Поиск по базе сайта:
Договір про надання послуг icon

Договір про надання послуг
Скачати 36.41 Kb.
НазваДоговір про надання послуг
Дата конвертації31.12.2012
Розмір36.41 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м.____________________ ___ ________________200_р

Замовник:____________________________________________________________________________________

в особі____________________________________________________________________________________________________________________

що діє на підставі___________________________________________________________________________________________________________

з одного боку, і

Виконавець:

в особі______________________________________________________________________________________________________________

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:


1. Предмет Договору

1.1. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з_______________ в обсязі та на умовах, визначених цим

Договором.

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги:
1.2.1.___________________________________________________________________________________________________________

1.2.2.___________________________________________________________________________________________________________

1.2.3._______________________________________________________________________________________________________________

^ 2. Обов'язки Виконавця

 1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику.

 2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно
  повідомити про це Замовника.

 3. Вживати будь-яких Інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

 4. Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги.

^ 3. Обов'язки Замовника

 1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання
  передбачених цим Договором послуг.

 2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином.

 3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.

 4. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

^ 4. Ціна та порядок оплати послуг

 1. Вартість послуг визначається Сторонами за фактом їх надання за наслідками кожного календарного місяця і фіксується в
  актах про надані послуги.

 2. Акт про надані послуги підписується Сторонами до числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому

фактично надавалися послуги.

4.3. Замовник зобов'язаний оплатити визначену в акті про надані послуги вартість послуг у у строк з моменту

підписання такого акта.

^ 5. Відповідальність та порядок вирішення спорів

 1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

 2. За одноразову необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у
  розмірі .

 3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у п. 4.2 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в
  розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

 4. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди
  шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

6. Інші умови

 1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

 3. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до _____________________.

 4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у
  випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

 5. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це
  другу сторону за _______ днів.

 6. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств __________________________________________________.

 7. Виконавець має статус платника податку на прибуток підприємств _______________________________________________.

^ 7. Юридичні адреси та реквізити Сторін

7.1. Замовник:

Поштова адреса та індекс_________________________________________________________________

Телефон/факс ____________________________________________________________________

Поточний рахунок __________________________________________________________________

ЄДРПОУ __________________________________________________________________________________

7.2. Виконавець:

Поштова адреса та індекс__________________________________________________________________

Телефон/факс______________________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________________________________________

ЄДРПОУ ___________________________________________________________________________________


Замовник Виконавець

________________ _________________

М.П. М.П.Замовниик


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації