Поиск по базе сайта:
Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета Програми icon

Програма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета Програми
НазваПрограма щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки Мета Програми
Сторінка1/5
Дата конвертації04.12.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

                               

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 листопада 2011 р. N 1240
КиївПро затвердження Державної програми щодо запобігання
і протидії корупції на 2011-2015 роки


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії
корупції на 2011-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених
у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період,
а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого спеціально уповноваженому органу
з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання
Програми для її узагальнення та включення до звіту про результати
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 36


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1240

^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо запобігання і протидії корупції
на 2011-2015 роки
Мета Програми

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня
корупції в Україні відповідно до положень Національної
антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом
Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1001 ( 1001/2011 ).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики
в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та
суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом
останніх років.

Проблему передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, науково-дослідних установ та громадських
(неурядових) організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних
напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною
антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки ( 1001/2011 ), через:

продовження реформування антикорупційного законодавства
відповідно до міжнародних стандартів;

ефективне застосування антикорупційного законодавства
органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах
діяльності органів державної влади і органів місцевого
самоврядування на всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості
про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення
до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної
влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та
реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення
підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що
здійснюються державою.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції,
усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних
наслідків;

визначення основних напрямів державної політики у сфері
запобігання і протидії корупції;

підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади і
органів місцевого самоврядування;

упровадження системи моніторингу ефективності
антикорупційного законодавства.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на
розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у
додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити процес розвитку законодавства з урахуванням
світових антикорупційних стандартів, закріплених у Конвенції
Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( 995_c16 ),
Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_101 ),
Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією ( 994_172 ), Цивільній конвенції про боротьбу з
корупцією ( 994_102 ), рекомендаціях Групи держав Ради Європи
проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій;

підвищити ефективність системи запобігання і протидії
корупції;

знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів,
інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

зменшити обсяги тіньової економіки;

формувати у громадськості активну позицію із запобігання і
протидії корупції.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених
головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за
виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не
заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів
на відповідний рік.


Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми щодо запобігання
і протидії корупції на 2011-2015 роки


1. Програма розроблена відповідно до Указу Президента України
від 21 жовтня 2011 р. N 1001 ( 1001/2011 ).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1240.

3. Державний замовник - Мін'юст.

4. Керівник Програми - Міністр юстиції.

5. Виконавці заходів Програми - Мін'юст, МЗС, Мінфін,
Мінекономрозвитку, МВС, Мінрегіон, МОЗ, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт, Військова служба правопоряду у Збройних Силах,
Держфінінспекція, Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, ДПС, Укрдержреєстр, Держінформнауки,
Держземагентство, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба, Фонд державного
майна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції,
Верховний Суд України, Державна судова адміністрація, Генеральна
прокуратура України, Національна школа суддів України, Рахункова
палата, СБУ, Центральна виборча комісія, Національна академія
наук, Національна академія правових наук, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації, науково-дослідні установи,
громадські (неурядові) організації.

6. Строк виконання Програми: 2011-2015 роки.


Додаток 2
до Програми

^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо запобігання
і протидії корупції на 2011-2015 роки


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Індикатори | Значення індикатора | Найменування заходу | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |

| завдання |виконання завдання|-------------------------------| | розпорядник |фінансування| обсяг | |

| | |усього| за роками | |бюджетних коштів | |фінансових| |

| | | |------------------------| | | |ресурсів, |--------------------------------------------|

| | | |2011|2012|2013|2014|2015| | | | млн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Завершення |Кодекс | 1 | | 1 | | | |1) забезпечення |Мін'юст | | | | | | | |

|процесу |адміністративних | | | | | | |супроводження | | | | | | | | |

|розмежування |процедур | | | | | | |розгляду у Верховній | | | | | | | | |

|функцій органів | | | | | | | |Раді України проекту | | | | | | | | |

|державної влади з | | | | | | | |Кодексу | | | | | | | | |

|надання | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

|адміністративних | | | | | | | |процедур | | | | | | | | |

|послуг та |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|контрольно- |звіт та пропозиції| 1 | | 1 | | | |2) проведення |Нацдержслужба, | | | | | | | |

|наглядових |щодо внесення змін| | | | | | |функціонального |центральні та | | | | | | | |

|(інспекційних) |до законодавства | | | | | | |огляду органів |місцеві органи | | | | | | | |

|функцій |за результатами | | | | | | |державної влади з |виконавчої влади | | | | | | | |

| |функціональних | | | | | | |метою усунення | | | | | | | | |

| |оглядів | | | | | | |поєднання в одному | | | | | | | | |

| | | | | | | | |органі інспекційних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |функцій та функцій з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |надання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|2. Застосування |відповідний | 1 | | 1 | | | |1) підготовка та |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|інноваційних |нормативно- | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

|технологій, що |правовий акт | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

|забезпечують | | | | | | | |України пропозицій | | | | | | | | |

|підвищення рівня | | | | | | | |щодо зобов'язання | | | | | | | | |

|об'єктивності та | | | | | | | |органів (інституцій),| | | | | | | | |

|прозорість | | | | | | | |залучених до надання | | | | | | | | |

|прийняття органами| | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

|державної влади | | | | | | | |послуг, надавати | | | | | | | | |

|рішень, у тому | | | | | | | |відповідь поштою та | | | | | | | | |

|числі прискорення | | | | | | | |за згодою | | | | | | | | |

|впровадження | | | | | | | |запитувача - | | | | | | | | |

|системи | | | | | | | |електронною поштою | | | | | | | | |

|електронного |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|документообігу та |діючі системи | 3 | | | | | 3 |2) запровадження |Держінформнауки, | | | | | | | |

|електронного |електронного | | | | | | |систем електронного |Нацдержслужба, | | | | | | | |

|цифрового підпису |документообігу, в | | | | | | |документообігу, в |центральні та | | | | | | | |

|на |тому числі | | | | | | |тому числі |місцеві органи | | | | | | | |

|загальнодержавному|електронного обігу| | | | | | |електронного обігу |виконавчої влади | | | | | | | |

|і місцевому рівнях|медичних форм, та | | | | | | |медичних форм, та | | | | | | | | |

| |електронного | | | | | | |електронного |------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |цифрового підпису | | | | | | |цифрового підпису |Мінсоцполітики |державний | 6,6 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

| |на | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| |загальнодержавному| | | | | | | | | | | | | | | |

| |і місцевому | | | | | | | | | | | | | | | |

| |рівнях, які | | | | | | | | | | | | | | | |

| |забезпечуватимуть | | | | | | | | | | | | | | | |

| |зменшення | | | | | | | |------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |кількості | | | | | | | |МОЗ |державний | 803,58 | | 241,64 | 203,59 | 111,95 | 246,4 |

| |безпосередніх | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |

| |контактів громадян| | | | | | | | | | | | | | | |

| |і представників | | | | | | | | | | | | | | | |

| |юридичних осіб з | | | | | | | | | | | | | | | |

| |державними | | | | | | | | | | | | | | | |

| |службовцями | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |анкети (форми) для| 1 | | 1 | | | |3) впровадження анкет|Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |звернення громадян| | | | | | |(форм) для звернення | | | | | | | | |

| |за наданням | | | | | | |громадян за наданням | | | | | | | | |

| |адміністративних | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| |послуг, розміщені | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

| |на відповідних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |веб-сайтах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |державних органів | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |відокремленість | 1 | | 1 | | | |4) здійснення |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |приміщень для | | | | | | |зонування будівель | | | | | | | | |

| |особистого прийому| | | | | | |(приміщень) органів | | | | | | | | |

| |громадян від | | | | | | |(інституцій), | | | | | | | | |

| |приміщень, | | | | | | |залучених до надання | | | | | | | | |

| |призначених для | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| |роботи з | | | | | | |послуг, на "закриту | | | | | | | | |

| |документами | | | | | | |частину" (для роботи | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з документами) та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"відкриту частину" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(для прийому | | | | | | | | |

| | | | | | | | |громадян) | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |належним чином | 1 | | 1 | | | |5) створення належних|Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |обладнані | | | | | | |умов у приміщеннях | | | | | | | | |

| |приміщення для | | | | | | |для особистого | | | | | | | | |

| |особистого прийому| | | | | | |прийому громадян | | | | | | | | |

| |громадян | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |консультативні | 2 | 1 | 1 | | | |6) запровадження |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |кабінети, єдиний | | | | | | |консультативних | | | | | | | | |

| |кол-центр з | | | | | | |кабінетів, створення | | | | | | | | |

| |надання | | | | | | |єдиного кол-центру з | | | | | | | | |

| |адміністративних | | | | | | |надання | | | | | | | | |

| |послуг | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |діюча система | 2 | 1 | 1 | | | |7) удосконалення |Держінформнауки | | | | | | | |

| |"електронної | | | | | | |порядку особистого | | | | | | | | |

| |черги" | | | | | | |прийому в органах |------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | | | | | | | |державної влади та |МОЗ |державний | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |місцевого | |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |самоврядування шляхом| | | | | | | | |

| | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"електронної черги" | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3. Розширення сфер|відповідний | 1 | | 1 | | | |1) підготовка та |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|застосування |нормативно- | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

|принципу |правовий акт | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

|"мовчазної згоди" | | | | | | | |України пропозицій | | | | | | | | |

|під час надання | | | | | | | |щодо застосування | | | | | | | | |

|погоджень, | | | | | | | |принципу "мовчазної | | | | | | | | |

|висновків, | | | | | | | |згоди" під час | | | | | | | | |

|дозвільних | | | | | | | |надання погоджень, | | | | | | | | |

|документів тощо | | | | | | | |висновків, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |дозвільних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |документів тощо | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4. Надання |звіт та пропозиції| 1 | 1 | | | | |1) проведення аналізу|Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|адміністративних |щодо внесення змін| | | | | | |делегування органами | | | | | | | | |

|послуг виключно |до законодавства | | | | | | |державної влади | | | | | | | | |

|органами державної|за результатами | | | | | | |повноважень щодо | | | | | | | | |

|влади та |аналізу | | | | | | |надання | | | | | | | | |

|бюджетними | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

|установами | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |скорочення | 1 | 1 | | | | |2) підготовка та |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |кількості органів | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

| |(інституцій), | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

| |залучених до | | | | | | |України плану заходів| | | | | | | | |

| |надання | | | | | | |із зменшення | | | | | | | | |

| |адміністративних | | | | | | |кількості органів | | | | | | | | |

| |послуг | | | | | | |(інституцій), | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залучених до надання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг, та кількості | | | | | | | | |

| | | | | | | | |документів, подання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |яких необхідно для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |отримання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|5. Визначення на |відповідний | 1 | 1 | | | | |1) супроводження |Мін'юст | | | | | | | |

|законодавчому |нормативно- | | | | | | |розгляду Верховною | | | | | | | | |

|рівні вичерпного |правовий акт | | | | | | |Радою України проекту| | | | | | | | |

|переліку | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |

|адміністративних | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | |

|послуг, платності | | | | | | | |послуги" | | | | | | | | |

|чи безоплатності | | | | | | | |(реєстраційний | | | | | | | | |

|їх надання, а | | | | | | | |номер 9435 від | | | | | | | | |

|також | | | | | | | |9 листопада 2011 р.) | | | | | | | | |

|обґрунтованих | | | | | | | | | | | | | | | | |

|(адекватних) | | | | | | | | | | | | | | | | |

|строків надання | | | | | | | | | | | | | | | | |

|таких послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|6. Припинення |звіт та пропозиції| 1 | | 1 | | | |1) проведення аналізу|Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|практики дроблення|щодо внесення змін| | | | | | |практики дроблення | | | | | | | | |

|адміністративних |до законодавства | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

|послуг на окремі |за результатами | | | | | | |послуг на окремі | | | | | | | | |

|платні послуги |аналізу | | | | | | |платні послуги | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |діючий веб-портал | 1 | | 1 | | | |2) створення єдиного |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |адміністративних | | | | | | |веб-порталу | | | | | | | | |

| |послуг | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг з визначенням | | | | | | | | |

| | | | | | | | |переліку всіх | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|7. Встановлення |звіт та пропозиції| 1 | | | 1 | | |1) проведення аналізу|Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|заборони органам |щодо внесення змін| | | | | | |практики надання | | | | | | | | |

|державної влади та|до законодавства | | | | | | |органами державної | | | | | | | | |

|органам місцевого |за результатами | | | | | | |влади та органами | | | | | | | | |

|самоврядування |аналізу | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |

|надавати платні | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | |

|послуги | | | | | | | |платних послуг | | | | | | | | |

|господарського | | | | | | | |господарського | | | | | | | | |

|характеру | | | | | | | |характеру | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|8. Відмова від |відповідний | 1 | 1 | | | | |1) підготовка та |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

|територіального |нормативно- | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

|монополізму під |правовий акт | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

|час надання | | | | | | | |України пропозицій | | | | | | | | |

|адміністративних | | | | | | | |щодо забезпечення | | | | | | | | |

|послуг та | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |

|створення | | | | | | | |багатофункціональних | | | | | | | | |

|альтернативних | | | | | | | |центрів для надання | | | | | | | | |

|можливостей щодо | | | | | | | |фізичним і юридичним | | | | | | | | |

|вибору органу для | | | | | | | |особам | | | | | | | | |

|отримання | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | | |

|адміністративної | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |

|послуги |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |центри надання | 27 | 3 | 24 | | | |2) створення |Мінекономрозвитку,| | | | | | | |

| |адміністративних | | | | | | |багатофункціональних |Рада міністрів | | | | | | | |

| |послуг | | | | | | |центрів для надання |Автономної | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізичним і юридичним |Республіки Крим, | | | | | | | |

| | | | | | | | |особам |обласні, Київська | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративних |та Севастопольська| | | | | | | |

| | | | | | | | |послуг |міські | | | | | | | |

| | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |

| |------------------+-------------------------------+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |діючі веб-сторінки| постійно |3) забезпечення |Мінекономрозвитку,| | | | | | | |

| |органів | |функціонування, |Держінформнауки, | | | | | | | |

| |(інституцій), | |ведення та |інші центральні | | | | | | | |

| |залучених до | |своєчасного оновлення|та місцеві органи | | | | | | | |

| |надання | |веб-сторінок, інших |виконавчої влади | | | | | | | |

| |адміністративних | |електронних ресурсів | | | | | | | | |

| |процедур | |органів (інституцій),| | | | | | | | |

| | | |залучених до надання | | | | | | | | |

| | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | |послуг, що містять | | | | | | | | |

| | | |інформацію, необхідну| | | | | | | | |

| | | |для отримання | | | | | | | | |

| | | |адміністративних | | | | | | | | |

| | | |послуг | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Зменшення |прийняття | 1 | | 1 | | | |1) підготовка та |Мін'юст | | | | | | | |

|кількості ліцензій|відповідного | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

|і дозволів у сфері|нормативно- | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

|підприємницької |правового акта | | | | | | |України пропозицій | | | | | | | | |

|діяльності, | | | | | | | |щодо спрощення | | | | | | | | |

|максимальне | | | | | | | |процедури реєстрації | | | | | | | | |

|спрощення та | | | | | | | |та припинення | | | | | | | | |

|скорочення | | | | | | | |юридичних осіб, | | | | | | | | |

|тривалості | | | | | | | |скасування | | | | | | | | |

|дозвільних | | | | | | | |реєстраційного збору | | | | | | | | |

|процедур | | | | | | | |за проведення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державної реєстрації | | | | | | | | |

| | | | | | | | |юридичної особи | | | | | | | | |

| |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

| |прийняття | 1 | | | 1 | | |2) підготовка та |Мінекономрозвитку | | | | | | | |

| |відповідного | | | | | | |внесення на розгляд | | | | | | | | |

| |нормативно- | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |

| |правового акта | | | | | | |України пропозицій | | | | | | | | |

| | | | | | | | |щодо обмеження | | | | | | | | |

| | | | | | | | |строків отримання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |дозволів та ліцензій | | | | | | | | |

| | | | | | | | |для провадження | | | | | | | | |

| | | | | | | | |господарської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|2. Усунення |єдиний Державний | 1 | | 1 | | | |1) запровадження |Мін'юст, | | | | | | | |

|технічних |реєстр речових | | | | | | |Єдиного державного |Укрдержреєстр | | | | | | | |

|бар'єрів, |прав на нерухоме | | | | | | |реєстру речових прав | | | | | | | | |

|запровадження |майно | | | | | | |на нерухоме майно | | | | | | | | |

|"єдиного вікна", |------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|максимальна |діюча система | 1 | | 1 | | | |2) запровадження |Мін'юст, | | | | | | | |

|комп'ютеризація |"єдиного вікна" | | | | | | |системи "єдиного |Укрдержреєстр, | | | | | | | |

|документообігу | | | | | | | |вікна" на |Держінформнауки | | | | | | | |

| | | | | | | | |загальнодержавному і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |місцевому рівнях | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|3. Обмеження |прийняття | 1 | | 1 | | | |1) підготовка та |Мінфін, | | | | | | | |

|кількості |відповідного | | | | | | |внесення на розгляд |ДПС, | | | | | | | |

|перевірок з боку |нормативно- | | | | | | |Кабінету Міністрів |Держфінінспекція, | | | | | | | |

|податкових та |правового акта | | | | | | |України пропозицій |МВС, | | | | | | | |

|контролюючих | | | | | | | |щодо зменшення |МОЗ, | | | | | | | |

|органів | | | | | | | |кількості перевірок |МНС, | | | | | | | |

| | | | | | | | |суб'єктів |Мін'юст, | | | | | | | |

| | | | | | | | |господарювання з боку|інші центральні | | | | | | | |

| | | | | | | | |податкових та інших |органи виконавчої | | | | | | | |

| | | | | | | | |контролюючих |влади | | | | | | | |

| | | | | | | | |державних органів | | | | | | | | |

|------------------+------------------+------+----+----+----+----+----+---------------------+------------------+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------|

|4. Запобігання |Єдиний державний | 1 | | | | 1 | |1) удосконалення |Мін'юст, | | | | | | | |

|неправомірному |реєстр (кадастр) | | | | | | |інституту державного |Укрдержреєстр | | | | | | | |

|тиску на |державного | | | | | | |регулювання | | | | | | | | |

|підприємців з боку|регулювання | | | | | | |(ліцензування, | | | | | | | | |

|правоохоронних та | | | | | | | |сертифікація, | | | | | | | | |

|контролюючих | | | | | | | |реєстрація, | | | | | | | | |

|державних органів | | | | | | | |нормування, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |паспортизація тощо) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |в частині зменшення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кількості | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відокремлених | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державних реєстрів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(кадастрів) шляхом | | | | | | | | |

| | | | | | | | |об'єднання їх в | | | | | | | | |

| | | | | | | | |єдиний державний | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реєстр (кадастр) з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідними | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підсистемами реєстрів| | | | | | | | |

| | | | | | | | |(кадастрів), який | | | | | | | | |

| | | | | | | | |перебуватиме в | | | | | | | | |

| | | | | | | | |розпорядженні єдиного| | | | | | | | |

| | | | | | | | |державного органу | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Системне |Закон України щодо| 1 | | 1 | | | |1) підготовка |Мін'юст, | | | | | | | |

|вдосконалення |приведення | | | | | | |пропозицій щодо |Нацдержслужба, | | | | | | | |

|державної служби, |законодавчих актів| | | | | | |внесення змін до |Мінфін, | | | | | | | |

|служби в органах |України у | | | | | | |законодавства з метою|Мінекономрозвитку,| | | | | | | |

|місцевого |відповідність із | | | | | | |приведення |Мінсоцполітики | | | | | | | |

|самоврядування, |Законом України | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |

|зокрема в частині |"Про державну | | | | | | |України у | | | | | | | | |

|процедури |службу" | | | | | | |відповідність із | | | | | | | | |

|конкурсного |(
  1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації