Поиск по базе сайта:
Розділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік icon

Розділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік
НазваРозділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік
Сторінка3/10
Дата конвертації04.02.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755.

Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в підсумкових контрольних роботах з української мови та математики, а саме:

 • ретельніше повторювати пройдений матеріал у другому семестрі;

 • систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних та домашніх робіт;

 • активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних технологій у навчанні учнів початкової школи з основних предметів;

 • постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці.

З 30.05.2011 по 17.06.2011 згідно затвердженого розкладу в навчальному закладі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів.

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з п’яти предметів: з української мови (диктант), математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), біології (письмово), географії (письмово), іноземної мови (англійської).

Результати наступні:
^ Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

9-х класів, які обрали предмет для ДПА

^ Кількість учнів, які

звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА або оцінені згідно

з наказом ГУОН

^ Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

українська мова (диктант)

46
-

0

18

13

15

2

математика (ІІІ частина роботи)

46
-

0

20

13

13

3

біологія

46
-

0

5

25

16

4

географія

46
-

0

8

21

17

5

іноземна мова (англійська)

46
-

0

17

18

11


На підставі вищевикладеного можна зробити висновки:

 • в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної підсумкової атестації учнів випускних класів;

 • вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних предметів;

 • протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з навчальних предметів;

 • всі учні 4, 9-х класів були забезпечені збірниками для підготовки до державної підсумкової атестації, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України;

 • діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів.

У 2010/2011 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради продовжував працювати над реалізацією методичної проблеми: “Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій”.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 № 1/9-21.8 та “Основних напрямів і завдань управління освіти Орджонікідзевської районної ради та закладів освіти у 2010/2011 навчальному році”.

Зміст методичної роботи у навчальному закладі та її організація відображено в розділі річного плану школи “Організація роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників” та в наказі по навчальному закладу від 30.08.2010 № 344 “Про організацію та структуру науково-теоретичної та методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році”.

Науково-теоретична і методична робота педколективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної кваліфікації вчителів, передбачала систематичну колективну, групову та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня науково-методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

 • оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

 • підвищення професійної компетентності вчителів;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті та залучення учителів до виколристання інформаційних ресурсів;

 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

У 2010/2011 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні та науково-теоретичні семінари, психолого-педагогічні читання, творчі групи, самоосвіта.

Структура методичної роботи складалася із методичної ради (голова - Заковоротня В.А., директор школи) та 6 методичних об’єднань вчителів-предметників, а саме:

 • вчителів філологічних дисциплін (керівник Скачкова Л.В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури);

 • вчителів фізико-математичних дисциплін (керівник Братковська С.М., вчитель математики);

 • вчителів іноземної мови (керівник Бикова В.Д., вчитель англійської мови);

 • вчителів суспільно-природничих дисциплін (керівник Постільна А.П., вчитель географії
  та основ економіки);

 • вчителів розвивальних дисциплін (керівник Суходольська Ю.Є., вчитель образотворчого мистецтва та обслуговуючої праці);

 • вчителів початкової школи (керівник Грабарєва К.В., вчитель початкових класів).

Робота над єдиною науково-методичною проблемою педагогічного колективу організовувалася у творчих групах, педагогічних майстернях. Кожний структурний підрозділ працював над науково-методичною проблемою в межах загальної проблеми закладу на підставі Положення про методичну роботу закладу освіти та передбачав колективні, групові та індивідуальні форми роботи.

Важливим чинником підвищення ефективності навчально-виховного процесу та дієвим колегіальним органом школи виступала педагогічна рада. Згідно з річним планом протягом 2010/2011 навчального року були проведені засідання педагогічної ради з порядком денним:

 • у листопаді 2010 - “Про організацію роботи з учнями щодо підвищення мотивації
  до навчально-пізнавальної діяльності. Шляхи оптимізації навчального навантаження учнів”;

 • у січні 2011 - “Про традиційні та інноваційні технології у вирішенні проблеми соціалізації учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти”;

 • у березні 2011 - “Про результаити удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впроваджен-ня компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій”.

Протягом 2010/2011 навчального року було проведено шість засідань методичної ради, на яких розглядалися питання згідно з річним планом роботи, а саме: обговорення, затвердження, корекція планів роботи структурних підрозділів, організація та результати експериментальної роботи, хід атестації вчителів, реалізація системи підвищення кваліфікації вчителів на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, стан самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи внутрішкільної методичної роботи, підготовка і проведення Днів науки методичних об’єднань, дослідницько-експериментальна робота педагогічних працівників, організація роботи з обдарованими учнями, проведення шкільного етапу та підготовка до участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, здійснення індивідуального та диференційованого підходу під час процесу навчання та виховання учнів, підсумки внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм, вивчалися нормативні та інструктивно-методичні документи. Всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні, змістовними були доповіді, вироблені актуальні методичні рекомендації.

На засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників обговорювалися організаційні та тематичні питання згідно із затвердженими планами роботи на навчальний рік. Документація з питань методичної роботи методичних об’єднань вчителів-предметників оформлена та зберігається у методичному кабінеті.

Протягом навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні папки системи роботи вчителів, які знаходяться в методичному кабінеті. Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчально-виховного процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду. Протягом навчального року в методичному кабінеті постійно функціонувала виставка педагогічних знахідок учителів школи, тісний зв’язок підтримувався протягом року із шкільною бібліотекою щодо ознайомлення з новинками психолого-педагогічних та фахових видань.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності та фахового рівня вчителів.

У 2010/2011 навчальному році в закладі освіти працювало 6 молодих спеціалістів: Гелла Алла Олександрівна, вчитель української мови та літератури, Малявіна Оксана Леонідівна, вчитель початкових класів, Бондар Олена Олександрівна, соціальний педагог, Дуднік Крістіна Віталіївна, педагог-організатор, Глухова Ірина Юріївна, практичний психолог, Юрє’ва Тетяна Миколаївна, вчитель фізичної культури та 1 малодосвідчений вчитель: Ткаченко Юлія Валеріївна, вчитель англійської мови. Протягом навчального року 2 вчителя звільнилося за власним бажанням (Дуднік Крістіна Віталіївна, Ткаченко Юлія Валеріївна).

Згідно з наказом по навчальному закладу від 01.09.2010 №379 “Про організацію роботи
з молодими спеціалістами та молодими вчителями” було призначено наставників до молодих спеціалістів та молодих вчителів, які надавали практичну допомогу молодим спеціалістам та вчителям з питань планування, ведення шкільної документації, методики проведення уроків, виховних заходів.

Протягом 2010/2011 навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня на курсах підвищення кваліфікації вчителів-предметників при КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”. За листом-замовленням на 2010/2011 навчальний рік було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації 5 вчителями-предметниками.

 • у І семестрі 2010/2011 навчального року пройшли курси - 2 вчителя;

 • у ІІ семестрі 2010/2011 навчального року - 3 вчителя.

За підсумками проходження курсів підвищення кваліфікації вчителі виступали з доповідями на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, педагогічних читаннях. Учителі вищої категорії отримали індивідуальні завдання підготувати виступи за науково-методичною тематикою, над якою працює педагогічний колектив. Проводилося теоретичне вивчення та практичне дослідження окремих педагогічних проблем і створення на цій основі нового або вдосконалення наявного досвіду.

Вчителі, які атестувалися в 2011 році, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. План курсів підвищення кваліфікації за 2010/2011 навчальний рік в навчальному закладі виконано повністю.

Крім того, протягом навчального року було створено умови для відвідування педагогічними працівниками спецкурсів, а саме: Постільна А.П., вчитель етики, відвідала спецкурси “Викладання предмета «Етика» у 5-6-х класах ЗНЗ”, “Основи економіки”. Вчителі, які проходили планові курсу підвищення кваліфікації, також пройшли навчання на спецкурсах, а саме:

 • Бурлакова Л.В. – “Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні дисциплін природничо-математичного циклу”;

 • Волинець В.Ю.– “Формування та розвиток життєвих навичок”,“Особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання”, “Курс Mikrosoft із цифрових технологій”;

 • Прокопенко Л.С. – “Технологія колективної творчості”;

 • Скачкова Л.В. – “Основи викладання риторики в школі”, “Організація самоосвітньої роботи учнів
  на основі використання тестових форм”.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовувалася можливість атестації педагогічних кадрів. У 2010/2011 навчальному році було атестовано 8 педагогічних працівників в черговому порядку, а саме:

 • Боєчка І.М., вчителя трудового навчання;

 • Букрєєва А.В., вчителя історії;

 • Бурлакову Л.В., вчителя математики;

 • Волинець В.Ю., вчителя початкових класів;

 • Зуєву С.М., вчителя історії;

 • Ломоносову Г.М., вчителя англійської мови;

 • Прокопенко Л.С.,керівника гуртка;

 • Сироп’ятову Л.Д., вчителя російської мови.

За результатами атестації:

 • відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” – 5 вчителів;

 • відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст другої категорії” – 1 вчитель;

 • відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст ” та 9 тарифному розряду– 1 вчитель;

 • відповідає займаній посаді, встановити 10 тарифний розряд – 1 вчителю.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів з питань нормативних документів, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічній та методичній літературі, нових освітніх технологіях та системах щодо організації навчально-виховного процесу.

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2010/2011 навчальному році відображено у наказі від 12.04. 2011 №159. За підсумками роботи вчителів протягом атестаційного періоду над методичною темою оформлені матеріали з досвіду роботи до шкільного методичного кабінету.

Згідно з річним планом роботи школи було проведено шкільний етап конкурсу “Учитель року – 2011”, у якому брали участь 6 вчителів. За підсумками журі визначено переможцем шкільного етапу конкурсу Руднєву Інну Вікторівну, вчителя початкових класів, яка брала участь у районному етапі. Слід зазначити, що в поточному навчальному році активність вчителів та результативність участі у конкурсі підвищилась в порівнянні з минулими роками.

У 2010/2011 навчальному році продовжила роботу творча група вчителів щодо вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Творча група вчителів початкових класів під керівництвом вчителя Грабарєвої К.В. застосовувала в роботі “Інформаційно-ціннісний підхід до навчання читання молодших школярів за технологією О.М. Кушніра”. З цього питання протягом навчального року вчителі Губарєва К.В., Руднєва І.В. активно приймали участь у проведенні практичних семінарів на базі закладів освіти району.

У поточному навчальному році в лютому 2011 року на базі школи було організовано засідання педагогічного ательє вчителів початкової школи навчальних закладів району на тему: “Сучасний урок. Проектні технології в освіті”, яке було проведено на високому методичному рівні.

Участь вчителів школи в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій 2011 року була активною та результативною. Було подано 5 збірників:

 • тематичне спрямування: “Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу”, розділ “Розробка уроків, методичних заходів у ЗНЗ” – збірник “Зустріч з буквами – зошит з навчання грамоти (букварний період) І-ІІ частини” (Бровченко І.В., Грабарєва К.В., вчителі початкових класів) – Диплом ІІ ступеня;

 • тематичне спрямування: “Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу”, розділ “Розробка уроків, методичних заходів у ЗНЗ” – збірник “Формування комунікативної та мовної компетенції на уроках російської мови” (Сироп’ятова Л.Д., учитель російської мови) – Диплом ІІ ступеня;

 • тематичне спрямування: “Організація самостійної роботи учнів у навчальному процесі”, розділ “Упровадження системи самостійної роботи учнів у навчальному процесі” – збірник “Grammar Exercises (перевірочні завдання для закріплення граматичних правил)”(Ломоносова Г.М., учитель англійської мови);

 • тематичне спрямування: “Організація самостійної роботи учнів у навчальному процесі”, розділ “Упровадження системи самостійної роботи учнів у навчальному процесі” – збірник “Проблемне навчання як засіб формування пізнавальної самостійності учнів на уроках історії” (Зуєва С.М., учитель історії);

 • тематичне спрямування: “Моніторинг якості загальної середньої освіти”, розділ “Моніторинг успішності учнів” – збірник “Моніторингові моделі оцінювання навчальних досягнень учнів” (Волювач О.Г., учитель математики).

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні (Дні науки). Але слід відзначити, що методичний рівень цих уроків в більшості був достатнім. Вчителі змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми і форми роботи. Велика кількість уроків мали нетрадиційну форму організації навчання учнів. За підсумками проведення Днів науки всіма керівниками методичних об’єднань було організовано випуск методичних бюлетенів, оформлені сторінка шкільного сайту. Особливо активно та результативно був проведений тиждень методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін (керівник Братковська С.М.).

Аналіз стану методичної роботи у 2010/2011 навчальному році в закладі освіти дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

Головною метою Концепції розвитку закладу освіти є творча особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, наказу від 01.09.2010 № 393 “Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю та участі учнів у діяльності шкільного наукового товариства та Малої академії наук у 2010/2011 навчальному році” у вересні 2010 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю навчального закладу, поновлено банк об’єктивних даних про обдарованих та здібних учнів школи.

На виконання Національної Програми “Діти України”, державної програми “Обдаровані діти”, річного плану, в закладі освіти було проведено відповідну роботу, а саме:

 • вивчено загальні та спеціальні методики й програми з метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованих та здібних дітей;

 • до робочого навчального плану було введено:

 • курси за вибором: у 1-4-х класах - “Логіка”; у 3-4-х класах - пропедевтичний курс “Сходинки до інформатики”; у 5-х класах - “Вступ до інформатики”; у 6-х класах - “Інтелектуальні ігри”; у 8-х класах – “Економічна та соціальна географія Харківської області”, “Вчимося бути громадянами”, “Практикум з правопису української мови”, “Основи споживчих знань” (8-А клас), “Український фольклор” (8-Б клас); у 9-х класах - Харківщинознавство, “Культура мовлення і стилістика української мови” (9-Б клас), “Параметри” (9-А клас); у 10-А класі філологічного напряму профілю українська філологія – російська мова, “Громадянська освіта”, спецкурс “Український фольклор”;

 • факультативи: у 10-А класі “Стилістика сучасної української мови”, “Мова як генетичний код народу”, “Основи риторики”.

Курси за вибором та факультативи викладаються за державними програмами.

 • У річний план роботи навчального закладу внесено розділ: “Робота з обдарованими та здібними учнями” й визначено мету: “Розвиток самостійності учнів у науково–дослідницькій діяльності шляхом індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізація процесів самовираження, самореалізації та саморегуляції” та завдання: створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального розвитку учня; формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи.

 • Створено шкільне наукове товариство “Еврика”.

 • Призначено відповідального за роботу з обдарованими дітьми – Літвінову В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, та з 01.03.2011 – СидоренкоО.О., заступника директора з навчально-виховної роботи.

 • Проведено шкільний етап учнівських олімпіад з базових дисциплін, у якому взяло участь 38 учнів 3-4-х класів та 168 учнів 6-10-х класів, що складає 44 % від загальної кількості учнів 3-10-х класів, з них - 67 учнів брали участь в декількох предметних олімпіадах.

 • У районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін брали участь – 40 учнів, серед них 21 учень у декількох районних олімпіадах. Найбільшу активність участі в районних олімпіадах виявили:

 • Гасанов Руслан, учень 7-А класу – 3 олімпіади;

 • Самошко Павло, учень 8-А класу, - 5 олімпіад;

 • Осипова Вікторія, учениця 9-Б класу, - 4 олімпіади;

 • Баранцевич Наталія, учениця 9-Б класу, -3 олімпіади;

 • Сабліна Альона, учениця 9-А класу, - 3 олімпіади;

 • Іваненко Анжела, учениця 10-А класу, - 3 олімпіади;

 • Петрикіна Анна, учениця 10-А класу, - 4 олімпіади;

 • Олійник Денис, учень 10-А класу, - 4 олімпіади.

 • На районному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін посіли призові місця:

  • Самошко Павло, учень 8-А класу, - І місце з географії (вчитель Постільна А.П.), І місце з хімії (вчитель Ісаєва Г.С.).;

  • Олійник Денис, учень 10-А класу, - І місце з екології (вчитель Ісаєва Г.С.).

 • На обласному етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін посіли призові місця:

  • Самошко Павло, учень 8-А класу, - ІІ місце з географії (вчитель Постільна А.П.), ІІ місце з хімії (вчитель Ісаєва Г.С.).

   • Члени шкільного наукового товариства брали участь:

       • у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка команда учнів-переможців шкільного етапу в складі 6 учнів 5-10-х класів, з яких Багдошвілі С., учениця 6-Б класу, посіла І місце (вчитель української мови та літератури Михайлова К.В.);

       • учениця 8-А класу Іванова Альона брала участь у Міському конкурсі учнівських проектів “Моя мала Батьківщина” в номінації “Видатні Харків’яни” та посіла ІІІ місце;

       • у ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє”, номінація “Література” – Петрикіна Анна, учениця 10-А класу, (вчитель української мови та літератури Михайлова К.В.);

       • у районному конкурсі ораторського мистецтва “Я вірю в майбутнє твоє, Україна!” – Демків К., учениця 10-А класу;

    • у шостому відкритому міському економіко-правовому турнірі м. Харкова для учнів 10-11 класів “Економіко-правові засади сталого розвитку підприємництва Східної України” – Братковський О., Боровий М., учні 10-А класу (вчитель історії та правознавства Зуєва С.М.);

    • на районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук були представлені роботи з фольклористики Осипової В., учениці 9-Б класу, (керівник - вчитель української мови та літератури Сидоренко О.О.), з макро- та мікроекономіки Самошка П., учня 8-А класу, та Козія О., учня 8-А класу (керівник – вчитель географії та основ економіки Постільна А.П.).

Учні школи взяли участь в багатьох художньо-естетичних конкурсах, а саме:

    • районному етапі конкурсу поробок з природного матеріалу “Щедрість рідної землі”-Шевченко Г., учениця 6-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Ісаєва Г.С.);

    • районному конкурсі плакатів до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом “Молодь за здоровий спосіб життя” – Яхненко А., учениця 9-А класу, Осипова В., учениця 9-Б класу;

    • районному конкурсі творчих робіт “Славетні земляки” – Рубльов О., Сабліна А., Коник Ю., учні 9-А класу;

    • районному конкурсі дитячих поробок з природного матеріалу “Замість ялинки – зимовий букет” – Успенська Д., учениця 2-Б класу;

    • районному конкурсі творчих робіт “Наша мрія – вода чиста, земля красива” – Баранцевич Н., Осипова В., учениці 9-Б класу;

    • районній виставці творчих поробок “Щедра осінь” – Годжаєва А., учениця 4-Б класу;

    • районному конкурсі дитячої творчості “Діти за чисту енергію - 2010” – Кукаріна А, учениця 7-Б класу, Баранцевич Н., Осипова В., учениці 9-Б класу;

    • міському конкурсі краси та таланту – Рябенко В., учениця 3-Б класу.

Певних успіхів досягли учні в спортивних змагання, а саме:

    • легкоатлетичному кросі;

    • змаганнях з волейболу, гандболі, міні-футболу на першість району;

    • районному етапі змагань з шахів (Павленко А., Глибокий Д., учні 4-Б класу посіли ІІІ місце) та інших.

Активно працюють учні, що входять до складу бібліотечного та театрального гуртків під керівництвом Прокопенко Л.С., завідувача шкільною бібліотекою. Протягом навчального року члени гуртків неодноразово виступили перед учнями школи та батьками з виставами, провели відкриті засідання бібліотечного гуртку.

Активністю та результативністю відзначилися учні школи:

    • у Всеукраїнському природничому конкурсі “Колосок - 2010” - 138 учнів 3-10-х класів (координатори Тимошенко Л.М., Омельченко О.А., Ісаєва Г.С.);

    • у Всеукраїнському конкурсі “Смішний Колосок” -

    • у Міжнародній лінгвістичній грі-конкурсі “Русский медвежонок” – 81 учень 2-10-х класів (координатори – Тимошенко Л.М., Сироп’ятова Л.Д., Скачкова Л.В.);

    • у Всеукраїнській українознавчій грі “Соняшник ” – 130 учнів 1-9-х класів ( координатор Тимошенко Л.М.).Результати участі в 2010/2011 навчальному році наступні:


Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс “Колосок – 2010”

Міжнародний

математичний конкурс “Кенгуру”

Всеукраїнський

фізичний конкурс

“Левеня”

Всеукраїнська

українознавча гра

“Соняшник ”

брали участь

Срібний колосок

Золотий колосок

брали участь

добр.

рез-т

відм.

рез-т

брали участь

добр.

рез-т

відм.

рез-т

брали участь

Диплом І ст.

Диплом ІІ ст.

Диплом ІІІ ст.

138

93

21

155

54

32

46

21

1

130

6

6

17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації