Поиск по базе сайта:
Положення про наукове товариство учнів малої академії наук україни icon

Положення про наукове товариство учнів малої академії наук україни
Скачати 196.41 Kb.
НазваПоложення про наукове товариство учнів малої академії наук україни
Дата конвертації30.06.2013
Розмір196.41 Kb.
ТипПоложення
1. /МАН - 2013/1. Нормативн_ документи/Infrm_Analit_Zvit_2012.pdf
2. /МАН - 2013/1. Нормативн_ документи/ПОЛОЖЕННЯ про Всеукрахнськ_ учн_вськ_ ол_мп_ади, турн_ри, конкурси.doc
3. /МАН - 2013/1. Нормативн_ документи/Проект положення про наукове товарситво учн_в.doc
4. /МАН - 2013/1. Нормативн_ документи/Проект правил проведення конкурсу-захисту 2012-2013.doc
5. /МАН - 2013/DSTU-3008-95.doc
6. /МАН - 2013/ВСТУП ШАБЛОН.doc
7. /МАН - 2013/МАН 2011 методичка НОВАЯ!!!.doc
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
Положення про наукове товариство учнів малої академії наук україни
Правила проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012-2013 навчальному році Мета та завдання
Держстандарт україни
На сучасному етапі розвитку
Методичні рекомендації щодо підготовки І написання науково-дослідницьких робіт у системі Малої академії наук України

Проект


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


1. Загальні положення

1.1. Наукове товариство учнів (далі – НТУ) – добровільне об’єднання учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін та галузей науки і техніки, що створюється з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи.

1.2. НТУ є складовою Малої академії наук України (далі – МАН України), однією з пріоритетних форм позакласної та позашкільної роботи.

1.3. НТУ, як правило, об’єднує учнів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівнів акредитації навчальних закладів різних типів та форм власності, які займаються пошуковою, науково-дослідницькою роботою під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

1.4. За формою діяльності НТУ можуть бути:

- навчального закладу (відповідно до типу навчального закладу);

- колективним членом МАН України ( за концепцією діяльності);

- районним, міським, селищним (за місцем проживання учнів);

- комплексним (багатопрофільним) або однопрофільним (за профілем діяльності відповідно до структури наукових відділень МАН України).

1.5. Як правило, НТУ створюються на базі навчальних закладів-засновників за наявності відповідних умов: приміщень, матеріально-технічного та кадрового забезпечення тощо.

1.6. Навчальним закладам, у яких створюється НТУ за поданням його керівництва та відповідно до рішення регіонального органу управління освіти і реєстрації у Президії територіального відділення МАН України, надається статус базових.

1.7. Базовими навчальними закладами НТУ можуть бути: позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади різних типів і форм власності та рівнів підпорядкування; інститути післядипломної педагогічної освіти тощо.

1.8. НТУ відповідно до завдань, змісту і пріоритетних напрямів діяльності базового навчального закладу, вимог цього Положення, розробляє статут (зразок додається).

1.9. НТУ реєструється у Президії територіального відділення МАН України відповідно до поданих заяви, статуту та паспорту, затверджених на зборах та завірених керівництвом базового навчального закладу.

За наслідками реєстрації НТУ отримує відповідне свідоцтво (зразок додається).

1.10. НТУ, яке не зареєструвалося у Президії територіального відділення МАН України, не входить до його складу і працює як самостійне наукове об’єднання учнів.

1.11. Діяльність НТУ регламентується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та цим Положенням.

1.12. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності. НТУ вільне у виборі напрямів своєї діяльності.

1.13. НТУ розробляє і затверджує на зборах власну символіку(назву, емблему, девіз тощо).


2. Мета і завдання діяльності НТУ

2.1. Метою діяльності НТУ є виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей і молоді; виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя.

2.2. Діяльність НТУ спрямовано на підвищення статусу наукових знань та наукової творчості дітей і учнівської молоді.

Основними завданнями НТУ є:

- сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному середовищі;

- створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-дослідницької роботи учнів;

- запровадження чіткої педагогічно обґрунтованої системи організації навчально-виховного процесу, створення освітнього середовища за участю педагогів, вчених, учнів, здійснення заходів з об’єднання зусиль зацікавлених організацій і установ;

- розвиток мережі наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл, конструкторських бюро та інших творчих об’єднань відповідно до статуту наукового товариства;

- оволодіння учнями сучасними методиками, навичками і формами організації та проведення самостійних наукових досліджень;

- формування в учнів системи пошукових, наукових поглядів засобами популяризації знань про навколишній світ, досягнення науки, техніки, літератури, культури, мистецтва тощо;

- допомога в засвоєнні та поглибленому вивченні навчальних дисциплін у поєднанні з науково-дослідницькою, пошуковою роботою;

- формування базових дослідницьких компетенцій учнів у процесі здійснення пошукової, експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької діяльності;

- створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнів;

- сприяння професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

- сприяння розвитку інноваційної діяльності навчальних закладів;

- організація роботи щодо співпраці з іншими навчальними закладами та науковими установами;

- запровадження нових форм роботи з учнями;

- узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи; сприяння підвищенню престижу у суспільстві науково-дослідницької роботи учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників.


3. Структура та організація діяльності НТУ

3.1. НТУ можуть функціонувати на базі одного або декількох навчальних закладів різних типів, при їх кабінетах, бібліотеках, кафедрах, відділах, лабораторіях, музеях тощо, згідно рішення управління (відділу) освіти місцевого органу виконавчої влади та спільно укладених угод.

3.2. Структура НТУ залежить від мети, завдань його розвитку, напрямів науково-дослідницької діяльності, запитів учнів, педагогів, батьків та суспільства.

3.3. Структура НТУ складається із мережі наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків інших творчих об’єднань відповідно до вимог формування певних наукових відділень МАН України, статусу НТУ за умов об’єднання їх діяльності загальними цілями і завданнями щодо організації навчально-дослідницької, пошукової роботи.

3.3.1. Наукова секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової, експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва. Мережа наукових секцій розвивається відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інструктивно-методичних документів Національного центру «Мала академія наук України».

3.3.2. Наукова секція складається з навчальних груп – структурних одиниць, які об’єднують певну кількість осіб за інтересами, що визначається програмами та рівнями (початковим, основним, вищим) навчання, вимогами нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, його підвідомчих закладів та установ.

3.3.3. Факультативні групи – об’єднання, в яких учні опановують курси або предмети для поглиблення і розширення знань з основ науково-дослідницької роботи та базової дисципліни.

3.3.4. Профільні гуртки – це об’єднання вихованців,учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

3.3.5. НТУ може відкривати наукові секції та гуртки нових профілів за умов наявності відповідних умов роботи, наукових і педагогічних кадрів. Напрями роботи та кількість наукових секцій можуть змінюватися за рішенням закладу-засновника.

3.4. НТУ та його структурні складові можуть організовувати:

- регулярну роботу наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл, які працюють протягом року при навчальних закладах різних типів, інших закладах, установах та організаціях тощо;

- індивідуальну роботу учнів під керівництвом педагогів, науковців, різних спеціалістів тощо;

- колективну роботу творчих груп, проведення експедицій, табірних зборів;

- конкурси і турніри з різних областей знань;

- заочні та очні школи з проведенням сесійних зборів та створенням консультаційних пунктів для учнів із віддалених районів.

3.5. Розвиток мережі наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, студій, шкіл, клубів тощо відбувається згідно з вимогами формування певних наукових відділень МАН України, відповідно до статуту НТУ, за умов об’єднання їх загальними цілями та завданнями щодо організації навчально-виховної діяльності.

3.6. В НТУ, за умов розвитку розгалуженої мережі наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл за різними напрямами науково-дослідницької діяльності, Радою приймається рішення про створення наукових відділень.

3.7. НТУ позашкільних навчальних закладів можуть створювати філії – структурно відокремлені наукові секції, факультативні групи, профільні гуртки, клуби, студії, школи тощо, які здійснюють освітню діяльність відповідно до статутних завдань закладу-засновника, за умов наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів. Філії відкриваються відповідно до угод з іншими навчальними закладами і установами. Можуть створюватися пересувні філії. Філії НТУ виконують освітньо-виховну діяльність відповідно до планів, програм, проектів закладу-засновника.

3.8. За умов врахування специфіки роботи НТУ, наявності розгалуженої мережі наукових секцій, факультативів, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл тощо, залучення до їх діяльності значної кількості учнів навчального закладу, певних результатів науково-дослідницької роботи та за рішенням Президії територіального відділення науковому товариству учнів може надаватися статус колективного члена МАН України.

3.9. НТУ навчального закладу створюється, якщо кількість учнів в ньому налічує від 10 до 100 і більше осіб. У філіях кількість учнів може налічувати від 5 до 20 і більше осіб.

3.10. НТУ навчальних закладів різних типів за ініціативою органів управління освіти можуть об’єднуватися і створювати районні, міські наукові товариства.

3.11. Районне, (міське) наукове товариство учнів набуває свого статусу за рішенням Президії територіального відділення МАН України та за умов розвитку в ньому наукових товариств учнів (їх наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл тощо) навчальних закладів різних типів або їх філій. Загальна кількість учнів у районному науковому товаристві повинна бути не менше 200 осіб.

3.12. Районним (міським) науковим товариством керує Рада або Президія. Виконавчим робочим органом районного (міського) наукового товариства є Координаційно-методична рада, до складу якої входять працівники органів виконавчої влади, відділу (управління) освіти, навчальних закладів-засновників НТУ, працівники наукових установ, бібліотек, музеїв тощо.


4. Організація навчально-виховного процесу в НТУ

4.1. НТУ у навчально-виховному процесі реалізує дві групи функцій:

4.1.1. Освітньо-виховна функція – задоволення освітніх потреб учнів, їх прагнення до пошукової, наукової творчості, формування компетентної особистості за допомогою особливих інтелектуальних, психолого-педагогічних послуг, навчання учнів вчитися впродовж життя, сприяння засвоєнню і поглибленню знань, отриманих у загальноосвітній школі, позашкільному та іншому навчальному закладі, вивчення галузей знань, які не охоплені предметами шкільного циклу, а також створення системи професійної орієнтації та допрофесійної підготовки;

4.1.2. Соціально-педагогічна функція – забезпечення взаємодії процесів виховання, творчого, інтелектуального розвитку учнів, підготовка їх до активного життя у суспільстві, професійної діяльності, здійснення соціального захисту, соціальної адаптації, оздоровлення та організації змістовного дозвілля.

4.2. НТУ здійснює навчальну, виховну, пошукову, науково-дослідницьку, організаційно-масову, просвітницьку діяльність на принципах доступності, наступності, безперервності, інтеграції, варіативності, науковості, індивідуалізації тощо відповідно до його статутних цілей і завдань базових навчальних закладів відповідного територіального відділення МАН України.

4.3. НТУ здійснює навчально-виховний процес за певними моделями:

4.3.1. Наукові секції, факультативні групи, профільні гуртки, клуби, студії, школи відкриваються на базі позашкільних навчальних закладів різних типів:

Малих академій наук учнівської молоді;

- комплексних позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування;

- профільних позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування;

- філій позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування.

4.3.2. Відкриваються наукові секції, факультативні групи, профільні гуртки, клуби, студії, школи на базі загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій.

4.3.3. Відкриваються наукові секції, факультативні групи, профільні гуртки, клуби, студії, школи на базі ліцеїв, гімназій як колективних членів МАН України.

4.4. НТУ може організовувати роботу профільних шкіл (очних і заочних), робота яких спрямована на поглиблене вивчення базових дисциплін, проблемних питань розвитку науки, освіти, культури, техніки, виробництва, суспільства, організацію практичних занять відповідно до заявленої програми.

4.5. НТУ як структурна складова МАН України має здійснювати навчання, виховання та розвиток своїх членів відповідно до навчальних планів і навчальних програм.

4.5.1. Наукові секції, факультативні групи, профільні гуртки, клуби, студії, школи тощо працюють за навчальними планами і навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, за орієнтовними навчальними планами і навчальними програмами, рекомендованими Національним центром «Мала академія наук України».

4.5.2. В НТУ інші навчальні плани і програми розробляються педагогічними та науковими керівниками і методистами базових навчальних закладів. За поданням базового навчального закладу – засновника навчальні плани і програми затверджуються відповідними органами управління освіти і погоджуються з Президією територіального відділення МАН України.

4.5.3. Навчальні плани і навчальні програми мають передбачати години на:

- засвоєння теоретичних знань з розвитку науки, основ науково-дослідницької роботи;

- поглиблення знань з базової дисципліни;

- організацію різних форм індивідуальної роботи з учнями;

- організацію колективних форм наукової діяльності;

- проведення масових заходів тощо.

4.5.4. Загальна кількість годин навчальних планів і навчальних програм визначається відповідно до наказу МОН України № 676 від 22.07.2008 р. «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».

4.5.5. Кількість годин у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях визначається керівництвом закладу в межах фінансування позакласної та позашкільної роботи або використання залучених коштів.

4.6. Навчання і виховання в наукових секціях, факультативних групах, профільних гуртках, клубах, студіях, школах здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, інтелекту, здібностей учнів з урахуванням їхнього віку та стану здоров’я, перевага має надаватися індивідуальним формам навчання.

4.7. Навчально-виховний процес здійснюється у різноманітних формах. До них належать: заняття, співбесіди, семінари, лекції, читання, вікторини, конкурси, конференції, екскурсії, експедиції, зустрічі з видатними вченими, спеціалістами, державними діячами, дослідницька робота, колективна робота у творчих групах, лабораторіях, майстернях, теплицях, архівах, на науково-дослідних земельних ділянках, у походах, сільськогосподарських та промислових підприємствах, обсерваторіях, музеях, архівах, бібліотеках тощо, під час навчальних сесій, зборів у період канікул, пересувних творчих лабораторій з метою проведення очних і заочних консультацій, занять за участю фахівців різних галузей науки тощо.

4.8. НТУ під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул можуть проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися досвідчені педагоги, вчені, творчі працівники, спеціалісти з різних галузей техніки, виробництва тощо. За участю органів управління освіти для найбільш обдарованих учнів створюються профільні тимчасові очно-заочні школи при вищих навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах різних форм підпорядкування та форм власності тощо.

4.9. НТУ періодично проводить сесії наукового товариства – масове зібрання кандидатів та дійсних членів МАН України з метою обговорення і вирішення актуальних проблем навчання, обміну досвідом з організації науково-дослідницької роботи та спільних проектів з дослідницькими станціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, академічними установами, виробництвами, а також обговорення питань з реалізації державної політики щодо розвитку наукової творчості учнів, визнання найбільш вдалих раціоналізаторських, винахідницьких, пошукових, наукових робіт учнів, а також з проблем діяльності НТУ та МАН України.

4.10. В НТУ кількість учнів у наукових секціях, факультативних групах, профільних гуртках, студіях, клубах, школах, інших творчих об’єднаннях встановлюється дирекцією базового навчального закладу відповідно до існуючих нормативних і законодавчих актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національного центру «Мала академія наук України».


5. Членство в НТУ

5.1. Членство в НТУ може бути індивідуальним (одноосібним) і колективним (колектив навчального закладу або його певна частина).

5.2. Учні, які виявляють бажання займатися науковою творчістю в НТУ, стають його членами відповідно до добровільно поданої заяви до Ради НТУ та рекомендації педагогів-предметників або керівників гуртків.

5.3. Рішення про прийняття учнів у члени МАН України ухвалюється Радою НТУ. Припинення членства здійснюється за особистою заявою члена НТУ на ім’я його Голови та рішенням Ради.

5.4. Відповідно до специфіки організації навчально-виховного процесу в НТУ учні можуть бути слухачами НТУ (початковий рівень навчання), кандидатами у члени МАН України (основний рівень навчання), дійсними членами МАН України (вищий рівень навчання).

5.5. Слухачі – учні 8–9 класів (6–7 класів), які виявляють інтерес до науки, культури, мистецтва, техніки тощо, зараховуються до НТУ за рішенням Ради. У наукових секціях початкового рівня навчання учні отримують загальні знання з певної галузі науки, опановують спецкурс з основ науково-дослідницької роботи, набувають навичок з наукової, дослідницької, проектної, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих, наукових рефератів, визначаються із темою своєї наукової, експериментально-дослідницької роботи. Відповідно до рішення ради НТУ за поданням педагогічного, наукового керівника слухач переводиться у кандидати у члени МАН України й отримує відповідне посвідчення Ради НТУ.

5.6. Кандидати у члени МАН України – учні 9–10 класів, які вже опанували певні програми навчання. У наукових секціях основного рівня навчання вони розробляють програму наукового (пошукового) дослідження з проблеми, яка визначена разом з науковим, педагогічним керівником та затверджена керівником наукової секції, отримують знання, практичні уміння та навички із самостійної роботи, поглиблюють знання із базової дисципліни, задовольняють потреби з професійної орієнтації. На цьому етапі учні беруть активну участь у практичних та наукових експедиціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічаються з вченими, науковими працівниками, діячами літератури та мистецтва, прослуховують певний курс лекцій тощо. Відповідно до подання педагогічного, наукового керівника Рада НТУ приймає рішення про переведення кандидата у члени МАН України у дійсні члени МАН України. Президія територіального відділення МАН України затверджує рішення Ради НТУ і видає посвідчення дійсного члена МАН України.

5.7. Дійсні члени МАН України – учні 10–11 класів, які не менше 2 років опановували профільні програми, спецкурси, досліджували затверджену наукову проблему, перевіряли результати наукового дослідження на практиці, брали активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах науково-дослідницьких робіт тощо.

Дійсні члени МАН України у наукових секціях вищого рівня навчання поглиблюють знання з базової дисципліни, працюють над науково-дослідницькою роботою, виступають на різних учнівських конференціях, у пресі, беруть участь у різних конкурсах, розробці всеукраїнських та міжнародних комплексних, тематичних програм і проектів. Дійсному члену МАН України видається особиста картка (матрикул) з членськими внесками – відомостями про творчі роботи учня: досягнення у конкурсах, виставках, змаганнях, експедиціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня, а також результати пошукових, дослідницьких наукових досліджень, конструкторських робіт, підтриманих журі на виставках, конференціях, конкурсах, злетах тощо.

5.8. Належність учнів до слухачів, кандидатів у члени МАН України, дійсних членів МАН України не обов’язково залежить від їх навчання у відповідних класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та інших навчальних закладів, проте загальний термін навчання в НТУ має бути не менше ніж 2 роки.

5.9. Кандидати у члени МАН України, дійсні члени МАН України мають право брати участь у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, інших всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

5.10. Педагогічні керівники, наукові керівники учнів-слухачів, кандидатів у члени МАН України, дійсних членів МАН України призначаються наказом керівництва базового навчального закладу.

5.11. Кращі учні МАН України – призери міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, їх педагоги та наукові керівники, організатори діяльності НТУ – працівники органів управління освіти, керівники навчальних закладів різних типів заохочуються різними формами стимулювання подальшого розвитку наукової творчості, науково-дослідницької роботи учнів у регіоні, в Україні.

5.12. Члени НТУ мають право:

  • обирати профіль наукової секції та тему наукового дослідження;

  • опубліковувати наукові статті;

  • вносити пропозиції щодо покращення роботи в НТУ;

  • брати активну участь у масових заходах тощо.

5.13. Члени НТУ зобов’язані:

  • систематично відвідувати заняття наукових секцій, збори НТУ;

  • постійно поглиблювати знання з базової дисципліни, з розвитку науки;

  • опановувати досліджувану проблему, писати науково-дослідницьку роботу;

  • звітувати про свою діяльність тощо.


6. Координація діяльності НТУ


6.1. Управління розвитком мережі НТУ та організація в них науково-дослідницької, навчально-виховної, масової, методичної, просвітницької діяльності покладається на навчальні заклади різних типів, яким надається статус координаторів або координаційних центрів МАН України.

6.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України призначає координаторами освітньо-виховної діяльності МАН України загалом та НТУ зокрема державні позашкільні навчальні заклад, а саме: Національний центр «Мала академія наук України», Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Український національний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства та інші.

6.3. Управління освіти місцевих органів виконавчої влади в різних регіонах України призначають координаторами освітньо-виховної діяльності територіальних відділень МАН України та НТУ, зокрема малі академії наук учнівської молоді як позашкільні навчальні заклади комунальної форми власності. За умов відсутності зазначених закладів функції координаторів передаються іншим позашкільним навчальним закладам обласних центрів України.

6.4. Президія МАН України за поданням президій територіальних відділень затверджує координаторів освітньо-виховної діяльності МАН України, і зокрема НТУ.


7. Просвітницька діяльність

7.1. Просвітницька діяльність НТУ сприяє реалізації завдань навчання, виховання та розвитку учнів, стимулюванню їх інтелектуального та творчого самовдосконалення, а також пропаганді діяльності НТУ.

7.2. НТУ має висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації (у тому числі телебаченні, радіо), на web-сайтах навчальних закладів тощо.

7.3. НТУ забезпечує систематичне звітування перед учнівським колективом та батьківською громадськістю.

7.4. НТУ організовує пересувні виставки з досвіду роботи та пропаганди кращих досягнень учнівських і педагогічних колективів.

7.5. НТУ може мати свій видавничий орган.


8. Керівництво НТУ

8.1 Вищим органом управління НТУ є збори.

8.2. На зборах НТУ затверджується склад Ради, план її роботи, обирається Голова, затверджується організаційно-функціональна модель НТУ, план роботи на календарний рік, підводяться підсумки роботи за певні періоди та за наслідками реалізації проектів, планів тощо, проведення масових заходів та інших питань.

8.3. Рада НТУ як орган самоврядування:

8.3.1. Обирається на два роки і складається із членів-представників наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, студій, шкіл, інших творчих об’єднань, які мають звання кандидатів у члени МАН України та дійсних членів МАН України, а також наукових співробітників, представників педагогічного колективу навчального закладу-засновника керівників наукових секцій, профільних гуртків тощо та представників базових навчальних закладів різних типів: вищих навчальних закладів, наукових установ, різних закладів та організацій.

8.3.2. Має керівництво, яке складається з Голови, вченого секретаря, керівників наукових відділень, представників наукових секцій тощо.

8.3.3. Представляє інтереси своїх членів перед адміністрацією навчального закладу.

8.3.4. Раду НТУ очолює Голова, який здійснює загальне керівництво, визначає головні напрями його розвитку, виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів, затверджує розподіл обов’язків між членами Ради.

8.4. Науково-практична конференція НТУ:

- заслуховує виступи, доповіді учнів про хід досліджень;

- рекомендує учнів до участі у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

8.5. Керівництвом навчального закладу затверджується керівник НТУ (заступник директора з наукової роботи, вчитель-методист тощо).

8.6. За наукове-методичне забезпечення діяльності НТУ відповідає базовий навчальний заклад територіального відділення МАН України.

8.7. Фінансово-господарська діяльність НТУ здійснюється керівництвом базового навчального закладу за сприяння відповідного органу управління освіти в межах асигнувань на освіту, а також за рахунок додаткових джерел фінансування.

8.8. Для здійснення навчально-виховної діяльності базовими навчальними закладами у користування НТУ надаються приміщення та майно.

8.9. Порядок ведення обліку роботи, звітності НТУ визначається директивно-інструктивними документами Національного центру «Мала академія наук України», президіями територіальних відділень та Президією МАН України.


9. Контроль і нагляд за діяльністю НТУ

9.1. Контроль і нагляд здійснюється:

- керівництвом навчального закладу – координатора діяльності МАН України;

- керівництвом базового навчального закладу – засновника НТУ;

- управлінням, відділом освіти обласних, міських, районних органів виконавчої влади;

- Президією територіального відділення МАН України;

- Президією МАН України, Національним центром «Мала академія наук України».

9.2. Головною метою здійснення контролю і нагляду за діяльністю НТУ є:

- проведення аудиту навчально-виховної роботи у наукових секціях, факультативних групах, профільних гуртках, тощо з метою її удосконалення;

- розроблення нових технологій організації діяльності НТУ;

- вивчення досвіду роботи, узагальнення якісних здобутків та виявлення проблем діяльності для визначення стратегії розвитку НТУ та МАН України;

- розроблення нормативно-правових актів та інструктивно-методичних матеріалів з актуальних питань змісту, форм і методів пошуку, розвитку і підтримки обдарованих та талановитих учнів, які прагнуть до наукової творчості.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації