Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108 icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108
Скачати 410.55 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108
Сторінка1/2
Дата конвертації02.07.2013
Розмір410.55 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2
1
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

______________О.І.Деменко

«__» ___________ 2012 року


ПОГОДЖУЮ

Начальник управління освіти

Адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради

____________В.О.Євтушенко

«__» ___________ 2012 рокуРОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108

Харківської міської ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради ХСШ №108

протокол №6 від 21.05.2012

Голова ради школи

_____________ Н.Л. Базарган


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

ХСШ №108

протокол № 5 від 21.05.2012

Голова педагогічної ради, директор

_____________ Л.М. Закіпна


^ ХАРКІВ - 2012

7


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №108

Харківської міської ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. Загальні засади


Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради Харківської області (далі ХСШ №108) здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є спеціалізованою школою з поглибленим вивченням іноземних мов.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за філологічним напрямом з профілем навчання – іноземна філологія.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2012/2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 07.05.2012 №1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

  • для 1-го класу – за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 4) – додаток 1;

  • для 2-9-х класів – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182 - додатки 2-9;

  • для 10-11-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 19) – додатки 10-11.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів


Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

- у 1-му класі - «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»(по 0,5 години на тиждень) для виконання програми в повному обсязі,

- у 2-4-х класах - курс за вибором «Російська мова» (2 години на тиждень);

- у 10-му класі у рамках програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що реалізує Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, ПРООН (Програма розвитку ООН), ЮНЕЙДЕ (Об’єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІД - факультативний курс «Рівний - рівному» (1 година на тиждень);

- у 11-му класі з метою підвищення комп’ютерної грамотності учнів введені курси за вибором «Основи інтернету» (0,5 години на тиждень протягом І семестру) та «Основи комп’ютерної безпеки» (0,5 години на тиждень протягом ІІ семестру). Курси розраховані на вивчення протягом одного півріччя по 1 годині на тиждень;

- у 10-11-х класах з метою реалізації профільності введено курс за вибором «Технічний переклад» (1 година на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 2-му класі – «Я і Україна» (1 година на тиждень), у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 0,5 години на тиждень), які будуть вивчатися за модифікованими програмами, схваленими методичною радою методичного центру управління освіти Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради (протокол №6 від 23.05.2012); у 6-му класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 5-6-х класах – «Природознавство» (1 година на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (0,5 години на тиждень), у 10-11-х класах – «Математика» (3 години на тиждень).

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова у 9-му класі введено спецкурс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) за рахунок другої іноземної мови (англійської) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

У 9-му класі «Історія України» буде викладатися за модифікованою програмою, схваленою методичною радою методичного центру управління освіти Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради (протокол №6 від 23.05.2012), по 1 годині на тиждень.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури у 1-4-х класах введено 3 години занять на тиждень. Третя година фізичної культури у 5-11-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182, від 27.08.2010 № 834, від 10.06.2011 № 572).

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10-11-х класах по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

- предмети «Українська мова» та «Українське читання» в 3-4-х класах: І семестр – «Українська мова» - 4 години, «Українське читання» - 3 години ; ІІ семестр – «Українська мова» - 3 години, «Українське читання» - 4 години;

- предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-му класі: І семестр – «Алгебра» - 3 години, «Геометрія» - 1 година; ІІ семестр - «Алгебра» - 2 години, «Геометрія» - 2 години.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу та побажання батьків введені години індивідуальних та групових занять у 2-3-х, 8-му, 10-11-х класах:

- 2-3-ті класи – з математики (по 1 годині на тиждень);

- 8-му класі – з української мови (0,5 години на тиждень);

- 10-11-х класах – з математики та української мови (2 години на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:

  • при вивченні іноземної мови (французької) у 1-11-х класах – на 3 групи (клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній , але не більше 3-х груп);

  • при вивченні другої іноземної мови (англійської) у 5 -11-х класах – на 2 групи (більше 27 учнів);

  • при вивченні української мови (більше 27 учнів);

  • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

  • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

  • при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах– на 2 групи (окремо для хлопців і дівчат; більше 27 учнів).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (додаток 12).


ІІІ. Структура навчального року


Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика частково будуть проводитись упродовж навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години на день, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 №1/9-407 з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема впроваджуватися для учнів 1-го класу додаткові весняні тижневі канікули.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


Директор Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 108 Харківської

міської ради Харківської області Л.М. Закіпна


Додаток 1

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 10.06.2011 № 572 (додаток 4)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1-А спеціалізованого класу з поглибленим вивченням французької мови з українською мовою навчання


п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1. Загальний цикл

1.

Українська мова. Навчання грамоти.

7

2.

Математика

4

3.

Природознавство

2

4.

Музичне мистецтво

0,5

5.

Образотворче мистецтво

0,5

6.

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

7.

Основи здоров’я

1

8.

Фізична культура

3

Разом

19

^ 2. Цикл профільних предметів


1.

Іноземна мова (французька)

3

Разом

3

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором


1.

Музичне мистецтво (додатковий час на предмети інваріантної складової)

0,5

2.

Образотворче мистецтво(додатковий час на предмети інваріантної складової)

0,5

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

20

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

Граничний обсяг домашнього завдання

-Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна


Додаток 2

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 класу з українською мовою навчання


п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

4

2.

Українське читання

3

3.

Математика

4

4.

Я і Україна

1

5.

Музичне мистецтво

1

6.

Образотворче мистецтво

1

7.

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

8.

Фізична культура

3

9.

Основи здоров’я

1

Разом

19


^ 2. Цикл профільних предметів

1.

Іноземна мова (французька)

3

Разом

3

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором


1.

Російська мова (курс за вибором)

2

2

Індивідуально - групові заняття

1

Разом

3

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

21

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

25

Граничний обсяг домашнього завдання

45 хв.

Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна


Додаток 3

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3 класу з українською мовою навчанняп\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

3,5

2.

Українське читання

3,5

3.

Математика

4

4.

Я і Україна. Громадянська освіта

0,5

5.

Я і Україна. Природознавство.

0,5

6.

Музичне мистецтво

1

7.

Образотворче мистецтво

1

8.

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

9.

Фізична культура

3

10

Основи здоров’я

1

Разом

19

^ 2. Цикл профільних предметів1.

Іноземна мова (французька)

3

Разом

3

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором


1.

Російська мова (курс за вибором)

2

2

Індивідуально - групові заняття

1

Разом

3

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

23

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

25

Граничний обсяг домашнього завдання

70хв.Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна

Додаток 4

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4 класу з українською мовою навчанняп\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

3,5

2.

Українське читання

3,5

3.

Математика

4

4.

Я і Україна. Громадянська освіта

0,5

5.

Я і Україна. Природознавство.

0,5

6.

Музичне мистецтво

1

7.

Образотворче мистецтво

1

8.

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

9.

Фізична культура

3

10

Основи здоров’я

1

Разом

19

^ 2. Цикл профільних предметів1.

Іноземна мова (французька)

4

Разом

4

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором


1.

Російська мова (курс за вибором)

2

Разом

2

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

23

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

25

Граничний обсяг домашнього завдання

90хв.Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна

Додаток 5

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 класу з українською мовою навчанняп\п

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень у класах

5-А

^ 1. Загальний цикл


1.

Українська мова

3,5

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Математика

4

5.

Історія України

1

6.

Природознавство

1

7.

Етика

1

8.

Музичне мистецтво

1

9.

Образотворче мистецтво

1

10

Трудове навчання

1

11

Фізична культура*

2

12

Основи здоров’я

0,5

Разом

20

^ 2. Цикл профільних предметів


1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

Разом

8

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором

0

Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

27

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

28Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна

Додаток 6

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6 класу з українською мовою навчання


п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-А

^ 1. Загальний цикл


1.

Українська мова

3

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Математика

4

5.

Історія України. Всесвітня історія.

2

6

Природознавство

1

7.

Географія

2

8.

Етика

1

9.

Музичне мистецтво

1

10.

Образотворче мистецтво

1

11.

Трудове навчання

1

12.

Фізична культура

2

13.

Основи здоров’я

0,5

Разом

22,5

^ 2. Цикл профільних предметів


1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

Разом

8

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором

0

Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

30

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

30,5Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна

Додаток 7

складений відповідно до

складений відповідно до

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 7 класу з українською мовою навчання

п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А

^ 1. Загальний цикл


1.

Українська мова

3

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Алгебра

2

5.

Геометрія

2

6.

Історія України

1

7.

Всесвітня історія

1

8.

Географія

2

9.

Фізика

1

10.

Хімія

1

11.

Біологія

2

12.

Музичне мистецтво

1

13.

Образотворче мистецтво

1

14.

Трудове навчання

1

15.

Фізична культура

2

16.

Основи здоров’я

0,5

Разом

24,5

^ 2. Цикл профільних предметів


1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

Разом

8

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором


0

Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

32

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)

32,5


Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна


Додаток 8

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8 класу з українською мовою навчання


п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

2

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Алгебра

2

5.

Геометрія

2

6.

Історія України

1,5

7.

Всесвітня історія

1

8.

Біологія

2

9.

Географія

1,5

10.

Фізика

2

11.

Хімія

2

12.

Фізична культура

2

13.

Основи здоров’я

0,5

14.

Трудове навчання

1

15.

Музичне мистецтво

1

Разом

24,5

^ 2. Цикл профільних предметів

1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

Разом

8

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором

Додатковий час на навчальні предмети

1

Індивідуально-групові заняття

0,5

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

33

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)


33

Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна


Додаток 9

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 №182


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 9 класу з українською мовою навчання

п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

2

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Алгебра

2

5.

Геометрія

2

6.

Історія України

1

7.

Всесвітня історія

1

8.

Правознавство (практичний курс)

1

9.

Біологія

2,5

10.

Географія

1,5

11.

Фізика

2

12.

Хімія

1,5

13.

Фізична культура

2

14.

Основи здоров’я

0,5

15.

Трудове навчання

1

16

Художня культура

1

17

Інформатика

1

Разом

26

^ 2. Цикл профільних предметів

1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

2

Разом

7

^ 3. Додатковий час на навчальні предмети, індивідуальні заняття, курси за вибором

Додатковий час на навчальні предмети

1.

Харківщинознавство (спецкурс)

1

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*, індивідуальні та групові заняття)

33

^ Всього (без урахування поділу класів на групи)


34


Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________Л.М. Закіпна


Додаток 10

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 27.08.2010 №834)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10 класу з українською мовою навчання

п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

2

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Математика

3

5.

Історія України

1,5

6.

Всесвітня історія

1

9.

Правознавство

1

10.

Біологія, екологія

1,5

11.

Географія

1,5

12.

Фізика

2

13.

Хімія

1

14.

Фізична культура

2

15.

Художня культура

0,5

16.

Інформатика

1

17

Захист Вітчизни

1

18

Технології

1

Разом

24

^ 2. Цикл профільних предметів

1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

3.

Французька література

1

4.

Країнознавство

1

5.

Технічний переклад

1

Разом

11

^ 3. Додатковий час на факультативи 3

1

Рівний-рівному (факультативний курс)

1

2

Індивідуально-групові заняття

2

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*)

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 108 Харківської міської ради

Харківської області __________ Л.М. Закіпна

Додаток 11

складений відповідно до

Типового навчального плану

Міністерства освіти і науки України

від 27.08.2010 №834)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11 класу з українською мовою навчання

п\п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10-А

^ 1. Загальний цикл

1.

Українська мова

2

2.

Українська література

2

3.

Світова література

2

4.

Математика

3

5.

Історія України

1,5

6.

Всесвітня історія

1

7

Економіка

1

8

Людина і світ

0,5

9.

Біологія

1,5

10.

Екологія

0,5

11.

Фізика

2

12.

Астрономія

0,5

13.

Хімія

1

14.

Фізична культура

2

15.

Художня культура

0,5

16.

Інформатика

1

17

Технології

1

18

Захист Вітчизни

1

Разом

24

^ 2. Цикл профільних предметів

1.

Іноземна мова (французька)

5

2.

Друга іноземна мова (англійська)

3

3.

Французька література

1

4.

Технічний переклад

1

5.

Країнознавство

1

Разом

11

^ 3. Додатковий час на факультативи 3

1

Основи комп’ютерної безпеки (факультативний курс)

0,5

2

Основи інтернету (факультативний курс)

0,5

3

Індивідуально-групові заняття

2

^ Гранично допустиме навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури*)

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)


38
  1   2
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації