätte gern nähere Informationen (1) __________ Ihren Kursen. (2) _________ich in einem Monat die Zertifikatsprüfung Deutsch ablegen werde, suche ich einen Kurs für Fortgeschrittene, (3) ___________interessiert mich Kommunikation im Beruf.

Sie schreiben in Ihrer Anzeige, (4) _________ die Teilnehmer in Gastfamilien wohnen können. In diesem Zusammenhang würde ich (5) __________ wissen, ob es auch die Möglichkeit gibt, preiswerte Zimmer in einer Pension oder in einem Hotel zu mieten.

Vielen Dank in Voraus für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Anna Becker

#1. 1) zu 2) über 3) für 4) auf

#2. 1) welche 2) wenn 3) da 4) wann

#3. 1) auf allem 2) vor allem 3) unter allem 4) von allem

#4. 1) das 2) daher 3) darum 4) dass

#5. 1) gern 2) sehr 3) schon 4) gleich


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ – 2 бали.

КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань

ТЕСТ І

1.1. – 2, 4, 6, 1, 3

1.2. – 3, 1, 2, 3, 3

2.1. – 3, 2, 1, 3, 3

2.2. – 1, 2, 3, 3, 4

3.1. – 2, 1, 5, 3, 4

3.2. – 3, 1, 2, 1, 2


ТЕСТ ІI

1.1. – 5, 7, 6, 1, 4

1.2. – 3, 3, 2, 1, 3

2.1. – 4, 1, 1, 2, 4

2.2. – 2, 5, 1, 5, 5

3.1. – 2, 2, 5, 4, 3

3.2. – 1, 3, 2, 4, 1

 


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації