Поиск по базе сайта:
Бібліографія: Монографії Колективні монографії??? icon

Бібліографія: Монографії Колективні монографії???
Скачати 75.73 Kb.
НазваБібліографія: Монографії Колективні монографії???
Дата конвертації03.08.2013
Розмір75.73 Kb.
ТипДокументи

Бібліографія:

Монографії

Колективні монографії???

 1. Прадавня історія // Історія України. Львів, 1996. С.3-50.

 2. Прадавня історія // Історія України. Львів, 1998. Видання друге, із доповненнями і змінами.С.3-50.

 3. Прадавня історія // Історія України. З-тє вид., доп. і переробл. Львів : Світ, 2002. С. 3-54.

 4. Прадавня історія // Історія України. Вид. 4-те. Львів : Світ, 2003. С. 3-54.


Статті

 1. Многослойный памятник у с. Непоротово // Археологические открытия 1974 г. Москва, 1975. С. 299-300 [cпівавт. А.І Кос, Л.І.Крушельницька].

 2. Многослойный памятник у с.Непоротово // Археологические открытия 1975 г.-Москва, 1976. С. 342-343 [співавт. А.І.Кос, Л.І.Крушельницька].

 3. Исследования на Волыни // Археологические открытия 1976 г. Москва, 1977. С.284-285 [співавт. Р.Т.Грибович, В.М.Петегирич].

 4. Исследования в Непоротово // Археологические открытия 1976 г. Москва, 1977. С.317-318 [співавт. Л.І.Крушельницька, Т.Г.Мовша].

 5. Исследования на Волыни // Археологические открытия 1977 г. Москва, 1978. С.316-317 [співавт.Р.Т.Грибович, В.М.Петегирич].

 6. Раскопки в Непоротово // Археологические открытия 1978 г. Москва, 1979. С.353 [співавт. Л.І.Крушельницька].

 7. Культова пам`ятка ранньозалізного часу біля с. Непоротів // Тези доповідей V-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам`янець-Подільський, 1980. С.118-119.

 8. Могильник лужицкой культуры у с. Тяглив // Археологические открытия 1982 г. Москва, 1984. С.312-313.

 9. Проблеми лужицької культури в її східній периферії // Тези доповідей VI Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам`янець-Подільський, 1985. С.100-100.

 10. Шість хронологічних етапів (рецензія на книжку Л.І.Крушельницької “Взаємозв`язки населення Прикарпаття і Волині за доби бронзи і раннього заліза”. Київ, 1986 // Наука і суспільство. № 7. 1986.

 11. Работы в Ивано-Франковской области // Археологические открытия 1985 г. Москва, 1987. С.354-355 [співавт. Л.І. Крушельницька].

 12. Раскопки лужицкого могильника у с.Тяглив // Археологические открытия 1985 г. Москва, 1987. С.388-389.

 13. Итоги исследования лужицкого могильника у с.Тяглив // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Москва, 1987. С. 191-192.

 14. Новые данные к изучению восточной периферии лужицкой культуры // Актуальные проблемы историко-археологических исследований. Тезисы докладов VI Республиканской конференции молодых археологов. Киев, 1987. С.124-125.

 15. Культові захоронення лужицької культури // Тези доповідей VII Подільської історико-краєзнавчої конференції. Кам`янець-Подільський, 1987. С.16-17.

 16. Лужицька культура на заході УРСР за результатами найновіших досліджень // Тези республіканської науково-теоретичної конференції. Львів, 1987. С.147-148.

 17. Исследования Сокальской экспедиции // Археологические открытия 1986 г. Москва, 1988. С.323-324 [співавт. В.М.Петегирич].

 18. Работы в центральных районах Волынской области // Археологические открытия 1986 г. Москва, 1988. С.253-254 [співавт. В.В.Ауліх, Р.Т.Грибович, В.М.Петегирич].

 19. Багатошарова пам`ятка поблизу с.Рованці // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей ІІ-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції. Луцьк, 1988. С.102-105 [співавт. В.І.Івановський].

 20. Поморсько-кльошова культура на Волинському Побужжі // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей ІІ-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції. Луцьк, 1988. С.110-112 [співавт. В.В.Шкоропад].

 21. Дослідження могильника лужицької культури поблизу с.Рованці на Волині // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР. Тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Київ, 1989. С.167-168.

 22. Лужицкая культура // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо). Киев, 1990. С.107-115 [співавт. Л.І.Крушельницька].

 23. Археологічні заняття М.С.Грушевського // Т.Шевченко і українська національна культура. Матеріали наукового симпозіуму. Львів, 1990. С.82-83.

 24. Про деякі риси поховального обряду найсхідніших пам`яток лужицької культури // Екологія культури: історія, традиції, сучасність.Тези доповідей та повідомлень конференції. Львів, 1990. С.37-38.

 25. К вопросу о возникновении и особенностях лужицкой культуры Верхнего Побужья // Die Anfange der Urnenfelderkulturen in Europa. Arhaeologia interregionalis.-Vol.XIII. Warszawa, 1991. C.297-315.

 26. Археологія у дослідженнях членів НТШ // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка.-Т.ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. Львів, 1991. С.412-426 [співавт. В.Петегирич].

 27. Дослідження давньоруського поселення поблизу с.Рекленець // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1991. С.39-42 [співавт. В.М.Петегирич].

 28. Роботи Західнобузької експедиції // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1991. С.39-42 [співавт. В.І.Івановський, В.М.Конопля].

 29. Роботи Сокальської експедиції // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1991. С. 51-53 [співавт.В.М.Конопля, В.І.Івановський].

 30. Дослідження багатошарової пам`ятки поблизу с.Рованці // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1991. С.42-46 [співавт. В.І.Івановський, В.Г.Оприск].

 31. Нові археологічні дослідження у Львові // Проблеми і методики в історичній археології. Тези ІІ-ої Міжнародної конференції. Кам`янець-Подільський – Торонто – Львів, 1992. С.41-42 [співавт. В.Івановський, В.Петегирич, М.Філіпчук, В.Чорновус, В.Гупало].

 32. Керамічний комплекс Рованцівського могильника // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Випуск 2. Львів, 1992. С.34-36.

 33. Нові пам`ятки “лужицької” культури на заході України // Пам`ятки гальштатського періоду межиріччя Вісли, Дністра і Прип`яті. Київ, 1993. С.11-56.

 34. Про один тип браслетів ранньогальштатського часу з України // Studia archaeologica. 1993.-#1. С.32-34.

 35. Ярослав Пастернак і українська археологія // Studia archaeologica.-1993.-1. С.7-9 [співавт. В.Петегирич, М.Філіпчук].

 36. Археолог Олег Кандиба // Універсум. № 6-7(7-8). 1994. С.23-24.

 37. Михайло Грушевський і західноукраїнська археологія // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції. Львів, 1995. С.103-105 [співавт. В.Петегирич].

 38. Про скарб стародавніх бронз із с.Руди біля Рогатина // Рогатинська земля : історія та сучасність. Рогатин-Львів, 1995. С.68-69.

 39. Могильник лужицької культури поблизу с.Тяглів на Львівщині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1995. Вип.6. С.93-117.

 40. Нові поховання лендельської культури на території Західної Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1995. Вип.6. С.79-84 [співавт. В.Конопля, В.Івановський].

 41. Олег Кандиба-Ольжич – археолог // Постаті української археології. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 1998. Вип.7. С.97-99.

 42. Археологічні дослідження в околицях села Сіде на Прикарпатті // Львівський археологічний вісник. Львів, 1999. №1. С.191-195 [співавт. В.Цигилик, Р.Грибович, В.Гупало, Я.Махнік, Л.Мацкевий, В.Петегирич, Є.Сосновська].

 43. Могильник ульвівецького типу поблизу с.Городок на Волині // Археологія. Київ, 1999. № 3. С.71-81 [співавт. Д.Н.Козак].

 44. Prahistoryczne kurhany na podkarpatskich wysoczyznach górnego Dniestru // 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Kraków, 2000. C.185-207 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич, Р.Грибович].

 45. Дослідження курганних некрополів Дрогобицько-Моршинського передгір`я // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2000. С.36-46 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич, І.Принада].

 46. Археолог Олег Кандиба // Волино-Подільські археологічні студії. Львів, 2000. №2. С.18-28.

 47. Прадавні курганні некрополі Рогатинщини // Історичні пам`ятки Галичини / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. Львів, 2001. С.128-137 [співавт. В.М.Петегирич].

 48. Дослідження Дрогобицької археологічної експедиції у 2001 р. // Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України в 2001 році. Інформаційний бюлетень. Львів, 2002. С. 55-56 [співавт. В.Петегирич].

 49. Кургани крайнього заходу Подільської височини // Записки НТШ.- Львів, 2002.Т. 244. С.481-505 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич, І.Принада].

 50. Дослідження кургану ранньоскитського часу на Дрогобиччині // Інститут українознавства ім. І.Крип`якевича НАН України в 2002 р. Інформаційний бюлетень. Львів, 2003. С.53-55 [співавт. В.Петегирич].

 51. Московський слід Михалківського скарбу // Там само. С. 59-62. [співавт. В.Петегирич].

 52. Курганне поховання ранньоскитського часу у верхів`ях Дністра // Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach Polskich. Krosno, 2003 С. 531-548 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич].

 53. Олександр Цинкаловський і дослідження пам`яток лужицької культури на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Луцьк, 2003. Ч. 2. С. 173-138.

 54. Археологія Бойківщини: нові відкриття // Бойківщина. Науковий збірник. Дрогобич–Трускавець, 2004. Т.2. С.40-69 [співавт. В.Петегирич].

 55. Дослідження пам`яток археології на трасі будівництва магістралі Краковець-Львів // Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України в 2003 р. Інформаційний бюлетень. Львів, 2004. С. 39-41 [співавт. В.Петегирич].

 56. Прадавні могили Львівщини // Там само. С.35-37 [співавт .В.Петегирич].

 57. Енциклопедія історії України // НАН України, Інститут історії України. Київ, 2004. Т. 2 [cтаття :”Гальштатська культура”. С. 45].

 58. Тяглівський могильник. До прадавньої історії Белза та його околиць // Белз і Белзька земля. Науковий збірник. Белз, 2004. Вип. 1. С. 41-51.

 59. Wyniki badań terenowych polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w dorzeczu górnego Dniestru w 2002 r. // Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2002/2003. Kraków, 2004. S. 284-291 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич].

 60. Поселення Х – ХІ ст. біля с. Черчика на Яворівщині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2005. Вип. 9. С. 280-296 [співавт. В.Петегирич, І.Принада].

 61. Скарб із с.Руда та деякі аспекти культової практики у гальштатський період на заході України // Там само. С. 257-272.

 62. Стародавні поселення біля Рулевого та Добростан на Яворівщині // Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України в 2004 р. Інформаційний бюлетень. Львів, 2005. С. 37-40 [співавт.В.Петегирич].

 63. Таємниці давніх культур Дрогобицького підгір`я // Там само. С. 41-43 [співавт. В.Петегирич].

 64. Z badań nad najdawniejszymi dziejami rejonu Drohobycza // Drohobycz miasto wielu kultur. Rzeszów, 2005. S. 9-59 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич].

 65. Wyniki badań wykopaliskowych polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej we wsi Bykiw, w dorzeczu górnego Dnitstru, w 2003 r. // Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 2003/2004. Kraków, 2005. S. 285-295 [співавт. Я.Махнік, В.Петегирич].

 66. Krótka relacja z badań polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej we wsi Bykiw, rej. Drohobycz, w 2004 r. // Rocznik Polskiej akademii umiejętności.- Rok 2004-2005. Kraków, 2005. C.293-300 [співавт. Я.Махнік, А.Пелісяк, В.Петегирич].


Газетні матеріали

 1. Таємниці стародавнього некрополя // Ленінська молодь. Львів, 17 березня 1987. № 32. С.4 [співавт. Л.Патер].

 2. Врятуємо наше коріння // Молода Галичина. Львів, 7 червня 1990. №68. С.4 [співавт. Л.Крушельницька].

 3. Прадавні часи. Україна від кам`яної доби до давніх слов`ян // Щит народа. Львів, 30 квітня, 6 травня, 7 травня 1992р.

 4. До таємниць давніх Карпат // Соціал-націоналіст. Львів, № 23(31). 1995. С.2,4 [співавт. Є.Возняк].

 5. Постає історія з археологічних знахідок // Поліський маяк (Дубровиця). 2001. №12. 19 травня. С.1.

 6. Прадавні курганні некрополі Рогатинського Опілля // Голос Опілля. Рогатин,2001. 28 квітня, 5, 11 травня [співавт. В.М.Петегирич].

 7. Історичний скарб на горищі // Голос з-над Бугу (Сокаль), 2002. 20 серпня [співавт. В.Войнаровський].Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації