Поиск по базе сайта:
Лабораторна робота №1 тестові завдання icon

Лабораторна робота №1 тестові завдання
Скачати 111.04 Kb.
НазваЛабораторна робота №1 тестові завдання
Дата конвертації17.05.2013
Розмір111.04 Kb.
ТипЛабораторна робота

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Під програмою розуміють

 • команди процесора, що визначають порядок дій для розв’язування деякої задачі опрацювання даних;

 • набір машинних команд або операторів мови програмування, що визначають порядок дій для розв’язування деякої задачі опрацювання даних;

 • скінченний впорядкований набір машинних команд або операторів мови програмування, що визначає порядок дій для розв’язування деякої задачі опрацювання даних.

 1. Ідентифікатор – це

 • назва типу даних, яка складається з латинських літер, десяткових цифр;

 • позначення змінних;

 • визначення типу даних або змінних;

 • довільний впорядкований набір латинських літер, десяткових цифр;

 • скінчений (до 128 символів) впорядкований набір латинських літер, десяткових цифр та знака підкреслення, який не може починатися цифрою.

 1. Вкажіть правильно записані ідентифікатори.

  • SUMA;

  • product1;

  • suma koord;

  • xyz;

  • var;

  • 45x;

  • mas_1.

 2. Вкажіть неправильно записані ідентифікатори.

  • 1xy;

  • digit1;

  • mas2;

  • begin;

  • a$;

  • AB.

 3. Вкажіть неправильні твердження.

 • величина, значення якої може змінюватися в процесі виконання програми, називається змінною;

 • значення змінної величини може змінюватися не більше двох разів;

 • значення змінної величини не може змінюватися;

 • значення змінної величини може змінюватися тільки за допомогою оператора надання значень.

 1. Вкажіть правильні твердження.

 • константа – це змінна величина, значення якої не змінюється при виконанні програми;

 • значення константи може змінитися один раз при виконанні програми;

 • значення константи не змінюється при виконанні програми;

 • значення константи може змінюватися при виконанні програми.

 1. Відмінність у використанні константи від змінної визначається

  • записом ідентифікаторів;

  • типом даних;

  • можливістю зміни значення;

  • неможливістю зміни значення.

 2. В якому розділі описуються змінні?

  • const;

  • type;

  • uses;

  • procedure;

  • var;

  • label;

  • begin.

 3. Вкажіть правильні твердження.

  • змінні і константи не потрібно описувати;

  • константу можна не описувати;

  • змінні описують в розділі var;

  • константи описують в розділі uses;

  • змінні і константи описують в розділі var;

  • змінні описують в розділі var, а константи описують в розділі const.

 4. Вкажіть правильні твердження.

 • при описі константи вказують значення;

 • при описі змінної вказують тип даних;

 • при описі константи потрібно вказати тип даних;

 • при описі змінної потрібно вказати тип даних та початкове значення.

 1. Скільки змінних описано у фрагменті програми?

uses Crt;

const a = 5; b = 7;

var x1, y1, x2, y2 : Real; t1, t2 : Integer;

 1. Скільки змінних описано у фрагменті програми?

const a = 52; b = 2.57;

type s = Real;

var t : Integer;

 1. Скільки констант описано у фрагменті програми?

uses Graph;

const c = 15.6; d = 61.5; p = 2.5e+2;

var x1, x2, x3, y1, y2, y3 : Real;

 1. Чи може величина xy змінювати значення?

uses Crt;

const xyz = 5;

var xy : Integer;
 1. Чи може величина t1 змінювати значення?

type TRealDigit : Real;

const t_2 = 53;

var t1 : Integer;

 1. Вкажіть правильні твердження.

Тип даних…

 • … вказує на кількість значень певної числової множини;

 • … визначає скінченну множину числових значень, яких може набувати змінна;

 • …визначають деяку категорію даних через множину допустимих для неї значень та операції, які можна виконувати над такими даними.

 1. Вкажіть правильні твердження.

 • типи даних поділяють на структуровані та неструктуровані;

 • типи даних поділяють на стандартні та нестандартні;

 • типи даних поділяють на типи користувача і стандартні.

 1. Вкажіть правильні твердження.

  • тип даних Real описується користувачем;

  • тип даних Integer є стандартним і не потребує опису;

  • стандартні типи даних описувати не потрібно.

 2. Вкажіть значення типу Real.

  • 2;

  • 1.7;

  • ’37.5’;

  • 2.5e+2;

  • 5.37;

  • Sin(3).

 3. Вкажіть значення, які не входять до типу Integer.

  • 35;

  • 10000;

  • 5e+2;

  • 1000000;

  • 3.56;

  • 40000.

 4. Вкажіть значення, які не входять до типу Byte.

  • 27;

  • 256;

  • -5;

  • 0;

  • 35.6;

  • 1000.

 5. Вкажіть значення, які не входять до типу Word.

  • 56;

  • -5;

  • -1000;

  • 5e+2;

  • 1000000;

  • 28000.

 6. Який із запропонованих типів цілих чисел має найбільший діапазон?

  • ShortInt;

  • Word;

  • Byte;

  • Integer;

  • LongInt.

 7. Які із запропонованих типів даних описують тільки невід’ємні числа?

  • ShortInt;

  • Word;

  • Byte;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Real.

 8. Які із запропонованих типів даних описують найменшу кількість невід’ємних чисел?

  • ShortInt;

  • Word;

  • Byte;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Real.

 9. Які із запропонованих типів даних описують найменший діапазон дійсних чисел?

  • ShortInt;

  • Single;

  • Double;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Real.

 10. До якого типу даних відноситься число 2•10200?

  • Extended;

  • Single;

  • Double;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Real.

 11. Які із вказаних чисел відносяться до типу Single?

  • 25;

  • 3•10100;

  • -5•105;

  • 10200;

  • 10-150;

  • 1000000.

 12. Для зберігання значення якого з цілих типів даних потрібно 4 байти пам’яті:

  • ShortInt

  • Word

  • Byte

  • Integer

  • LongInt

 13. Який об’єм пам’яті в байтах потрібен для зберігання значення типу короткого цілого без знаку?

 14. До якого типу даних потрібно віднести змінну, значення якої належатимуть діапазону цілих чисел [1..150]?

  • ShortInt;

  • Word;

  • Byte;

  • Integer;

  • LongInt.

 15. До якого типу даних потрібно віднести змінну, яка може набувати значення від –105 до 10100?

  • Extended;

  • Single;

  • Double;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Real.

 16. Який сумарний об’єм пам’яті в байтах потрібно виділити під розміщення значень змінних?

var a, b : Word; c : Real;

 1. Який сумарний об’єм пам’яті в байтах потрібно виділити під розміщення значень змінних?

Var a : Word; b : Integer; c : Byte;

 1. Вкажіть результат обчислення виразу 3 + 5 * 4 / 2 – 1.

 2. Вкажіть результат обчислення виразу 5 + 26 Div 10 * 10.

 3. Вкажіть порядок виконання дій при обчисленні виразу (операції пронумеровано):
  1
  2
  3
  4
  5  6

  +

  57

  Mod

  10

  *

  16

  Div

  10

  -

  5.
  1. Вкажіть порядок виконання дій при обчисленні виразу (операції пронумеровані):
  1
  2
  3
  25

  +

  37

  Mod

  10

  *

  2.

 4. Вкажіть неправильні записи числових констант.

 • –315;

 • $A;

 • 2.e+5;

 • –.3e-4;

 • 5.31e;

 • 5.3e-05.
 1. Вкажіть тип результату обчислення виразу 32 Mod 10 – 5 * 7 .

  • Real;

  • Word;

  • Integer;

  • LongInt;

  • Byte;

  • ShortInt.

 2. Вкажіть типи даних, які сумісні з типом результату обчислення виразу (350 / 5) * 71 + 23 .

  • Real;

  • Byte;

  • LongInt.

 3. Вкажіть типи даних, які сумісні з типом результату обчислення виразу 2*Abs(Sin(3*Pi/5)) .

  • Real;

  • Byte;

  • LongInt.

 4. Вкажіть типи даних, які сумісні з типом результату обчислення виразу 35*Abs(–35 Div 4) .

  • Real;

  • Byte;

  • LongInt.

 5. Вкажіть неправильно записані оператори надання значення.

  • d = 35 Div 4;

  • g := a + 35;

  • x + y := Sqr ( z ) + z;

  • 2 * x := Sin(t) * Cos(2*t).

 6. Вкажіть неправильно записані оператори надання значення, якщо var a, b : Real; c : Integer;.

  • c := (a + b) * Sin(a) ;

  • b := Round( a * b ) ;

  • b := a * c;

  • c := Sqrt(c) ;

  • b := a.

 7. Вкажіть неправильно записані оператори надання значенн, якщо var a, b : Real; c : LongInt;.

  • c := Sqrt(b) + Sqrt(c) ;

  • c := Round(Sqrt(c)) ;

  • с := Sqr(a) + Sqr(b) ;

  • c := c - a;

  • c := Sqr(c).

 8. Вкажіть лінійні записи, які відповідають виразу .

  • Sqr(x / (1 - x * x)) ;

  • Sqrt(x / 1 - x * x) ;

  • Sqrt(x / (1 - Sqr(x))) ;

  • Sqrt(x /(1 - x * x)).

 9. Вкажіть лінійні записи, які відповідають виразу .

  • Arctan(x / Sqrt(1 – x * x))

  • Arctg(x / Sqr(1 – x * x))

  • Arctan(x / Sqr(1 – x * x))

  • Arctan(x / (1 – x ^2)^(1/2))

 10. Вкажіть відповідність між ідентифікаторами типів цілих чисел та їх діапазонами.

  1. LongInt;

  2. Word;

  3. ShortInt;

  4. Integer;

  5. Byte;

  • -128…127;

  • -32768…32767;

  • -2147483648…2147483648;

  • 0…255;

  • 0…65636.

 11. Вкажіть відповідність між ідентифікаторами типів дійсних чисел та їх діапазонами.

  1. Double;

  2. Extended;

  3. Single;

  4. Comp;

  5. Real;

  • від 1.5·10-45 до 3.4·1038;

  • від 2.9·10-39 до 1.7·1038;

  • від 5.0·10-324 до 1.7·10308;

  • від 3.4·10-4932 до 1.1·104932;

 12. Вкажіть відповідність між символами арифметичних операцій та їх описами.

  1. остача від ділення;

  2. ділення;

  3. додавання;

  4. ціла частина від ділення;

  5. множення;

  6. віднімання;

  • + ;

  • - ;

  • * ;

  • / ;

  • Div;

  • Mod.

 13. Вкажіть відповідність між ідентифікаторами стандартних функцій опрацювання числових даних та їх призначеннями.

 1. Pi;

 2. Sin(x) ;

 3. Cos(x) ;

 4. Arctan(x) ;

 5. Ln(x) ;

 6. Exp(x) ;

 7. Abs(x) ;

 8. Sqr(x) ;

 9. Sqrt(x) ;

 10. Int(x) ;

 11. Frac(x) ;

 12. Round(x) ;

 13. Trunc(x) ;

 • округлення значення дійсного типу в напрямі нуля до значення довгого цілого;

 • 3.14159265387932835;

 • округлення значення дійсного типу до найближчого значення довгого цілого;

 • синус аргументу;

 • натуральний логарифм;

 • ціла частина числа;

 • дробова частина числа;

 • косинус аргументу;

 • квадрат аргументу;

 • модуль аргументу;

 • квадратний корінь аргументу;

 • арктангенс аргументу;

 • ex.
 1. Вкажіть функції цілих типів.

 • Sin(x) ;

 • Abs(x) ;

 • Cos(x) ;

 • Sqr(x) ;

 • Round(x) ;

 • Round(x) ;

 • Int(x) ;

 • Sqrt(x).
 1. Вкажіть оператори виведення даних на екран.

 • Read;

 • ReadLn;

 • WriteLn;

 • begin … end;

 • Write;

 • a := … .
 1. Вкажіть оператори введення даних з клавіатури.

 • Read;

 • ReadLn;

 • WriteLn;

 • begin … end;

 • Write;

 • a := … .

 1. При виконанні оператора ReadLn(a, b, c) (var a, b, c : Integer) введено числа –5 0 34. Які значення змінних a, b, c?

  • a = –5, b = 0, c = 34;

  • a = 34, b = 0, c = –5;

  • a = 0, b = 34, c = –5;

  • a = 34, b = –5, c = 0.

 2. Вкажіть неправильно записані оператори.

  • ReadLn(a, b) ;

  • Read(a, c) ;

  • ReadLn(a, b + c, d) ;

  • ReadLn(2 * a) ;

  • ReadLn(a) ;

  • ReadLn(2, a, b) ;

  • ReadLn('S=', S).

 3. Вкажіть правильно записані оператори.

  • ReadLn(a, d) ;

  • Read(a, b, x1, y1, x2, y2, kyt) ;

  • ReadLn(' Введіть a, b', a, b) ;

  • ReadLn a;

  • ReadLn(Sin(x)) ;

  • ReadL(a, b).

 4. Що буде виведено на екран після виконанні оператора Write(a, b, c)?

  • запис „ a, b, c ”;

  • запис „ a b c ”;

  • значення змінних a, b, c;

  • значення змінних c, b, a.

 5. Як буде виведено на екран значення змінних a, b, c після виконанні оператора Write(a, b, c)?

  • в один рядок;

  • по одному в рядку.

 6. Як переміститься курсор на екрані після виконання оператора Write(a, b, c)?

  • до наступного рядка;

  • до наступної позиції праворуч виведеного останнього символу;

  • у кінець рядка виведення;

  • до початку наступного рядка.

 7. Як буде виведено на екран значення змінних a, b, c після виконанні оператора WriteLn(a, b, c)?

  • в один рядок;

  • по одному в рядку.

 8. Після виконання оператора WriteLn(a, b, c) курсор на екрані переміститься до початку наступного рядка

  • до виведення значень змінних a, b, c;

  • після виведення значення кожної змінної.

  • після виведення значення останньої змінної;

 9. Який з операторів виведення використовується без параметрів та з якою метою?

  • Write;

  • WriteLn;

  • для виведення пропуску;

  • для переміщення курсора на початок наступного рядка;

  • для переміщення курсора у кінець поточного рядка;

  • для переміщення курсора на початок поточного рядка.

 10. Який з операторів введення використовується без параметрів та з якою метою?

  • Read;

  • ReadLn;

  • для врахування зайвих символів пропуску;

  • для перегляду проміжних результатів на дисплеї;

  • для переміщення курсора на початок наступного рядка;

  • для повторного введення даних.

 11. Яким символом відокремлюються значення при введенні значень кількох змінних одним оператором введення?

  • Space(пропуск) ;

  • , ;

  • ознаки кінця рядка (Enter) ;

  • ; .

 12. Вкажіть тип результатів обчислення виразів.

 1. 7 Mod 2 + 15/3;

 2. Abs(-35) + 65;

 3. 378 Div 10*2 + Round(5.97) ;

 4. Sqr(Sin(3*Pi/4)) ;

 5. a + Sqrt(b) ;

 6. aSqrt(Sqr(a)) ;

 7. 3 * 2E+2;

 • Integer;

 • Real;

 • LongInt;

 • Byte;

 • ShortInt;

 • Word;

 • Single.
 1. Обчисліть значення та вкажіть тип виразу 315 Div 100*2 + 122/12.

 • 61;

 • 62;

 • 64;

 • Integer;

 • Real.

 1. Вкажіть оператор, після виконання якого на екран буде виведено значення змінної А числового типу.

  • Write(A) ;

  • WriteLn(A) ;

  • Write(' A ') ;

  • WriteLn(' A ').

 2. Що буде виведено на екран після виконання оператора Write(' S= ', S) , де S : Integer, і S = 10?

  • ' S= ', S;

  • S = S;

  • S = 10;

  • ' S = ', 10;

  • ' 10 = ', S;

  • ' 10 = ', 10;

  • 10.

 3. Вкажіть неправильно записані оператори надання значень, якщо var a, b : Real; c : Integer; .

 • a := b * c;

 • c := Sqrt(c) ;

 • a := c Mod a;

 • c := Abs(a + b) ;

 • a := c Mod a;

 • c := Trunc(a + b).


Програмування алгоритмів лінійної структури
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації