Поиск по базе сайта:
Наказ №53 Про проведення обліку дітей і підлітків у 2010- 2011 навчальному році icon

Наказ №53 Про проведення обліку дітей і підлітків у 2010- 2011 навчальному році
Скачати 122.9 Kb.
НазваНаказ №53 Про проведення обліку дітей і підлітків у 2010- 2011 навчальному році
Дата конвертації03.02.2013
Розмір122.9 Kb.
ТипНаказ

ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ВІДДІЛ ОСВIТИ

Н А К А З

Дергачі

06. 04. 2010 р. № 53


Про проведення обліку дітей і підлітків

у 2010- 2011 навчальному році


Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»», розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20.07.2000 № 679 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», наказу відділу освіти від 28.01.2010 № 18 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання» та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району


НАКАЗУЮ:


 1. Головному спеціалісту відділу освіти Сінюгіній В.І.:

  1. Разом з органами місцевого самоврядування у межах своєї компетенції забезпечити проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2010 році.

  2. Організувати і провести інструктаж для осіб, що відповідають за складання списків дітей і підлітків .

До 20.04.2010 р.

  1. Визначити території обслуговування і закріпити їх відповідними рішеннями виконавчих комітетів сільських, селищних та міської рад.

До 25.04.2010 р.

  1. Отримати від психолого – медико – педагогічної консультації списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації,а також тих, які не можуть навчатися (Додаток 1)

Не пізніше 20 серпня 2010 р.  1. Підготувати і направити на затвердження проект розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів району , на 2010-2011 навчальний рік».

До 10.08.2010 р.

  1. Узагальнити статистичні звіти шкіл «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять до 1 вересня 2010-2011 н.р. у закладах освіти району»(з контингенту учнів школи) та інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання (Додаток 2,3)

До 05.09.2010 р.

  1. На підставі звітів шкіл скласти статистичні звіти (Форма №77-РВК, Інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, Інформація про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням) і надати їх до Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

Не пізніше 15 вересня 2010р.


 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Забезпечити своєчасне уточнення затверджених органами місцевого самоврядування списків дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

До 20 червня 2010р.

  1. Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з відмітками про те, чи з’явилися учні на навчання, разом із довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

До 10 вересня 2010 р.


  1. Узагальнити та подати до відділу освіти інформацію про дітей і підлітків, які не приступили до занять до 1 вересня 2010-2011 н.р. у закладі освіти (з контингенту учнів школи) та інформацію про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання (Додатки 4,5)

До 05.09.2010 року  1. За наявності у учнів, які проживають на закріпленій за закладом території обслуговування і яких не було включено до списку , надати додатковий список таких учнів у трьох примірниках до відділу освіти, який надсилає один примірник до РДА (Додатки 1,2,3)

До 20.06.2010 р.

  1. Забезпечити ведення документації з обліку дітей та підлітків шкільного віку, як передбачено Інструкцією.

Упродовж навчального року

  1. Забезпечити обстеження психолого – медико- педагогічною консультацією дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які потребують навчання у загальноосвітніх закладах за індивідуальною формою.

До 20 серпня 2010 р.

  1. Організувати постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року

  1. Надавати до відділу освіти статистичні звіти про кількість дітей і підлітків шкільного віку за затвердженими формами ( форми щоквартальної подачі звітності).

Щоквартально

до 10.09; до 10.12; до 10.03;до 10.06;  1. Нести персональну відповідальність за своєчасну подачу інформації до відділу освіти.

Упродовж навчального року.


 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою .Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Т.В.Малиніна


З наказом ознайомлені :


Головний спеціаліст відділу освіти В.І.Сінюгіна

Керівники загальноосвітніх

навчальних закладів Н.О.Зєнькова

О.П.Остапенко

В.В.Желтобрюх

С.П.Катасонова

В.О.Лузан

О.В.Балюк

А.О.Войтенко

Т.М.Вєхова

В.В.Євдокімова

А.І.Кононенко

Л.М.Михайлусь

Т.О.Корінь

В.Й.Без’язичний

Л.І.Яковенко

С.А.Резнікова

Р.П.Хоменко

М.М.Жовтоножко

Т.А.Дударєва

Л.М.Груздєва

Л.Г.Мельникова

Л.М.Пономаренко

І.Є.Воробіна

Н.Ю.Байцур

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 06.04.2010 №53

область _____________ місто _______________
район _____________________________________

(назва психолого-медико-педагогічної
консультації, яка складає список)СПИСОК
дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей,
яким до 1 вересня 2010 р. виповнюється 5 років, з розумовими
та фізичними вадами, які повинні навчатися, а також
тих, які не можуть навчатися


____________ року народження

------------------------------------------------------------------

N |Адреса дитини|Прізвище, ім'я|Прізвище, ім'я |Висновок психоло-

з/п|(підлітка) - |та по батькові|та по батькові,|го-медико-педаго-

|вулиця, номер|одного з бать-|стать, число, |гічної консульта-

|будинку і |ків або осіб, |місяць, рік на-|ції

|квартири |які їх замі- |родження дитини|

| |нюють |(підлітка) |

------------------------------------------------------------------

-----------------------------

Примітка. Підписується керівником психолого-медико-педагогічної
консультації.


Директор закладу _______________________________________

Голова ( наприклад: Солоницівський селищний голова )

Керівник апарату районної державної адміністрації Т.Д.Остропілець


Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 06.04.2010 №53область ____________ місто ___________
населений пункт___________________
держадміністрація_____________________
розпорядження від __________N___________

^ СПИСОК
дітей і підлітків віком від 6 до 18 років
та дітей, яким до 1 вересня 2010 р. виповнюється 5 років


_____________ року народження

------------------------------------------------------------------

N |Номер |Адреса |Прізвище,|Прізвище, |Навчання |Дані про

з/п|господар-|дитини |ім'я та |ім'я та |за рока- |тих, які не

|ства в |(підліт-|по бать- |по бать- |ми - наз-|навчаються

|погос- |ка) - |кові од- |кові, |ва нав- |(зазначити,

|подарсь- |вулиця, |ного з |стать, |чального |скільки кла-

|кій кни- |номер |батьків |число, |закладу, |сів закінчив

|зі сіль- |будинку |або осіб,|місяць, |клас |і причини

|ради (для|і |які їх |рік наро- | |невідвідува-

|сільської|квартири|замінюють|дження | |ння навчаль-

|місцевос-| | |дитини | |ного закла-

|ті) | | |(підлітка)| |ду), у тому

| | | | | |числі за

| | | | | |висновками

| | | | | |психолого-

| | | | | |медико-педа-

| | | | | |гогічних

| | | | | |консультацій
Директор закладу _________________________


Голова (наприклад:Солоницівський селищний голова )


Керівник апарату районноїдержавної адміністрації Т.Д.Остропілець


Додаток 3

до наказу відділу освіти

від 06.04.2010 №53


Харківська область

Населений пункт ____________

Дергачівська районна державна адміністрація

Розпорядження від _______ __________ р. № ___


Додатковий список дітей і підлітків віком від 6 до 18 років
по території обслуговування ____________________

_____________ року народження


станом на 01.09.2010 року

( як витяг з основних списків)

------------------------------------------------------------------

N |Номер |Адреса |Прізвище,|Прізвище, |Навчання |Дані про

з/п|господар-|дитини |ім'я та |ім'я та |за рока- |тих, які не

|ства в |(підліт-|по бать- |по бать- |ми - наз-|навчаються

|погос- |ка) - |кові од- |кові, |ва нав- |(зазначити,

|подарсь- |вулиця, |ного з |стать, |чального |скільки кла-

|кій кни- |номер |батьків |число, |закладу, |сів закінчив

|зі сіль- |будинку |або осіб,|місяць, |клас |і причини

|ради (для|і |які їх |рік наро- | |невідвідува-

|сільської|квартири|замінюють|дження | |ння навчаль-

|місцевос-| | |дитини | |ного закла-

|ті) | | |(підлітка)| |ду), у тому

| | | | | |числі за

| | | | | |висновками

| | | | | |психолого-

| | | | | |медико-педа-

| | | | | |гогічних

| | | | | |консультацій


Директор закладу


Голова (наприклад:Солоницівський селищний голова )


Керівник апарату районної державної адміністрації Т.Д.Остропілець


Додаток 4

до наказу відділу освіти

від 06.04.2010 №53


Інформація про дітей та підлітків шкільного віку, які станом на 01.09.2010 року приступили до навчання

(по території обслуговування _____________________________________________)


Всього дітей

Загальна кількість дітей шкільного віку

Кількість дітей, які не приступили до занять

Всього не приступи до навчання

Причина, з якої дитина не відвідує навчальний заклад

Інші причини

6-10 років

11-14 років

15-17 років

6-10 років

11-14 років

15-17 років

К-ть дітей 6-17 років

% від загальної кількості 6-17 років

матеріально-фінансові

відсутність батьківсько

го піклування

самовільне відсторонення від занять

знаходиться в розшуку
Додаток 5

до наказу відділу освіти

від 06.04.2010 №53


Облік навчання дітей і підлітків шкільного віку

_________ району

станом на 01.09.2010


школа

Всього дітей у шкільного віку м/р

всього навчається ВНЗ І-ІVр. а.

навчається всього в ЗНЗ

з них навчається

В ПТУ

в ВНЗ І-ІІ р.а.

6-річок всього

6-річки, які навчаються

6-річки, які не навчаються

діти-інваліди

5-ти річки

 

Всього дітей мікрорайону , які не навчаються

Відомості про дітей відсутні

в школі за м/р

ВНЗ І-ІІ р.а.

в даному закладі

дітей-інвалідів усього у м/р

навчаються

не навчаються для здоб. ЗСО

всього 5-річок

перебув. у ДНЗ

перебув. вдома

перебув у ЗНЗ


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації