Поиск по базе сайта:
Розділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік icon

Розділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік
НазваРозділ І вступ 1 Аналіз роботи навчального закладу за 2010/2011 навчальний рік
Сторінка2/10
Дата конвертації04.02.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України в закладі освіти систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Навчально-виховний процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу навчального закладу були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;

 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;

 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.

Протягом навчального року в навчальному закладі поступово й неухильно проводилася робота щодо виконання Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки та Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки, а саме:

 • вивчення української та російської мов є обов’язковим;

 • навчальний заклад проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання, у 2010/2011 навчальному році було відкрито два 1-х класи (64 учні);

 • у 2010/2011 навчальному році функціонував 10-А клас філологічного напряму, профіль – українська філологія (31 учень);

 • при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години
  з варіативної складової на вивчення: українського читання у 2-х, 3-х, 4-х класах; курсів з української мови “Практикум з правопису української мови” у 8-А класі, “Культура мовлення і стилістика української мови” у 8-Б класі, “Харківщинознавство” у 8-9-х класах; навчальний предмет російської мови у 10-А класі; факультативних занять “Стилістика сучасної української мови”, “Мова як генетичний код народу”, “Основи риторики” в 10-А класі філологічного напряму;

 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану навчального закладу;

 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, беручи участь в роботі шкільного семінару "Культура мовлення", через систему самоосвітньої роботи, а також відвідуючи практичні заняття та курси підвищення кваліфікації вчителів;

 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;

 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, ярмарок педагогічних ідей та технологій тощо) оформлюються українською мовою;

 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;

 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;

 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;

 • передплачено періодичні видання: “Вивчаємо українську мову та літературу”, ”Дивослово” підписано комплект видань видавничої групи “Основа” (“Українська мова та література”, “Зарубіжна література”);

 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “До заснування Харкова”,” Харків шляхами сторіч”, ”Книга добра і любові”,

 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;

 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи:

 • конкурси ораторського мистецтва, на кращу Новорічну щедрівку;

 • Свято українських пісень “Заспіваймо пісню веселеньку”;

 • українські ігри та козацькі забави;

 • виставки робіт умільців народних ремесел;

 • фестиваль сімей - знавців української мови “Мама, тато і я - українська сім’я” тощо.


Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), обласної цільової Програми “Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах системи освіти Харківської області на 2007-2010 роки”, міської Програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки”, пріоритетними напрямками діяльності навчального закладу
в 2010/2011 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності;

 • використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головна мета навчального закладу - надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

 • інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;

 • підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

Протягом 2010/2011 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу освіти:

 • активно функціонує підключення кабінету з інформатики до мережі Internet;

 • проведено роботу щодо заповнення та постійного оновлення змісту веб-сайту закладу освіти;

 • проведено роботу щодо заповнення бази даних програми “Міська мережа” з метою ефективного використання в діяльності учасників управління навчальним закладом;

 • організовано участь секретаря школи, заступника директора з навчально-виховної роботи у практичних семінарах щодо використання управлінських програмних комплексів, заповнення бази даних програми “Міська мережа”, веб-сайту навчального закладу;

 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;

 • організовано та проведено практичні семінари для самоосвіти вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;

 • введено в навчально-виховний процес курс за вибором “Сходинки до інформатики” для учнів 3-4-х класів; курс за вибором “Вступ до інформатики” для учнів 5-х класів;

 • використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства;

 • взяли участь в І (районному) етапі конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу “Шкільний інформаційний світ” за номінацією Шкільний портал;

 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

 • заповнено електронні програми обліку навчальних підручників та “Періодика”.


У 2010/2011 навчальному році навчально-виховний процес навчального закладу було організовано відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану
і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2010 року та в травні 2011 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (попереднього, поточного, наступного).

Робочий навчальний план навчального закладу на 2010/2011 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2010 №1/9-143 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік”, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 10.03.2010 № 105 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2010-2011 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області”:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2) - додатки до пояснювальної записки 1-8;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132,
  зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2) - додатки до пояснювальної записки 9-18;

 • для 10-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 7, 11) - додатки до пояснювальної записки 19-20.

Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році.

Під час перевірки були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-10-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) в основному співпадає, відхилень від навчальних програм не виявлено:

 • у 1-4-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано повністю, відхилень від навчальних програм не виявлено;

 • у 5-9-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано, відхилень від навчальних програм
  не виявлено;

 • у 10-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано, відхилень від навчальних програм
  не виявлено;

 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
  за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;

 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;

 • варіативна складова робочого навчального плану навчального закладу на 2010/2011 навчальний рік в 1-10-х класах виконана (додатки 1, 5-6).

Виконання навчальних планів та програм за 2010/2011 навчальний рік проаналізовано та узагальнено в наказі по навчальному закладу від 30.05.2011 № 231.

Кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших експериментальних робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана та узагальнена в наказі по навчальному закладу від 25.05.2011 № 217.

Кількість уроків розвитку зв’язного мовлення з української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури дотримана та узагальнена наказом по закладу освіти від 27.05.2011 № 222.

Інваріантна і варіативна складові робочого навчального плану використані повністю. Вчителі забезпечили виконання вимог програми щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

 • оцінювання результатів навчальної діяльності учнів;

 • проведення тематичних оцінювань.

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 198 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

 • І семестр – математика (5-10 класи), етика (5-6 класи), трудове навчання, технології (5-9, 10 класи);

 • ІІ семестр – початкова школа, фізична культура (1-10 класи), предмет “Захист Вітчизни” (10 класи).

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювався тематичний контроль за станом викладання навчальних предметів та рівнем навчальних досягнень учнів. Результати узагальнено в довідках та наказах по закладу освіти, сформовано до номенклатури справ за № 01-16.


Термін

Навчальний предмет

Класи

жовтень

Хімія

7-10 класи

листопад

Фізика

7-10 класи

єдиний орфографічний режим при веденні зошитів з української мови та математики

2-10 класи

грудень

виконання обов’язкових лабораторних, практичних робіт з фізики, хімії та біології

7-10 класи

січень

робота з учнями , які засвоїли навчальний матеріал на посатковому рівні в І семестрі

5-10 класи

лютий

історія України

5-10 класи

всесвітня історія

6-10 класи

березень

українська мова та література

5, 9 класи

квітень

основи здоров’я

1-9 класи

травень

варіативна складова робочого навчального плану

1-10 класи


Результати перевірок узагальнено в довідках та наказах з основної діяльності навчального закладу, сформовано до номенклатури справ за № 01-20.


У 2010/2011 навчальному році навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану і річного плану роботи школи. Шкільний компонент цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками (1-4 класи – 100 %, 5-9 класи – 100 %, 10 класи – 84 %).

Бібліотечний фонд навчального закладу становив:

 • на традиційних і нетрадиційних носіях - 17336 (без підручників);

 • художньої літератури – 15341 екземпляр;

 • педагогічної та методичної літератури – 1103 екземпляри;

 • науково-пізнавальної літератури -579 екземплярів;

 • довідкових видань – 292 екземпляри;

 • на нетрадиційних носіях – 21 екземпляр;

 • періодичних видань - 10 екземплярів у тому числі дитячих - 3 екземпляри;

 • газет всього - 4 екземпляри в тому числі дитячих – 2 екземпляри;

 • Фонд підручників – 15845.


Протягом навчального року впроваджувалися в навчально-виховний процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В навчальному закладі у 2010/2011 навчальному році було організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання. З цією метою було відкрито допрофільні класи у школі ІІ ступеню та профільні класи у школі ІІІ ступеня, а саме:

 • 10-А клас – філологічний напрям, профіль - українська філологія;

 • 8-А клас – допрофільна підготовка з географії (курс за вибором “Економіка та соціальна географія Харківської області”, курс за вибором “Основи споживчих знань ”);

 • 8-Б клас – допрофільна підготовка з української мови (курс за вибором “Практикум з правопису української мови”, курс за вибором “Українська фразеологія”);

 • 9-А клас – допрофільна підготовка з математики (курс за вибором “Параметри”);

 • 9-Б клас – допрофільна підготовка з української мови (курс за вибором “Культура мовлення і стилістика української мови”).

Таким чином допрофільною підготовкою було охоплено 89 учнів 8-9-х класів - 17% від загальної кількості учнів школи, та профільною підготовкою – 31 учень 10-х класів (6%).


Організація допрофільного навчання


Навчальний рік

Загальна кількість

8-9-х класів

Допрфільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2008-2009

3

73

3

73

13

2009-2010

5

121

5

121

21,9

2010-2011

4

89

4

89

17


Організація профільного навчання


Навчальний рік

Загальна кількість

10-11-х класів

Прфільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2008-2009

4

107

4

107

19

2009-2010

2

50

2

50

9,04

2010-2011

1

31

1

31

6Протягом 2010/2011 навчального року була активізована робота з організації факультативів:

 • в 10-А класі філологічного напряму, профіль – українська філологія:

 • факультатив “Стилістика сучасної української мови” з метою засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості всіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикетних норм спілкування;

 • факультатив “Мова як генетичний код народу” з метою розширення знань про мову як основу буття народу, джерела інформації, що несе в собі знання про менталітет, історію, духовну та матеріальну культуру народу, ознайомлення з етимологією як галуззю лінгвістичної науки, розвитку творчих, науково-дослідницьких навичок учнів;

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами.

З метою створення умов для підвищення якості організації профільного навчання в навчальному закладі проведено наступні управлінські дії, а саме:

 • визначено та поставлено завдання перед педагогічним колективом, психологом та адміністрацією стосовно питання профілізації;

 • визначено зміст та етапи роботи з цілеспрямування навчально-виховного процесу та сприяння профілізації через інтерактивні методи діяльності;

 • визначено проблемні групи вчителів: класних керівників за паралелями та членів методичних об’єднань за профілями (природничо–математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним);

 • визначено творчу групу вчителів для роботи з обдарованими учнями;

 • визначено коло відповідальних за виконання управлінських рішень (методичні об’єднання, класні керівники, психолог, соціальний педагог, адміністрація);

 • визначено термін виконання управлінського рішення;

 • здійснено аналіз діяльності педагогічного колективу щодо створення умов для розвитку профільних інтересів учнів за такими напрямками:

 • організація роботи вчителя на уроці стосовно розвитку профільних інтересів учнів (організаційна та методична діяльність);

 • організація внутрішкільного контролю з питання профільного навчання;

 • складено графік відвідування профільних курсів та спецкурсів вчителями школи.

У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

 • діагностика створення профільних класів відповідно до циклів;

 • оформлено карти класів за результатами попереднього психолого-педагогічного спостереження за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;

 • проведено психологічною службою школи діагностику профільних інтересів учнів 9-х класів за допомогою тестів ОДАНІ та “Квадрат інтересів”, анкети “Галузь інтересів”;

 • вивчено та проаналізовано освітні запити батьків за допомогою анкет;

 • проаналізовано кадровий склад навчального закладу.

На підставі проведених заходів складено перспективний план переходу старшої школи на профільне навчання з урахуванням освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів, створено умови для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Протягом навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-10 класах було тематичне і підсумкове, в 1-х класах – вербальне .

У 2010/2011 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів.

За підсумками 2010/2011 навчального року із 553 учнів 1-11 класів:

 • 63 учнів 1-х класів – вербальне оцінювання;

 • 459 учнів 2-10-х класів – атестовані;

 • 476 учнів - переведено до наступного класу;

 • 38 учні – нагороджено похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”;

 • 16 учнів – нагороджено похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”,

 • 46 учнів закінчили 9 клас, з них Решетняк Ліна та Степанова Дар’я отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

 • 31 учень закінчили 10 клас.

За підсумками навчального року із 459 атестованих учнів 2-10 класів школи закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 289 учнів, що складає 63 % від загальної кількості, з них 52 учня (10%)– на високому рівні.

За підсумками 2010/2011 навчального року загальні результати навчальних досягнень учнів школи І ступеню становлять:Клас

Кількість учнів

П.І.Б. вчителя

високий та

достатній рівень

середній рівень

претенденти

на нагородження Похвальними листами

кількість

%

к-ть

%

кількість

%

2-А

32

Сухомлін Т.І.

23

72%

9

28%

5

16%

2-Б

32

Волинець В.Ю.

21

66%

11

34%

3

9%

3-А

29

Тимошенко Л.М.

25

86%

4

14%

4

14%

3-Б

29

Максименко А.О.

24

83%

5

17%

3

10%

4-А

29

Мамцева І.О.

16

55%

13

45%

5

17%

4-Б

27

Руднєва І.В.

15

56%

12

44%

6

22%

Всього:

178 учнів
124

70%

54

30%

26

15%За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату, а саме:Клас

кількість учнів

П.І.Б. класного керівника

високий

рівень

достатній

рівень

середній

рівень

кількість

%

кількість

%

кількість

%

5-А

29

Бикова В.Д.

5

18%

20

69%

4

13%

5-Б

21

Волювач О.Г.

-

-

11

52%

10

48%

6-А

27

Григоренко С.Г.

2

7%

15

56%

10

37%

6-Б

30

Ісаєва Г.С.

5

17%

15

50%

10

33%

7-А

30

Братковська С.М.

1

3%

15

50%

14

47%

7-Б

24

Омельченко О.А.

1

4%

14

58%

9

38%

8-А

23

Постільна А.П.

5

22%

14

61%

4

17%

8-Б

20

Зуєва С.М.

-

-

12

60%

8

40%

9-А

26

Суходольська Ю.Є.

-

-

11

42%

15

58%

9-Б

20

Скачкова Л.В.

4

20

3

15%

13

65%

10-А

31

Михайлова К.В.

-

-

12

38%

19

62%

Всього:

281 учень

23

8%

142

51%

116

41%


За підсумками навчального року із 459 атестованих учнів 2-10 класів школи закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 289 учнів, що складає 63 % від загальної кількості, з них 52 учня (10%)– на високому рівні.

В порівнянні з 2008/2009 та 2009/2010 навчальними роками різниця по рівнях навчальних досягнень учнів навчального закладу складає до 10%:

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797,
від 19.05.2008 № 432, листів Головного управління освіти і науки Харківської обласної Державної адміністрації від 21.01.2005 № 211, від 24.01.2005 № 219, довідки лікувального закладу Дитячої міської лікарні №5 м.Харкова від 28.05.2010 №66, витягу з протоколу діагностичного засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації, наказу управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради від 31.08.2010 № 150 “Про організацію індивідуального навчання у 2010-2011 навчальному році учнів закладів освіти району”, по навчальному закладу від 12.08.2010 №308 “Про організацію навчання Думова Владислава Юрійовича, учня 7-Б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області за індивідуальною формою у 2010/2011 навчальному році”, від 31.08.2010 № 355 “Про організацію навчання за індивідуальною формою у 2010/2011 навчальному році” та заяви батьків учнів, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учня у 2010/2011 навчальному році навчання за індивідуальною формою надавалося 1 учневі навчального закладу з 01.09.2010 до 26.05.2010, а саме:

 • Думов Владислав, учень 7-Б класу, з тижневим навантаженням 14 годин – з 01.09.2010 до26.05.2011.

Думов Владислав має статус “Дитина-інвалід”, у зв’язку з цим йому збільшено кількість годин
для організації індивідуального навчання до 14 годин.

Індивідуальне навчання було організовано на підставі довідки лікувального закладу, за якою Думов В., учень 7-Б класу, – з вадами розумового розвитку.

За результатами перевірки виявлено наступне:

 • індивідуальне навчання організовано за бажанням учня та його батьків відповідно до заяви та медичних довідок;

 • відповідно до медичної довідки та заяви батьків педагогічним колективом розглянуто питання щодо організації навчання Думова Владислава, учня 7-Б класу, за індивідуальною формою на засіданні педагогічної ради від 30.08.2010 №10, на нараді при директорові від 25.08.2010 № 7
  та на засіданні Ради закладу від 15.10.2010 № 2;

 • створено оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учня;

 • індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту;

 • розклад занять з учнем погоджено з батьками та профспілковим комітетом і затверджено директором навчального закладу;

 • вчителями розроблено індивідуальні програми, календарно-тематичні плани відповідно до чинних навчальних програм з кожного предмету, в яких визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягає вивченню та засвоєнню;

 • облік проведених занять фіксується у журналах загального зразку для індивідуальних занять.

На початку 2010/2011 навчального року була визначена кількість годин для організації індивідуального навчання для учня відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану даного класу та за погодженням з управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

Навчання учня здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учня, який навчається за індивідуальною формою, відповідає Державному стандарту загальної середньої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень учня здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Тематичні, семестрові та річні бали навчальних досягнень учнів перенесено до класних журналів

Індивідуальні навчальні програми та плани Думова Владислава, учня 7-Б класу, який знаходився на навчанні за індивідуальною формою у 2010/2011 навчальному році, виконано.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842) у новій редакції, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 №1151, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 №39/17334, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1/9-950 “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році”, наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 №147 “Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області”, Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.03.2011 №52 “Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова”, управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 21.03.2011 №83 “Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів району”, наказу по навчальному закладу від 22.03.2011 №135 “Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11-х класів навчального закладу” з 17.05.2011 по 19.05.2011 у 4-х класах початкової школи були проведені підсумкові контрольні роботи з української мови, українського читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно затвердженого розкладу.

У навчальному закладі в 2010/2011 навчальному році в двох 4-х класах навчається 56 учнів:

- 4-А клас – 29 учнів – класний керівник Мамцева І.О., спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи - 22 роки;

- 4-Б клас -27 учнів – класний керівник Руднєва І.В., спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж роботи- 11 років.

Тексти контрольних робіт з української мови, українського читання та математики були визначені методичним об’єднанням вчителів початкових класів навчального закладу відповідно до навчальних програм початкової школи і охоплювали матеріал 4-х класів на кінець навчального року за збірниками, визначеними листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році”, наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 “Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області”:

 • з української мови – комбінована письмова робота №6 (Вашуленко М.С., Пономарьова К.І., Дубовик С.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.:Освіта, 2011);

 • з українського читання – контрольна робота №12 (Вашуленко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.:Освіта, 2011);

 • з математики – тестова робота № 9 (Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Е., Листопад Н.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.:Освіта, 2011).

Порядок проведення державної підсумкової атестації відповідав нормативним вимогам початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи відводилась 1 академічна година (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин – на її виконання.

Результати наступні:

- з української мови:Клас

Кількість учнів,

що виконували роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

% якості

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

4-А

29

12

41%

12

41%

5

18%

0

-

82

4-Б

27

9

33%

16

59%

2

8%

0

-

92

Разом:

56

21

38%

28

50%

7

12%

0

-

88%- з математики:Клас

Кількість учнів,

що виконували роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

% якості

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

4-А

29

13

45%

9

31%

7

24%

0

-

76

4-Б

27

8

30%

11

40%

8

30%

0

-

70

Разом:

56

21

38%

20

36%

15

26%

0

-

74%


- з українського читання:Клас

Кількість учнів,

що виконували роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

% якості

Високий

рівень

Достатній рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

4-А

29

12

41%

13

45%

4

14%

0

-

86

4-Б

27

13

48%

13

48%

1

4%

0

-

96

Разом:

56

25

45%

26

46%

5

9%

0

-

91%
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації