Поиск по базе сайта:
I варiант Значущi частини слова (морфеми) є такi icon

I варiант Значущi частини слова (морфеми) є такi
Скачати 57.33 Kb.
НазваI варiант Значущi частини слова (морфеми) є такi
Дата конвертації01.04.2013
Розмір57.33 Kb.
ТипДокументи

Словотвір. Стилістичні засоби словотвору.

I варiант

1. Значущi частини слова (морфеми) є такi:
а) основа слова i закiнчення;
б) основа слова, корiнь i закiнчення;
в) корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення;
г) корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення, сполучний голосний (у складних словах).
Дiбрати та записати слово, що вiдповiдае схемi: префiкс, корiнь, закiнчення; розiбрати слово за будовою .

2. Основа слова — це:
а) головна значуща частина слова, що мiстить спiльне значення спорiднених слiв;
б) частина слова без закiнчення, що виражає лексичне значення слова;
в) змiнна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;
г) значуща частина слова, що стоть пiсля кореня.
Дiбрати i записати два слова: змiнне та незмiнне; у кожному них видiлити основу^ З. Безафiксний спосiб це:
а) спосiб творення слiв, при якому двi i бiльше основ об’єднуються в одне слово;
б) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса i суфiкса;
в) утворення нового слова вiд твiрноi основи без додавання суфiкса i префiкса;
г) утворення нового слова через злиття словосполучення;
Показати процес творення слова безафiксним способом^ 4. Складноскороченi слова утворюються:
а) способом зрощення слiв;
б) способом складання скорочених основ;
в) безафiксним способом;
г) суфiксальним способом.
Скласти i записати речення iз складноскороченим словом у формi непрямого. вiдмiнка


^ 5. Нульовi закiнчення наявнi у словах:
а) метро, кашне, манто, фойє;
б) вчора, взимку, мимохiтъ, слiдом;
в) край, народ, день, писар;
г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.
Скласти (пригадати) i записати речення (або два речення), в якому слово з нульовим закiнченням вживалося б в прямому i в непряму вiдмiнках

^ 6. Спiльнокореневими є слова:
а) книга, книги, у книзi; книгами;
б) вода, водяний, приводити, водогiн;
в) веселка, повеселити, веселощi, веснянка;
г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий. i Пригадати й записати народне прислiв’я, в якому вжито спільнокореневi слова; цi слова пiдкреслити, видiлити в них коренi або: дiбрати й записати 5—8 спiльнокореневих слiв; у кожному словi видiлити корiнь.
II варiант
^ 1. Суфiксально-префiксальний спосiб — це:
а) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса, або суфiкса;
б) утворення нового слова додаванням до твiрного слова префiкса, або суфiкса;
в) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса i суфiкса одночасно;
г) утворення нового слова вiдкиданням вiд твiрного слова префiкса i суфiкса одночасно.
Дiбрати i записати слово, утворене суфiксально-префiксальним способом


^ 2. Складноскороченi слова (абревiатури) утворюються:
а) складанням двох i бiльше повних основ у одне слово;
б) складанням усiчених основ або початкових букв слів;
в) вiд твiрної основи без додавання суфiксiв i префiксів;
г) злиттям словосполучення в одне слово.
Дiбрати складноскорочене слово, увести його до самостійно складеного речення у формi непрямого вiдмiнка.

^ З. Найпродуктивнiшим в українськiй мовi є:
а) префiксальний спосiб;
б) суфiксальний спосiб;
в) префiксально-суфiксальний спосiб;
г) спосiб основоскладання.
Утворити i записати слово, утнорене будь-яким рiзновидом морфологiчного способу словотворення, вказати цей спосiб.


^ 4. Префiксальним способом утворено такi слова:
а) смолоскип, вiтрогон, жмикрут, зорепад;
б) вереможець, учительський, розумний;
в) добiгти, перевезти, подолати, заморожений;
г) юнь, синь, молодь, насип, перехiд.

Скласти i записати речення iз словом утвореним суфіксальним способом у формi непрямого. вiдмiнка


^ 5. Через набуття нового значения утворено такi новi слова:
а) вiйськовий, набережна, черговий;
б) листоцад, корiнь, супутник;
в) вчений, кошовий, булочна;
г) вiчнозелений, добранiч, съогоднi.
Дiбрати i записати нове слово, утворене через набуття ним нового значення.

^ 6. Шляхом переходу з однiєї частини мови в iншу утворилися такi слова:
а) медсестра, спортзал, вiйськкомат;
б) молода, командуючий, полонений;
в) перевiз, блакить, молодь;
г) мимохiть, насамкiнець, голiруч.
Дiбравши слово, утворене шляхом переходу з однiєї частни мови в iншу, увести його до самостiйно складеного реченняВідповіді

I варiант

^ 1. Значущi частини слова (морфеми) є такi:
а) основа слова i закiнчення;
б) основа слова, корiнь i закiнчення;
в) корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення;
г) корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення, сполучний голосний (у складних словах).
Дiбрати та записати слово, що вiдповiдае схемi: префiкс, корiнь, закiнчення; розiбрати слово за будовою .

^ 2. Основа слова — це:
а) головна значуща частина слова, що мiстить спiльне значення спорiднених слiв;
б) частина слова без закiнчення, що виражає лексичне значення слова;
в) змiнна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;
г) значуща частина слова, що стоть пiсля кореня.
Дiбрати i записати два слова: змiнне та незмiнне; у кожному них видiлити основу^ З. Безафiксний спосiб це:
а) спосiб творення слiв, при якому двi i бiльше основ об’єднуються в одне слово;
б) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса i суфiкса;
в) утворення нового слова вiд твiрноi основи без додавання суфiкса i префiкса;
г) утворення нового слова через злиття словосполучення;
Показати процес творення слова безафiксним способом^ 4. Складноскороченi слова утворюються:
а) способом зрощення слiв;
б) способом складання скорочених основ;
в) безафiксним способом;
г) суфiксальним способом.
Скласти i записати речення iз складноскороченим словом у формi непрямого. вiдмiнка


^ 5. Нульовi закiнчення наявнi у словах:
а) метро, кашне, манто, фойє;
б) вчора, взимку, мимохiтъ, слiдом;
в) край, народ, день, писар;
г) читати, перемогти, навчаючи, вивчивши.
Скласти (пригадати) i записати речення (або два речення), в якому слово з нульовим закiнченням вживалося б в прямому i в непряму вiдмiнках

^ 6. Спiльнокореневими є слова:
а) книга, книги, у книзi; книгами;
б) вода, водяний, приводити, водогiн;
в) веселка, повеселити, веселощi, веснянка;
г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий. Пригадати й записати народне прислiв’я, в якому вжито спільнокореневi слова; цi слова пiдкреслити, видiлити в них коренi або: дiбрати й записати 5—8 спiльнокореневих слiв; у кожному словi видiлити корiнь.

II варiант
^ 1. Суфiксально-префiксальний спосiб — це:
а) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса, або суфiкса;
б) утворення нового слова додаванням до твiрного слова префiкса, або суфiкса;
в) утворення нового слова додаванням до твiрної основи префiкса i суфiкса одночасно;
г) утворення нового слова вiдкиданням вiд твiрного слова префiкса i суфiкса одночасно.
Дiбрати i записати слово, утворене суфiксально-префiксальним способом


^ 2. Складноскороченi слова (абревiатури) утворюються:
а) складанням двох i бiльше повних основ у одне слово;
б) складанням усiчених основ або початкових букв слів;
в) вiд твiрної основи без додавання суфiксiв i префiксів;
г) злиттям словосполучення в одне слово.
Дiбрати складноскорочене слово, увести його до самостійно складеного речення у формi непрямого вiдмiнка.

^ З. Найпродуктивнiшим в українськiй мовi є:
а) префiксальний спосiб;
б) суфiксальний спосiб;
в) префiксально-суфiксальний спосiб;
г) спосiб основоскладання.
Утворити i записати слово, утнорене будь-яким рiзновидом морфологiчного способу словотворення, вказати цей спосiб.


^ 4. Префiксальним способом утворено такi слова:
а) смолоскип, вiтрогон, жмикрут, зорепад;
б) переможець, учительський, розумний;
в) добiгти, перевезти, подолати, заморожений;
г) юнь, синь, молодь, насип, перехiд.

Скласти i записати речення iз словом утвореним суфіксальним способом у формi непрямого. вiдмiнка


^ 5. Через набуття нового значения утворено такi новi слова:
а) вiйськовий, набережна, черговий;
б) листопад, корiнь, супутник;
в) вчений, кошовий, булочна;
г) вiчнозелений, добранiч, съогоднi.
Дiбрати i записати нове слово, утворене через набуття ним нового значення.

6. Шляхом переходу з однiєї частини мови в iншу утворилися такi слова:
а) медсестра, спортзал, вiйськкомат;
б) молода, командуючий, полонений;
в) перевiз, блакить, молодь;
г) мимохiть, насамкiнець, голiруч.
Дiбравши слово, утворене шляхом переходу з однiєї частни мови в iншу, увести його до самостiйно складеного речення
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації