Поиск по базе сайта:
Додаток 1 до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року (VII сесія VI скликання) положення про порядок здійснення майнових операцій icon

Додаток 1 до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року (VII сесія VI скликання) положення про порядок здійснення майнових операцій
НазваДодаток 1 до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року (VII сесія VI скликання) положення про порядок здійснення майнових операцій
Сторінка1/5
Дата конвертації30.12.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5


Додаток 1

до рішення районної ради

від 28 квітня 2011 року

(VII сесія VI скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення майнових операцій

з об'єктами спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Чугуївського району


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1. Правові засади здійснення майнових операцій


1. Положення про порядок здійснення майнових операцій з об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району розроблено відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про оренду державного та комунального майна", "Про концесію", "Про заставу", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року №142/181, наказу Фонду державного майна України від 29 березня 2004 року № 604 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, та Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за № 471/9070, наказу Фонду державного майна України від 28 листопада 2005 року № 3045 "Про затвердження Положення про порядок списання державного майна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2005 року за № 1501/11781.


Глава 2. Структура положення


1. Положення визначає порядок створення та діяльності конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, торгової організації, передачі в оренду та продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.


2. Положення визначає порядок оцінки вартості цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, їх структурних підрозділів, нерухомого і індивідуально визначеного майна при передачі майна в оренду та при приватизації (відчуженні) майна.

3. Положення визначає процедуру проходження документів та порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

4.Положення визначає порядок та умови приватизації (відчуження) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району :

- цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного майна;

- нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення);

- об’єктів незавершеного будівництва.

Приватизація (відчуження) майна здійснюється на підставі рішення районної ради.


5. Положення визначає процедуру проходження документів при вирішенні питань, пов'язаних зі списанням майна шляхом продажу, ліквідації (далі - списання), яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, що закріплено за комунальними підприємствами, які належать до сфери управління районної ради, установами, закладами на праві господарського відання або оперативного управління, та процедуру проходження документів при вирішенні питань, пов'язаних зі списанням майна переданого в оренду.


5.1. Дія цього Положення не поширюється на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі - майно), яке відображається на балансах комунальних підприємств, установ, закладів, які належать до сфери управління районної ради і знаходиться під арештом виконавчої служби або під податковою заставою.


6. Положення визначає процедуру проходження документів при вирішенні питань, пов'язаних із передачею майна, з балансу на баланс комунальних підприємств, які належать до сфери управління районної ради, установ, закладів, що закріплені на праві господарського відання та оперативного управління.


6.1. Дія цього Положення не поширюється на майно, яке відображається на балансах комунальних підприємств, які належать до сфери управління районної ради, установ, закладів і знаходиться під арештом виконавчої служби або під податковою заставою.


7. Положення визначає процедуру проходження документів та порядок передачі в концесію майна, що є спільною власністю територіальних громад району та інші питання концесійних відносин.


8. Положення визначає процедуру проходження документів та порядок встановлення меморіальних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.


9. Положення визначає порядок виявлення, обліку безхазяйного майна, прийняття цього майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та подальшого розпорядження ним.


^ Розділ ІІ. КОНКУРСНА КОМІСІЯ

З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОРГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ


Глава 1. Склад комісії та порядок її створення

1.1. Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності, торгової організації, передачі в оренду та продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району (далі-комісія) – це постійно діючий колегіальний орган, що створюється головою районної ради для проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, торгової організації, передачі в оренду та продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.

1.2. Основні принципи діяльності комісії:

- дотримання вимог законодавства;

- колегіальність та обґрунтованість при прийнятті рішень;

- рівність усіх учасників конкурсу;

- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії

(недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а

також учасників конкурсу).


1.3. Основні функції та обов’язки комісії:

- розробка умов та визначення терміну (строку) проведення конкурсу;

- розкриття конвертів з пропозиціями учасників конкурсу щодо умов оренди

об’єкта або проведення публічних торгів;

- розгляд пропозицій та пакета документів учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу з передачі в оренду або оцінки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району або торгової організації, яка буде здійснювати майнові операції;

- затвердження переліку умов та вимог, що пред’являються до претендентів.


1.4. Усі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


1.5. Склад конкурсної комісії, її голова, заступник голови комісії та секретар затверджуються головою районної ради, з урахуванням наданих пропозицій.

Кількість членів комісії – не менше 7 осіб.


1.6. До складу конкурсної комісії включаються: депутати районної ради, а також спеціалісти та посадові особи виконавчого апарату районної ради.

До складу комісії також можуть входити: представники державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на території яких знаходиться об’єкт, спеціалісти, експерти, представники трудового колективу підприємства, що приватизується.


1.7. Зміни у складі комісії затверджуються відповідним розпорядженням голови районної ради.


Глава 2. Права та обов’язки комісії


2.1. Комісія:

- під час розроблення та визначення умов конкурсу може звертатися до

органів влади, організацій та підприємств стосовно надання відомостей,

документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом

оренди або продажу;

- має право звертатися за допомогою до спеціалістів, радників та

експертів;

- за необхідності запрошує покупця або уповноважену ним особу на

засідання комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії

під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;

- якщо конкурс не відбувся, розробляє зміни умов конкурсу при

повторному продажу об’єкта, в тому числі щодо початкової вартості

продажу.


2.2. Члени комісії:

- не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з

учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори

щодо умов конкурсу з його учасниками;

- не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників

конкурсу, їх кількість та зміст їх пропозицій, крім випадків,

передбачених чинним законодавством України;

- зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження

і доручення голови комісії.


Глава 3. Організація діяльності та порядок роботи комісії


3.1. Очолює комісію і організовує її роботу голова, який в межах своїх повноважень:

- скликає засідання та головує на них;

- дає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання всіма

членами комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями;

- ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи

комісії та обов’язками її членів;

- забезпечує інформування всіх членів комісії про дату, час та місце

проведення засідань комісії не пізніш ніж за три дні до дати їх

проведення. Повідомлення можуть направлятися поштою, факсом,

телефонограмою, електронною поштою;

- приймає рішення про повторне оголошення конкурсу та за погодженням з головою районної ради призначає дату його проведення.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розподілилися порівну.


3.2. За відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник голови конкурсної комісії.


3.3. Секретар комісії:

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії та подає на затвердження голові

районної ради;

- готує інформаційні повідомлення про оголошення та результати

конкурсу;

- готує для розгляду комісією пропозиції щодо переліку претендентів,

яких пропонується визначити учасниками конкурсу, а також стосовно

претендентів, які не можуть бути допущеними до участі у конкурсі.


3.4. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 від загального складу комісії. Засідання комісії є закритим.

За необхідності комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення спеціалістів, експертів, залучених до її роботи.


3.5. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол. У протоколі засідання комісії зазначається дата засідання, дані щодо присутності членів комісії, порядок денний, суть обговорення питань порядку денного, рішення комісії та результати голосувань, а також (залежно від порядку денного) умови конкурсу, відомості про учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу, мотивації вибору переможця.


3.6. Рішення комісії про вибір переможця конкурсу приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії. Усі рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»).


3.7. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії.


3.8. Всі особи, що подали заяви на участь в конкурсі, у триденний строк інформуються конкурсною комісією та робиться оголошення в газеті «Красная звезда» або інших друкованих засобах масової інформації про результати конкурсу.


Розділ ІІІ. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ

^ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НЕРУХОМОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА


Глава 1. Порядок оцінки майна


1.1. Оцінка вартості цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", іншими нормативно – правовими актами з питань оцінки майна.


1.2. Незалежна оцінка майна проводиться на підставі договору на проведення оцінки майна, який укладається головою районної ради з суб’єктом оціночної діяльності.


1.3. Висновки експерта про вартість майна погоджуються з профільною комісією районної ради та затверджується районною радою.


1.4. Розмір та порядок оплати робіт з оцінки майна встановлюється між суб’єктом оціночної діяльності та головою районної ради оцінки за домовленістю сторін.


Глава 2. Порядок підготовки конкурсу


2.1. За необхідності проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або торгової організації головою районної ради на ім’я голови конкурсної комісії надсилається лист та перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, стосовно яких необхідно провести оцінку, або приватизація яких проводиться шляхом відкритих публічних торгів (аукціон або відкриті біржові торги).


2.2. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу інформація стосовно його умов, терміну проведення, а також інформація про об’єкт оцінки публікується в газеті «Красная звезда» або інших друкованих засобах масової інформації за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Інформація про умови проведення конкурсу повинна містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об’єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів на розгляд комісії;

- перелік документів, які необхідно надати на розгляд комісії;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- адресу комісії та контактні телефони.


2.3. Суб’єкти оціночної діяльності або торгової організації подають до районної ради для розгляду конкурсною комісією наступну конкурсну документацію:

- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (форма додається);

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (якщо суб’єкт оціночної діяльності вже брав участь в конкурсі, копії установчих документів не подаються);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, завіреного суб’єктом оціночної діяльності;

- інформацію про об’єкт оціночної діяльності (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція суб’єкта оціночної діяльності або торгової організації подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання та умови оплати робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.


2.4. Документи із супровідним листом подаються до районної ради не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповності конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляють до оголошення дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

2.5. Суб’єкт оціночної діяльності або торгової організації має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.


Глава 3. Порядок роботи комісії

по відбору суб’єктів оціночної діяльності або торгової організації


3.1. Засідання комісії проводиться за присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. За наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.3. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

  • кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі

учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для

проведення оцінки майна;

  • досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

  • досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

  • запропоновані учасником конкурсу терміни і вартість виконання робіт, порівняно із звичайною ціною, та умови оплати виконуваних робіт;

  • кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, кількість перемог у цих конкурсах;

  • кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна, укладених районною радою із зазначеним учасником конкурсу, та причини такого невиконання;

  • наявність зауважень з боку районної ради до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу, за результатами їх рецензування.


3.4. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти».

Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам і критеріям конкурсу та який отримав найбільшу кількість голосів «за» від загального складу комісії, визначається його переможцем.

З переможцем конкурсу органом, уповноваженим районною радою управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, в тижневий термін укладається договір на проведення оцінки майна або торгів чи аукціону.


3.5. Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки.

Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова районної ради.


Глава 4. Інші питання, пов´язані з конкурсом


4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне оголошення конкурсу та призначає його дату, згідно з п. 3.1. гл.3 Розділу ІІІ.


4.2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.


4.3. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті «Красная звезда» протягом 15 календарних днів з дати проведення конкурсу. Інформацію може бути додатково опубліковано в інших друкованих засобах масової інформації.


4.4. У разі відмови переможця конкурсу від проведення оцінки майна комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення іншого суб’єкта оціночної діяльності, який претендував на проведення оцінки цього об’єкта, про що комісія інформує голову районної ради.


4.5. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення, щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності, у разі згоди комісії із запропонованими умовами, про що комісія інформує голову районної ради.


4.6. Всі питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.


4.7. Рецензента на виготовлену грошову оцінку об’єкта прзначає голова районної ради.


Додаток

до розділу ІІІ Положення


Реєстраційний N _______ Кому: Чугуївська районна рада

"___" _________ 200___ р.

(дата реєстрації заяви)


^ ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Заявник

__________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові; посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний

номер (для фізичної особи) ___________________________________________

Р/рахунок № ____________________________, банк _____________________


Місцезнаходження заявника _________________________________________


_______________ ________________

Телефон Телефакс


Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)


"___" __________ 200__ р. __________________

(дата заповнення заяви) (підпис керівника)


М.П.


Розділ ІV. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

^ СІЛ, СЕЛИЩ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ


Глава 1. Загальні положення


1.1. Порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району (надалі - Положення), регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" зі змінами на день прийняття, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" зі змінами на день прийняття та інших законодавчих актів України на індивідуально визначене майно.


1.2. Суб’єктами орендних правовідносин відповідно до цього Положення є:

а) орендодавці:

- орган, уповноважений районною радою управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району;

- районна рада;

- підприємства – балансоутримувачі.

б) орендарі.


1.3. Об’єктами оренди є:

- цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цеха, дільниці);

- грошові кошти та цінні папери.

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме
індивідуально визначене майно підприємств;

- майно, що не увійшло до статутних фондів господарських
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).1.4. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна:
  1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації