Поиск по базе сайта:
Стату т учнівського самоврядування «сам» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради Харківської області icon

Стату т учнівського самоврядування «сам» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради Харківської області
Скачати 78.25 Kb.
НазваСтату т учнівського самоврядування «сам» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради Харківської області
Дата конвертації07.02.2013
Розмір78.25 Kb.
ТипДокументи
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 60

Харківської міської ради

Харківської області


___________________О.В. Пескова


ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради

батьківського комітету

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 60

Харківської міської ради

Харківської області


___________________Устінова Л.Г.


ПОГОДЖЕНО:

Президент

учнівського самоврядування «САМ»

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 60

Харківської міської ради

Харківської області


__________________Казніста Катерина


С Т А Т У Т

учнівського самоврядування «САМ» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60

^ Харківської міської ради

Харківської області


Харків


Шкільне самоврядування здійснює свою діяльність у відповіді до Статуту школи.


Головною метою Самоврядування „ САМ” є спільна колективна творча справа , яка має об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.


Діяльність „САМ „ будується на принципах доступності, демократії, гуманізму, незалежності, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, рівності кожного учасника для повної реалізації здібностей, таланту.


„САМ” організовує зв’язок з національною історією, культурою, традиціями українського народу.


Цей Статут набирає чинності після його затвердження та погодження в уповноважених для цього органів.


Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Учнівське самоврядування ХЗОШ № 60 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України „Про освіту” „Про громадські організації”, Статуту школи.

  2. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів ХЗОШ№60, метою якого є моделювання дорослого життя, створення організаційних структур, наявних у демократичному суспільстві.

  3. Надання кожній дитині можливостей самореалізуватись у дитячому колективі.

  4. Учнівське самоврядування прагне задовольнити соціальні, духовні інтереси учнів, сприяє становленню особистостей та готує до свідомої активної участі в житті держави.

  5. Засновниками учнівського самоврядування є учні 5 – 11 класів.

  6. Президент У/С обирається на альтернативній основі.

  7. Чергові вибори членів У/С та президента відбуваються 15- 20 вересня кожного року.

  8. Перебування в учкомі сприяє виробленню вмінь і навичок організаційної роботи, активної життєвої позиції, соціальному партнерству та взаємодопомозі.

  9. Повноваження членів учкому припиняються одночасно з припиненням повноважень учнівського самоврядування.

  10. Повноваження членів учкому можуть бути припинені в випадку

- по закінченню школи;

- переходу до іншої школи;

- за рішенням ради учкому;

1.11.Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загально шкільну і класну з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загально шкільними, причому перші перебувають у підпорядкуванні останніх.

1.12 Повноваження учнівського самоврядування:

- прийняття рішень з важливих питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

- виносити пропозиції до адміністрації школи, педради з питань навчання та відпочинку;

- координувати роботу класів, донесення до класів роботи учкому;

- допомога учням молодших класів, ветеранам, самотнім людям, брати участь в упорядкуванні шкільної території;

- брати участь у організації допомоги учням, що відстають у навчанні, організація пошукової роботи, екскурсії, та іншої роботи.

- контроль за дисципліною та порядком у школі.

1.13 Учнівське самоврядування школи затверджує перелік комісій та обирає відповідальних.

1.14 Учнівське самоврядування має право вносити зміни та доповнення до Положення учнівського самоврядування.


^ II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ У\С


2.1 Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народів України.

2.2 Захист інтересів учнів.

2.3 Забезпечення виконання учнями Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.

2.4 Сприяння навчальній науково-дослідницькій ( через МАН ), творчій, спортивній діяльності.

2.5 Проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят, дискотек.

2.6 Сприяння становленню іміджу школи як закладу, становлення громадської культури особистості.

2.7 Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.8 Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

2.9 Розробити власну шкільну символіку.


III. Органи управління С/У

Права та обов’язки

3.1 Вищим органом У/С школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

3.2 Керівні функції У/С виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори).

3.3 Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада „САМ” , яку обирають на засіданнях вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

3.4 Структура та склад органів учнівського самоврядування обговорюються і затверджуються на учнівській конференції педагогічного та учнівського колективів школи шляхом відкритого голосування.

3.5 Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11 класу , якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради.

3.6 Старосту класного колективу обирають загальні класні збори, з них формується старостат.

3.7 Форми діяльності комісій визначають на засіданнях ради та її сесіях.

3.8 Старостат є безпосереднім зв’язком між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівської ради, комісій самоврядування).


IV.Структура та органи У/С.


4.1 Функціонування органів У/С здійснюється згідно зі структурою:

 • Законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам;

 • Загальні збори: вибори координаторів первинних колективів школи I – III ступеня до учнівського комітету, звіти, збори первинних колективів, вибори членів учнівського комітету для восьми комісій.

4.2 Учнівський комітет школи:

Голова ради учкому

Заступник голови ради учкому

Радник навчально - пізнавальної комісії

Радник комісії з роботи з молодшими школярами

Радник центру „Дозвілля”

Радник комісії естетично - художнього виховання

Радник комісії дисципліни та порядку

Радник трудової комісії

Радник комісії охорони здоров’я та спорту

Радник комісії патріотично - правового виховання школярів

4.3 ^ Перелік доручень членів учкому:

Голова учкому школи організує діяльність учкому відповідно до плану роботи, рішень учкому, систематично проводить збір ради учкому, представляє інтереси учнів на рівні педколективу та батьківської ради; взаємодіє з директором школи, заступником директора з В/Р, педагогом – організатором.

^ Заступник голови ради учкому за відсутності голови учкому виконує його обов’язки, здійснює контроль за виконанням доручень членами учкому; відповідає за ведення документації; організовує навчання членів учкому; взаємодіє з педагогом-організатором, головою ради учкому школи.

^ Радник навчально-пізнавальної комісії у взаємодії з головою учкому та заступником директора з навчально-виховної роботи планує роботу; бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів; звітує перед радою учкому про участь учнів в олімпіадах, факультативах, МАН.

^ Радник комісії з роботи з молодшими школярами у взаємодії з головою учкому, заступником директора з НВР початкової ланки та класними керівниками школи I ступеня планує роботу гри-мандрівки, яка проходить під гаслом : „ Навчаємося граючи”; піклується про співпрацю учнів середньої та старшої ланки з класами початкової школи; проводить навчання членів штабу гри та контролює їхню роботу; звітує перед радою учкому про участь учнів у роботі комісії.

^ Радник центру „Дозвілля” у взаємодії з головою учкому, педагогом-організатором планує роботу центру; сприяє підготовці та проведенню культурно-масових заходів; організує дозвілля учнів; звітує перед радою учкому про свою діяльність.

Радник комісії „ естетично - художнього виховання у взаємодії з головою учкому, бібліотекарем, класними керівниками планує роботу; сприяє формуванню навичок бережливого ставлення до книг; бере активну участь у підготовці та проведені бібліотечних уроків, тижнів дитячої книги; організовує роботу книжкової лікарні; звітує перед радою учкому про роботу комісії.

^ Радник комісії дисципліни та порядку у взаємодії з головою учкому, керівником штабу профілактики правопорушень планує роботу; сприяє підвищенню культури поведінки; здійснює контроль за дотриманням дисципліни та порядку; бере участь у формуванні навичок відповідальності за доручену справу; проводить рейди „Вулиця”, „ Урок”, „Перерва”, звітує перед радою учкому про роботу комісії.

^ Радник трудової комісії у взаємодії з головою учкому, учителем технічної праці планує роботу комісії; організовує чергування по школі; організовує активно-творчу діяльність щодо охорони природи, збереження шкільного майна, прибирання класів, проведення трудових операцій; звітує перед радою учкому.

^ Радник комісії з охорони здоров’я та спорту у взаємодії з головою учкому, та вчителями фізкультури планують роботу комісії; організовує спортивні заходи та змагання; з медичними працівниками стежать за профілактичними щепленнями; пропагандують здоровий спосіб життя; організує дискусії, семінари і т.і. про шкідливість наркотиків (алкоголю, куріння і т.п.)

Радник комісії патріотично - правового виховання школярів у взаємодії з головою учкому, та вчителями правоведення планує роботу: укладення прав і обов’язків учня; опрацювання системи заохочення і нагородження учнів; вироблення правил класного колективу; кодексу честі; поточна інформація про всі зміни у законодавстві, що стосуються прав і обов’язків учнів


V. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ХЗОШ № 60

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації