Поиск по базе сайта:
Українська мова. 7 клас Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині» icon

Українська мова. 7 клас Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині»
Скачати 82.86 Kb.
НазваУкраїнська мова. 7 клас Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині»
Дата конвертації07.02.2013
Розмір82.86 Kb.
ТипДокументи


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2008 – 2009 н.р.

Українська мова. 7 клас

1. Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині» ( до 70 слів). 12 б.

2. Запишіть слова правильно: будьщобудь, всьогонавсього, заодно, разпораз, увісні. 5 б.


3.Відредагуйте слова та словосполучення: любимий письменник, заключні заняття, не дивлячись на погоду, два зошита, шестидесятирічний. 5 б.


4. Поясніть значення слів: віртуальний, бурштиновий, антропологія, амулет, екслібрис. 5 б.


5. Провідміняйте прізвища: Швець, Гринчишин ( чол. р) 2 б.


Українська література. 7 клас

1. Напишіть твір на тему «Народна пісня в житті українців» (100-120слів) 12 б.

2. Дайте письмові відповіді на питання:

А) Напишіть визначення коломийки. 2.б.

Б) Складіть власну коломийку про книгу чи про школу. 5 б.

В) Назвіть складові сюжету. 2 б.

Г) Поясніть складові сюжету на прикладі твору І.Я.Франка «Захар Беркут». 6 б.

Д) Які роки, за рішенням ЮНЕСКО, були оголошені роками пам’яті І.Франка. 2 б.

Е) Кому належать ці слова і з якого твору: 2 б.

«Батьки і браття! Нинішня наша побіда – велике діло. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько! Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою, дружністю».


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2008 – 2009 н.р.

^ Українська мова. 8 клас

1. Напишіть твір-роздум на тему: 12 б.

«Не скупись ніколи людям на добро» ( 80-90 слів).

2.Відредагуйте 3 б.

Розходження у поглядах, мене не задовольняє, шерстяні носки, тим не меньше, опасіння, кидатися у вічі

^ 3. Утворіть складноскорочені слова. Як вони ще називаються? 4 б.

Організація Об’єднаних Націй, Львівський державний університет, вищий навчальний заклад, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада, театр юного глядача, запис актів громадянського стану, атомна електростанція, персональна електронно-обчислювальна машина, Харківський тракторний завод, нова економічна політика, науково-технічна революція, персональний комп’ютер.

^ 4. Спишіть. Поставте необхідні розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення. 2+5 = 7 б.

Мова надзвичайно складне явище що постійно розвивається та вдосконалюється як чітко організована відшліфована століттями система.

^ 5. Випишіть іменники у три колонки: вживаються тільки в однині, вживаються тільки в множині, вживаються в однині і множин. 6б.

Людство, регіон, ножиці, груди, Харків, Суми, молодь, Марія, веселощі, хоробрість, терези, добро, деканат, процес, приватизація, канікули, проміння, Карпати, гори, дітвора, сани, молоко, план, двері, звіт, звітність, давнина, аудиторія, Кордильєри, окуляри.

^ Українська література. 8 клас

1. Запишіть розповідь на тему: «Історія створення однієї з українських народних пісень» ( 110-120 слів). 12 б.

2.Запишіть текст однієї з українських літературних пісень

( куплет і приспів). З’ясуйте її художні засоби. Вкажіть автора слів та музики.

2+ 2+2 = 6 б.

3.Назвіть ознаки фольклорних творів (5-6.) 3 б.

4.Що оспівано у пісні «Чи не той то хміль». 2 б.

5.Назвіть 5 письменників сучасності, членів Національної спілки письмеників Полтавщини та їх твори ( 1-2). 5 б.


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2008 – 2009 н.р. ^ Українська мова. 9 клас

1.Опишіть процес праці виготовлення якоїсь речі, яку ви робили на уроках трудового навчання ( обслуговуючої праці) ( 90-100 слів). 12 б.

^ 2 .Доберіть до поданих слів по одному синоніму та антоніму: 4 б.

авангард, альтруїст, оптиміст, апогей.

3.Підкресліть головні і другорядні члени речення, накресліть його структурну схему. 5+2б.

Що в порядку лежить, само в руку біжить, а в безладді й коня знайти важко.

4. Назвіть стилі мовлення та особливості їх використання. 3б.

5.Установіть відповідність. 4 б.

Односкладне речення Приклад

1) означено-особове А) Сонним холодом од трав віє.

2) неозначено-особове Б) Хліб-сіль їж, а правду ріж.

3) узагальнено-особове В) Квітчастий луг і дощик золотий.

4) безособове Г) Стою у колі мрій і сподівань.

Д) Задзвонили в усі дзвони по всій

Україні.

^ Українська література. 9 клас

1.Напишіть твір на тему: ( до 120 слів) 12 б.

«Ой Богдане, батьку Хмелю, славний наш гетьмане..»

2.Дайте письмові відповіді на питання:

а) Хто був засновником українського друкарства? 1 б.

б) Назвіть козацькі літописи 18-19 століття (2-3) . 2 б.

в) Які твори і кому присвятив Т.Г. Шевченко на згадку про день викупу з неволі. 3 б.

г)Який народнопісенний образ використав автор «Слова о полку Ігоревім» при змалюванні битв. 2 б.

д) У чому сутність «золотого слова» Святослава із «Слова о полку Ігоревім». 3 б.

3.Установіть відповідність 4 б.

Приклади Тропи

1) Ревуть блискавиці хмар. А) метафора

2) Я ходив-блукав до ночі синім Б) метонімія

степом без доріг. В) синекдоха

3)А у тебе очі – як волошки в житі. Г) епітет

  1. Влаштувався на роботу, може, Д) порівняння

якусь копійку заробить.


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2008 – 2009 н.р.

Українська мова. 10 клас

  1. ^ Напишіть твір-міркування «Що може об’єднати нашу країну?» ( 110-120 слів). 12 б.

  2. Поясніть значення поданих слів. Як вони називаються? 4б.

Афект - ефект; талан – талант; збірка – збірник; дружний - дружній. 4 б.

  1. Утворіть складні слова, частиною яких є числівник. 4 б.

90 кілограмів, 30 діб, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тон, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів.

^ 5. Спишіть. Позначте речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова);3б

Б) у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки); 3 б.

В) у яких допущено стилістичні, лексичні чи граматичні помилки.2б.

^ Зробіть повний синтаксичний розбір 4-го речення, накресіть його структурну схему. 6+2=8б

1) Мова є явищем відносно стабільним. 2) Для мовців вона на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти.5) Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6) Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)


Українська література. 10 клас


  1. ^ Напишіть твір на тему: «Засоби комічного у творі І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ( 140-150 слів) 12 б.

2. Наведіть приклади драматичних творів, які представляють жанрову різноманітність: трагікомедія, соціально-психологічна драма, сатирична комедія, історична трагедія. Назвіть їх авторів. 4.б


3.Установіть відповідність

Художні засоби Приклади 4 б.

1) порівняння А) Чому ліси чекають мене знову,

2)епітет На щит піднявши сонце і зорю

3) оксиморон Б) Вона прийшла,заквітчана і мила,

4)алегорія І руки лагідно до мене простягла

В) Грає кобзар, виспівує,

Аж лихо сміється!

Г) Людина нібито не літає…

А крила має,

А крила має!

Д) Ця дівчина… Обличчя , як з ікон.

А ви її збираєтесь карати?!

^ 4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії 8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі ( В.Зикий)


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

2008 – 2009 н.р.

Українська мова. 11 клас

^ 1. Напишіть твір-міркування на тему «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування»( А.Сент-Екзюпері) 120-130 слів.12б.

2.З’ясуйте синтаксичну роль інфінітива. 5б.

А) Наказ виступати. Б) Дали наказ виступати.В)Знати – це вчитися.

Г) Наказали виступати. Д) Прийшли вчитися.

^ 3. Від назв населених пунктів утворіть назви адміністративних районів України: 4б.

Коломак, Нова Водолага, Печеніги, Великий Бурлук, Збараж, Кременчук, Бахмач, Калуш, Запоріжжя, Хуст, Арциз, Острог, Дрогобич, Золотоноша, Вінниця, Умань, Мелітополь, Гадяч, Запоріжжя, Чернівці.

^ 4. Спишіть. Позначте речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова, поясніть їх правопис). 3б.

Б) у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки, поясніть правила їх вживання); 3 б.

В) у яких допущені стилістичні, граматичні чи лексичні помилки 2б.

^ Зробіть повний синтаксичний розбір 7-го речення, накресіть його структурну схему. 6+2=8б

1) Мова є явище відносно стабільним. 2) Для мовців вона на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. 5)Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6).Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)


Українська література. 11 клас

^ 1.Напишіть твір на тему: «Осмислення загальнолюдських цінностей у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні» (до 160 слів) 12 б.

2.Установіть відповідність між прикладами і тропами 4 б.

Приклад Троп

1)Я в снах колись стрівся з А - синекдоха

нею в терновому саду. Б - порівняння

2) Слухати Солов’яненка - В – метонімія

насолода. Г - епітет

3).Поезія згубила камертон. Д - метафора

4)Усі чекали вечері, бо досі крихти

в роті ніхто не мав.

^ 3. Про кого з письменників могли сказати відомі постаті в Україні

4 б.

1).Не приймав ти підлості нітрохи, А)Ю. Смолич про

Прогримів, немов весняний грім. Ю. Яновського

2).Друг людини, друг природи й праці, Б) М.Рильський про

Грізний ворог нечесті і зла. Остапа Вишню

3). Він у прозі був поетом. В) А.Малишко про

4). Умер великий правдолюб, Г.Косинку

син українського народу . Г) В. Сосюра про Остапа

5). Будеш, батьку, панувати, Вишню.

Поки живуть люди Д) Шевченко про

Котляревського

^ 4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії 8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі ( В.Зикий)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації