Поиск по базе сайта:
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Переклад» (англо-український) Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Переклад» (англо-український) Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 116.82 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Переклад» (англо-український) Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата конвертації30.05.2013
Розмір116.82 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики

імені Григорія Кочура


Програма

фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»

зі спеціальності «Переклад» (англо-український)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів-2012


Перевірка мовної компетенції здійснюється згідно вимог навчальної програми вивчення англійської мови для студентів перекладацького відділу факультету іноземних мов.

Вступник повинен:

 • сприймати на слух різножанрові автентичні тексти різної тематики тривалістю звучання до восьми хвилин, мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі;

 • вміти висловлювати свою думку відповідно до вимог комунікативної ситуації (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар), дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • розуміти автентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 4000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • вміти створити текст певного типу (неофіційний лист, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів з урахуванням вимог логічної структури викладу, комунікативної відповідності, семантико-стилістичної адекватності та граматичної правильності.


^ Формування мовної компетенції

Граматика

Вступник повинен вміти порівнювати граматичні особливості іноземної і рідної мов, що допомагає свідомо засвоювати граматичний матеріал та готує до майбутньої професії. Вступаючи на перекладацький відділ, абітурієнт повинен володіти наступним матеріалом: дієслово (часові форми, узгождення часів, перетворення прямої мови на непряму), іменник (множина, присвійний відмінок), прикментник (ступені порівняння), числівник, займенник, артикль, інфінітив, герундій, дієприкметник, умовні речення, модальні дієслова, морфологічна структура слова, порядок слів у реченні, інверсія. Вступник повинен вільно оперувати прийменниковими дієслівними сполученнями, зокрема з лексемами соте, get, go, give, run. Робота над граматикою включає опрацювання теоретичного матеріалу, виконання вправ на трансформації різних граматичних структур, що тісно пов'язані з активною лексикою, добирання цих структур з текстів та їхній переклад.

Список рекомендованої літератури

 1. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер [и др.] – Москва, 2000.

 2. Упражнения по грамматике английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер [и др.] – Москва, 2000.

 3. Collins Cobuild Student’s Grammar (practice material by Dave Willis). – [Б. м.] : Harper Collins Publishers Ltd, 1991.

 4. Ganshina M. English Grammar / M. Ganshina, N.Vasilevskaya. – Moscow : Foreign Language Publishing House, 1958.

 5. Gordon E. M. A Grammar of Present-day English / E. M. Gordon, I. P. Krylova. – Mосква, 1980.

 6. Grammar of Spoken and Written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech, [and others]. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 7. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge : CUP, 1985.

 8. Obee B. Upstream Upper Intermediate (student’s book) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 9. Obee B. Upstream Upper Intermediate (workbook) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : – Express Publishing, 2003.

 10. Schmidt H. H. Advanced English Grammar / H. H. Schmidt. – New Jersey : Prentice Hall Regents, 1995.

 11. Side R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 12. Side R. Grammar and Vocabylary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : – Longman, 2000.

 13. Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – [Б. м.] : Oxford University Press, 1992.

 14. Thomson A. J. A practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V. Martinet. – [Б. м.] : Oxford University Press, 1995.

 15. Thomson A. J. A practical English Grammar. Exercise Books (1, 2) / A. J. Thomson, A.V. Martinet. – [Б. м.] : – Oxford University Press, 1995.

 16. Vince M. English Grammar and Vocabulary. First Certificate Language Practice / M.Vince. – [Б. м.] : Macmillan, 2003.
Лексика

Тематичний аспект опирається на особистий і фаховий досвід абітурієнта і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Лексичний матеріал ретельно добирається за принципом частоти вживання у різних функціональних стилях, усному та писемному мовленні. Особлива увага приділяється словотвору, його основним принципам та способам. Зокрема, наголошується значення афіксів, ідентифікація різних частин мови та вміння самостійно творити слова використовуючи задані основи та афікси. Окремо вивчаються фразові дієслова. Багато уваги приділяється вивченню англійської фразеології та віднайденню українських відповідників. Опрацювання лексичного матеріалу (повторення та закріплення) передбачає системний тематичний поділ: Communication (crossing barriers), People (families, appearances), Moods and feelings, Jobs (earning money, work/jobs), Dwellings (houses, household items, make yourself at home), Modern living (modern trends, lifestyles, clothes), Travelling (holidays, going places, types of vehicles), History (historical figures and events), Education (learning lessons), Environment (environmental issues), Food (eating habits, health, the cycle of life).

Список рекомендованої літератури

 1. Foley M. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study Reference and Practice Book with Answers / M. Foley, D. Hall. – [Б. м.] : Pearson Education Limited, 2003.

 2. Fowler M. S. The Right Word / M. S. Fowler. – [Б. м.] : Nelson, 1987.

 3. Harmer J. More than Words: Vocabulary for Upper Intermediate and Advanced Students / J. Harmer, R. Rossner. – [Б. м.] : Longman, 1991.

 4. Harrison M. Word Perfect: Vocabulary for Fluency / M. Harrison. – [Б. м.] : Longman, 1991.

 5. McCarthy M. English Vocabulary in Use / M. McCarthy, F. O’Dell. – [Б. м.] : Cambridge, 1994.

 6. Misztal M. Tests in English: Thematic Vocabulary, Intermediate and Advanced Level. –Warsaw : [б. в.], 1996.

 7. Obee B. Upstream Upper Intermediate (student’s book) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 8. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford : Oxford University Press. – 2002

 9. Obee B. Upstream Upper Intermediate (workbook) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 10. Side R. Grammar and Vocabylary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 11. Vince M. English Grammar and Vocabulary. First Certificate Language Practice / M. Vince. – [Б. м.] : Macmillan, 2003.

 12. Wellman G. Wordbuilder: Vocabulary Development and Practice for Higher-level Students / G. Wellman. – [Б. м.] : Heinemann, 1990.

ЧИТАННЯ

Вступник повинен вміти прогнозувати тематику тексту на основі ілюстративного матеріалу/заголовку, визначати структуру і стиль тексту, розуміти суть, вирізняти основні та побіжні ідеї, резюмувати головну ідею тексту, мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі, визначати значення невідомих слів, мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 4000 с.

Список рекомендованої літератури

 1. Abbs B. Blueprint. Upper-Intermediate / B.Abbs, I.Freebairn. - [Б. м.] : Longman, 1999.

 2. Aspinall T. Advanced Masterclass / T.Aspinall, A.Capel. – [Б. м.] : OUP, 1996.

 3. Jones M. Cambridge Advanced English / M.Jones. – [Б. м.] : Cambridge: CUP, 1998.

 4. Kingsbury R. CAE Advantage / R.Kingsbury, F.O’Dell. – [Б. м.] : Longman, 1993.

 5. O’Connell S. Focus on Advanced English / S.O’Connell. - [Б. м.] : Thomas Nelson & Sons, 1992.

 6. Obee B. Upstream Upper Intermediate : (student’s book) / B.Obee, V.Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 7. Obee B. Upstream Upper Intermediate : (workbook) / B.Obee, V.Evans.. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 8. Pye D. Greenall S.Reward. Upper Intermediate / D.Pye. - [Б. м.] : Heinemann, 2001.

 9. Swan M. Cambridge English Course. Book 3 / M.Swan, C.Walte. – Cambridge : CUP, 1988.

Література для домашнього читання

 1. A Bottle of Milk for Mother : (сollection of short stories). – Москва : Рольф, 2002.

 2. Aldington R. Short Stories / R.Aldington. – Mосква, 1980.

 3. Cheever J. Selected Short Stories / J.Cheever. – Mосква, 1980.

 4. Christie A. Why Didn’t They Ask Evans? / A.Christie. – Москва : Высш. шк., 1991.

 5. Edgar V. Roberts Literature: an introduction to reading and writing Edgar V. Roberts, Henry E. Jackobs. – [Б. м.] : Prentice Hall, 1986.

 6. Lee H. To Kill a Mocking Bird / H.Lee. – Kyiv : Dnipro Publishers, 1977.

 7. Maughm S. Rain and Other Short Stories / S. Maughm. – Москва : [б. и.], 1977.

 8. Miller J. North Star: Focus on Reading and Writing / J.Miller, R.Cohen. – [Б. м.] : Longman, 1998.

 9. Modern English Short Stories. – Moscow: [б. в.], 1963.

 10. The Northon Anthology of English Literature / general еd. M.H.Abrams. – New York : Northon & Company, 1986. – Vol. 2.

 11. The Northon Anthology of Poetry. – New York ; London : [б. в.], 1983.

 12. Salinger J.D. The Catcher in the Rye / J.D. Salinger. – [Б. м.] : Penguin Books, 1994.
ПИСЬМО

Відпрацювання навичок писемного мовлення передбачає роботу студентів з різними типами письмових завдань (листи, повідомлення, статті, ессе). Вступники повинні вміти логічно викладати свої думки, враховуючи правила синтаксису і орфографії; перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної мови на іноземну в обсязі пройденого лексико-граматичного матеріалу; писати диктанти відповідної складності обсягом до 1000 знаків.

Список рекомендованої літератури

 1. Obee B. Upstream Upper Intermediate : (student’s book) / B.Obee, V.Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 2. Obee B. Upstream Upper Intermediate : (workbook) / B.Obee, V.Evans.. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.


МОВЛЕННЯ

Граматичні, лексичні завдання, а також читання та письмові вправи передбачають ведення діалогу та полілогу. Вступники повинні вміти адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуватись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; розповідати історії на задану тематику; вести дискусію на задану тему; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактичний матеріал та візуальні орієнтири; вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації згідно з тематикою курсу (діалоги повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність); описати малюнок, фотографію; скласти повідомлення про актуальні події; дати характеристику реальних людей, дійових осіб літературного твору; прокоментувати газетну статтю; переказати прочитане і висловитись з приводу прочитаного; дати рецензію на фільм чи виставу.

Список рекомендованої літератури

 1. Aspinall T. Advanced Masterclass / T. Aspinall, A. Capel. – [Б. м.] : OUP, 1996.

 2. Bell J. Advanced Matters / J. Bell, R. Gower. - [Б. м.] : Longman, 1999.

 3. Bell J.Upper Intermediate Matters / J. Bell, R. Gower. - [Б. м.] : Longman, 1999.

 4. Guide K.Proficiency Masterclass / K. Guide, M. Duckworth. – [Б. м.] : OUP, 1994.

 5. Harrison M. Proficiency Testbuilder / М. Harrison. – [Б. м.] : Macmillan-Heinemann, 1998.

 6. Harrison M. Proficiency Testbuilder / М. Harrison. – [Б. м.] : Macmillan-Heinemann, 1994.

 7. Jones M. Cambridge Advanced English / М. Jones. – [Б. м.] : Cambridge: CUP, 1998.

 8. Kingsbury R. CAE Advantage / R.Kingsbury, F.O’Dell. – [Б. м.] : Longman, 1993.

 9. O’Connell S. Focus on Advanced English / S. O’Connell. - [Б. м.] : Thomas Nelson & Sons, 1992.

 10. Obee B. Upstream Upper Intermediate : (student’s book) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 11. Obee B.Upstream Upper Intermediate : (workbook) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 12. Pye D. Upper Intermediate / D.Pye, S Greenall Reward. _ [Б. м.] : Heinemann, 2001.Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № 4 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ОКР «Бакалавр» спеціальність «Переклад» (англо-український переклад)

Test I

I.

1.1. Match the sentence opening (#1 – #5) with an appropriate ending (1-10) and indicate the number in brackets.

#1. Our friends objected to our (...)

#2. The party was very dull yesterday and they seem (...)

#3. As they were very busy yesterday I thought they (...)

#4. No one liked their speech and they were made (...)

#5. The party was so interesting yesterday and they (...)


1. ... to have left so soon.

2. ... might leave the party as soon as they had to.

3. ... to leave the party so soon.

4. ... leave the party so soon.

5. ... have left the party already.

6. ... will be leaving the party at 6 o'clock in the evening.

7. ... can't have left so soon.

8. ... leaving so soon.


1.2. Fill in the appropriate grammar form (indicate the number in brackets).

1) was being translated; 2) had translated; 3) translates; 4) has translated;

5) translate; 6) in translation; 7) to be translated into; 8) is translated;

9) having translated into; 10) to be translated on; 11) was translated;

12) in translating; 13) translated in; 14) being translated; 15) translating


#1. I have read this book (...)

#2. This article was too difficult (...) a foreign language without a dictionary.

#3. (...) a hurry the article contained many mistakes.

#4. Had he a dictionary, he could (...) the article better.

#5. I don't mind (...) the article without you.


ІІ.

2.1. Fill in with the appropriate preposition (indicate the number in brackets)..

1) into; 2) by; 3) with; 4) out; 5) off; 6) onto; 7) from; 8) for; 9) up; 10) till; 11) on; 12) in;

13) about; 14) above; 15) after


#1. He did it just (...) purpose. Everything he does is always deliberate since it gives him pleasure to make us angry.

#2. They have made an urgent request (...) international aid.

#3. He rescued the man (...) drowning.

#4. She told me all (...) it without reserve.

#5. All (...) all, their trip was very interesting.


2.2. Choose the correct equivalent of the underlined fragment of the sentence or fill in the gap with (a) correct word(s) and indicate the number in brackets.

#1. Her handwriting was so bad that I could hardly make (...) what she had written in the letter.

1) out; 2) off; 3) out of; 4) from; 5) of

#2.June said she did not care what people thought. (...)

1) was not careful; 2) did not like; 3) did not feel; 4) gave up; 5) was indifferent to

#3. He is very quick at making up excuses. (...)

1) facing; 2) fabricating; 3) completing; 4) accepting; 5) displaying

#4. You have been working too hard and look run down. (...)

1) excited; 2) exhausted; 3) angry; 4) fabulous; 5) anxious

#5. The escaped prisoner had tried to disguise his appearance, but a scar on his cheek betrayed him. (...)

1) gave him off; 2) gave him in; 3) gave him away; 4) gave him out; 5) gave him up


III.

3.1. Find the correct variant (variants) of translation and indicate the number (numbers) in the ascending order without the punctuation mark.

#1. Час облишити пусті балачки і перейти до дій (…………).

  1. It is time to stop insignificant talks and change over to actions.

  2. It is time to stop insignificant talks and proceed to actions.

  3. It is time to stop insignificant talks and proceed at actions.

  4. It is time to stop insignificant talks and proceed with actions.

  5. It is time to stop insignificant talks and change for actions.


#2. Гелен випадково розбила тарілку (…………).

 1. Helen broke the plate by incident.

 2. Helen broke the plate by accident.

 3. Helen broke the plate by accidental.

 4. Helen broke the plate accidentally.

 5. Helen broke the plate by incidentally.


#3. Джулія поклала книжку на полицю так, щоб її завжди можна було дістати (…………).

 1. Julia put the book on the shelf in order that she could always reach it.

 2. Julia put the book on the shelf in order always to reaching it.

 3. Julia put the book on the shelf to be always able to reach it.

 4. Julia put the book on the shelf in order she could always reach it.

 5. Julia put the book on the shelf so that she could always reach it.


#4. Чи ти маєш час випити зі мною кави? (…………)

 1. Do you have time to having a cup of coffee with me?

 2. Do you have time for a cup of coffee with me?

 3. Do you have time having a cup of coffee with me?

 4. Do you have time to drink a cup of coffee with me?

 5. Do you have time to have a cup of coffee with me?


#5. Тільки криком він міг домогтися того, щоб його почули (…………).

 1. He was able to make himself heard only by shouting.

 2. He was able to make heard himself only by shouting.

 3. Only by shouting was he able to make himself heard.

 4. Only by shouting he was able to make himself heard.

 5. He was able to make himself only heard by shouting.


3.2. Read the text carefully and choose the words in 1 – 5 that best fit each space (#1 – # 5). Indicate the number in brackets.

We know a good deal about the history of coins. The first coins were issued in ancient kingdom Lydia, probably by King Croesus, in the late seventh century BC. The first Greek drachmas were not far behind and before #1 (……) coins were being used throughout the Mediterranean. Soon they had caught #2 (…..) all over the developed world.

We know so much about the history of coins because there are still a lot of them around. Before the #3 (……..) of banks people often buried coins for safe keeping, sometimes so thoroughly that centuries passed before they were found again.

Coins often have a tale to tell. They provide us with what are sometimes the only portraits we have of the rulers of the past, giving us what amounts #4 (…..) a gallery in miniature of the great and powerful. By tracing the distribution of buried coins we can arrive at a record of the territories these people controlled or influenced and of the trade # 5 (…) they made with other nations.

1. 1) soon 2) long 3) after 5) early

2. 1) up 2) out 3) on 5) through

3. 1) days 2) weeks 3) years 5) times

4. 1) at 2) as 3) to 5) up

5. 1) connections 2) ties 3) bonds 5) links


Test II

I.

1.1. Match the sentence opening (#1 – #5) with an appropriate ending (1-10) and indicate the number in brackets.

#1. In the thick fog she was afraid lest (…)

#2. She stopped answering my letters and I (…)

#3. Had they arrived at the sale early (…)

#4. When the manager came to read the documents (…)

#5. By the time the guests come (…)


 1. … she should be knocked down.

 2. … she will have finished all the arrangements.

 3. … she will be making the arrangements.

 4. … they were still being translated from English into French.

 5. … they would have found a better selection.

 6. … they were still being translated from Ukrainian into English language.

 7. … wandered what the matter might be.

 8. … wondered what the matter might be.


1.2. Fill in the appropriate grammar form (indicate the number in brackets).

 1. turns off; 2) turned out: 3) turned up; 4) be turned down; 5) to be turned; 6) a turn;

7) have been turned on; 8) was turning into; 9) the turning; 10) won't turn; 11) would have turned; 12) to turn into; 13) will turn; 14 ) to turn to; 15) turning round.


# 1. He (…) to be a very clever fellow.

# 2.The situation took (…) for the better.

# 3. I'm afraid your request for a pay rise will (…) again.

# 4. The tap (…) off, and there's water all over the floor.

# 5. They kept (…) to smile at friends.


II.

2.1. Fill in with the appropriate preposition (indicate the number in brackets)..

Заповніть пропуски.

1) along; 2) by; 3) onto; 4) out of; 5) of; 6) off; 7) as; 8) if; 9) across; 10) till; 11) through; 12) with; 13) at; 14) beyond; 15) after


#1. The party ended up (…) a song.

#2. I came to know all about it quite (…) chance.

#3. It was very kind (…) you to help me.

#4. His new book is very much the same (…) his last one.

#5. I found the ring (…) the very bottom of the box.


2.2. Choose the correct equivalent of the underlined fragment of the sentence or fill in the gap with (a) correct word(s) and indicate the number in brackets.

#1. I think we had better go (...) to the next item on the agenda or we shall finish very late.

1) off; 2) out; 3) on; 4) along; 5) away

#2. The picture is seen to advantage from a distance. (...)

1) makes good use of; 2) shows its good points; 3) is admitted; 4) is interpreted; 5) is worth seeing

#3. Chemical equipment will make up a great part of our import from Canada next year. (...)

1) make out; 2) form; 3) display; 4) rely on; 5) concern

#4. It occured to me that he was put off by the manner of my letter. (...)

1) came up; 2) came upon; 3) came into; 4) came round; 5) came across

#5. The disease spread unexpectedly in several villages of the area. (...)

1) broke down; 2) broke out; 3) broke up; 4) broke with; 5) broke away


III.

3.1. Find the correct variant (variants) of translation and indicate the number (numbers) in the ascending order without the punctuation mark.

#1. На твоєму місці я б не розраховувала на його допомогу (…………).

 1. If I were you I would not reckon of his help.

 2. If I were you I would not reckon on his help.

 3. If I were you I would not reckon with his help.

 4. If I were you I would not reckon upon his help.

 5. If I were you I would not reckon to his help.


#2. Ти не хотіла б потанцювати? (…………)

 1. Do you feel dancing?

 2. Would you like to dance?

 3. Do you feel to dance?

 4. Do you feel like dancing?

 5. Would you like dancing?


#3. Він, без сумніву, не пішов додому (…………).

 1. He’s sure that he didn’t go home.

 2. He’s sure not to have gone home.

 3. For sure he didn’t go home.

 4. He’s certain not to have gone home.

 5. He’s certain that he didn’t go home.


#4. Він не зауважив, що загубив гаманець, поки не прийшов додому (…………).

 1. Not till he got home did he notice that he had lost his purse.

 2. Not till he got home he noticed that he had lost his purse.

 3. Not till got he home did he notice that he had lost his purse.

 4. Not till got he home he noticed that he had lost his purse.

 5. He didn’t notice that he had lost his purse till he got home.


#5. Він знає більше, ніж я знав у його віці (…………).

 1. At his age he knows more that I did.

 2. He knows more than knew I at his age.

 3. He knows more than I knew at his age.

 4. He knows more than I did at his age.

 5. He knows more than did I at his age.3.2. Read the text carefully and choose the words in 1 – 5 that best fit each space (#1 – # 5). Indicate the number in brackets.

Recently, the Feng Shui business has been booming as more and more people #1(……) an interest in Asian culture and lifestyles. Whether people are consulting Feng Shui experts or simply buying books and trying it out for themselves, there is no doubt that, in the West, in the last few years the idea of Feng Shui has really taken off.

So what exactly is Feng Shui? Well, it is a Chinese art form that is concerned #2(……) the way you arrange the rooms and the furniture in your house. It is believed that organising these things correctly will bring you happiness and good luck.

In the UK there are currently about300 Feng Shui consultants. They will #3(……) to your house or office and give you advice based on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I #4 (……) install an aquarium with six black and one red goldfish in my living room in order to absorb the bad vibes. He also told me to #5 (……) attention to one of my windows. He advised me to put plants on the window sill to prevent the loss of positive energy.

Whether you believe in the power of Feng Shui or not, it is certainly having a major impact on the way thousands of people organise their homes.


1. 1) give 2) make 3) do 4) take

2. 1) in 2) of 3) with 4) through

3. 1) come 2) call 3) visit 4) look

4. 1) ought 2) need 3) have 4) must

5. 1) give 2) pay 3) have 4) put


ПРИМІТКА: завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ – 2 бали.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І


1.1. – 8, 1, 2, 3, 7

1.2. – 6, 7, 13, 5, 15


2.1. – 11, 8, 7, 13, 12

2.2. – 1, 5, 2, 2, 3


3.1. – 12, 24, 135, 245, 13

3.2. – 2, 3, 1, 3, 5


ТЕСТ ІІ


1.1. – 1, 8, 5, 4, 2

1.2. – 2, 6, 4, 10, 15


2.1. – 12, 2, 5, 7, 13

2.2. – 3, 2, 2, 2, 2


3.1. – 24, 24, 234, 15, 34

3.2. – 1, 2, 1, 4, 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації