Поиск по базе сайта:
Про затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2007-2011 роки, icon

Про затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2007-2011 роки,
Скачати 100.03 Kb.
НазваПро затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2007-2011 роки,
Дата конвертації29.05.2013
Розмір100.03 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З22.04.2009 N 1319

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2009 р.
за N 1142/17158


Про затвердження Положення
про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр
спортивних споруд


Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2006 року N 1594 ( 1594-2006-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Єдиний електронний всеукраїнський
реєстр спортивних споруд (далі - Реєстр), що додається.

2. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим по
фізичній культурі та спорту, структурним підрозділам з фізичної
культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій у строк до 1 січня 2010 року надати
управлінню справами Мінсім'ямолодьспорту відомості про спортивні
споруди регіону незалежно від їх підпорядкованості для включення
до Реєстру.

3. Управлінню справами спільно з Республіканським
науково-методичним кабінетом у строк до 1 вересня 2010 року
забезпечити розробку програми електронного впровадження та ведення
Реєстру.

4. Департаменту економіки та фінансів передбачити кошти на
впровадження та ведення Реєстру.

5. Управлінню справами спільно з управлінням правового
забезпечення здійснити в установленому порядку державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Управлінню справами до 15 грудня 2009 року створити та
затвердити склад комісії для розгляду заяв, документів та питань
діловодства, пов'язаних з веденням Реєстру.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.

8. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Міністр Ю.О.Павленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
22.04.2009 N 1319

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2009 р.
за N 1142/17158


ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр
спортивних споруд
I. Загальні положення

1.1. Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних
споруд розроблений відповідно до пункту 72 додатка до Державної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2006 року N 1594 ( 1594-2006-п ).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:

Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд
(далі - Реєстр) - система одержання, зберігання, використання та
поширення адміністративної інформації (даних) про наявні спортивні
споруди в Україні;

заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення
адміністративної інформації (даних) про спортивні споруди до
Реєстру.

Функції заявника здійснюють Республіканський комітет
Автономної Республіки Крим по фізичній культурі і спорту,
структурні підрозділи з фізичної культури і спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
(далі - регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та
спорту);

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами,
який подається заявником для внесення до Реєстру відповідного
запису про спортивну споруду;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з
документами (у паперовій та в електронній формах), що подаються
заявником до Мінсім'ямолодьспорту для зберігання протягом строку,
встановленого абзацом шостим пункту 3.4 цього Положення;

спортивна споруда - спеціально створена та обладнана будівля,
фізкультурно-спортивний комплекс, плавальний басейн, інший об'єкт,
який призначений для фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної
діяльності;

спортивна споруда може мати відокремлені спортивні споруди,
які є її структурними підрозділами, що розташовані поза її
місцезнаходженням, але не є самостійними юридичними особами, та
надають послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі зі
спортивною спорудою.

1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих
системах" ( 80/94-ВР ).

II. Порядок формування Реєстру

2.1. Реєстр формується Мінсім'ямолодьспортом за
адміністративною інформацією (даними), що подається регіональними
структурними підрозділами з фізичної культури та спорту за
територіальним принципом шляхом об'єднання на єдиних
методологічних засадах інформаційних систем з метою:

ведення обліку наявних спортивних споруд в Україні;

створення умов для оптимізації кількості спортивних споруд та
їх використання незалежно від форм власності;

проведення моніторингу структурних та якісних змін об'єктів
спортивної інфраструктури;

здійснення контролю за ефективним використанням об'єктів
спортивної інфраструктури;

недопущення скорочення мережі закладів фізичної культури і
спорту, спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів.

Під час ведення Реєстру забезпечується відображення динаміки
якісних і кількісних показників, що стосуються спортивних споруд.

2.2. Мінсім'ямолодьспорт:

затверджує порядок та умови користування Реєстром;

розробляє організаційні та методологічні принципи його
ведення;

здійснює контроль за повнотою даних, які вносяться до
Реєстру;

розробляє і вдосконалює технологічні та програмні засоби
формування Реєстру;

здійснює ведення Реєстру;

надає інформаційно-довідкові послуги користувачам Реєстру.

2.3. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та
спорту:

ведуть облік об'єктів спортивної інфраструктури, які
розміщені на відповідній території, та подають
Мінсім'ямолодьспорту адміністративну інформацію (дані) про
спортивні споруди, які підлягають внесенню до Реєстру;

надають Мінсім'ямолодьспорту інформацію про зміни, що виникли
в облікових даних спортивних споруд;

несуть відповідальність за достовірність наданої інформації
до Реєстру та її відповідність встановленим вимогам згідно з
чинним законодавством.

2.4. До Реєстру включаються спортивні споруди незалежно від
організаційно-правової форми, форми власності та відомчої
належності.

Умовами для включення спортивних споруд до Реєстру є
відповідність їх параметрів нормам ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди", затвердженим наказом Держбуду
України від 10 листопада 2003 року N 184 ( v0184509-03 ), та
надання фізкультурно-спортивних послуг, у тому числі проведення
спортивних змагань усіх рівнів.

III. Вимоги до Реєстру

3.1. Реєстр створюється з метою сприяння інтересам споживачів
фізкультурно-спортивних послуг та забезпечення органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та
громадян інформацією про спортивні споруди, які включені до
Реєстру.

3.2. Одержання, зберігання, використання та поширення
інформації про спортивну споруду забезпечує Мінсім'ямолодьспорт,
яке відповідно до цього Положення вирішує питання щодо внесення
спортивної споруди до Реєстру.

3.3. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до
державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію
з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять
інформаційний ресурс держави.

3.4. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні
забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

передачу відповідним органам державної влади повідомлень та
інформації з Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних
Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних,
установлення прав доступу тощо);

зберігання інформації про спортивну споруду протягом 5 років
з дати виключення її з Реєстру та передачу реєстраційної справи до
державної архівної установи;

захист інформації від несанкціонованого доступу;

достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

видачу довідок з Реєстру.

IV. Відомості про Реєстр

4.1. Дані до Реєстру вносяться на підставі інвентаризації
спортивних споруд, що проводиться регіональними структурними
підрозділами з питань фізичної культури та спорту, а також
бухгалтерської та статистичної звітності спортивних споруд, які
заносяться до реєстраційних карток.

4.2. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація.

4.3. Мінсім'ямолодьспорт встановлює структуру файлів та опис
даних Реєстру.

4.4. Реєстр складається з адресно-довідкової частини,
інформаційно-статистичної частини та реєстраційних даних, які
вносяться Мінсім'ямолодьспортом.

4.5. Одержання, аналіз, зберігання адміністративної
інформації (даних) Реєстру, контроль за її достовірністю та
доступом до неї здійснюються Мінсім'ямолодьспортом.

V. Порядок включення
адміністративної інформації (даних)
про спортивну споруду до Реєстру

5.1. Для включення спортивної споруди до Реєстру структурний
підрозділ з питань фізичної культури і спорту Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій подає до
Мінсім'ямолодьспорту такі документи:

заяву про внесення інформації до Єдиного електронного
всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 1);

реєстраційну картку (додаток 2);

завірену копію паспорта спортивної споруди.

Додатки 1 та 2 надаються у паперовій та електронній формах.

5.2. Порядок ведення Реєстру включає, зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються
Мінсім'ямолодьспорту, та повноти відомостей, що вказані в
реєстраційній картці;

перевірку документів, поданих Мінсім'ямолодьспорту, на
відсутність підстав для відмови у внесенні до Реєстру;

внесення інформації про юридичну особу до Реєстру.

5.3. Усі документи, що подаються для внесення до Реєстру,
належать до категорії документів довгострокового зберігання і
повинні надаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та
пронумерованими аркушами.

5.4. Заяву про внесення інформації до Реєстру разом з усіма
необхідними документами заявник подає безпосередньо до
Мінсім'ямолодьспорту або надсилає поштою з описом вкладення.

5.5. Для розгляду документів наказом Мінсім'ямолодьспорту
створюється комісія, яка не пізніше 30 календарних днів з дня
надходження всіх необхідних документів від заявника приймає
рішення про включення або про відмову у внесенні спортивної
споруди до Реєстру та про виключення її з Реєстру.

5.6. Комісія залишає заяву про внесення інформації до Реєстру
без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства
та цього Положення.

5.7. Про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру
без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із
зазначенням підстав у строк не більше 30 календарних днів з дня
одержання Мінсім'ямолодьспортом цієї заяви та документів.

5.8. Повідомлення про прийняте рішення надсилається
(надається) заявникові в письмовій формі. У рішенні про відмову у
внесенні спортивної споруди до Реєстру зазначаються підстави такої
відмови.

5.9. Після усунення причин, що були підставою залишення заяви
про внесення інформації до Реєстру без розгляду, заявник може
повторно подати заяву та документи, які розглядаються, у
встановленому цим Положенням порядку.

5.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні
до Реєстру є:

невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам
чинного законодавства;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником
для внесення спортивної споруди до Реєстру;

5.11. У разі відмови у внесенні спортивної споруди до Реєстру
заявник може подати до Мінсім'ямолодьспорту нову заяву про
внесення інформації до Реєстру після усунення підстав для такої
відмови.

5.12. Рішення про відмову у внесенні спортивної споруди до
Реєстру може бути оскаржено у встановленому законодавством
порядку.

5.13. У разі прийняття Мінсім'ямолодьспортом рішення про
внесення спортивної споруди до Реєстру Мінсім'ямолодьспорт вносить
інформацію до Реєстру не пізніше ніж за 10 робочих днів з дня
прийняття цього рішення.

5.14. У разі виникнення змін в інформації про спортивні
споруди заявник письмово повідомляє Мінсім'ямолодьспорт та надає
відповідні підтверджувальні документи.

Зміни до реєстраційних карток Мінсім'ямолодьспорт вносить
відповідно до заяви про внесення змін до Єдиного електронного
всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 3).

5.15. Включення спортивної споруди до Реєстру здійснюється на
безоплатній основі.

5.16. Включення до Реєстру спортивних споруд, що не
перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на
добровільній основі (окрім баз олімпійської та паралімпійської
підготовки, яким цей статус надається рішенням Кабінету Міністрів
України).

VI. Виключення спортивної споруди з Реєстру

6.1. Підставами для виключення спортивної споруди з Реєстру
є:

заява про виключення спортивної споруди з Єдиного
електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 4)
у зв'язку з ліквідацією спортивної споруди, перепрофілюванням або
припиненням надання фізкультурно-спортивних послуг;

виключення спортивної споруди з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) як юридичної особи;

виявлення недостовірної інформації у документах, поданих
заявником для внесення до Реєстру.

6.2. Мінсім'ямолодьспорт приймає рішення про виключення
спортивної споруди з Реєстру протягом 30 календарних днів після
надходження відповідної заяви або виявлення підстав, визначених
пунктом 6.1 цього Положення.

VII. Користування інформацією Реєстру

7.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію з Реєстру
шляхом звернення до Мінсім'ямолодьспорту або безпосереднього
санкціонованого доступу до Реєстру.

7.2. Контроль за доступом до Реєстру здійснюється
Мінсім'ямолодьспортом.

7.3. Передача інформації з Реєстру на комерційній основі
забороняється.

Заступник начальника
управління справами
Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту І.І.НичСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації