Поиск по базе сайта:
Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у Чугуївському районі icon

Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у Чугуївському районі
НазваКомплексна програма профілактики злочинності та правопорушень у Чугуївському районі
Сторінка1/3
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипКомплексна програма
  1   2   3


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням районної ради від 28 квітня 2011 року

(VII сесія VI скликання)


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності та правопорушень у Чугуївському районі

на 2011-2015 роки


Чугуїв 2011


1. Загальні засади протидії злочинам у Чугуївському районі


Комплексну Програму профілактики злочинності та правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до чинного законодавства України та комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.02.11 №82-VI.

Основними чинниками, які впливають на рівень злочинності та криміналізації суспільства, є нестабільна соціально-економічна ситуація в країні, відсутність чіткої правової політики і механізму її реалізації на рівні окремих регіонів, неналежний контроль з боку державного апарату за станом захисту прав і законних інтересів громадян від протиправних посягань, беззаконня і свавілля. Недофінансування регіональних цільових програм із питань боротьби зі злочинністю в минулому призвело до того, що багато запланованих заходів залишилися невиконаними.

Факторами, що можуть прогнозовано негативно вплинути на стан криміногенної ситуації в районі, є відставання правової бази від потреб правоохоронної практики, відтік професійних кадрів із правоохоронних органів, проблеми матеріально-технічного і фінансового забезпечення, відсутність системності у профілактичній роботі, відсутність взаємодії між правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та державної влади.


Соціально-економічна характеристика Чугуївського району


Чугуївський район займає провідні позиції в області з розвитку агропромислового сектору економіки. На території району розташовані підприємства харчової та переробної промисловості, які мають сучасні технології та великий економічний потенціал.

Територією району пролягає дорога державного значення Київ – Харків – Довжанський, дороги обласного значення Чугуїв – Мілове, Чугуїв – Великий Бурлук, існує розгалужена система місцевих доріг.

У районі достатньо розвинена система торговельних та побутових послуг, зв’язку.

Загальна площа району складає 1148,6кв.км, у тому числі сільськогосподарських угідь – 82тис.га, з них ріллі – 67тис.га. Населення району складає 46945 осіб, у тому числі міського – 27339.

У той же час депресивними чинниками є зниження чисельності населення, занепад соціальної сфери на тлі зношеності основних фондів, нестача кваліфікованих виробничих кадрів, безробіття на селі, майнове розшарування населення, істотна різниця в доходах між особами.


Аналіз злочинності


Аналіз стану злочинності в Чугуївському районі свідчить про необхідність посилення профілактичної роботи з запобігання злочинів і правопорушень, підвищення впливу громадськості на криміногенні чинники.

Протягом 2010 року злочинність у районі зросла на 22,5% порівняно з минулим роком. Було скоєно 256 злочинів, у тому числі 123 крадіжки, 5 вбивств, одне умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 4 грабежі, 2 розбійних напади, 6 випадків шахрайства, 2 випадки хуліганства, 11 дорожньо-транспортних пригод, 8 випадків угону автотранспорту, 24 злочини з незаконного обігу наркотиків, 5 злочинів у сфері економіки, 60 інших злочинів.

Порівняно з 2009 роком значно зросла кількість крадіжок, у тому числі квартирних, зросла кількість вбивств, шахрайства, хуліганства, дорожньо-транспортних пригод, угону автотранспорту, наркозлочинів.

Посадовими особами місцевого самоврядування скоєно 11 випадків корупційних діянь, за якими судами було прийнято постанови про адміністративну відповідальність.

Рівень розкриття злочинів по Чугуївському РВ ГУ МВС України в Харківській області склав 68,68%, що на 9,32% менше минулорічного показника. Рівень розкриття самого масового злочину – крадіжок склав лише 52,92%, що на 14,75% менше, ніж було в 2009 році.

Найбільше злочинів скоєно на території Малинівської селищної ради – 53 випадки, що складає 20,7% від загальної кількості злочинів, що були скоєні в районі. Залишається високим рівень злочинності на територіях Есхарівської, Чкаловської Введенської селищних, Базаліївської, Леб’язької, Мосьпанівської, Коробочкинської та Кам’яноярузької сільських рад.


Прогноз злочинності


Прогноз злочинності в районі слід розглядати крізь призму комплексу основних криміногенних чинників, що включає:

системну економічну кризу в країні;

відсутність вагомих легальних альтернатив заняттю злочинною діяльністю для певної частини населення; неспіврозмірність доходів, що можуть бути отримані в результаті діяльності в легальному секторі економіки

у тіньовому секторі;

недосконалість законодавчої бази, що регламентує протидію злочинності;

істотне зниження ефективності правозастосовної практики і самого механізму кримінального переслідування;

особливості географічного розташування Чугуївського району, що обумовлює його транзитний характер та близькість до обласного центру;

досягнення критичного рівня криміналізації населення;

падіння довіри до правоохоронних органів;

пасивність населення в протидії злочинності.

Наведені чинники безпосередньо пов’язані з політичними процесами на фоні помітного ослаблення сфери правоохоронної діяльності і неготовності державних і громадських інститутів до вирішення проблем протидії злочинності у масштабах країни.

Виходячи з тенденції зростання рівня злочинності в районі за останні роки, можна передбачити зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів. Очікується зростання кількості злочинів, що посягають на власність, у першу чергу крадіжок, де прогнозується їх зростання до 4,0%.

Викликає занепокоєння у населення зростання кількості вбивств. Прогнозована кількість вбивств по області може зрости на 3,5%, а кількість заподіянь тяжкої шкоди здоров’ю – на 3,2%.

Економічна злочинність до 2015 року буде, як передбачається, характеризуватися низкою нових кримінологічних особливостей і тенденцій. Широка присутність організованих злочинних угрупувань в економічних відносинах стане менш помітною, оскільки відбудеться значне трансформування економічної злочинності в респектабельне легальне бізнес-співтовариство. Кількість злочинів економічної спрямованості в 2015 році перевищить відповідний показник 2010 року.

Подальший негативний розвиток одержать процеси наркотизації населення, так само як і злочинність, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. При цьому кількість виявлених злочинів протягом цього періоду може зрости на 10%.

До 2015 року варто очікувати ускладнення соціально-кримінологічних характеристик злочинності. Прогнозується помітне зростання криміналізації в середовищі соціально незахищених груп населення, у тому числі серед безробітних, учнів, а також інших осіб, які мають доходи нижче прожиткового мінімуму. Очікується збільшення кількості злочинів, вчинених жінками і неповнолітніми. Кожен восьмий розслідуваний злочин буде вчинено громадянами в стані алкогольного сп’яніння.

Особливу небезпеку буде становити криміналізація молодіжного і підліткового середовища, злочинність у сфері сімейно-побутових відносин. Ріст правопорушень серед жінок і соціально незахищених громадян.

Помітно збільшиться криміналізація в середовищі осіб без громадянства та іноземних громадян, які перебувають на території України, так само і злочинність іноземців у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Указані негативні тенденції багато в чому негативно впливатимуть на суспільну стабільність, захищеність населення, визначатимуть стан протидії злочинності та впливатимуть на діяльність правоохоронних органів.


Цілі та завдання Програми


Основне призначення Програми – забезпечення умов для зупинення зростання злочинності; поетапні зміни в структурі злочинності району до рівня мінімальної небезпеки для суспільства.

Основними цілями Програми в районі на визначений період є:

якісне підвищення рівня правової культури населення в частині, що відноситься до сфери профілактики злочинів та охорони громадського порядку;

зниження кількості та рівня негативних наслідків соціально-політичного, економічного, культурного, екологічного, морального і психологічного характеру, створених унаслідок вчинення злочинів;

істотне збільшення ефективності системи заходів з питань боротьби і профілактики злочинності.

Досягнення цих цілей повинно бути забезпечено за допомогою вирішення таких завдань:

випереджаючий розвиток системи заходів з питань протидії профілактики злочинності;

удосконалення системи заходів профілактичної та виховної роботи з різними категоріями населення, насамперед із неповнолітніми та молоддю;

удосконалення системи лікування та реабілітації осіб, що допускають немедичне вживання наркотиків;

удосконалення організації системи правоохоронних органів у частині вирішення профілактичних завдань та реалізації функцій протидії злочинності;

започаткування системи віктомологічної профілактики окремих груп та видів злочинів;

апробування і наступне широке впровадження нетрадиційних форм і методів боротьби зі злочинністю, які довели свою ефективність;

сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю;

запобігання та протидія проявам корупції;

створення інформаційного простору для інформування населення про стан криміногенної ситуації в районі;

стимулювання участі громадян у сприянні правоохоронним органам у профілактиці злочинів та охороні громадського порядку.


Очікувані результати


У ході виконання Програми очікується:

уточнення реальних масштабів рівня злочинності в районі й пов’язаних із нею втрат для суспільства;

підвищення антикримінальної орієнтації суспільства, що сприятиме моральному і фізичному оздоровленню населення;

удосконалення системи лікування і реабілітації осіб, хворих на наркоманію і алкоголізм;

зменшення криміналізації серед учнівської молоді та в молодіжному середовищі;

підвищення рівня інформованості населення щодо стану криміногенної ситуації в районі;

залучення громадян до співпраці з правоохоронними органами в питаннях охорони громадського порядку;

послаблення криміногенних чинників, що впливають на криміналізацію соціально незахищених верств населення.


^ 2. Основні заходи комплексної Програми профілактики правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки

2.1. Заходи щодо захисту життя, здоров’я, честі та гідності особи та її майна від злочинних посягань
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

по роках

(тис.грн)

^ Загальні обсяги фінансу-вання

(тис.грн)

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1.

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на попередження можливих терористичних актів на території району, організувати розгляд питань з означеної тематики на засіданні Ради протидії злочинності і корупції при райдержадміністрації

2011-2015

Підрозділ СБУ в м. Чугуєві, Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації2.1.2.

Проводити обстеження стану антитерористичної захищеності об’єктів життєдіяльності населених пунктів, енергетики, водопостачання, зв’язку з метою своєчасного виявлення ризиків, що можуть нести загрозу життю та здоров’ю громадян, екологічної безпеки та їх усунення

2011-2015

Підрозділ СБУ в м. Чугуєві, Чугуївський РВ ГУ МНС України в Харківській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій управління розвитку інфраструктури райдержадміністрації2.1.3.

Організувати проведення профілактичних заходів серед населення, спрямованих на виховання поваги й непримиримого ставлення до проявів расизму та ксенофобії

2011-2015

Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту, відділ культури і туризму райдержадміністрації2.1.4.

Забезпечити взаємодію недержавних охоронних структур, служб безпеки підприємств різних форм власності з питань забезпечення безпеки громадян при проведенні масових заходів у районі

2011-2015

Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації2.1.5.

Провести в населених пунктах району роботу з облаштування багатоповерхових житлових будинків кодовими замками, гомофонним зв’язком, укріплення та опечатування дверей до підвалів, горищ, покращання освітлення вулиць, дворових територій, під’їздів житлових будинків

2011-2015

Виконкоми сільських, селищних рад, відділ житлово-комунального господарства управління розвитку інфраструктури райдержадміністрації2.1.6.

Здійснювати моніторинг осіб, які отримують соціальні послуги в установах соціального захисту населення, осіб похилого віку, самотніх, визнаних недієздатними та обмежено дієздатними внаслідок зловживання алкоголем, наркотиками, а також неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров’ю внаслідок протиправних посягань. Зазначену інформацію невідкладно направляти до Чугуївського РВ ГУ МВС України в Харківській області

2011-2015

Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я, відділ житлово-комунального господарства управління розвитку інфраструктури, служба у справах дітей райдержадміністрації2.1.7.

Організувати заходи щодо своєчасної передачі до райвідділу міліції інформації про правопорушення, що вчиняються в пасажирському транспорті, на зупинках громадського транспорту для невідкладного вжиття заходів щодо їх припинення

2011-2015

Відділ з паливно-енергетичних питань та транспорту управління розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області2.1.8.

Забезпечити обов’язкове проходження спеціальної підготовки з отримання сертифікату відповідного зразка на базі Харківського національного університету внутрішніх справ осіб, які працюють в охоронних агентствах або здійснюють функцію охорони на договірних засадах трудової угоди (контракту), а також осіб, які будуть залучатися до забезпечення заходів, пов’язаних із Євро-2012

2011-2012

Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації2.1.9.

Проводити роз’яснювальну роботу серед населення з питань уникнення та запобігання вчиненню щодо них злочинів. Стан цієї роботи висвітлювати у місцевих засобах масової інформації

2011-2015

Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, виконкоми сільських, селищних рад, сектор зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації2.1.10.

Здійснити заходи з попередження крадіжок транспортних засобів, провести роботу з керівниками підприємств, що використовують автотранспорт та інший рухомий склад, власниками приватного автотранспорту щодо укладання договорів на надання охоронних послуг із спостереження за рухомими об'єктами, з використанням системи спостереження

«Кронос-А»

2011-2011

Чугуївський РВ ГУ МВС України в Харківській області, відділ з паливно-енергетичних питань та транспорту управління розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації