Поиск по базе сайта:
Протокол №13 Директор хзош №54 Т. М. Пешехонова icon

Протокол №13 Директор хзош №54 Т. М. Пешехонова
Скачати 310.85 Kb.
НазваПротокол №13 Директор хзош №54 Т. М. Пешехонова
Дата конвертації03.07.2013
Розмір310.85 Kb.
ТипКонцепція
Затверджено

на засіданні педагогічної ради

від 27.12.2011 Протокол №13

Директор ХЗОШ №54

_____ Т.М.Пешехонова

КОНЦЕПЦІЯ ЗМІЦНЕННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №54 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Харків

2011


КОНЦЕПЦІЯ ЗМІЦНЕННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ^ I. Методологічнi засади, підходи, принципи, критерії

Шкільну концептуальну модель Харківської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 54 спрямовано на засвоєння учнями, батьками та вчителями школи основ культури здоров'я, зменшення захворюваності школярів, підвищення piвня їхньої фізичної й розумової працездатності, успішності та якості знань, створення сприятливих умов для всебічного розвитку здорової особистості.

Теоретико-методологічною основою зміцнення в учнів навичок здорового способу життя є Конституція України, закони України «Про загальну середню освіту», «Про ocвiтy», «Про охорону дитинства»; Укази Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» та «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом»; Державні санітарні правила i норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01 2001); національні програми: «Обдаровані діти», «Діти України», «Репродуктивне здоров'я 2001-2005», концепції «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; цільова комплексна програма «Фізичне виховання — здоров'я нації» та Комплексна програма формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (за проектом «Діалог»), а також теоретичні праці валеологів, педагогів, психологів, фізіологів, бioлогів минулого i сучасності; міжнародні проекти i програми: Конвенція про права дитини (1989), Міжнародний проект «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» (1996), українсько-канадський проект «Партнери в oxopoнi здоров'я. Школи здоров'я» (1999р.)тощо.

Базовими принципами зміцнення в учнів навичок здорового способу життя через упровадження здоров'язбережних технологій є: науковність, гуманізація, демократизація, єдиний підхід до якості й змісту ocвimu, практична спрямованість, позитивна мотивація до здорового способу життя, розвиток національної самосвідомосmi, полікультурна спрямованість, динамічність змісту оздоровчої ocвimu, сентитивність, толерантність, екологізація, інтеграція та системність, доступність, особистісно зорієнтоване навчання й виховання, активна camoocвima й саморозвиток учнів, оптимізація навчально-виховного процесу.

^ II. Мета, стратегії та завдання

Метою Концепції є створення умов для розвитку й зміцнення в учнів навичок здорового способу життя через упровадження здоров'язбережних технологій, зміцнення фізичного, психічного, соціального i духовного здоров'я, визнання приоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров'я, утвердження свідомого ставлення та громадянської відповідальності за свого здоров'я.

Концепцію спрямовано на виконання таких завдань:

• наукове обгрунтування необхідності впровадження в навчально-виховний процес здоров'язбережних технологій;

 • інтеграція елементів культури здоров'я в навчально-виховний процес;

 • створення умов для всебічного розвитку особистості з позиції здоров' язбереження;

• вироблення механізмів мотивації вчителів до впровадження здоров'язбережних технологій;

 • створення умов для особистісного зростання кожного вчителя;

 • розробка i створення експериментальних авторських проектів, програм, підручників, зошитів, рекомендацій та інших методичних посібників з проблеми впровадження здоров'язбережних технологій;

^ Стратегії Концепції:

• надання пріоритетності проблемі пропаганди здорового способу життя дітей та молоді;

 • гумнізація та демократизація взаємин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;

 • залучення учнівської молоді до активної участі у просвтицькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків, створення Школи юного волонтера;

 • підтримка, розвиток національних i родинних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини; широке залучення батъків до цього процесу;

 • послідовний розвиток культури здоров'я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації учнів до здорового способу життя;

 • створення шкільного соціально-реабілітаційного центру «Надія».

ІІІ. Зміст, форми i методи впровадження здоров'язбережних технологій у навчально-виховний процес

Позитивна мотивація до здорового способу життя (культури здоров'я) в Україні зумовлена нагальною потребою виховання духовної, моральної, фізично розвиненої особистості, соціально та психологічно адаптованої до умов виходу держави з демографічної, соціально-економічної, духовної та екологічної кризи.

Серед форм i методів розвитку в учнів навичок здорового способу життя шляхом упровадження здоров'язбережних технологій пpioритетна роль належить активним методам, таким як: теоретичний аналіз науково-методичної педагогічної літератури; моделювання структурних комнонентів загальної моделі; новітніх технологій позитивної мотивації до здорового способу життя й культури здоров'я учасників навчально-виховного процесу; емпіричні дослідження, що передбачають мніторинг стану здоров'я учнів на різних етапах дослідження спостереження, анкетування, тестування, бесіди з учнями, учителями, батьками вивчення досвіду викладання валеології та валеоло-гізації навчально-виховного процесу в інших закладах освіти України; медико-психодіагностичний аналіз; аналіз критеріїв ефективної діяльності.

Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідеї збереження здоров'я доцільно організувати заходи щодо популяризації здорового способу життя, культури здоров'я, оздоровчої діяльності навчального закладу:

• залучення батьківської громадськості до пропаганди культури здоров'я; організація спіпьних заходів (олімпіад, змагань) батьків i дітей iз фізичної культури, знань з основ здоров'я, особистої гігієни, раціонального харчування тощо;

• організації батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в сім'ї; взаємодія школи i сім'ї у створенні здорового соціокультурного середовища для дітей;

• перетворення навчального закладу на центр культури здоров'я та здорового способу життя в мікрорайоні школи, в місті;

 • виступи вчительської, батьківської та дитячої громадськості в місцевій пpeci, на радіо, телебаченні, видання інформаційних листовок, шкільних газет тощо;

 • пропаганда здорового способу життя, культури здоров'я в інших дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, інших установах;

 • організація учнівських акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя молоді, профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, йододефіциту, запобігання насильству;

• організація систематичного інформаційно-діагностичного обстеження учнів та вчителів.

^ IV. Управління та функції навчально-виховної діяльності

3 метою ефективності управління розвитком в учнів навичок здорового способу життя через упровадження здоров'язбережних технологій у школі можливий розподіл обов'язків між учасниками навчально-виховного процесу:

на pівні адміністрації школи:

 • рекомендації до організації навчальної діяльності з урахуванням здоров'язбережних технологій;

 • розробка технологій навчання та виховання;

 • узагальнення досвіду роботи, організація ceмінарів, тренінгів, конференцій, акцій;

 • аналіз та контроль за організацією оздоровчо-ocвітньої роботи.

на piвні класних керівників:

 • валеологічна діагностика класу (листки здоров'я);

 • організація валеологічних позаурочних заходів;

 • валеологічна освіта батьків;

 • координація роботи з профілактики явищ дезадаптації та девіантної поведінки учнів (спільно з валеологом та психологом);

 • залучення учнів до ефективної роботи Щоденником навчальних досягнень та зміцнення здоров'я;

на piвні психологів:

 • аналіз психолопчної діагностики за різними методиками;

 • індивідуальна та групова робота з учнями, тренінги, валеологічна ocвiтa;

 • консультації для батьків та вчителів;

на piвні учителів ОБЖ та «Основ здоров 'я»:

 • організація уроків культури здоров'я;

 • координація валеологічних позаурочних заходів;

 • валеологічна ocвітa;

 • узагальнення, аналіз валеологічної діагностики, медичного огляду;

 • організація спрямованої профілактичної роботи;

 • консул ьтації для батьків та вчителів;

на piвні батьків:

 • усебічна допомога вчителям та учням у створенні позитивної мотивації до здорового способу життя;

 • оволодіння знаннями й навичками здорового способу життя;

 • допомога дітям в організації режиму праці та відпочинку, подоланні шкідливих звичок, передача позитивного соціального досвіду;

на рівні учнів:

 • створення позитивної мотивації до здорового способу життя;

 • організація праці та відпочинку з найбольшим ефектом для збереження здоров'я;

 • оволодіння методами протидії стресовим ситуаціям, шкідливим звичкам;

 • надання першої долікарської допомоги;

 • уміння поводитися в надзвичайних ситуаціях;

на piвні медичної служби:

 • надання медичної допомоги учням за потребою;

 • профілактичні щеплення;

 • організація та аналіз медичних оглядів;

 • надання рекомендацій учителям i батькам;

 • ведення індивідуальних Паспopтів здоров'я;

 • пропаганда здорового способу життя (зустріч із лікарями, виступи на лінійках, конференціях, батьківських
  зборах);

 • створення куточків гігієни;

 • організація режиму вологого прибирання;

 • дотримання режиму провітрювання класів та коридорів;

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму харчування школярів.

^ V. Система підготовки кадрів до здійснення процесу впровадження здоров'язбережних технологій

Ефективне впровадження здоров'язбережних технологій можливе лише за умов, що сам процес упровадження, складові технології, шляхи реалізації зрозумілі, логічно обгрунтовані та інформаційно-педагогічно відкриті для педагогів та учнів i вони свідомо їх сприймають. 3 цією метою здійснюється навчання колективу на:

 • семінарах;

 • засіданнях МО;

 • науково-практичних конференціях;

 • участі в творчих групах: «Інтеграція дітей з особливими потребами в суспільство», «Педагогічна підтримка caмoocвітньої компетентності учнів», «Моделювання сучасного уроку на засадах особистісно зopiєнтованого навчання в умовах Школи сприяння здоров'ю», «Статеве виховання як засіб зміцнення морального та фізичного здоров'я учнів».

Учитель, який працює в школі сприяння здоров'ю, мусить уміти аналізувати педагогічну ситуацію в умовах педагогіки оздоровления, володіти основами здорового способу життя, встановлювати контакт з учнівським коллективом, спостерігати й ананізувати вербальну i невербальну поведінку, прогнозувати розвиток учнів, моделювати систему взаємин в умовах педагогіки здоров'язбереження, особистим прикладом учити дітей турбуватися про своє здоров'я та здоров'я інших людей.

^ VI. Шляхи, умови та очікувані результати Концепції зміцнення в учнів навнчок здорового способу життя шляхом упровадження здоров'язбережних технологій

Зміцнення в учнів навичок здорового способу життя, культури здоров'я здійснюються через:

• навчання елементарних правил здорового способу життя: профілактичні методики (оздоровча гімнастика), перша долікарська допомога, елементарні навички гігієни;

• здоров'язбережні технології процесу навчання та розвитку: фізкультхвилинки та рухливі перерви;
провітрювання та вологе прибирання приміщення; впровадження сучасних технологій навчання та виховання;
валеологізація у світі виховного процесу; фізичне виховання та зміцнення фізичних показників yчнів; психологічна i педагогічна підтримка дітей; превентивне виховання; духовне та естетичне вдосконалення; тренінги;

 • масові оздоровчі заходи; спортивні змагання, походи, екскурсії, Дні Здоров'я, традиційні свята «Mic і Micтep Здоров'я»;

 • роботу з батьками: пропаганда здорового способу життя через систему організаційно-теоретичних та практичних занять батьківського лекторію;

 • роботу з педагопчним колективом: навчання педагогів в умовах інноваційного навчального закладу.

^ Науково-методичне забезпечення. Розробка й упровадження моделей здорового способу життя вчителів, працівників школи як приклад для учнів, їхніх батьків (превентивний підхід до виховання). Розробка i створення експериментальних авторських проектів, програм, підручіників, зошитів, рекомендацій, інших методичних посібників з проблем здорового способу життя, розвиток культури здоров'я. Використання наукових досліджень та впровадження сучасних психолого-педагопчних технолоій пропаганди здорового способу життя дітей i молоді у виховний процес. Організація науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, інших методичних заходів із поширення та застосування науково-практичних знань, передового педагопчного досвіду з проблеми здорового способу життя, культури здоров'я.

^ Організаційно-педагогічні умови. Наявність власної концептуальної моделі навчального закладу — школи сприяння здоров'ю «Планета здоров’я» та її наукове обгрунтування. Створення та організація роботи opганів самоврядування з питань розвитку культури здоров'я. Володіння аналітичною інформацією, нормативно-правовою базою про створення умов для здорового перебування дiтeй у навчальному закладі. Планування та реалізація заходів зі збереження та зміцнення фізичного, психічного, морального здоров'я в школі, класi, гpyпi подовженого дня. Створення відповідних санітарно-гігієнічних умов життедіяльності учнів, учителів.


^ Очікувані результати:

 1. Оволодіння педагогічним колективом методиками збереження здоров'я.

 2. Сформованість позитивної мотивації на здоровий cпociб життя в учнів через здоров'язбережні технології.

 3. Створення моделі вчителя Школи сприяння здоров'ю.

 1. Розробка системи управлення здоров'язбережним процесом навчального закладу.

 2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, учителів, батьків, спрямування їx на духовне та
  фізичне самовдосконалення засобами фізичної культури, знаннями з формування культури здоров'я.

 3. Забезпеченість участі батьківської громади в пpoцеci позитивної мотивації до здорового способу життя.

 1. Створення системи комплексного моніторингу стану здоров'я учнів.

 2. Зменшення кількості захворювань учнів.

9. Зменшення ризику поведінки, що загрожуе здоров'ю учнів.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації