Поиск по базе сайта:
Розпорядженням голови районної ради №22 від 29 квітня 2013 року порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради I icon

Розпорядженням голови районної ради №22 від 29 квітня 2013 року порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради I
Скачати 141.47 Kb.
НазваРозпорядженням голови районної ради №22 від 29 квітня 2013 року порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради I
Дата конвертації17.10.2013
Розмір141.47 Kb.
ТипРозпорядження

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

розпорядженням голови районної ради

№ 22 від 29 квітня 2013 року


ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб

виконавчого апарату Чугуївської районної ради


I. Загальні положення


1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 169 від 15 лютого 2002 року, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджено Наказом Головного управління державної служби України № 164 від 08 липня 2011 року, Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради № 19 від 27 квітня 2011 року.

1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється загальним відділом виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі – Перелік) наведений у Додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради затверджується головою районної ради та є невід'ємною частиною даного Порядку.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Даний Порядок, Переліки питань можуть публікуватися у друкованому засобі масової інформації (ГІГ Чугуївщини "Красная звезда"), розміщуватися на офіційному сайті районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у Додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради, затвердженого головою районної ради.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. У випадку наявності та можливості використання комп'ютерних засобів контролю знань, проведення іспиту можливе шляхом комп'ютерного тестування з урахуванням положень цього Порядку.

1.14. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

– організаційна підготовка до іспиту;

– складання іспиту;

– оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, якщо ця дата не передбачена в розпорядженні про оголошення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.


^ II. Організаційна підготовка до іспиту


2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен впевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.


III. Складання іспиту


3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.


^ IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в Додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у загальному відділі виконавчого апарату районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені особою, яка приймала участь в конкурсному відборі, голові районної ради в п’яти денний термін з дня повідомлення про результати іспиту.


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради О. ШАЛІМОВ


Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого

апарату Чугуївської районної ради,

затвердженого розпорядженням

голови Чугуївської районної ради

№ 22 від 29 квітня 2013 року


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

та "Про засади запобігання і протидії корупції"


^ I. Питання на перевірку знання Конституції України


1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).


^ II. Питання на перевірку знання

Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"


1. Поняття про службу в органах місцевого самоврядування та посадову особу органів місцевого самоврядування (статті 1, 2).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).


III. Питання на перевірку знання

Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради О. ШАЛІМОВ


Додаток 2

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого

апарату Чугуївської районної ради,

затвердженого розпорядженням

голови Чугуївської районної ради

№ 22 від 29 квітня 2013 року


Зразок форми екзаменаційного білета


^ ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова конкурсної комісії

_________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)


"__" __________ 20__ року


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантної посади _____________________________

виконавчого апарату районної ради


1. Питання на перевірку знання Конституції України.


2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".


3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".


4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради О. ШАЛІМОВ

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого

апарату Чугуївської районної ради,

затвердженого розпорядженням

голови Чугуївської районної ради

№ 22 від 29 квітня 2013 року


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантної посади

____________________________________

виконавчого апарату районної ради конкурсною комісією


^ ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА


від "___" ____________ 20__ року


№ з/п

прізвище, ім’я, по батькові кандидата

посада, на яку претендує кандидат

категорія посади, на яку претендує кандидат

номер білета

загальна сума балів

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.

Голова комісії ____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Секретар комісії: ____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Члени комісії: ____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


____________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради О. ШАЛІМОВСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації