Поиск по базе сайта:
Українська мова. 5 клас. Тематична контрольна робота. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова icon

Українська мова. 5 клас. Тематична контрольна робота. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова
Скачати 123.8 Kb.
НазваУкраїнська мова. 5 клас. Тематична контрольна робота. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова
Дата конвертації01.04.2013
Розмір123.8 Kb.
ТипДокументи

Українська мова. 5 клас.
Тематична контрольна робота.
Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова.


 1. Однорідні члени речення – це:
  а) члени речення, що становлять його граматичну основу;
  б) усі члени речення, крім головних;
  в) члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до одного й того самого члена речення;
  г) слова, що називають того, до кого звертаються.
  2. Позначте речення з однорідними членами:
  а) По дорозі торохтить зима на возі. (Т.Коломієць);
  б) Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади. (Н.Мудрик);
  в) Умостився Морозенко на столітнім дубі. (В.Скомаровський);
  г) Сніговик Морквяний ніс вгору віника підніс. (О.Сенатович).
  ^ 3.Позначте речення, в якому однорідні члени з’єднуються між собою інтонацією переліку:
  а) Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і завжди. (В.Слапчук);
  б) Маки там не цвітуть, а горять. (В.Василашко);
  в) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила (М.Рильський);
  г) Не тіло, а душа є людиною. (Г.Сковорода).
  ^ 4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками і, й, та (у значенні і), завжди ставиться:
  а) кома;
  б) тире;
  в) двокрапка;
  г) кома і тире.
  5. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно поставити кому:
  а) Працею людина сильна і красива. (Олесь Гончар);
  б) З добра й любові приходить щастя. ( А.Мойсеєнко);
  в) Шукаю вже не щастя, а поради. (В.Грінчак);
  г) Ми маємо право на сум і любов. (В.Симоненко).
  ^ 6. У реченні Україна дала світові великих поетів: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку узагальнювальне слово є:
  а) підметом;
  б) означенням;
  в) додатком;
  г) обставиною.
  ^ 7. Після узагальнювального слова, що стоїть перед однорідними членами, ставиться:
  а) кома;
  б) двокрапка;
  в) крапка з комою;
  г) тире.
  8. Позначте речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення:
  а) Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту гумору практичного розуму. (І. Нечуй-Левицький);
  б) У слові є все злагода спокій усталеність надія. (П.Загребельний):
  в) Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич);
  г) На почесному місці сиділи вчителі Феофіл Григорович Степан Тарасович Олена Михайлівна (Ю.Яновський).
  ^ 9. Звертання на письмі виділяються:
  а) лапками;
  б)комою або знаком оклику чи знаком питання залежно від інтонації;
  в) тире;
  г) завжди тільки знаком оклику.
  ^ 10. Позначте речення зі звертанням:
  а) А на чому ми спинились дорогий ти мій козаче? (О.Омельченко);
  б) На горбочку мак в шапці як козак. (Г.Черінь);
  в) Місяць козацьке сонце. (Нар. тв.);
  г) Коли стелиться доріжка козакові не до ліжка. (Нар. тв.).
  ^ 11. Позначте речення зі вставним словом:
  а) Усе навколо казкою здається. (Б.Остапенко);
  б) То як вам земляки живеться? (В.Дворецька);
  в) Крізь ці кущі здається ніхто не пробереться. (Н.Забіла);
  г) Будьте з рідними ніжні й ласкаві. (М.Луків).
  ^ 12. Звертання і вставні слова у реченні:
  а) є головними членами речення;
  б) є другорядними членами речення;
  в) не є членами речення;
  г) можуть бути і головними, і другорядними членами речення.^

Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Прикметник як частина мови


1. Прикметник означає
а) предмет;
б) ознаку предмета та його приналежність;
в) кількість предметів або їх порядок при лічбі.
Навести приклад прикметників (3-4), поставити до них питання.

^ 2. Ступені порівняння можна утворити від
а) якісних прикметників;
б) відносних прикметників;
в) присвійних прикметників.
Від прикметників розумний, гарний, низький утворити всі форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

^ 3. Ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають
а) якісні прикметники;
б) відносні прикметники;
в) присвійні прикметники.
Від іменника батько утворити два прикметники: присвійний і відносний; увести прикметники до словосполучень або речень.

^ 4. На питання чий? чия? чиє? відповідають
а) якісні прикметники;
б) відносні прикметники;
в) присвійні прикметники.
Визначити, до якої групи за значенням належить прикметник у виразі лебедина пісня.

^ 5. Прикметники найвищого ступеня порівняння:
а) новіший, синіший, солодший;
б) більш глибокий, менш вдалий, більш зручний;
в) найприємніший, найбільш тривкий.
^ Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння від прикметника високий. Скласти (пригадати) й записати речення з прикметником у формі вищого ступеня порівняння.

^ 6. Короткі форми прикметників – це
а) зеленая, глибокеє, відважнії;
б) молодий, відважний, золотий;
в) повен, рад, золот, зелен.
Пригадати й записати речення з народної пісні (або прислів’я), у якому була б коротка форма прикметника (напр.: Пливе човен, води повен... Так голоден, що робити не годен (Нар. творч.)


Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Відмінювання, творення та правопис прикметників


^ 1. На тверду і м’яку групи прикметники поділяються залежно від того,
а) на який приголосний – твердий чи м’який – закінчується основа слова;
б) на яке питання – який? або чий? – відповідає прикметник;
в) яку синтаксичну роль виконує прикметник у реченні;
г) до якої групи за значенням належить прикметник.
Скласти (пригадати) й записати речення, до якого входить прикметник твердої та прикметник м’якої груп (напр.: Хризантема, біла хризантема в пізню осінь буйно розцвіла).

^ 2. Паралельні закінчення прикметники мають у таких відмінках: 
а) родовому однини;
б) орудному однини;
в) місцевому однини;
г) місцевому множини.
Прикметник гарний поставити у формі орудного та місцевого відмінків однини.

^ 3. Суфікс -ев- пишеться у прикметниках
а) з основою на твердий приголосний з наголошеним суфіксом;
б) з основою на твердий приголосний з наголошеним закінченням;
в) з основою на м’який приголосний та ж, ч, ш з наголосом, який падає на основу;
г) з основою на [й].
Будь-який прикметник із суфіксом -ев- увести в речення.

^ 4. Суфікс -їн- мають прикметники, утворені від іменників з основою
а) на [н’];
б) на [й];
в) на [л’];
г) на будь-який приголосний.
Дібрати й записати присвійний прикметник із суфіксом -їн.

^ 5. До м’якої групи належать прикметники
а) народний, майстерний, сліпий, сірий;
б) вечірній, ближній, пізній, синій;
в) модний, тугий, нагірний, телячий;
г) веселий, поперечний, рідний, гіркий.
Будь-який прикметник м’якої групи розібрати за будовою та записати фонетичною транскрипцією.

^ 6. Суфікс -зьк- пишеться у прикметниках, утворених від іменників
а) козак, молодець, ткач, Луцьк;
б) товариш, чуваш, Золотоноша, Черкаси;
в) Париж, Рига, Волга, Запорожжя;
г) студент, депутат, турист, каратист.
^ Будь-який прикметник, утворений від іменника з основою на к, ц, ч увести в речення (напр.: Якщо тобі Вкраїна мила, козацька доля не чужа (Б.Дегтярьов)).


Тест для тематичного контролю. 6 клас.
Числівник, відмінювання і правопис числівників.


^ 1. Збірні числівники означають
а) кількість, що складається з певного числа частин цілого;
б) кількість предметів як сукупність, єдине ціле;
в) порядок предметів при лічбі;
г) кількість предметів у цілих одиницях.
Будь-який збірний числівник увести в речення або пригадати й записати народне прислів’я, до якого входить збірний числівник (напр.: Семеро одного не ждуть (Нар. творч.).

^ 2. До кількісних числівників належать:
а) власне-кількісні, дробові, збірні та неозначено-кількісні;
б) прості, складені та дробові;
в) прості, назви десятків, назви сотень.
г) цілі, дробові, порядкові.
Будь-який кількісний числівник поставити у формі орудного відмінка (напр.: трьома, сімдесятьма (сімдесятьома).

^ 3.Складені порядкові числівники відмінюються так:
а) відмінюються всі слова;
б) відмінюється перше й останнє слово;
в) відмінюється останнє слово;
г) останнє слово може відмінюватись або залишатись незмінним.
Будь-який складений порядковий числівник поставити у формі родового відмінка однини (напр.: триста п’ятдесят третього).

^ 4. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний пишуться 
а) через дефіс;
б) разом (одним словом) ;
в) окремо (двома словами);
г) разом або окремо, залежно від того, яким членом речення виступають.
^ Будь-який порядковий числівник на -тисячний увести в речення (напр.: Гетьман Петро Сагайдачний виступив на чолі сорокатисячного Запорозького Війська (З підр.).

^ 5. Складеним є такий числівник:
а) сімнадцять;
б) сімдесят;
в) сімдесят третій;
г) семитисячний.
Будь-який складений числівник увести в речення, підкреслити його як член речення ( напр.: Тільки на Черкащині є тридцять вісім пам’ятників Тарасу Шевченкові (З календ.).

^ 6. Приблизну кількість означають такі числівники:
а) три з половиною дні; десять років і два місяці;
б) днів зо три, років десяти, біля семисот кілометрів;
в) не по днях, а по годинах; з п’ятого через десяте,
г) семеро, дванадцятеро, шістнадцятеро.
Скласти (пригадати ) й записати речення, у якому за допомогою числівника позначено приблизну кількість чогось ( напр.: Нині у світі існує понад чотириста пам’ятників Кобзареві ( З календ.).


Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Сполучник, правопис сполучників.


^ 1. Службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення, – це
а) прийменник;
б) вигук;
в) сполучник.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Дороги розмиті, і чується крик журавлиний (Ліна Костенко).

^ 2. За роллю в мові сполучники поділяються на
а) прості, складні та складені;
б) сурядності та підрядності;
в) заперечні та формотворчі.
Будь-який сполучник сурядності ввести до речення (напр.: Беріть і не лічіть квіток! (Лобов Забашта).

^ 3. Сполучники підрядності поділяються на
а) причинові, часові, умовні, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні;
б) єднальні, протиставні, розділові;
в) похідні й непохідні.
Скласти ( пригадати ) й записати складне речення, частини якого поєднані сполучником підрядності (напр.: Пошли нам, Господи, здоров’я й сили, щоб шлях пройти з колиски до могили (Д.Білоус).

^ 4. Сполучник сурядності, який може в одному випадку єднальним, а в іншому – протиставним, – це
а) якби;
б) та;
в) немовби.
Скласти й записати речення, у якому протиставний сполучник пов’язує однорідні члени речення (напр.: У бойовищі запорожець не ховався від смерті, а йшов їй назустріч (А.Кащенко).

^ 5. Для зв’язку простих речень сполучник вжито в реченні: 
а) Тут лелека водиться, тут і щастя родиться (Нар. творч.);
б) А лелеки летять за лелеками, та повернуться, мабуть, не всі (А.Камінчук);
в) Знову гречка рясно розцвіла, в полі пахне мед і дика м’ята (Б.Дегтярьов).
Скласти ( пригадати ) й записати складне речення, частини якого пов’язано сполучником сурядності (напр.: Тихо в лісі, глухо в лісі, а по хащах ходять рисі (І.Качуровський).

^ 6. Складені сполучники – це
а) коли, як, мов, хоч;
б) аби, щоб, начебто, немовби;
в) але ж, все ж, тому що, для того щоб.
Будь-який складений сполучник увести в речення (напр.: Коли б свині крила, то все небо зрила б (Нар. творч.).


Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Прийменник, правопис прийменників.


^ 1.Прийменник – це
а) змінна самостійна частина мови;
б) незмінна самостійна частина мови;
в) незмінна службова частина мови.
Дібрати й записати словосполучення з прийменником (напр.: йти до школи; готуватися до поїздки).

^ 2. Похідними є прийменники,
а) спосіб творення яких визначити неможливо;
б) утворенні способом складання або переходу з інших частин мови;
в) утворені префіксальним або суфіксальним способами.
Скласти (пригадати) й записати речення з похідним прийменником (напр.: Моя душа, немов черешня, понад снігами зацвіла (Д. Павличко).

^ 3. Через дефіс пишуться похідні прийменники,
а) утворені від прислівників, іменників та прийменників (по/над, на/перед);
б) утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками (під/час, з/метою);
в) утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників (з/під, із /за).
Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, що пишеться через дефіс.

^ 4. Самостійно прийменник членом речення
а) не буває;
б) є завжди;
в)може бути – залежно від своєї ролі в реченні.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Душа якогось первісного предка, можливо, нас з-за брили спогляда (Ліна Костенко).

^ 5. Завжди з прийменником вживається 
а) родовий відмінок;
б) називний відмінок;
в) місцевий відмінок.
Скласти (пригадати) речення з прийменником, з’ясувати, з формою якого відмінка цей прийменник вжито (напр.: Не дивись на березу (Зн. в.) плакучу, на березі (М. в.) журливеє віття (Леся Українка).

^ 6. Однозвучними з іменником є прийменники
а) край, кінець, коло, круг;
б) близько, мимо, осторонь;
в) поруч, позад, поверх.
Скласти (пригадати) й записати два речення з омонімами: край (прийменник) і край (іменник) (напр.: Край берега у затишку прив’язані човни (Л. Глібов). Де рідний край, там під вербою рай (Нар. творч.).


Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Сполучник, правопис сполучників.


^ 1. Службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення, – це
а) прийменник;
б) вигук;
в) сполучник.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Дороги розмиті, і чується крик журавлиний (Ліна Костенко).

^ 2. За роллю в мові сполучники поділяються на
а) прості, складні та складені;
б) сурядності та підрядності;
в) заперечні та формотворчі.
Будь-який сполучник сурядності ввести до речення (напр.: Беріть і не лічіть квіток! (Лобов Забашта).

^ 3. Сполучники підрядності поділяються на
а) причинові, часові, умовні, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні;
б) єднальні, протиставні, розділові;
в) похідні й непохідні.
Скласти ( пригадати ) й записати складне речення, частини якого поєднані сполучником підрядності (напр.: Пошли нам, Господи, здоров’я й сили, щоб шлях пройти з колиски до могили (Д.Білоус).

^ 4. Сполучник сурядності, який може в одному випадку єднальним, а в іншому – протиставним, – це
а) якби;
б) та;
в) немовби.
Скласти й записати речення, у якому протиставний сполучник пов’язує однорідні члени речення (напр.: У бойовищі запорожець не ховався від смерті, а йшов їй назустріч (А.Кащенко).

^ 5. Для зв’язку простих речень сполучник вжито в реченні: 
а) Тут лелека водиться, тут і щастя родиться (Нар. творч.);
б) А лелеки летять за лелеками, та повернуться, мабуть, не всі (А.Камінчук);
в) Знову гречка рясно розцвіла, в полі пахне мед і дика м’ята (Б.Дегтярьов).
Скласти ( пригадати ) й записати складне речення, частини якого пов’язано сполучником сурядності (напр.: Тихо в лісі, глухо в лісі, а по хащах ходять рисі (І.Качуровський).

^ 6. Складені сполучники – це
а) коли, як, мов, хоч;
б) аби, щоб, начебто, немовби;
в) але ж, все ж, тому що, для того щоб.
Будь-який складений сполучник увести в речення (напр.: Коли б свині крила, то все небо зрила б (Нар. творч.).


Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Словосполучення і речення.


^ 1. Словосполучення і речення – це
а) морфологічні одиниці;
б) фонетичні одиниці;
в) синтаксичні одиниці.
Скласти й записати словосполучення; увести його в речення (напр.: Добре серце. Лісове джерельце має добре серце).

^ 2. За приналежністю головного слова до певної частини мови словосполучення поділяються на
а) непоширені та поширені;
б) прості та складені;
в) іменні, дієслівні та прислівникові.
Дібрати й записати приклад непоширеного дієслівного словосполучення ( напр.: засмаглий від сонця, співати дзвінко, замилувавшись краєвидом).

^ 3. Граматичний зв’язок між словами у словосполученні здійснюється
а) за допомогою питання від головного слова до залежного;
б) за допомогою закінчення і прийменника;
в) за допомогою визначення частин мови.
Схематично зобразити словосполучення подякувати матері, продовження традицій, цікавий співрозмовник.

^ 4. Синтаксична одиниця, яка виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності, які є реальні, бажані чи важливі, це –
а) абзац;
б) речення;
в) словосполучення.
Скласти ( пригадати ) й записати речення, вичленувати з нього одне із словосполучень ( напр.: За гроші честі не купиш ( Нар. творч.). Не купиш (чого?) честі.

^ 5. За кількістю граматичних основ речення поділяються на
а) розповідні, питальні та спонукальні;
б) прості й складні;
в) окличні й неокличні.
Скласти й записати спонукальне, просте, окличне речення (напр.: Май, Боже, в опіці всю нашу родину!).

^ 6. За метою висловлювання речення бувають: 
а) прості й складні;
б) розповідні, питальні, спонукальні;
в) поширені й непоширені.
Скласти (пригадати) й записати розповідне непоширене речення (напр.: Співали солов’ї. (М.Рильський).


Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Головні та другорядні члени речення.


^ 1. Граматичну основу речення становлять
а) другорядні члени речення;
б) головні члени речення;
в) слова, граматично не зв’язані з реченням.
Скласти (пригадати) речення, підкреслити в ньому
граматичну основу.


^ 2. Складеним іменним присудком називається присудок,
а) утворений із допоміжного дієслова і неозначеної форми дієслова;
б) утворений з іменної частини та допоміжного дієслова-зв’язки;
в) виражений словосполученням.
Скласти (пригадати) й записати речення з іменним складеним присудком.

^ 3. Узгодженими і неузгодженими бувають
а) додатки;
б) означення;
в) обставини.
Зробити синтаксичний розбір речення.
І знов для тебе в серці розцвітуть Шевченка думи і пісні Тичини (М. Рильський).

^ 4. Прикладка – це
а) присудок, виражений неозначеною формою дієслова;
б) означення, виражене іменником, узгодженим з пояснювальним словом у відмінку;
в) прямий додаток, виражений іменником або займенником.
Скласти (пригадати) й записати речення з прикладкою, що пишеться зі словом через дефіс (напр.: А легенда про Іллю-пророка, певно, друзі, й вам цікава буде (Д. Білоус).

^ 5. Неозначеною формою дієслова підмет виражено у реченні:
а) Цікавій Варварі носа відірвали (Нар. творч.);
б) Багато читати – все на світі знати (Нар. творч.);
в) Такої ласки дістану і в Параски (Нар. творч.).

^ 6. Порівняльний зворот є у реченні
а) Ну що б, здавалося, слова... (Т. Шевченко);
б) Пригорнись до мене, слово! (Л. Забашта);
в) Кожне слово пахне, мов листочок м’яти (Д.Павличко).
^ Скласти (пригадати) й записати речення з порівняльним зворотом (напр.: В жабо й атласному каптані стоїть грибочок, як маркіз
(Ліна Костенко).


Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)


^ 1. Звертання – це
а) слово, яке виражає ставлення мовця до висловленого ним повідомлення;
б) слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;
в) чуже мовлення, передане дослівно, без змін.
^ Скласти (пригадати) й записати речення зі звертанням, звертання підкреслити.

2. Звертання
а) є головним членом речення;
б) є другорядним членом речення;
в) не є членом речення.
Скласти (пригадати) й записати речення зі звертанням, підкреслити в ньому всі члени речення. ( напр.: Діво Пресвятая, надихни нас на мужність, розум і добро! (П.Аврахов).

^ 3. Своє ставлення до повідомлюваного мовець виражає за допомогою
а) вставних слів, словосполучень та речень;
б) звертань;
в) однорідних членів речення.
^ Скласти (пригадати) й записати речення зі вставним словом (словосполученням), підкреслити в ньому члени речення (напр.: Буває, часом сліпну від краси (Л.Костенко).

^ 4. Вставні речення виділяються
а) лапками;
б) дужками або тире;
в) двокрапкою та тире.
Скласти ( пригадати ) й записати речення, ускладнене вставним реченням (напр.: Здавна, кажуть добрі люди, ближніх Бог велів любити (Д.Білоус).

^ 5. Поширене звертання є у реченні:
а) Дівчино, рибчино, не плач, не ридай! (С.Руданський);
б) Хотів би я, мамо, веселі пісні співати й сміятись, як діти (С.Черкасенко);
в) Це ти, моя зоряна батьківська хато, зринаєш сьогодні вві сні (Д.Білоус).
Скласти (пригадати) й записати речення з поширеним звертанням.

6. Вставні слова до речі, крім того, з іншого боку, по-перше, по-друге виражають 

а) впевненість або невпевненість в повідомлюваному;
б) вказівку на джерело повідомлення;
в) послідовність викладу думок, зв’язок їх між собою.
Скласти й записати речення зі вставним словом, що виражає ввічливість (напр.: Спиніться! Будь ласка, спиніться! Навколо, будь ласка, скоріш подивіться (А.Костецький).
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації