Поиск по базе сайта:
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів правознавство icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів правознавство
Скачати 50.86 Kb.
НазваЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів правознавство
Дата конвертації04.02.2013
Розмір50.86 Kb.
ТипДокументи

Завдання для державної підсумкової атестації учнів

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


ПРАВОЗНАВСТВО


Білет № 1

 1. Поняття та ознаки держави.

 2. Поняття громадянства. Підстави набуття громадянства України.

 3. Господарська комерційна діяльність (підприємництво): по­няття, суб'єкти, обмеження, види.


Білет №2

 1. Поняття та види функції! держави.

 2. Припинення громадянства України. Органи, уповноважені вирішувати питання громадянства.

 3. Право власності на землю: суб'єкти, об'єкти, форми влас­ності.


Білет №3

 1. Загальна характеристика форм держави.

 2. Правовий статус іноземців та біженців в Україні.

 3. Загальне та спеціальне природокористування.


Білет №4

 1. Форма правління: поняття та види.

 2. Загальна характеристика Конституції України. Порядок внесення змін до Конституції.

 3. Право громадян на житло та форми його реалізації. Права та обов'язки власників та наймачів житлових приміщень.


Білет №5

 1. Поняття та ознаки права.

 2. Конституційні права та свободи людини і громадянина. Га­рантії конституційних прав і свобод в Україні.

 3. Загальна характеристика бюджетного права України.


Білет №6

 1. Система права. Характеристика основних галузей права України.

 2. Право громадян на об'єднання у політичні партії та гро­мадські організації за законодавством України.

 3. Поняття та види податків. Порядок оподаткування фізич­них осіб. Податок з доходів фізичних осіб.


Білет №7

1. Форма державного устрою: поняття та види.

 1. Право на освіту. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу.

 2. Поняття договору в цивільному праві. Сторони, зміст, фор­ма та види договорів.


Білет №8

 1. Норма права: поняття та структура. Види правових норм.

 2. Загальна характеристика виборчої системи України. Прин­ципи виборчого права. Види виборів в Україні.

 3. Поняття та загальна характеристика соціального захисту. Пенсії в Україні.


Білет №9

 1. Поняття законодавства, його система.

 2. Поняття референдуму. Порядок проведення референдумів в України.

 3. Матеріальна відповідальність працівників: поняття, види, порядок накладення.


Білет №10

 1. Поняття, ознаки та склад правопорушення. Види правопо­рушень.

 2. Правовий статус народних депутатів України.

 3. Поняття трудового та колективного договорів. Умови та порядок укладення.


Білет №11

 1. Форма політичного (державного) режиму: поняття та види.

 2. Статус та повноваження Верховної Ради України.

 3. Підстави та порядок припинення трудового договору.


Білет №12

 1. Поняття законності та правопорядку.

 2. Структура Верховної Ради України. Порядок роботи (рег­ламент) Верховної Ради України.

 3. Поняття та види часу відпочинку.


Білет №13

 1. Форми та методи реалізації функцій держави.

 2. Законодавчий процес в Україні.

 3. Робочий час та його види. Особливості робочого часу непов­нолітніх.


Білет №° 14

 1. Державна влада: поняття та ознаки.

 2. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 3. Дисциплінарна відповідальність: поняття, види дисциплінарних стягнень, підстави та порядок накладення.


Білет №15

 1. Правова держава: поняття та ознаки.

 2. Статус та повноваження Президента України.

 3. Злочин: поняття, ознаки, склад.


Білет №16

 1. Поняття та види законів.

 1. Підстави та порядок припинення повноважень Президента України.

 2. Злочин: види та стадії. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.


Білет №17

 1. Поняття та види підзаконних актів.

 2. Державні символи та державна мова в Україні.

 3. Співучасть у злочині: поняття, форми, види співучасників. Кримінальна відповідальність співучасників.


Білет №18

 1. Джерела права: поняття та види.

 2. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, правовий статус.

 3. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.


Білет №19

 1. Право і мораль: порівняльна характеристика.

 2. Повноваження Кабінету Міністрів України.

 3. Поняття та види кримінальних покарань.


Білет №20

 1. Поняття та види систематизації законодавства.

 2. Місцеві органи виконавчої влади.

 3. Обставини, що виключають злочинність діяння.


Білет №21

 1. Правовідносини: поняття, структура. Юридичні факти.

 2. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

 3. Адміністративний проступок: поняття, склад, види.


Білет №22

 1. Поняття та методи державного управління.

 2. Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

 3. Поняття та види адміністративних стягнень.


Білет №23

 1. Юридична відповідальність: поняття, підстави, мета.

 2. Принципи судоустрою, засади судочинства.

3. Поняття та порядок укладення шлюбу. Шлюбний договір.


Білет №24

 1. Поняття та види соціальних норм.

 2. Конституційний Суд України: статус, порядок формуван­ня, повноваження. Конституційне подання, конституційне звер­нення.

 3. Особисті немайнові та майнові права та обов'язки подруж­жя.


Білет №25

1.Теорії походження держави і права.

 1. Оперативно-розшукова діяльність. Дізнання. Досудове слідство.

 2. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.


Білет №26

 1. Об'єктивне та суб'єктивне право.

 2. Адвокатура в Україні.

 1. Поняття спадкування. Спадкування за законом та запові­том.


Білет №27

 1. Функції права: поняття та види.

 2. Система та повноваження судів загальної юрисдикції.

 3. Фізичні та юридичні особи як учасники цивільно-правових відносин. Цивільні правоздатність та дієздатність фізичних та юридичних осіб.


Білет №28

 1. Правосвідомість. Правова культура.

 2. Прокуратура: поняття, повноваження, система.

 3. Правочини: поняття, умови дійсності, видрі.


Білет №29

 1. Порівняльна характеристика права і законодавства.

 2. Третейські суди: поняття, повноваження.

 3. Право власності в Україні: поняття, види, форми.


Білет №30

 1. Історичні типи держав: поняття, типологізація (формацій­ний, цивілізаційний, індустріальний).

 1. Міліція: поняття, основні завдання, підрозділи.

 1. Поняття зобов'язання. Способи забезпечення виконання зобов'язань у цивільному праві.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації