Поиск по базе сайта:
Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2008-2009 навчальному році icon

Наказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2008-2009 навчальному році
Скачати 145.14 Kb.
НазваНаказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2008-2009 навчальному році
Дата конвертації08.02.2013
Розмір145.14 Kb.
ТипНаказ

ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 93

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61020, м. Харків, пр. Ілліча, 89 а

тел. 3762378


НАКАЗ

м. Харків


“ ” травня 2009 р. №


Про підсумки методичної

роботи з педагогами школи

у 2008-2009 навчальному році


У 2008-2009 н.р. відповідно до Закону України „ Про загальну середню освіту,,, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціально-, загально- та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію методичної роботи з педкадрами:

- Закон України про загальну середню освіту;

  • Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти;

  • Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти;

  • Типове Положення про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами та доповненнями) від 15 грудня 1998 року

  • Перспективна програма розвитку школи на 2006-2011 роки

- Річний план роботи школи

педагогічний колектив школи продовжив роботу над творчою реалізацією загальношкільної теми: „Створення на основі компетентнісного підходу до навчання та виховання необхідних умов для всебічного розвитку школярів”.

Згідно з Перспективною програмою розвитку школи на 2006 – 2011 роки, 2007-2008н.р.- етап творчої реалізації загальношкільної теми, який включав в себе такі завдання:

- вдосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи на реалізацію теми школи, активізація роботи ШМО;

- проведення інструктивно-методичних нарад для вчителів з реалізації окремих аспектів теми;

- розробка рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи;

- обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, вироблення заходів з їх реалізації;

- виконання вчителями запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО;

- організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

- організація взаємовідвідування уроків, вивчення і використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

- вдосконалення методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

- створення банку розробок вчителів, випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі № 77 “ Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами 2008-2009 навчальному році ” від 03 вересня 2008 року.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою,розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2008/09 навчальний рік.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації загальношкільної методичної теми « Створення на основі компетентнісного підходу до навчання та виховання необхідних умов для всебічного розвитку школярів »;

- стан науково– дослідницької роботи учнів і вчителів школи;

- сучасні педагогічні технології у навчально – виховному процесі;

- підвищення педагогічної майстерності вчителів;

- аналіз результативності виступу учнів у районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;

- підготовка та проведення педагогічної ради «Взаємообумовленість творчих можливостей вчителів і результативності їх педагогічної діяльності у справі розвитку творчої особистості учня»;

- про підготовку узагальнених матеріалів на обласну педагогічну виставку- ярмарок педагогічних ідей та технологій;

- підведення підсумків методичної роботи за 2008-2009 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2009-20010 н.р.

Протягом 2008-2009 н.р. було організовано роботу 6 методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2008-2009 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких зберігаються в окремих теках. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

 Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи тощо.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою створено картотеку науково-методичної літератури, наявної в шмк, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2008-2009 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Ткаченко В.Д., Дігавцова Л.Ю., Короткова Н.М., Козаченко О.О., Соколова К.П., Артамонова І.К.

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2008-2009 н.р. згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для колег школи і району.

У звітньому році було атестовано 9 педагогічних працівників:

1. Лелюк Ірина Григорівна, заступник директора з НВР, вчитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель»

2. Шишигіна Ніна Вікторівна, вчитель інформатики, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

3. Шаповалов Анатолій Пилипович,вчитель технічної праці, підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

4. Самохвалова Олена Іванівна , бібліотекар школи, підтвердила кваліфікаційну категорію « Провідний бібліотекар»

5. Ткаченко Валентина Дмитрівна , вчитель фізики, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

6. Короткова Наталія Миколаївна , вчитель англійської мови , підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

7. Шелехова Наталія Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури , встановила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» позачергово.

8. Дігавцова Людмила Юхимівна, вчитель хімії , встановила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» позачергово.

9. Анненков Валерій Миколайович, вчитель Захисту Вітчизни, підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»


^ Порівняльна характеристика результатів атестації

за 2006- 2009 роки
Психологом школи було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Молоді спеціалісти – вчитель початкових класів Рябошлик В.В. та вчитель історії Лещенко О.О.- працювали під наставництвом досвідчених педагогів, вчителів вищої категорії Мокроусової Г.І. та Колеснікової М.В. за чітко розробленим планом. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. У квітні 2009 р. вчителями були проведені відкритий уроки. Під час аналізу уроку молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Лещенко О.О. брала активну участь у роботі районної школи молодого вчителя, що працювала на базі ЗОШ № 127.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2008-2009 н.р. було вивчено стан викладання української мови та літератури, Захисту Вітчизни, основ наук у початковій школі, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт в 6 та 8-х класах, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2008 – 2009 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком, значно збільшилася кількість переможців районних олімпіад. Результатом роботи вчителів стали 23 призери районних предметних олімпіад.


^ Порівняльний аналіз

участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін

у 2005 -2009 н.р.
Результатом організованої роботи з МАН стали призові місця в районній МАН 6 учнів школи: так, учень 10 класу Поважний В. посів І місце в номінації „Хімія ”, учень 10 класу Пальчиковський Ігор посів І місце в номінації «Інформатика», учениця 10 класу Мироненко М. посіла І місце в номінації „Українська мова”, учень 10 класу Сакун О. посів ІІ місце в номінації «Математика», учениця 10 класу Косенко О. посіла 3 місце в номінації «Англійська мова», учениця 10 класу Шкурай С. посіла І місце в номінації «Мистецтвознавство» та виборола 3 місце в обласній МАН.


^ Порівняльний аналіз участі учнів у МАН у 2006- 2008 р.р.
У цьому році учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних конкурсах знавців фізики „Левеня”, знавців математики „Кенгуру”, знавців української мови ім. П.Яцика. У Міжнародному конкурсі знавців математики «Кенгуру» взяли участь 101 учень школи, серед них 38 учнів отримали сертифікати з відзнакою «відмінно», 28 – з відзнакою «добре».

У лютому 2009 року у загальноосвітніх навчальних закладах району проведено експертизу якості знань з історії України, математики, української мови та літератури учнів 9, 11 класів.

Впродовж поточного навчального року підготовлено та проведено районний семінар для заступників директора з навчально – виховної роботи «Моніторинг навчальної діяльності початкової школи», семінар для бібліотекарів району «Краєзнавча робота бібліотеки », районні науково-практичні семінари для вчителів хімії«Оптимізація навчальної діяльності учнів на уроках хімії, інформатики “ Засоби підвищення ефективності уроків інформатики ”, технічної праці «Актуалізація творчої діяльності на уроках трудового навчання », 3 загальношкільні семінари для вчителів англійської мови “ Навчально – методичні та рольові ігри як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови ”, фізики “ Розвиток особистості учнів засобами навчальної діяльності ”, української мови та літератури «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури».

Творчі доробки вчителів були представлені на ХVІ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій, від школи було подано 7 збірок, усі матеріали були оформлені у відповідності до вимог. Кількість матеріалів збільшилася у порівнянні з минулим навчальним роком, але, на жаль, лише одна робота відзначена дипломом ІІ ступеня

( заступник директора з НВР Лелюк І.Г.)

Впродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

2009/10 н.р. – поточний аналіз і корекція роботи над темою загально шкільною темою „Створення на основі компетентнісного підходу до навчання та виховання необхідних умов для всебічного розвитку школярів”.

Цей період включає в себе аналіз і самоаналіз результатів роботи над темою: вплив раціональної комбінації сучасних технологій та їх елементів, методів, прийомів на якість знань учнів.

Внутрішньошкільний адміністративний контроль:

- аналіз інформації щодо роботи над темою;

- планування контролю за ступенем реалізації теми;

- організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків для

узагальнення результатів і досвіду роботи.

Контрольно-аналітична діяльність методичної служби школи:

- порівняльний аналіз проблематики теми та роботи педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та результатами на практиці;

- координація та об’єднання зусиль усіх ланок системи освіти;

- забезпечення використання науково-методичної інформації;

- стимулювання діяльності вчителів.

    З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними кадрами, впровадження методичної роботи в режимі інтенсивного розвитку

        

НАКАЗУЮ:


  1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2008- 2009 н.р. задовільною.

  2. Відзначити роботу вчителів Колеснікової М.В., Дігавцової Л.Ю., Курякової Т.Є., Хоружої А.В., Мокроусової Г.І., Шишигіної Н.В., Кузняного В.В. з впровадження в практику роботи інноваційних технологій або їх елементів, розробки змістовних та високоефективних уроків, позакласних заходів, організацію та проведення науково-практичних семінарів.

  3. Відзначити роботу вчителів Шелехової Н.В., Дігавцової Л.Ю., Колеснікової М.В., Шишигіної Н.В., Кузняного В.В., Яблонської Т.І., учні яких показали високі результати в олімпіадах, турнірах, МАН, спортивних змаганнях.

  4. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

  5. Заступнику директора з НВР Шелеховій Н.В.:

7.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати методичної роботи у 2008- 2009 н.р. та визначити основні напрямки діяльності на 2009-2010 н.р.;

Термін: червень 2009 р.

7.2. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2009-2010 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

Термін: протягом року

7.3. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, МАН, зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін : серпень 2009

7.4. Створити наукове товариство учнів, залучити обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності.

Термін: протягом року

7.5. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формуванню вмінь, застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності, вивчення молодими вчителями ЕПД, організувати роботу школи “Професійної адаптації молодих педагогів”.

Термін: вересень 2009

7.6. Систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної педагогічної преси, що знаходиться у методичному кабінеті.

Термін: впродовж року

7.7. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду вчителів школи.

Термін: протягом року


8. Керівникам ШМО:

8.1. Розробити проекти планів роботи ШМО на 2009-2010 н.р.

відповідно до Перспективної програми школи, Річного плану школи,

основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради

школи;

Термін: червень 2008 р.


8.2. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи

Термін: червень 2008 р.


8.3. Заслухати звіт керівників ШМО про роботу у 2008- 2009 н.р. на підсумковій педраді.

Термін: серпень 2009 р.

9. Вчителям-предметникам:

9.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

Термін: протягом року


9.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

Термін: протягом року

9.3. Систематично працювати над поповненням кабінетів методичними матеріалами.

Термін: постійно


9.4.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Термін: впродовж року


10. Наказ № 77 “ Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами 2008-2009 навчальному році ” від 3 вересня 2008 року з контролю зняти

11.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заст. директора з НВР Шелехову Н.В.


Директор школи О.І.ПономаренкоСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації