Поиск по базе сайта:
\"затверджено2 рішенням Чугуївської районної ради від 28 жовтня 2011 року (ХІІІ сесії VI скликання) \"погоджую\" icon

"затверджено2 рішенням Чугуївської районної ради від 28 жовтня 2011 року (ХІІІ сесії VI скликання) "погоджую"
Скачати 176.43 Kb.
Назва"затверджено2 рішенням Чугуївської районної ради від 28 жовтня 2011 року (ХІІІ сесії VI скликання) "погоджую"
Дата конвертації01.07.2013
Розмір176.43 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖЕНО2

рішенням Чугуївської районної ради

від 28 жовтня 2011 року

(ХІІІ сесії VI скликання)


"ПОГОДЖУЮ"

«__»____________2011 року

начальник відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації


В.В.КОРОСТЕЛЬОВ


Статут


ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


м. Чугуїв 2011


1. Загальна частина


1.1. Комунальний заклад Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області (далі – центр) – профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є художньо-естетичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з вивчення вітчизняної і світової культури та мистецтва, оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв, організацію змістовного дозвілля.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Чугуївської районної ради, розпорядженнями голови Чугуївської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.3. Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області є правонаступником Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

1.4. Центр є юридичною особою з правом мати рахунки в банківських установах, фірмові бланки, печатку і штамп із своїм найменуванням та власну атрибутику.

1.5. Юридична адреса: 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Інженерна, буд. 5.


^ 2. Організаційно-правові засади діяльності центру


2.1. Центр засновано на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, яке закріплюється за відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації на праві оперативного управління.

2.2. Повноваження з управління діяльністю центру здійснюється відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації, якому подаються на затвердження помісячні плани використання бюджетних коштів, річний кошторис.

2.3. Повноваження з управління майном здійснюється Чугуївською районною радою.

2.4. Повне найменування закладу: Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

Скорочена назва: ЧРЦДЮТ.

2.5. Центр як юридична особа має самостійний баланс, розрахункові (поточні) рахунки в установах банків та органах Державного казначейства.

2.6. Центр має право від свого імені укладати договори (контракти, угоди), набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем в судах різної юрисдикції.

2.7. Центр у своїй структурі може створювати філії – структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами.

2.8. Мова навчання і виховання в центрі визначається Конституцією України.


^ 3. Організація діяльності центру


3.1. Навчально-виховний процес у центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються галузевим Міністерством.

На основі типових навчальних планів, що затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади, розробляється робочий навчальний план центру на навчальний рік з урахуванням мережі гуртків, груп, інших творчих об’єднань, що діються у центрі, та кількість груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

3.2. Центр проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-репетиційну та концертно-просвітницьку роботу.

3.3. Структура та штат центру розробляються його керівником у межах видатків на оплату праці та затверджуються відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації.

Структурними підрозділами закладу можуть бути відділи, кабінети, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні і інші підрозділи.

3.4. Центр працює за річним планом роботи, погодженим відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації.

3.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях.

3.6. Індивідуальне та групове навчання у центрі проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого галузевим Міністерством.

3.7. Експериментальні навчальні плани складаються центром з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій здійснюється в установленому порядку.

3.8. Середня наповненість гуртків, груп та інших творчих об’єднань у центрі становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів). Наповненість груп установлюється директором центру залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного і творчого процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше ніж 25 вихованців (учнів, слухачів).

3.9. Зарахування учнів до центру може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням і на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих гуртків, об’єднань (хореографічні, циркове мистецтво тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для заняття у такому гуртку, об’єднанні.

До центру зараховуються вихованці (учні, слухачі), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

3.10. Навчально-виховний процес у центрі здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, конкурси, огляди, виставка, експедиція, репетиційні та оздоровчі збори, екскурсії, а також із використанням інших форм, передбачених Статутом центру.

Центр може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

3.11. Навчальний рік у центрі незалежно від форми власності починається 1 вересня. Тривалість навчального року не може бути меншою ніж 190 робочих днів.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється в період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання центру.

3.12. У канікулярні, вихідні та святкові дні центр працює за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

У період канікул центр проводить організаційно-масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), залучаючи їх до участі в змаганнях, конкурсах, зльотах, походах, а також до інших форм змістовного відпочинку: оздоровчо-екскурсійних поїздок, експедицій, навчально-репетиційних зборів тощо.

3.13. Тривалість одного заняття в центрі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Центру.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником закладу відповідно до режиму роботи Центру та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців (учнів, слухачів).

3.14. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання центру класифікуються за трьома рівнями:

початковий – це гуртки, творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів творчої діяльності;

основний – це творчі гуртки, об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий – це творчі гуртки, об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів, слухачів), які успішно беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях, виставках.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртка, групи та іншого творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається програма.

3.15. У центрі навчально-виховна діяльність здійснюється за напрямами:

художньо-естетичний (декоративно-прикладне мистецтво, художня самодіяльність);

дослідницько-експериментальний;

спортивний;

соціально-реабілітаційний.

У центрі в межах затвердження видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи:

театральний – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання театрального мистецтва;

цирковий – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання циркового мистецтва;

хореографічний – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання хореографічного мистецтва;

фольклорний та етнографічний – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання фольклору та етнографії;

вокальний – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів вокального співу;

інструментальної музики – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів інструментальної музики;

декоративно-ужитковий – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання, що займаються відродженням народних промислів та ремесел;

кіномистецтва – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання кіно,відео творчості;

дитячого телебачення – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання дитячого телебачення;

художньої фотографії та комп’ютерної графіки – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання жанрів фотографії та комп’ютерної графіки;

образотворчого мистецтва – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання образотворчого мистецтва, графіки, скульптури, архітектури тощо;

літературної творчості – об’єднує гуртки, групи та інші творчі об’єднання літературної творчості.

3.16. У центрі можуть створюватися відділи організаційно-масової та методичної роботи, а також відділи за іншими напрямами діяльності, що передбачені цим Статутом.

3.17. Центр може організувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.

3.18. Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

3.19. Центр, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організувати проведення на своїй базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів.

3.20. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їхніх професійних навичок центр за умовами дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції, виконання робіт. При цьому характер і зміст робіт мають сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

У випадках, передбачених законодавством України, центр має право надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

3.21. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних договорів центр може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам району, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.22. За результатами навчання центр видає своїм випускникам документ про позашкільну освіту.


^ 4. Учасники начально-виховного процесу центру


4.1. Учасниками начально-виховного процесу центру є:

вихованці (учні, слухачі);

директор, методист;

завідувач художньо-естетичним відділом, культорганізатор, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Права та обов’язки вихованців, педагогічних представників центру та батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 433 (із змінами).

Вихованці центру мають також право на навчання в декількох групах, гуртках та інших творчих об’єднаннях центру та участь у виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах.

4.3. Керівник гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру працюють відповідно до режиму роботи та розкладу занять, затвердженого його директором.

4.4. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань центру становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Обсяг педагогічного навантаження в центрі визначається директором центру згідно з чинним законодавством, погоджується з профспілковим комітетом центру і затверджується відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації.

Розмір та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів центру протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням вимог чинного законодавства України про працю.

4.5. Не допускаються відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6. Педагогічні працівники центру підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, від 06.10.10 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 №1255/18550.


^ 5. Керівництво центру


5.1. Безпосереднє керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації за поданням відділу освіти та за погодженням з головою Чугуївської районної ради на контрактній основі в установленому порядку.

На посаду директора центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому галузевим Міністерством України.

5.2. Директор центру:

здійснює загальне керівництво центром, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

забезпечує та контролює виконання навчальних планів і програм, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;

в установленому порядку затверджує структуру і штатний розпис центру за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

представляє центр на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

розпоряджується майном і коштами центру в установленому законом порядку, цим статутом та положенням про порядок здійснення майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району;

Укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;

затверджує посадові інструкції працівників;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відповідно до чинного законодавства;

установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам центру, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

несе відповідальність за виконання покладених на центр завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння центру.

5.3. З метою забезпечення розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у центрі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор центру.

Педагогічна рада центру:

розглядає план, підсумки й актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи центру, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності центру;

розробляє рекомендації з питання організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та творчих зв’язків;

захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання;

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу центру;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж двічі на рік.

5.4. У центрі діє методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники центру та інші учасники навчально-виховного процесу.

Методична рада:

координує науково-методичну, організаційну практичну діяльність центру з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти з різних напрямів художньо-естетичної творчості;

заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної роботи;

вивчає, узагальнює та поширює кращій педагогічний досвід;

обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

поширює інновації в системі позашкільної освіти тощо.

У центрі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплює педагогічних працівників певного професійного спрямування.

5.5. Органом громадського самоврядування центру є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-виховного процесу, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу центру скликаються не рідше двох разів на рік.

5.6. У період між загальними зборами може діяти рада центру, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада центру розглядає питання щодо перспективного розвитку центру, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

Рада центру складається з представників адміністрації закладу, педагогічних та інших працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу, представників учнівського самоврядування, первинної профспілкової організації центру, громадських організацій та членів батьківського комітету.

5.7. У центрі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.


^ 6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру


6.1. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та Статуту.

6.2. Фінансування центру здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника (власника) та/або відповідного бюджету, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел.

Кошти засновника, залишки невикористаних коштів центру, а також кошти, які надходять з інших джерел, включаються в загальний доход центру і складають його єдиний фонд, які використовуються на проведення заходів, пов’язаних з основною діяльністю центру і вирішення питань соціального розвитку тощо.

6.3. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту:

модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

володіти, користуватися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташовано центр;

виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і цьому Статуту.

6.4. Матеріально-технічна база центру включає орендоване адміністративне та підсобне приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, що перебуває в її користуванні.

6.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами, затвердженими галузевим Міністерством України.


^ 7. Діяльність центру у рамках міжнародного співробітництва


7.1.  Центр за наявності належної матеріально-технічні та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.


^ 8. Внесення змін та доповнень до Статуту центру


Зміни та доповнення до Статуту вносяться в тому ж порядку, що і цей Статут, і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.


^ 9. Ліквідація та реорганізація центру


9.1. Припинення діяльності центру може здійснюватися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація і ліквідація центру проводиться за рішенням уповноважених органів або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

9.3. При реорганізації або ліквідації центру, працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Центр вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.5. При ліквідації центру майно залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.


Заступник голови

районної ради А. БАБІЄЦЬ
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації