Поиск по базе сайта:
План методичної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік icon

План методичної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Скачати 114.54 Kb.
НазваПлан методичної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Дата конвертації10.01.2013
Розмір114.54 Kb.
ТипПлан

План методичної роботи

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Харківської міської ради Харківської області

на 2010 – 2011 навчальний рік


Напрямок діяльності

Цільова спрямованість

Форми і методи

Зміст питання, що вивчається

Терміни виконання

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

^ Робота методичної ради школи

Розгляд пропозицій по найбільш важли-вим проблемам змісту і методики навчання, підвищення ефектив-ності та якості нав-чального процесу. Розробка рекомен-дацій по вдоскона-ленню методики вик-ладання навчальних дисциплін. Розпов-сюдження прогресив-ного пед. досвіду

Засідання МР

Проведення засідань МР (1раз на чверть):

1. Підсумки методичної роботи в 2008-2009 навчальному році та планування роботи школи на новий навчальний рік.

2. Розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду під час проведення методичних та предметних тижнів.

3. Шляхи подолання навчальних перевантажень учнів.

4.Про навчальні плани на 2010-2011 навчальний рік, затвердження профілів навчання на наступний навчальний рік.Вересень


Листопад


Січень


Березень

Голова МР

^ Підбір та розподіл кадрів

Виявлення індивідуально-особистісних особливостей вчителів

Створення карти оцінки особистості та освітньої діяльності викладача

 1. Співбесіда з вчителями.
 1. Анкетування вчителів, учнів, батьків.

 2. Відвідування уроків, індивід. та факультет. занять, предметних кружків, позакласних заходів

1 – 15.09


Протягом року

Директор, заст. по НВР

Психолог
^ Якість викладання навчальних предметів

Виявлення рівня професійної компетенції та методичної підготовки вчителів

1. Вивчення програм, календарно-тематичних планів

Засідання МО по затвердженню тематичних планів і програм

25.08-30.08, 15.05-30.05

заст. по НВР, ГМО
2. Аналіз відвіданих уроків

Відвідування уроків

Протягом року

заст. по НВР, ГМО
3. Аналіз підготовки учнів до проведення контр. робіт

Засідання МО з метою виявлення труднощів у вчителів по ліквідації порожнин в знаннях учнів

Протягом року

Адміністрація, ГМО
4. Атестація учнів

Робота з вчителями, учні яких мають низький рівень знань

Протягом року

заст. по НВР, ГМО
5. Анкетування

Вибіркове анкетування вчителів, учнів, батьків

Протягом року

заст. по НВР, ГМО
6. Співбесіда

Індивідуальні бесіди з вчителями, керівниками ГПД

Протягом року

заст. по НВР, ГМО
^ Підвищення кваліфікації

Визначення відповідності професійних якостей вчителя замовленої кваліф. категорії.

Атестація вчителів

Розгляд заяв вчителів та керівників ГПД, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію. Підготовка документів на атестацію працівників і роботи експертної групи. Відвідування уроків та позакласних заходів, індив. та факульт. занять, кружків, занять у ГПД членами атест. комісії. Робота атест. комісії за результатами відвідування уроків. Засідання атест. комісії за результатами атестації вчителів.

За планом атестації

Голова атест. комісії^ Підвищення кваліфікації

Підвищення рівня професійної підготовки вчителів

Курси підвищення кваліфікації при ХОНМІБО. Знайомство з передовим пед. досвідом, самовиховання вчителів.

 1. Відвідування річних курсів вчителями та адміністрацією.

 2. Відвідування конференцій, науково-методичних семінарів, тематичних консультацій, уроків вчителів-новаторів та творчо працюючих вчителів району, міста.

 3. Обговорення публікацій творчо працюючих вчителів.

 4. Вивчення та впровадження передового пед. досвіду в практику школу.

 5. Відвідування уроків, факульт. та індив. занять, кружків, позакласних заходів за предметом у колег (система партнерського співробітництва).

 6. Відвідування шкільних пед. нарад, засідань та ін.

 7. Відвідування школи пед. майстерності.

Курси при ХАНО

Адміністрація, Г МО
^ Робота з молодими спеціалістами

Розробка індивідуальних заходів по професійному зростанню вчителя.1. Кураторство

Призначення куратора.

Затвердження індивід. плану роботи

Контроль за роботою кураторів.

Надання допомоги у вивченні навч. програм за предметом.

Знайомство з нормативними документами з організації УВП, з гігієнічними вимогами до умов навчання школярів.

Відвідування конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів.

Відвідування уроків творчо працюючих вчителів та вчителів-новаторів.

Відвідування уроків, занять, позакласних заходів з предмету

Серпень

Вересень


Протягом року

Вересень, протягом року


Протягом року

Протягом року

Протягом року

Директор

Директор

Курат,заст. по НВР,ГМО

куратор, заст. по НВР, ГМО


заст. по НВР

заст. по НВР, ГМО

заст. по НВР, ГМО2. Педагогічне самовиховання

3. Аналіз відвіданих уроків, позакласних заходів, співбесіда.

4. Заняття в школі молодого спеціаліста.

Робота з вчителями, які нещодавно працевлаштувались

Виявлення рівня професійної компетенції та методичної підготовки таких вчителів

 1. Аналіз відвіданих уроків.

 2. Аналіз підготовки учнів к проведенню контр. робіт.

 3. Анкетування

 4. Співбесіда

Відвідання уроків.


Проведення тестових зрізів знань учнів.


Анкетування вчителів, які нещодавно працевлаштувались.

Індивідуальні бесіди з вчителями які нещодавно працевлаштувались, керівниками ГПД

Прот. року


Прот. року


Вересень


Протягом року

заст. по НВР


ГМО, адміністрація^ Експериментальна та науково-дослідницька робота

Виявлення ефективності використання експериментальних підручників, навчально-метод. посібників та дидактичних матеріалів в пед. діяльності.

Педагогічний (методичний) експеримент

Розробка та затвердження план-програми педагогічного (методичного) експерименту. Апробація нових підручників, навчально-методичних посібників та дидактичного матеріалу на практиці.

За планом

Творча група вчителів, заст. по НВРПідвищення методичної майстерності викладача, пошук нових форм та методів донесення навч. матеріалу учням, раціональне використання засобів навчання

Співбесіда

Робота з головами МО і зав. бібліотекою по забезпеченню школи підручниками та навчально-методичною літературою

Травень, серпень-вересень

заст. по НВР, зав. бібліотекою, ГМО
Спостереження, співбесіда

Робота із зав. кабінетами та батьками по оснащенню учбових кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, сучасним обладнанням.


Співбесіда

Допомога використанню в школі новітніх досягнень в області інформатики. Організація і ведення консультаційної роботи з користувачами по питанням використання новітніх інформаційних технологій в педагогіці. Підтримання і розвиток зв’язків з іншими учбовими закладами за допомогою Internet.

Протягом року

Зав. кабінетом інформатики

заст. по НВР

Робота голови МО

Своєчасне та якісне виконання задач, які призначені МО

Збір та узагальнення матеріалу.

Формування банку даних про методичну роботу вчителів та їх професійних якостей.

Серпень

ГМО
Аналіз плану роботи за попередній рік

Розробка, погодження та затвердження плану роботи МО на новий навчальний рік та організація його виконання.

Травень

ГМО
Збір та узагальнення матеріалу.

Розробка по проведенню методичного тижня

Серпень

ГМО
Збір та узагальнення матеріалу.

Розробка графіків відкритих уроків, позакласних заходів, семінарів, круглих столів, творчих звітів та організація їх проведення.

Вересень

ГМО
Аналіз відвідання курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації.

Уточнення списків на підвищення кваліфікації і кваліфікаційної категорії вчителями МО.

Серпень

Співбесіда з вчителями

Узгодження плану проведення предметного тижня.

Організація роботи з підвищення кваліфікації та кваліфікаційної категорії вчителями МО.

За графіком


Протягом рокуАналіз відвідування

Проведення засідань МО

5 засідань на рік


Робота МО

Збагачення знаннями, педагогічним досвідом та підвищення професійного рівня вчителів

Знайомство з новітніми освітніми технологіями

Впровадження в навчальний процес сучасних пед. технологій та засобів навчання

Протягом рокуВідкриті уроки та заходи з предмету

Розробка плану та проведення заходів за планом предметного тижня

За планом МРЗасідання МО


Засідання МО

Розгляд календарно-тематичних планів, програм факультативних та крукових занять з предметів, планів індивід. занять

Розгляд виступів колег на конференціях, семінарах, круглих столах та ін.

Вересень


За графіком

Засідання МО

Розгляд екзаменаційних матеріалів

Березень-квітень

Засідання МО


Засідання МО

Розгляд матеріалів, які підготували для друку.

Обговорення результатів педагогічних (методичних) експериментів.

Протягом року

Протягом року

Семінар, круглий стіл

Звіт вчителів про роботу над темою по самовихованню.

За графіком

Аналіз розвитку кабінету

Удосконалення та розвиток кабінетної системи

Протягом року

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації