Поиск по базе сайта:
Наказ №273/02-02 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управляння юстиції та icon

Наказ №273/02-02 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управляння юстиції та
Скачати 146.06 Kb.
НазваНаказ №273/02-02 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управляння юстиції та
Дата конвертації17.10.2013
Розмір146.06 Kb.
ТипНаказ
УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


Н А К А З


12.08.2011 273/02-02


«Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управляння юстиції та форм для подання запиту на отримання публічної інформації в Харківському міському управлінні юстиції та його структурних підрозділах»


З метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України «Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» від 25 травня 2011 р. N 583, -


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції (додаток № 1).

2.Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації в Харківському міському управлінні юстиції (додаток № 2).

3. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції (додаток № 3).

4. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації у відділах державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції (додаток № 4).

5. Завідувачу сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контрою Харківського міського управління юстиції надати Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції, та форми подання запитів на отримання публічної інформації до Головного управління юстиції у Харківській області для розміщення на веб-сайті.

6. Заступникам начальника Харківського міського правління юстиції – начальникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану та начальникам відділів державних виконавчих служб, завідувачу сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції забезпечити розміщення форми для подання запитів на отримання публічної інформації на інформаційному стенді, надавання форм для подання запитів на отримання публічної інформації на вимогу запитувачів.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В.о. начальника управління юстиції Р.Р. Вовк


Додаток № 1

До наказу Харківського міського управління юстиції № 273/02-02

від «12» 08 2011


Порядок

складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції


 1. ^ Загальні положення
  1. Цей порядок розроблено на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції.

  2. Публічна інформація, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була створена в процесі виконання Харківським міським управлінням юстиції та його структурними підрозділами своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Харківського міського управління юстиції та його структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

Харківське міське управління юстиції не є розпорядником інформації за запитами на отримання публічної інформації:

 • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

  1. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються до сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції (в апараті Харківського міського управління юстиції), до осіб, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту (в структурних підрозділах Харківського міського управління юстиції – відділах державної реєстрації актів цивільного стану та державної виконавчої служби) в усній або письмовій формі (по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.

  2. Запити, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити наступні реквізити:

 • П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача;

 • поштову адресу або адресу електронної пошти запитувача, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  1. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати відповідну форму, яку можна отримати в секторі по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції (для надання запиту безпосередньо в Харківське міське управління юстиції) або у осіб, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту (для надання запиту в структурні підрозділи Харківського міського управління юстиції – відділи державної реєстрації актів цивільного стану та державної виконавчої служби) на офіційному веб-сайті.

  2. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  3. Розглядають запити на інформацію відповідальні особи з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківське міське управління юстиції.

  4. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, E-mail), несе запитувач.

  5. Сектор по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції та особи, відповідальні за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту приймають запити на інформацію у робочі дні:

 • Харківське міське управління юстиції - з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45; перерва з 13:00 до 13:45;

 • Відділи державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції - з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45; перерва з 13:00 до 13:45;

 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції – з вівторка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, у суботу – з 9:00 до 16:45; перерва з 13:00 по 13:45.  1. У разі, якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.^ 2. Розгляд запитів на інформацію, які подані безпосередньо запитувачем або на особистому прийомі

   1. Запит, який прийнятий на особистому прийомі (записаний зі слів запитувача) оформлюється на бланку для подання запиту на отримання публічної інформації, форма якого затверджена наказом Харківського міського управління юстиції.

   2. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції або особа, відповідальна за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

   3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту зазначаеться назви посади особи, що прийняла запит, її прізвище, ім’я, по батькові, підпис, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.

   4. Отриманий запит на інформацію реєструється у відповідному журналі.

   5. Після реєстрації запиту здійснюється його попередній розгляд та накладення відповідної резолюції начальником управління юстиції або його структурного підрозділу – відділу державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби. В цей же день передається в копіях на виконання службовцю, зазначеному в резолюції керівника. Такий службовець готує необхідні матеріали та проект відповіді на інформаційний запит протягом 3-х днів з дня отримання ним копії запиту та надає такі документи керівнику установи.

   6. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію готує відповідь на запит на інформацію і направляє її запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.^ 3. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою

 1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву Харківського міського управління юстиції реєструється в журналі «Реєстрації інформаційних запитів» протягом 1 години та передаються на резолюцію начальнику Харківського міського управління юстиції або керівнику відповідного структурного підрозділу – відділу державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби. В цей же день передається в копіях на виконання посадовій особі, зазначеній в резолюції керівника. Така посадова особа готує необхідні матеріали та проект відповіді на інформаційний запит протягом 3-х днів з дня отримання ним копії запиту та надає такі документи керівнику установи.

 1. Віповідальна особа з питань запитів на інформацію (керівник органу юстиції, до якого надійшов запит) готує відповідь на запит на інформацію і направляє її запитувачу у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 2. Розгляд запитів на отримання публічної інформації, отриманих факсом, здійснюється в порядку пункту 3.1.и – 3.2. цього Порядку.

 3. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу Харківського міського управління юстиції та або його структурних підрозділів – відділів державної виконавчої служби, державної реєстрації актів цивільного стану, роздруковується на паперовий носій та реєструється у відповідному журналі. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пункту 3.1 – 3.2. даного Порядку.^ 4. Розгляд усних запитів на інформацію, отриманих по телефону

  1. Запит, що прийнятий працівником сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції або особою, відповідальною за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється цим працівником на відповідному бланк, з обов’язковим визначенням способу надання відповіді запитувачу.

  2. Працівник, який прийняв запит, ставить свій підпис у формі запиту на інформацію. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 3.1. - 3.2 даного Порядку.^ 5. Терміни розгляду запитів на інформацію

 1. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на запит має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Клопотання запитувача про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 1. У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Харківське міське управління юстиції може продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Харківське міське управління юстиції в письмовій формі повідомляє запитувача про продовження строку розгляду запиту на інформацію в термін, який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 2. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 3. У рішенні про відстрочку в задоволені запиту зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

 • причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законом строк;

 • строк, у який буде задоволено запит;

 • підпис.^ 6. Відмова у наданні відповіді на інформаційний запит

  1. Харківське міське управління юстиції має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

 • Харківське міське управління юстиції та його структурні підрозділи не володіють і не зобов’язані, відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 • інформація, що запитується входить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого наказом Харківського міського управління юстиції;

 • не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  1. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов’язковому порядку має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

 • дату відмови;

 • мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

 • порядок оскарження відмови;

 • підпис.^ 7. Пересилання інформаційного запиту за належністю

  1. У разі, коли Харківське міське управління юстиції чи його структурні підрозділи не володіють запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їм відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації не пізніше ніж 5 робочих днів з дня надходження запиту.

  2. Про направлення за належність запиту на отримання публічної інформації повідомляється запитувач.^ 8. Контроль за виконанням інформаційних запитів

  1. Відповідальні працівники за допомогою відповідних журналів реєстрації здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовкою відповідних інформацій. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю, як нагадування виконавцям (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.

  2. У разі порушення термінів підготовки та надання виконавцями інформації з питань, порушених у запиті, відповідальні працівники сектору по роботі зі зверненнями громадян, документування та контролю Харківського міського управління юстиції або відповідальні працівники за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту протягом одного робочого дня готують відповідну доповідну записку та інформують керівника установи про порушення терміну підготовки інформації за запитам на надання публічної інформації.^ 9. Відповідальність за порушення законодавства

про доступ до публічної інформації


9.1. Відповідальність за загальний контроль та надання відповідей за запитами на отримання публічної інформації несуть керівники органу юстиції, до якого надійшов запит.

9.2. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

9.2.1. ненадання відповіді на запит;

9.2.2. ненадання інформації на запит;

9.2.3. безпідставна відмова у задоволені запиту;

9.2.4. неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

9.2.5. надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

9.2.6. несвоєчасне надання інформації;

9.2.7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

9.2.8. нездійснення реєстрації документів;

9.2.9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів

9.3. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені Харківським міським управлінням юстиції чи його структурними підрозділами – відділами державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.


Додаток № 2

До наказу Харківського міського управління юстиції № 273/02-02

від «12» 08 2011


Начальнику Харківського міського управління юстиції

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові начальника управління юстиції)


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

( прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти)


Запит

на отримання публічної інформації


Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) _________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)


«_____»______________20___ року _________________

(підпис запитувача інформації)


Додаток № 3

До наказу Харківського міського управління юстиції № 273/02-02

від «12» 08 2011


Заступнику начальника Харківського міського управління юстиції - начальнику________________

(назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

відділу державної реєстрації актів цивільного стану

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

( прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти)


Запит

на отримання публічної інформації


Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) _________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)


«_____»______________20___ року _________________

(підпис запитувача інформації)

Додаток № 4

До наказу Харківського міського управління юстиції № 273/02-02

від «12» 08 2011


Заступнику начальника Харківського міського управління юстиції -

начальнику_______________

(назва відділу державної виконавчої служби)

відділу державної

виконавчої служби

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

( прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти)


Запит

на отримання публічної інформації


Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) _________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)


«_____»______________20___ року _________________

(підпис запитувача інформації)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації