Поиск по базе сайта:
Стату т icon

Стату т
Скачати 204.9 Kb.
НазваСтату т
Дата конвертації01.07.2013
Розмір204.9 Kb.
ТипДокументи

"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О"

рішенням Чугуївської районної ради

від 24 лютого 2012 року

(ХІХ сесія VІ скликання)

Голова Чугуївської районної ради

__________________ І.СТОРОЖЕВ


С Т А Т У Т

Комунальний заклад охорони здоров’я
“ЧУГУЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ім. М.І.Кононенка”


(нова редакція)


2012 р. 1. Загальні положення
  1. КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (дані–Лікарня) створено рішенням ХХХІІ сесії V скликання Чугуївської районної ради Харківської області від 25 грудня 2008 року «Про створення комунального закладу «Чугуївська центральна районна лікарня» і є комунальним бюджетним закладом. Засновник комунального закладу – Чугуївська районна рада, яка є органом управління (далі – Засновник).

КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.Кононенка» є правонаступником Чугуївської центральної районної лікарні

  1. Лікарня заснована на базі майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Чугуївського району Харківської області.
  1. Повна назва – комунальний заклад охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», скорочена назва – КЗОЗ «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І.Кононенка».
  1. Юридична адреса Лікарні – 63503, Харківська область, місто Чугуїв, вул. Гвардійська, 52.

 1. Юридичний статус Лікарні

  1. Лікарня є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного (не прибуткового) закладу та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.


2.2 Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського, Цивільного та Бюджетного кодексів України, Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.


2.3 Лікарня має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, гербову печатку і печатки, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням.


  1. Лікарня відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в її розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у лікарні відповідальність за її зобов’язаннями несе власник.
  1. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Засновника.

  2. Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
  1. Лікарня має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.


3. Мета і предмет діяльності Лікарні


3.1 Основною метою діяльності Лікарні є:


 • надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичної допомоги, спрямованої на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;

 • здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;

 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.


3.2 Предметом діяльності Лікарні є:


 • здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення м. Чугуєва та Чугуївського району Харківської області шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що закуповуються за рахунок коштів районного бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;

 • організація надання населенню м. Чугуєва та Чугуївського району Харківської області медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

 • надання медичних та інших послуг фізичних та іншим юридичним особам на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про добровільне медичне страхування;

 • виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

 • взяття та зберігання донорської крові;

 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 ІІІ) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

 • професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

 • надавати послуги згідно постанови КМУ від 17.09.1996 року №1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних установах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.


^ 4. Умови та порядок надання медичних послуг у Лікарні


4.1 Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені їй на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації.


  1. У разі, коли особа, яка звернулася до Лікарні, потребує медичної допомоги, що не можуть бути надана безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов’язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.
  1. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права відмовляти у наданні медичної допомоги будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами м. Чугуєва та Чугуївського району Харківської області чи з огляду на інші не пов’язані з станом здоров’я обставини.
  1. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичної допомоги регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.
  1. Госпіталізація у стаціонарні відділення Лікарні здійснюється лише у разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність цілодобового медичного контролю за станом здоров’я пацієнта та/або цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов’язковою у зв’язку з вимогами законодавства.
  1. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні приймається лікарем, уповноваженим на це Керівником Лікарні, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною).
  1. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця, або Лікарня не має права надавати необхідну зазначеній особі медичну допомогу за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до Лікарні є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня після надання невідкладної допомоги забезпечує в разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається копія відповідної медичної документації інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Лікарні.
  1. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Лікарні здійснюється у разі:
   1. коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

   2. наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

   3. коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.
  1. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник Лікарні чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.
  1. Особа, яка вимагає виписки з стаціонарного відділення Лікарні за власним бажанням, повинна бути проінформована лікарем про можливі наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.
  1. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає неповнолітню чи недієздатну особу після виписки з стаціонарного відділення Лікарні, Лікарня має невідкладно повідомити про це місцеву раду за місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до постійного місця проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної місцевої ради.
  1. При наданні медичних послуг Лікарня зобов’язана забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.


^ 5. Відшкодування вартості та оплата медичних послуг, що надаються Лікарнею


5.1 Громадянам, які постійно проживають на території м. Чугуєва та Чугуївського району Харківської області, всі медичні послуги, за винятком тих, що входять до переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, Лікарня надає безоплатно за рахунок фінансованих ресурсів, що передаються їй згідно з договором про закупівлю медичних послуг за кошти м. Чугуєва та з районного бюджету Чугуївського району, та інших власних коштів.


5.2 Медична допомога у рамках швидкої та невідкладної медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території м. Чугуєва та Чугуївського району Харківської області, надається безоплатно.


5.3 Питання про компенсацію собівартості витрат Лікарні на надання послуг, не пов’язаних з наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги безпритульним особам та особам без постійного місця проживання вирішується Засновником окремо в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин цього випадку.


5.4 Вартість платних послуг, що входять до переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках, визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно з вимогами законодавства.


5.5 Вартість медичних послуг, наданих Лікарнею у зв’язку з настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідно фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.


5.6 Вартість послуг Лікарні, пов’язаних з наданням медичної допомоги інвалідам в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів.


5.7 Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах визначених відповідними законами, міжнародними договорами, згода на обов’язковість надана Верховною Радою України, та постановою Кабінету Міністрів України.


5.8 У разі залучення Лікарні до надання медичної допомоги в рамках здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів у порядку та на умовах, встановлених законодавством.


5.9 У разі залучення Лікарні до надання медичної допомоги в рамках здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного бюджету України чи обласного бюджету в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

5.10 У разі створення дільниць відділення загальної практики сімейної медицини ЦРЛ за межами поліклінічного відділення, оплата за оренду приміщення, комунальні послуги та придбання меблів здійснюється за рахунок юридичної особи, яка ініціює їх відкриття. Передача цих приміщень Чугуївській центральній районній лікарні для надання медичних послуг населенню здійснюється на підставі договору суборенди та безоплатній основі


^ 6. Майно Лікарні6.1 Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.


  1. Майно лікарні, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Чугуївського району Харківської області, надається Лікарні безоплатно і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє та користується зазначеним майном.
  1. Лікарня має право розпоряджатися закріпленим за нею на праві оперативного управління майном, що перебуває у комунальній власності і належить до основних фондів Лікарні, лише за дозволом Засновника.
  1. Лікарня має право розпоряджатися закріпленим за нею на праві оперативного управління іншим майном, що перебуває у комунальній власності і не належить до основних фондів Лікарні, лише після виконання договору про надання медичного обслуговування за кошти районного бюджету відповідно до законодавства України.
  1. Джерелами формування майна Лікарні є:

 • майно, передане їй Засновником;

 • кошти, отримані за договором про надання медичного обслуговування з районного бюджету, доходи, одержані від надання медичних послуг на платній основі за рахунок інших джерел фінансування, а також від інших видів господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; інші джерела, не заборонені законодавством України;

 • благодійні внески від фізичних та юридичних осіб.


^ 7. Права та обов’язки Лікарні


7.1 Лікарня має право самостійно:

7.1.1 визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Лікарні;

7.1.2 організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету та виконання інших укладених договорів;

7.1.3 надавати медичні послуги поза межами договору про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету за цінами (тарифами), що встановлюються нею самостійно або на договірній основі, згідно діючого законодавства України;

7.1.4 приймати рішення про розподіл свого доходу з урахуванням вимог положень п. 7.3.7 цього Статуту;

7.1.5 приймати благодійні внески від фізичних та юридичних осіб.


7.2 За погодженням з Засновником Лікарня має право:

7.2.1 самостійно здійснювати іншу ніж надання медичної допомоги господарську діяльність за наявності не завантажених для виконання договору про надання медичного обслуговування за кошти районного бюджету виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої господарської діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення;

7.2.2 одержувати кредити під виконання договору про надання медичного обслуговування за кошти районного бюджету;

7.2.3 створювати філіали, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них.

7.2.4 координувати та контролювати надання медичної допомоги амбулаторіями загальної сімейної медицини та ФАПами району.


7.3 Лікарня зобов’язана:

7.3.1 забезпечувати надання медичної допомоги відповідно до договору за рахунок коштів районного бюджету та інших укладених договорів;

7.3.2 забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

7.3.3 забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів;

7.3.4 здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

7.3.5 створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

7.3.6 здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;

7.3.7 здійснювати заходи з удосконаленням організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках діяльності лікарні, забезпечувати економне і раціональне використання споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

7.3.8 виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.


^ 8. Організаційна структура та організація роботи Лікарні


8.1 Структурними підрозділами Лікарні є:

- 63503 м. Чугуїв, вул. Гвардійська , 52:

хірургічне, травматологічне, акушерсько-гінекологічне, терапевтичне, неврологічне, приймальне відділення, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, дитяча консультація, автогосподарство, центральна стерилізаційна, киснева;

- 63503 м. Чугуїв, вул. Харківська, 132-б:

лікарняна аптека Чугуївської ЦРЛ


- 63503 м. Чугуїв, вул. Харківська, 110

протитуберкульозне відділення


- 63503 м. Чугуїв, вул. Гагаріна, 12:

поліклініка, паталогоанатомічне відділення, харчоблок, адміністративно-управлінський персонал, пральня, бібліотека ЦРЛ;


- 63503 м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 41:

відділення трансфузіології;

- 63503 м.Чугуїв, вул. Гвардійська, 60:

отоларингологічне відділення.


- 63503 м. Чугуїв, вул. Леонова, 28:

шкірно-венерологічне відділення;


- Центр первинної медико-санітарної допомоги;


- 63503 м. Чугуїв, вул. Гагаріна, 12:

Відділення загальної практики - сімейної медицини поліклініки;


- 63524 Чугуївський р-н, смт. Есхар, вул. Горького, 9:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт.Есхар;


 • 63513 Чугуївський р-н, смт. Кочеток, вул. Літвінова, 44:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт.Кочеток;


 • 63552 Чугуївський р-н, с. Волохів Яр, вул. Леніна, 95:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Волохів Яр;


 • 63544 Чугуївський р-н, смт. Чкаловське, вул. Першотравнева, 87:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт. Чкаловське;


 • 63525 Чугуївський р-н, смт. Малинівка, пров. Пушкіна, 2:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт. Малинівка;


 • 63520 Чугуївський р-н, смт. Введенка, вул. Польова, 25:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт. Введенка;


- 63523 Чугуївський р-н, смт. Новопокровка, вул. Маєвського, 38:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт. Новопокровка;


 • 63542 Чугуївський р-н, с. Гракове, вул. Радянська, 10:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Гракове;


 • 63512 Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга, вул. Польова, 1:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Кам’яна Яруга ;


 • 63540 Чугуївський р-н, с. Коробочкіне, вул. Радгоспна, 8:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Коробочкіне;


 • 63530 Чугуївський р-н, с. Лебяже, вул. Леніна, 54:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Лебяже;


- 63521 Чугуївський р-н, с. Тернова, вул. Чугуївська , 17:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Тернова ;


 • 63550 Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Молодіжна,31д:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Мосьпанове;


 • 63551 Чугуївськийр-н, с. Іванівка, вул. Шкільна,4:

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини с. Іванівка ;


 • 63532 Чугуївський р-н, с. Юрченкове, вул. Леніна, 14:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Юрченкове;


 • 63522 Чугуївський р-н, с. Стара Покровка, вул. Жовтнева, 106:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Стара Покровка;


 • 63511Чугуївський р-н, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 45а:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Зарожне;


 • 63534 Чугуївський р-н, с. Залізничне, пров. Перемоги, 1:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Залізничне;


 • 63544 Чугуївський р-н, с. Миколаївка, вул. Лісна, 2-Б:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Миколаївка;


 • 63551 Чугуївський р-н, с. Михайлівка, вул. Мира,40:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Михайлівка;


 • 63510 Чугуївський р-н, с. Велика Бабка, вул. Перемоги, 17:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Велика Бабка;


 • 63542 Чугуївський р-н, с. Нова Гнилиця, вул. Леніна, 109:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Нова Гнилиця; • 63541 Чугуївський р-н, с. Стара Гнилиця, вул. Леніна, 1

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Стара Гнилиця ;


-63521 Чугуївський р-н, с. Зелений Колодязь, вул. Колгоспна, 61:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Зелений Колодязь;


 • 63551 Чугуївський р-н, с. Петрівське, вул.Петрівського,19 к.5 :

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Петрівське;


 • 63510 Чугуївський р-н, с. Піщане, вул. Філіппова, 2-а:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Піщане ;


 • 63531 Чугуївський р-н, с. Базаліївка, вул. Леніна, 30:

Фельдшерсько-акушерський пункт с. Базаліївка.


8.2 Порядок внутрішньої організації та сфера діяльності структурних підрозділів Лікарні затверджують Керівником Лікарні за погодженням з Засновником.


8.3 Структурні підрозділи Лікарні використовують надане їм майно на основі права оперативного використання майна в обсязі, що встановлюється Керівником Лікарні.


8.4 З метою забезпечення своєї господарської діяльності Лікарня забезпечує найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.


8.5 Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Лікарні затверджуються її Керівником.


8.6 Надання медичних послуг Лікарнею забезпечується у цілодобовому режимі в порядку, що встановлюється Керівником Лікарні з урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.


^ 9. Управління Лікарнею та контроль за її діяльністю


9.1 Управління Лікарнею здійснює Засновник на основі відповідних повноважень.


9.2 Відділ охорони здоров’я Чугуївської районної державної адміністрації контролює якість надання медичної допомоги та ефективність використання грошових коштів на ці цілі, виконує інші завдання згідно функціональних обов’язків.


9.3 Засновник затверджує статут Лікарні та зміни до нього.


9.4 Засновник здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв’язку з його порушенням.


9.5 Засновник здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності територіальних громад району та закріплене за Лікарнею.


9.6 Відділ охорони здоров’я Чугуївської районної державної адміністрації погоджує план розвитку Лікарні, штатний розклад та здійснює фінансовий контроль за її господарською діяльністю.


9.7 Відділ охорони здоров’я Чугуївської районної державної адміністрації укладає з Лікарнею договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.


9.8 Засновник не має права втручатися в оперативну діяльність Керівника Лікарні.


9.9 Поточне (оперативне) управління Лікарнею здійснює її Керівник, який призначається на посаду та звільняється з неї районною радою за погодженням з органом виконавчої влади. Головою районної ради з ним укладається контракт.

9.10 Керівник Лікарні:


9.10.1 самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статусом до компетенції Засновника.

9.10.2 несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності закладу, якість послуг, що надаються Лікарнею, використання наданого Лікарні комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статусу та укладених Лікарнею договорів;

9.10.3 самостійно визначає структуру управління і встановлює штати Лікарні, які затверджуються засновником;

9.10.4 діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Лікарні;

9.10.5 користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства та цього Статуту;

9.10.6 укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

9.10.7 у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;

9.10.8 забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

9.10.9 у строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про буд-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;

9.10.10 приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Лікарні, а також інші передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин; призначає своїх заступників за погодженням з Засновником;

9.10.11 звітує про діяльність Лікарні перед Засновником, відділом охорони здоров’я райдержадміністрації, готує на їх запит відповідні документи;

9.10.12 вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, цим Статутом та контрактом між Засновником та Керівником Лікарні до компетенції Керівника Лікарні;

9.10.13 підписує колективний договір.


9.11 У разі відсутності головного лікаря, або можливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення району.


9.12 Дорадчо-консультативним органом Керівника Лікарні є Медична Рада Лікарні. Регламент діяльності Медичної Ради затверджується Керівником Лікарні.


9.13 В Лікарні діють:

- акушерсько – педіатрична нарада;

- нарада старших медичних сестер.


^ 10. Господарська та соціальна діяльність Лікарні


10.1 Головними критеріями ефективності господарської діяльності Лікарні є виконання її фінансового плану та зобов’язань, встановлених договором про надання Лікарнею медичної допомоги обслуговування населення за кошти районного бюджету.


10.2 Кошти резервного фонду можуть бути використання тільки для розвитку людських та матеріально-технічних ресурсів Лікарні з метою поліпшення якості медичних послуг, надання яких згідно з розділом 2 цього Статуту складає мету і предмет діяльності Лікарні, та на покриття фінансового дефіциту, що утворився протягом попереднього звітного періоду.


10.3 Умови оплати праці працівників Лікарні визначаються трудовим договором між Керівником Лікарні та найманим працівником з врахуванням положень п. 7.3.7 цього Статуту. Мінімальний розмір заробітної плати працівників Лікарні не може бути нижчим, ніж посадові оклади (ставки заробітної плати) для відповідних категорій працівників бюджетних установ охорони здоров’я, затверджені Кабінетом Міністрів України.


10.4 Лікарня здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України для бюджетних установ.


10.5 Лікарня належить до затвердженого Чугуївською районною радою переліку суб’єктів господарської діяльності Чугуївського району, на які не поширюється дія Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».


10.6 Лікарня здійснює володіння та користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.

^ 11. Ліквідація та реорганізація Лікарні


  1. Ліквідація та реорганізація Лікарні здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства.
  1. У разі реорганізації та ліквідації Лікарні працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.
  1. Лікарня вважається реорганізованою або ліквідованою з дня відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.


12. Заключні положення


12.1 Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації