Поиск по базе сайта:
Звіт директора школи Тетяни Миколаївни Пешехонової перед громадскістю та педколективом за 2010-2011 навчальний рік. 2011-06-17 15. 06. 2011 року відбувся звіт директора школи Т. М. Пешехонової icon

Звіт директора школи Тетяни Миколаївни Пешехонової перед громадскістю та педколективом за 2010-2011 навчальний рік. 2011-06-17 15. 06. 2011 року відбувся звіт директора школи Т. М. Пешехонової
Скачати 181.93 Kb.
НазваЗвіт директора школи Тетяни Миколаївни Пешехонової перед громадскістю та педколективом за 2010-2011 навчальний рік. 2011-06-17 15. 06. 2011 року відбувся звіт директора школи Т. М. Пешехонової
Дата конвертації03.07.2013
Розмір181.93 Kb.
ТипЗвіт

Звіт директора школи Тетяни Миколаївни Пешехонової перед громадскістю та педколективом за 2010-2011 навчальний рік.


2011-06-17

15.06.2011 року відбувся звіт

директора школи

Т.М. Пешехонової.


Відповідно до Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щорічно я, як директор школи, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, у створенні належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2010-2011 навчальний рік.


У 2010-2011 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад,Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів концепції 12 річної загальноосвітньої школи, «Програми національного виховання. На початок 2009-2010 навчального року до керівного складу навчального закладу входили:


Пешехонова Т.М. – директор закладу;


Якименко М.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;


Балабан І.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;


Луценко Т.А. – заступник директора з господарчої роботи.


Директор школи Пешехонова Т.М. забезпечувала управління школою як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на наукових засадах, за компетентнісним підходом, згідно з чинним законодавством. У своїй діяльності керувалася Конституцією України, законодавством України про освіту та про соціальну роботу, іншими нормативно-правовими документами уряду, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу, Статутом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54 Харківської міської ради Харківської області, діючим Колективним договором та іншими документами, розробленими і затвердженими в межах навчального закладу з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування. Документом, що регламентував сферу діяльності директора, окреслював її права та обов’язки, була угода, укладена між директором Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54 Харківської міської ради Харківської області та Харківським міським управлінням освіти, в якій оговорені повноваження керівника та ступінь її персональної відповідальності за результати роботи закладу освіти загалом.


Заступники директора виконували свої обов’язки відповідно до посадових обов’язків,затверджених керівником освітньої установи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.


Протягом навального року система управління підлягала перевірці управлінням освіти Жовтневої районного у місті Харкові ради та управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради. У разі перевірок оцінка роботи закладу з різних аспектів визначалася з більшістю задовільного або достатнього рівня. У ході перевірки районним управлінням освіти основних аспектів діяльності навчального закладу визнано належний рівень роботи закладу.


Перевірка системи роботи закладу з питань атестації педагогічних працівників була проведена у квітні 2011 року. У результаті перевірки відзначено, що в школі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог при проведенні атестації педагогічних працівників, у наявності – інноваційні зміни в системі управління школою в даному аспекті. Результати перевірки свідчать про високий рівень організації і здійснення роботи з атестації в закладі.


Протягом 2010-2011 навчального року педагогічний колектив навчального закладу продовжував вирішувати проблему удосконалення системи управління школою на всіх рівнях її функціонування та життєдіяльності з метою забезпечити стабілізацію позитивного іміджу і конкурентоспроможності школи на ринку освітніх послуг м. Харкова з урахуванням його траєкторії розвитку.


Реалізація завдань на досягнення мети діяльності педагогічного колективу супроводжувались постійною аналітичною діяльністю щодо результатів роботи з усіх напрямів.


Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у мікрорайоні навчанням у школі. Всього дітей у мікрорайоні шкільного віку 251. В школі навчається 219, за мікрорайоном – 91, в школах Жовтневого району 99, в технічних ліцеях – 7, в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 21, шести річок, що не навчаються – 4. Для підготовки дітей до навчання у першому класі в школі працює підготовче відділення «Пташеня», яке відвідували 14 шестирічок. Вдало організована спільна робота з дошкільними навчальними закладами №15, 38, 42 вихованців із цих дошкільних закладів з 01.09.2011 року стануть першокласниками нашої школи.


На 05.09.2010 року в школі налічувалось 675 учнів, 24 класів, 6 груп продовженого дня, в яких налічувалось 180 дітей. Середня наповнюваність в класах 28 учнів.


З метою забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної середньої освіти протягом 2010-2011 навчального року були виконані всі заплановані заходи, у тому числі – з профорієнтації, що призвело до відкриття на початок 2010-2011 навчального року одного 10-го класу (профіль української філології).


Для дітей , які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заняття, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними планами. На кінець навчального року таких дітей було 2 (Тебідзе Т. – 1-Б, Криничанський Є. – 9-А). Також була сформована спеціальна медична група для дітей з послабленим здоров’ям для занять фізичною культурою.


На обліку в школі 48 учнів пільгового контингенту. Із них під опікою 3, з багатодітних сімей 17, дітей-інвалідів 4, напівсиріт – 7, учнів, що потерпіли від чорнобильської катастрофи – 4; дітей девіантної поведінки - 2.


322 учня початкових класів та 3 учня пільгового контингенту отримували безкоштовне харчування, 66 учнів 1-х класів отримували безкоштовне харчування молоком. 227 учнів користувалися буфетною продукцією.


В січні 2011 року працівниками дитячої поліклініки №2 було проведено поглиблений медичний огляд 675 учням:

Основна група

Підготовча група

Спеціальна медична група

Звільнені від фізичної культури


2009-2010

588/81%

112/15,3%

18/2,5%

9/1,2%


2010-2011

475/70%

176/26%

17/3%

7/1%


Структура захворювання:


органів зору – 83(117) 12% проти 16%


органів дихання – 71(89) 10% проти 12%


кістково-м’язевої системи – 152(170) 22% проти 23%


органів травлення – 74(77) 11% проти 11%


психічні розлади – 37(39) 5% проти 5%


ендокринної системи – 28(30) 4% проти 4%


нервової системи – 96(118) 14% проти 16%


нирок – 8(6) 1% проти 0,8%


системи кровообігу – 104(106) 15% проти 14,5%


Фізичний розвиток дітей: норма – 654


Низький зріст – 3


Високий зріст – 8


Надлишок ваги – 16


Відстають в масі – 4


Виконуючи ст.35 Конституції України, ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», в школі приділяється увага профорієнтаційній роботі, розвитку соціальної компетентності випускників. На подальший вибір майбутньої професії впливає профіль навчання в 10-11-х класах.


В 2010-2011 навчальному році в школі навчалось в профільному класі 30 випускників 10-го класу.


Учні 9-х класів: із 72 до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації поступили 14, до 10-го класу – 56, до технічного ліцею – 2.


Діаграма працевлаштування учнів 9-х класів у період з 2008-2011 р.р.


За результатами навчального року Похвальними листами «За особливі досягнення в навчання» нагороджено – 63 учні 2-8, 10-х класів.


Результатами роботи вчителів за навчальний рік є результати державної підсумкової атестації учнів 4-х; 9-х класів.


Належний рівень якості освітніх послуг на рівні державних стандартів, що надавалися протягом навчального року в закладі, підтверджується загальними показниками навчальних досягнень учнів на кінець 2010-2011 навчального року.


Аналіз навчальних досягнень учнів 2 – 10-х класів за 2010-2011 н.р.


Педагогічний аналіз ситуації показав:


- На ІV рівні компетенції закінчили рік 47 учнів 2-4-х класів (19%), на ІІІ рівні 98 учнів (39%), що вище порівняно з показниками І семестру поточного навчального року на 2%.


- Високі показники навчальних досягнень зазначених класів з результатом ефективного впровадження елементів розвивального навчання у 3-А класі та класах, що отримали базову підготовку з даного напрямку в початковій школі (6-А, 7-А, 10 класи), а також впровадження елементів сучасних освітніх технологій з урахуванням пробільного навчання ( 9 класи), високого психолого-педагогічного до профільного потенціалу в цілому учнівського колективу (8-В).


- Рівень навчальних досягнень 5-х класів за кількістю дітей, що досягли за рік ІІІ-ІУ рівня компетенції, складає у середньому 23%, тоді як у І семестрі цей показник був близько 27% (для порівняння ці ж результати минулого навчального року: в 4-А класі – 52%, у 4-Б класі-49%).


- Зазначається покращення загальних результатів навчальних досягнень учнів 5-х класів на кінець навчального року, особливо в учнів 5-А класу, не зважаючи на складність адаптивного періоду. Утримання позитивної тенденції у даних класах повинно стати одним із завдань педагогів,які викладатимуть дисципліни в 2011-2012н.р;


- Низький середній показник навчальних досягнень учнів 7-Б, 9-В класів пояснюється особливостями складу учнів, більшість з яких потребують на підвищену педагогічну увагу за причин соціальних проблем, низького рівня природних інтелектуальних задатків. У 6-А, 8-Б класах, учні яких мають достатній інтелектуальний потенціал, причиною зниження показника є малоефективна робота вчителів-предметників, класних керівників, які працюють у даних учнівських колективах;


- Вивчення рейтингу вчителів дає підставу говорити, що в цілому кращі результати (середній бал більше 7,0) традиційно мають учителі з предметів розвивального циклу: образотворче мистецтво – вчитель Степенко Н.А., музика – вчитель Ненартович Л.О., етика – вчитель Лелякова О.І., трудове навчання- вчитель Рудь О.М. але позитивні результати мають інші вчителі: української літератури (Підгорна Н.В.), англійської мови (Чернишенко О.А.), математики (Степенко О.В., Сербіна Н.А.), ОБЖ та основи здоров’я (Сорокіна Л.В.);


- З більшості зазначених предметів середній бал за рік став вищим за І семестр або тотожнім. На підвищену увагу потребує з хімії у 7,9-х класах (учитель Дмитрієва Л.Д.), у 5-х класах з англійської мови (вчитель Калініна М.С.), де середній бал у порівнянні з І семестром пішов на зниження.


Аналіз рівня навчальних досягнень учнів початкових класів

Навчальний предмет

Кіл-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів


Початковий

середній

Достатній

високий


Укр..мова

253

-

102

40%

114

45%

37

15%


Укр..літ

253

-

100

39%

104

41%

49

19%


Мат-ка

253

-

104

41%

98

39%

51

20%


Я і Україна

253

-

77

30%

116

46%

60

24%


Аналіз навчальних досягнень з української мови та літератури


учнів 9-х за підсумками 2010/2011н.р.

Всього учнів

Предмет

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%


9-ті класи


72

Укр..мова

0

6

31

43

28

39

12

18

Укр..літ

0

0

40

55

21

29

11

16


Аналіз навчальних досягнень з математики учнів 9-х за підсумками 2010/2011 н.р.

Всього учнів

Предмет

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%


9-ті класи


72

Алгебра

0

0

38

52

19

26

15

20

Геометрія

3

4

31

43

25

34

13

18


Аналіз навчальних досягнень з історії учнів 9-х за підсумками 2010/2011 н.р.

Всього учнів

Предмет

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%


9-ті класи


72

Історія України

0

0

20

27

35

48

17

23

Всесвітня історія

2

2

17

23

34

47

19

26


Середній бал навчальних досягнень учнів:


9-А - 9


9-Б – 7,6


9-В – 6,9


Таким чином, незважаючи на виявлені недоліки та знижені в окремих випадках показники якості надання освітніх послуг в навчальному закладі на кінець 2010-2011 н.р., в цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати задовільними, рівень якості викладання базових та спеціальних навчальних дисциплін – належним. У порівнянні з попереднім навчальним роком спостерігається тенденція на покращення роботи педагогічного колективу з даного аспекту, що, у свою чергу, позитивно впливає на імідж школи як освітньої установи в цілому і врешті-решт зафіксовано в зведених результатах участі випускників школи 2010 р. у зовнішньому незалежному оцінюванні.


Забезпечення освітніх стандартів здійснювалося згідно з робочим навчальним планом, що на кінець 2010-2011 н.р. виконаний в повному обсязі,


інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано тематично.


Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему


( враховуючи ущільнення навчального матеріалу). Календарні плани , за якими здійснювалося навчання, було складено у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типових навчальних планів». Графік контрольних робіт виконано.


Кількість годин , відведених на вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’зковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 1-10 класах.


Згідно з розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 « Про запровадження в навчально-виховний процес курсу «Харківщинознавства » та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 26.07.2001 №289 «Про запровадження у загальноосвітніх закладах області факультативного курсу «Харківщинознавство» з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова введено вивчення факультативного курсу «Харківщинознавство»( 1 год. на тиждень).


Згідно з наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 23.03.2009 №133 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2009-2010 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області» викладання предмету «Захист Вітчизни» проводиться в 11-х класах по дві години на тиждень ( за рахунок варіативної складової відводиться 1 год. на тиждень).


Години інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану, які мають дробову кількість годин , викладалися протягом навчального року через тиждень ( 5 – ті класи - українська мова, англійська мова; 7-і класи – російська мова, алгебра, геометрія, індивідуальні заняття і консультації ; 8-і класи – історія України, географія, основи здоров‘я, індивідуальні заняття і консультації; 9-і класи - історія України,географія,основи здоров’я, індивідуальні заняття і консультації, ціла кількість годин - щотижнево


Факультативні курси, спецкурси, предмети за вибором викладаються за державними та авторськими програмами у відповідності до чинних вимог та затверджені відповідними установами.


У варіативній складовій робочого навчального плану закладу з метою


професійної орієнтації учнів передбачено додатковий час на навчальні предмети, факультативи, спецкурси, курси за вибором, а саме:


в класах допрофільного навчання


- 8-А, 8-В класи ( філологічний напрям диференціації навчання)


враховуючи поширений інтерес учнів до української мови, з метою підготовки учнів до більш досконалого володіння державною мовою впроваджено спецкурс «Практикум з правопису української мови»; розмовний курс англійської мови; спецкурс «Література та інші види мистецтв».


- 8-Б клас ( загальноосвітній напрям диференціації навчання )


з метою розширення і поглиблення знань з окремих тем із фізики введено спецкурс «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики»;з метою відновлення і поглиблення окремих тем курсу з алгебри, формування в учнів розуміння про цілісність та універсальність математичних методів опису законів природи введено спецкурс «Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук».


у класах профільного навчання:


- 10-А клас (профіль української філології)


- з метою сприяння всебічному культурному розвиткові учнів, формування в учнів уявлень про літературу як мистецтво слова, систематизації та поглиблення знань про літературний процес введено спецкурс «Основи теорії літератури» ;


- з метою вироблення компетенцій наукової характеристики мов світу, ознайомлення з понятійно-термінологічним апаратом мовознавства, розвитку вміння застосовувати термінологію мовознавства для отриманих знань про мову, формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень введено спецкурс «Основи науки про мову» ;


- з метою засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, опанування знань про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм ділового спілкування, враховуючи бажання батьків та учнів, впроваджено факультатив «Українське ділове мовлення» ;


- з метою розвитку творчих здібностей учнів, підвищення рівня їх знань про структуру та функції мовних засобів введено факультатив «Комп’ютерна лінгвістика» .


Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовано відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 №1/9 -61 « Методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» протягом навчального року :


- для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин на день, але всього не більше 12 годин;


- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;


- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин.


Учні школи відвідали літературний музей, музей природи, краєзнавчий музей, художній музей, планетарій, музей шоколаду, морський музей. Проведені екскурсії в зоопарк, на малу залізницю, до лікарні, на деревообробне підприємство, до аптеки.


Позитивні зміни в системі управління школою зумовили, в свою чергу, появу позитивної тенденції у кадровому забезпеченні. Так, на кінець 2010-2011 н.р. загальна кількість працюючих у школі склала 78 осіб, з них педагогів – 49, у тому числі – педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, керівники гуртків, вихователі груп продовженого дня. Із загальної кількості педагогічних працівників мають:


Вищу освіту – 41


Середню-спеціальну – 4


Спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 28


Спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 6


Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії – 6


Спеціаліст категорії «Спеціаліст» - 9.


Мають педагогічні звання


«вчитель-методист» - 9


«старший учитель» - 3.


З них, у сою чергу, пройшли атестацію у 2010-2011 н.р. на підтвердження та підвищення кваліфікаційного рівня 14 педагогів.


Атестація педагогічних спеціалістів була включена, з одного боку, в систему управлінської діяльності, з іншого – в систему методичної роботи навчального закладу. Здійснювалась шляхом реалізації запланованих заходів: вивчення системи роботи педагогічних працівників шляхом відвідування уроків та позакласних заходів, у тому числі – відкритих; з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни вчителів протягом атестаційного періоду; ознайомлення з персональними наробками педагогів, представлених на районних та обласних ярмарках педагогічних ідей протягом атестаційного періоду, а також в публікаціях, виданнях тощо; проведення тестування на методологічну грамотність та володіння державною мовою; вивчення результатів діяльності вчителів в аспекті роботи зі здібною та обдарованою молоддю та в аспекті самоосвітньої діяльності. Крім того, було організовано закріплення кураторів з членів атестаційної комісії з метою надання вчителям, що атестуються, методичної допомоги (у разі необхідності) та психологічної підтримки, проведені індивідуальні зустрічі-бесіди голови атестаційної комісії з учителями, що атестуються, з метою стимулювання працівників до максимального самовираження, творчої самореалізації, здійснення в межах атестації моніторинг професійної діяльності педагогів шляхом анкетування колег, батьків, учнів. Станом на 31.03.2011 було виконано програму атестації педагогічних працівників, проведено підсумкові засідання атестаційної комісії. З 14 педагогів, що підлягали атестації у 2010-2011 н.р., 12-м підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», одному присвоєно педагогічне звання «учитель - методист» (Степенко О.В.), двом встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Підгорна Н.В., Бойко О.В.).


Протягом навчального року спостерігалась позитивна динаміка в мотивації педагогів школи до професійного зростання, до самоосвіти, що відбилося шляхом участі працівників у різних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності. Вісім педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ХОНМІБО (планово), отримавши відповідні свідоцтва.


Зростання педагогічної майстерності колективу забезпечувалось відповідною організацією науково-методичної роботи, що здійснювалась на засадах інноваційного менеджменту, відбивалася у різних формах та видах.


Основний акцент робився на індивідуальній роботі з учителями, на посилення як зовнішньої, так і внутрішньої їх мотивації до самовдосконалення, реалізації професійної майстерності. Тут знайшла себе технологія мотиваційного управління педагогічним персоналом. Заходи на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників проводились відповідно до особистих запитів та інтересів професіоналів, що були враховані в плануванні на 2010-2011 н.р. за результатами роботи в попередньому навчальному році. Підсумком стало утримання показників минулого навчального року та показники збільшення ефективності індивідуальної професійної діяльності педагогів у науковому, методичному та експериментальних напрямках.


Заступником директора Якименко М.О. в індивідуальному порядку та через м/о на чолі з Підгорною Н.В., Сорокіною Л.В., Сербіною Н.А., Товстопят А.В., Лукінською В.С., Чернишенко О.А. проводились методичні оперативні наради, методичні консультації для вчителів різної тематично-цільової спрямованості. Було проведено відкрите засідання м/о вчителів фізико-математичного циклу.


В індивідуальній роботі з педагогами пріоритетними стали такі питання, як:


- Дотримання нормативних вимог при оформленні шкільної документації;


- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;


- Мотивація до самоосвіти і самореалізації власного педагогічного досвіду в різних формах.


З метою підвищення кваліфікації новоприбулих учителів ( Клеймьонова О.О., Сеннік У.О, Корж К.О.) формування їх майстерності, творчої індивідуальності, впровадження спадкоємності в навчанні педагогічних кадрів, враховуючи необхідність сприяння адаптації новоприбулих спеціалістів у колективі їм надавалась у системі допомога з основ дидактики, методики викладання, з проблем сучасної освіти з різних аспектів, окрема увага приділялась роботі зі шкільною документацією.


Протягом навчального року в аспекті управління педагогічним колективом, крім того, знайшли себе впроваджені у 2010-2011 н.р. елементи маркетингу та моніторингу, систематизовано співпрацю закладу з ХОНМІБО та МЕПЦ. Продовжена робота консультативного пункту з впровадження профільного навчання.


Ефективність розв’язання науково-методичної проблеми «Впровадження та реалізація інновацій шляхом поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного учасника навчально-виховного процесу» забезпечувалась і завдяки традиційним за формою та змістом колективним заходам у роботі з педагогічними кадрами. Так, педагогічні ради носили як пізнавальний, так і перетворюючий характер. Найбільш цікавими з 5-и запланованих і проведених стали: педагогічна рада «Удосконалення форм і методів на уроці шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес» (грудень). Означені педагогічні ради проводились з використанням інтеракцій, інформаційно-комунікаційних технологій, що дало можливість педагогам візуально сприймати окремі результати моніторингу, порівняльні таблиці тощо, а також мотивувало їх не тільки до активного аналізу тієї чи іншої ситуації (питання), а й до самостійного практичного оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями.


Системний моніторинг, як зріз або узагальнений результат став у 2010-2011 н.р. постійно діючою функцією управління на різних рівнях соціально-педагогічної системи. Протягом року робоча група школи провела низку досліджень, серед яких:


- Охоплення учнів, схильних до девіантної поведінки, додатковою освітою;


- Кількість, виявлених випадків порушення прав дитини;


- Надання допомоги дітям пільгової категорії;


- Ступінь комп’ютерної залежності учнів;


- Оптимальність режиму роботи закладу в аспекті організації праці педагогічних працівників тощо.


Педагоги закладу у 2010-2011 н.р. взяли участь і в видавницькій діяльності, стали учасниками серії відповідних проектів, авторами окремих публікацій та посібників, а саме:


- Степенко О.В. «Збірник контрольних робіт з алгебри для 7 кл.», «Збірник контрольних робіт з геометрії для 7 кл.»


- Чернишенко О.А. «Біоадекватні технології навчання як один із напрямків модернізації методики викладання англійської мови»


Були проведені районні семінари :Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Тема семінару

Категорія вчителів


1

11.02.2011

09.30-12.30

Харківська загальноосвітня школа №54 Харківської міської ради Харківської області

Розвиток творчої активності та пізнавального інтересу учнів на уроках фізики

Вчителі фізики


(9 клас)


2

16.02.2011

09.30-12.30

Харківська загальноосвітня школа №54 Харківської міської ради Харківської області

Використання наукових матеріалів, публікацій на уроках української мови та літератури як засобу патріотичного виховання учнів

Вчителі української мови і літератури (6 клас)


3

24.02.2011

09.30-12.30

Харківська загальноосвітня школа №54 Харківської міської ради Харківської області

Розвиток усного та писемного мовлення в молодшому шкільному віці

Вчителі початкових класів


(4 клас)


4

24.02.2011

08.50-12.30

Харківська загальноосвітня школа №54 Харківської міської ради Харківської області

Розвиток логічного мислення та пізнавальних інтересів на уроках математики

Вчителі математики (7 та 9 клас)


Все викладене вище, що відбило результати загального управління освітнім процесом, зокрема – в роботі з педагогічними кадрами, дає підставу констатувати виконання таких завдань 2010-2011 н.р., як то:


- Продовження роботи з підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів шляхом спрямування їх інтересу до інноваційної діяльності, науково-дослідницької та експериментальної роботи;


- Поглиблення роботи з впровадження новітніх освітніх технологій у навально-виховний процес;


- Удосконалення системи моніторингу освітнього процесу.


В аспекті контрольно-аналітичної діяльності робота протягом 2010-2011 н.р. була спрямована на реалізацію в навчальному закладі вимог щодо якості освіти України в цілому, зокрема – з урахуванням траєкторії її функціонування та розвитку на рівні району та міста.


Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась згідно плану, відбивалася у відповідних вихідних формах (виступи на педагогічних радах, висвітлення інформації на нарадах при директорові, заслуховування інформації на засіданнях методичних об’єднань, Ради закладу тощо; накази по школі; довідки; акти-наслідки в книзі внутрішньо шкільного контролю). У межах роботи з даного аспекту річний план виконано в повному обсязі. Загальні результати контрольно-аналітичної діяльності на кінець 2010-2011 н.р. вказали на необхідність внесення змін як в саму організацію контрольно-аналітичної діяльності (планування, форми реалізації в окремих випадках не відповідають системі роботи закладу в цілому, що перейшов у режим інноваційного розвитку), так і в її зміст (потребує на оновлення, наприклад, перспективне планування вивчення стану викладання базових предметів, доцільно змінити підходи до визначення об’єктів контролю). Позитивним в контрольно-аналітичній діяльності на кінець 2010-2011 н.р. є той факт, що, незважаючи на посилення контролю протягом року в цілому покращилась атмосфера у педагогічному колСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації