Поиск по базе сайта:
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» icon

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
Скачати 88.62 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
Дата конвертації30.05.2013
Розмір88.62 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Іспанська мова та література»


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів - 2012


Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» розроблена з метою перевірити під час тестування лінгвістичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в усному і писемному мовленні на рівні В2. Завдання охоплюють навчальний матеріал підручників та навчально-методичних комплексів на рівні В2 як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

Вступні випробування перевіряють знання принципів, за якими організовуються, структуруються та функціонують висловлювання для здійснення комунікативних функцій. Вони укладені таким чином, щоб на основі активного та пасивного володіння лексичним матеріалом через мовну здогадку і граматичну компетенцію виявити здатність вступників до адекватного вибору лексичних або комунікативних еквівалентів та граматичних структур, що дозволяє встановити рівень сформованості у вступника знань про значення, формоутворення та функції мовних одиниць у мовленні.

^ Програма тестування лексичної компетенції

Навчання лексичного матеріалу і формування на його основі лексичних навичок є одним з найважливіших компонентів змісту навчання іноземної мови.

Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для володіння іспанською мовою на рівні В2, який включає:

^ Активний лексичний мінімум – лексичній матеріал, яким вступники повинні користуватися для впровадження своїх думок в усній та письмовій формі, а також розуміти думки інших людей при читанні та аудіюванні. Цей рівень передбачає знання про лексичне значення слова та багатозначність слів. Вступники повинні знати і розуміти будову слова, словотворення в іспанській мові, вміти зіставляти та користуватися лексичним матеріалом іспанської та рідної мови.

^ Пасивний лексичний мінімум – лексичний матеріал, який вступники повинні розуміти при сприйманні чужих висловлювань в письмовій та усній формі. Даний рівень передбачає знання антонімів, синонімічних рядів, фразеологічних виразів. Рівень лексичної компетенції формується здебільшого при самостійному читанні.

Потенційний словниковий запас – слова та вирази, значення яких вступник може здогадатися із контексту.

^

Програма тестування граматичної компетенції


Морфологія

El nombre. Clases de sustantivos. El sustantivo desde el punto de vista funcional. El género en el sustantivo. El número del sustantivo. El artículo.

El adjetivo. Grado positivo y grado comparativo. El grado superlativo. Funciones y apócope del adjetivo. Posición del adjetivo. Adjetivos con ser y estar.

Los pronombres. Los pronombres personales. Funciones de los pronombres personales. Valores gramaticales de se. Posición de los pronombres personales. Los pronombres demostrativos. Los pronombres posesivos. Los pronombres indefinidos. Los pronombres cuantitativos. Los pronombres relativos. Los pronombres interrogativos.

^ El verbo. Formas no personales: el infinitivo. Formas no personales: el gerundio. Formas no personales: el participio. Los morfemas de persona, de número y de modo. El Modo Indicativo: Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto de Indicativo, Pretérito Indefinido de Indicativo, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro Simple. El modo imperativo: Imperativo afirmativo e Imperativo negativo. El Modo Condicional: Condicional simple y compuesto. El Modo Subjuntivo: Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pluscauamperfecto de Subjuntivo.

^ El adverbio. Clasificación del los adverbios. Clases de los adverbios. Posición del adverbio. Locuciones adverbiales.

Las preposiciones. Preposiciones simples yb compuestas.

Las conjunciones. Conjunciones copulativas. Conjunciones disyuntivas y consecutivas. Conjunciones adversativas y explicativas.

^ Las interjecciones. La interjección y las frases interjectivas.


Синтаксис

Словосполучення. Вільні і стійкі словосполучення.

Просте речення. Головні члени речення. Види присудка (дієслівний та іменниковий). Узгодження підмета з присудком. Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному і питальному реченнях. Виділення членів речення.

Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. Інфінітивний зворот. Непряма мова. Розділові знаки.


Рекомендована література:

1. Новикова В.И. Еspañol. – Москва: "Высшая школа", 1983.

2. Pодригес-Данилевская Е.И. Испанский язык. – Москва: "Высшая школа", 1988.

3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

5. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid, 2007.

6. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.

7. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.

8. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.

9. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

10. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 1 . – Madrid: SGEL, 2004.

11. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 2 . – Madrid: SGEL, 2008.

12. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.

13. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.

14. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

15. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № 4 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Бакалавр»; спеціальність «Іспанська мова та література»)


TEST I


I.

1.1. Complete con la forma gramatical correcta:


1) tus; 2) hubo; 3) jamás; 4) su; 5) sus; 6) nosotros; 7) hablas; 8) molestes; 9) habían; 10) bien; 11) siempre; 12) mío.

#1. Oiga, ahí están (...) maletas.

#2. Sal de la clase y no me (...) más.

#3. (...) muchas protestas en el último partido del Real Madrid.

#4. ¿Nunca estuviste en el extranjero? - No, (...) .

#5. Perdón, este paraguas es (...) , el suyo está allí.


^ 1.2. Complete con la preposición correspondiente:


1) por; 2) debajo de; 3) a; 4) con; 5) sin; 6) delante de; 7) enfrente; 8) junto; 9) sobre; 10) para; 11) de; 12) dentro de.

#1. ¿Está Pedro? - Sí, acaba (...) llegar.

#2. Se emocionó tanto que se puso (...) llorar.

#3. Escribe (...) letra clara porque es imposible leerlo.

#4. Mi casa está (...) de un parque muy bonito.

#5. Creo que (...) pocos días estarás mejor.


ІІ.

^ 2.1. Elija la traducción correcta:


#1. Зверни увагу на те, як він одягається: так ніби він — голлівудська зірка. (.....)

1. Fíjate cómo viste: como si es una estrella de Hollywood.

2. Fíjate cómo viste: como si fuera una estrella de Hollywood.

3. Fíjate cómo viste: como si sea una estrella de Hollywood.

4. Llama la atención cómo viste: como si fuera una estrella de Hollywood.

5. Presta atención a cómo viste: como si es una estrella de Hollywood.


#2. Львів - одне із найстаровинніших міст Європи. (.....)

1. Lviv es una ciudad antigua de Europa.

2. Lviv es una de las más antiguas ciudades de Europa.

3. Lviv es una ciudad vieja de Europa.

4. Lviv es la más antigua ciudad de Europa.

5. Lviv es una de la antiguas cuidades de Europa.


#3. Приїхавши туди, я побачила, що будують нову школу. (.....)

1. Al llegar allí, vi que construían una nueva escuela.

2. Apenas llegué allá, vio que construían una nueva escuela.

3. Cuando llegó allí, vi que construían una nueva escuela

4. Al llegar allá, vi que estaban construyendo un nuevo edificio.

5. Cuando llegué, la nueva escuela ya estaba construida.


#4. Лікар сказав мені прийти знову наступного дня. (.....)

1. El médico dijo que yo volviera el otro día.

2. El médico me ha dicho que vendré otra vez al día siguiente.

3. El médico me dijo que regresara otra vez.

4. El médico me dijo que viniera otra vez al día siguiente.

5. El médico le dijo que viniera otra vez al día siguiente.


#5. Візьми те, що тобі потрібно. (....)

1. Tome lo que necesitarás.

2. Toma lo que te haga falta.

3. Toma el que necesites.

4. Tome lo que te sea necesario.

5. Toma lo cual necesites.


^ 2.2. Complete con la palabra correspondiente:


#1. ¿Qué hora es? - No sé, creo que (...) alrededor de la una.

1. será 2. está 3. son

#2. ¿En (...) hotel habéis vivido en Madrid?

1. cuál 2. qué 3. cómo

#3. (...) tan rápido, te cansarás pronto.

1. Al trabajar 2. Trabajando 3. Si trabajases

#4. Puede que (...) esta tarde, se está nublando.

1. va a llover 2. llueve 3. llueva

#5. ¿Están los padres? - No, (...) no han llegado.

1. ya 2. todavía 3. incluso

III.

3.1. Elija la opción adecuada para terminar la oración:


#1. No te puedes imaginar (...)

#2. Roberto me propuso (...)

#3. Siempre que paso por Madrid (...)

#4. ¿ A qué día estamos hoy? - (...)

#5. Si vinieras a mi casa (...)

1. ... la conocerías.

2. ... visitaba a unos parientes míos.

3. ... lo guapa que es la novia de mi hermano.

4. ... a miércoles.

5. ... que fuera con él.

6. ... voy a visitar algunas galerías de arte.

7. ... a 5.

8. ... que le ayude.


^ 3.2. ¿A qué parte del texto corresponde cada una de las preguntas?:

#1. ¿Por qué ya no sonaban las monedas en la alcancía? (...)

#2. ¿A quién no quería pedir dinero Rafael? (...)

#3. ¿Cómo era él? (...)

#4. ¿A dónde corrió el niňo con sus ahorros? (...)

#5. ¿Qué le gustaba mucho a su mamá? (...)


^ UN RAMO DE ROSAS PARA MAMÁ.

1. Rafael era un niño bueno y aplicado que quería mucho a su mamá, aunque eso no quería decir que, de vez en cuando, no le diera un disgusto. ¡Cosas de la niñez...!

2. Como pronto iba a ser el cumpleaños de la madre, el niño pensó en ofrecerle algo agradable, algo que a ella le gustaba sobremanera.

3. Eran muchas las ideas que le rondaban en la cabeza, por eso tardó un tiempo en decidirse. Pero al fin lo hizo: le regalaría a su mamá un hermosísimo ramo de rosas té, las que ella prefería.

4. Dinero no tenía, pero pedírselo al padre tampoco quería, porque entonces no sería personal.

5. Rafael decidió, pues, ahorrar. Él recibía todos los días varias monedas para comprarse caramelos, chocolate o golosinas. Dejó de comprarlas y ese dinero lo fue echando en la alcancía.

6. Su alcancía era de yeso - fácil de romper - y tenía la forma y el color de una jugosa naranja. En la parte superior se veía una hendidura por la cual se echaban adentro las monedas.

7. Al principio, al agitar la alcancía, ellas sonaban allí adentro, porque eran pocas.

8. Pasadas varias semanas, el dinero ya no tintineaba, sino que emitía un sonido pesado y apagado. señal infalible de que iba llenándola.

9. Ernesto había calculado bien sus ahorros. El día que no pudo echar una moneda más dentro de la alcancía, era precisamente el día del cumpleaños de la mamá.

10. Entonces rompió la alcancía, recogió el dinero desparramado y, con esas muchas monedas ahorradas corrió a la floristería. Ellas le fueron más que suficientes para comprar y regalarle a la mamá un preciosísimo y perfumado ramo de rosas té.


TEST II


І.

^ 1.1. Complete con la forma gramatical correcta:


1) me; 2) haces; 3) habían; 4) hace; 5) hay; 6) prometido; 7) té; 8) nos; 9) estoy;

10) os; 11) es; 12) pedido; 13) está; 14) pasas; 15) tráfico;

#1. Ayer (.....) lo dije, pero no me hicisteis caso.

#2. Siempre (.....) problemas difíciles de solucionar.

#3. Si (.....) mucho tiempo al sol te va a doler la cabeza.

#4. Esta mañana han llegado tarde al trabajo por el (.....).

#5. Cuando venga de Londres, te llevaré el libro que me has (.....).


1.2. Complete con la preposición correspondiente:


1) por; 2) para; 3) a; 4) bajo; 5) sin; 6) sobre; 7) delante de; 8) entre; 9) bajo; 10) al; 11) en; 12) frente a; 13) hasta; 14) con; 15) por.

#1. ¿ (.....) qué se dedica usted?.

#2. ¿A qué edad van los niños (.....) colegio?

#3. ¿ (.....) qué edad es obligatorio estudiar en la escuela?

#4. ¿Cree que hoy (.....) día los idiomas son importantes?

#5. Quiero tener más información (.....) este accidente.


ІІ.

^ 2.1. Elija la traducción correcta:


#1. Незважаючи на те, він не поділяє багатьох моїх ідей, у нас добрі стосунки. (.....)

1. A pesar de que no comparte muchas de mis ideas, nos llevamos bien.

2. A pesar de que no comparte todas mis ideas, nos llevamos bien.

3. A pesar de que no compartiera muchas de mis ideas, tenemos buenas relaciones.

4. A pesar de que no comparte algunas de mis ideas, nos llevamos estupendamente.

5. A pesar de que no compartirá muchas de mis ideas, somos buenos amigos.


#2. Тобі телефонували, здається, що це був хтось зі студентів твоєї групи. (.....)

1. Te han llamado, parece que ha sido alguno de los estudiantes de tu grupo.

2. Te llamaban, puede ser que ha sido alguno de los estudiantes de tu grupo.

3. Te han llamado, es posible que ha sido alguno de los estudiantes de tu grupo.

4. Te han llamado, a lo mejor haya sido alguno de los estudiantes de tu grupo.

5. Te llamarán, parece ser que ha sido alguno de los estudiantes de tu grupo.


#3. Чи зміг би ти мені допомогти? (.....)

1. ¿Puedes ayudarme?

2. ¿Podrías ayudarme?

3. ¿Me ayudas?

4. ¿Podras ayudarme?

5. ¿Quieres ayudarme?


#4. Коли ми виходили з дому, вже падав сніг. (.....)

1. Cuando salimos a la calle nevó.

2. Cuando salimos a la calle ya nevaba.

3. Cuando salimos a la calle estaba nevando ya.

4. Cuando salíamos de casa ya estaba nevando.

5. Cuando salimos a la calle ya estaba nevando.


#5. Якщо ви дуже втомлені, то приляжте трішки. Вас ніхто не турбуватиме. (.....)

1. Si estáis muy cansados, echaos un ratito en la cama. Nadie no os va a molestar.

2. Si estuvierais muy cansados, echaos un ratito en la cama. Ninguno os va a molestar.

3. Si estáis muy cansados, echaos un ratito en la cama. Nadie os va a molestar.

4. Si estáis muy cansados, echad un ratito en la cama. Nadie os molestará.

5. Si estáis muy cansados, os echáis un ratito en la cama. Nadie os va a molestar.


2.2. Complete con la palabra correspondiente:


#1. El dependiente dijo: “El traje le cae (...) bien”.

1. mal 2. muy 3. como

#2. ¿(...) has comprado ese sombrero?

1. cuál 2. dónde 3. quién

#3. El cartero dijo que recibiríamos ese telegrama al día (...)

1. pasado 2. aquel 3. siguiente

#4. Quisiera (...) una conferencia telefónica con Madrid.

1. cargar 2. encargar 3. conversar

#5. Ella debe de (...) en la sección de perfumería.

1. hallar 2. estar 3. ser


III.

^ 3.1. Elija la opción adecuada para terminar la oración:


#1. Los objetos, cuando son de buena calidad (.....)

#2. Desgraciadamente, los retrasos de los trenes (.....)

#3. Estas mercancías están (.....)

#4. El jefe me ordena (.....)

#5. No puedo ir este verano a España (.....)

1. ... que trabaja más.

2. ... son demasiado frecuentes.

3. ... porque tengo sólo una semana de vacaciones.

4. ... estudia el catalán.

5. ... siempre son caros.

6. ... son malos.

7. ... que venga con puntualidad.

8. ... libres de impuestos.

9. ... contaminan mucho.

10. ... sobre el tren.


^ 3.2. ¿A qué parte del texto corresponde cada una de las preguntas?:

#1. ¿Para qué decidió Andrés plantar una pepita? (...)

#2. ¿Cómo miraba el chico esa semilla? (...)

#3. ¿Germinó la pepita de manzana? (...)

#4. ¿Qué edad tenía Andrés? (...)

#5. ¿Adónde fue él a enterrar la pepita? (...)


IMPACIENCIA.

1. Andrés tenía 10 aňos y le gustaba muchísimo la Botánica.

2. Una vez decidió plantar una pepita (semilla) de manzana para ver cómo ésta crecería y le daría frutos.

3. Entonces fue al jardín y enterró la pepita. Luego echó allí un poco de agua, tal como le había aconsejado su hermana.

4. Al día siguiente el chiquillo fue a visitar su trabajo. Él creía encontrar ya una planta, pero allí no vio nada.

5. Al cabo de otro día, Andrés se llevó igual chasco. Por eso trasplantó la semilla del jardín al huerto, pensando que así sería mejor.

6. Pero tampoco allá quiso esperar mucho tiempo, y todos los días removía la tierra, encontraba la pepita y la miraba con curiosidad infantil.

7. Un día la encontró más grande, hinchada, y por eso la enterró más hondo. Sin embargo, el niňo no dejó tranquila la pepita.

8. Durante 2 semanas él hizo la misma operación: desenterraba la pepita, la miraba, la enterraba de nuevo y la regaba.

9. A pesar de todos los cuidados de Andrés, la semilla no germinó, no echó hojas, no se hizo árbol y no dio manzanas, cosa que tanto quería el niňo.

10. Su hermana le dijo que la culpa era de él, porque debió tener paciencia y esperar a que la pepita naciera por sí sola.


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ –2 бали.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І


1.1. – 5, 8, 2, 3, 12

1.2. – 11, 3, 4, 7, 12


2.1. – 2, 2, 1, 4, 2

2.2. – 1, 2, 2, 3, 2


3.1. – 3, 5, 6, 4, 1

3.2. – 8, 4, 1, 10, 3


ТЕСТ ІІ


1.1. – 10, 5, 14, 15, 12

1.2. – 3, 10, 13, 11, 6


2.1. – 1, 1, 2, 4, 3

2.2. – 2, 2, 3, 2, 2


3.1. – 5, 2, 8, 7, 3

3.2. – 2, 6, 9, 1, 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації