Поиск по базе сайта:
Н. М. Підтримка читання: ініціативи бібліотек для юнацтва Додаток 5 паспорт державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року Концепція icon

Н. М. Підтримка читання: ініціативи бібліотек для юнацтва Додаток 5 паспорт державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року Концепція
Скачати 73.71 Kb.
НазваН. М. Підтримка читання: ініціативи бібліотек для юнацтва Додаток 5 паспорт державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року Концепція
Н. М. Підтримка читання: ініціативи бібліотек для юнацтва Додат
Дата конвертації01.02.2013
Розмір73.71 Kb.
ТипКонцепція

Стаття. Ляховська Н. М. Підтримка читання: ініціативи бібліотек для юнацтва Додаток 5

ПАСПОРТ


Державної цільової програми підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1228-р.

2. Програма розроблена згідно з «Порядком розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106.

3. Державний замовник - координатор Міністерство культури і туризму України

4. Державні замовники

5. Керівник Програми

                                                                                         (посада) 

6. Виконавці заходів Програми Міністерство культури і туризму, Міністерство освіти і науки, Міністерство сімї, молоді і спорту, Держкомтелерадіо, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Рада мініст­рів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністра­ції, громадські організації

7. Строк виконання 2010—2015

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування 


Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2010р. 

2011р. 

2012р 

2013 

2014р. 

2015р.

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Інші джерела 

1365,798


1218,749


1,350

225,612


202,481


0,164

228,362


201,966


0,164

226,808


203,981


0,218

229,405


202,119


0,268

227,305


205,584


0,268

228,306


202,618


0,268

Усього 

2585,897

428,257

430,492

431,007

431,792

433,157

431,192
Керівник Програми 

______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) М. П.

  

  ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року

^

Загальна частина


Ця Програма спрямована на підвищення культури читання, рівня знань та грамотності населення, створення інформаційного середовища і нових умов, які стимулюватимуть зростання культурного та інтелектуального потенціалу нації. В сучасних умовах держава, заклади культури, освіти, засоби масової інформації формуватимуть у населення потребу у читанні як корисному і престижному занятті.

Читання у Програмі розглядається як важливий засіб засвоєння культурних цінностей і норм, підвищення культурної компетентності нації, її конкурентоспроможності, збереження української культури та як важливий механізм збереження і примноження багатства рідної мови.

^

Мета Програми


Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та освіти і розв’язання проблеми зниження рівня читацької активності населення, особливо дітей та молоді.

^

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми


Мети Програми передбачається досягти шляхом:

 • розробки та затвердження законодавчої бази з питань діяльності бібліотек як методичних, консультаційних, інформаційних центрів;

 • розробки спеціальних проектів і програм, спрямованих на підвищення рівня читацької активності;

 • проведення наукових, психолого-педагогічних досліджень щодо проблем методики розвитку читання;

 • моніторинг читацьких інтересів, запитів і рівня читацької компетентності різних соціальних груп населення;

 • модернізації бібліотечних фондів, у тому числі шляхом поповнення їх виданнями, випущеними за рахунок бюджетних коштів;

 • проведення заходів з підвищення престижу читання, широка презентація книг і літературних заходів через засоби масової інформації та Інтернет;

 • забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій у сфері підтримки та розвитку читання;

 • організації і проведення всеукраїнських і міжнародних заходів з підтримки та розвитку читання;

 • підвищення кваліфікації бібліотечних та педагогічних фахівців з питань читання з метою популяризації методик і технологій читання;

 • розширення співробітництва з міжнародними освітніми, культурними установами, фондами та організаціями з метою поширення міжнародного досвіду у вирішенні питання підтримки та розвитку читання.


Для виконання завдань Програми необхідно розробити і прийняти регіональні програми, спрямовані на підтримку і розвитку читання.

Програма виконуватиметься упродовж шести років починаючи з 2010 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у додатку 1.


Завдання і заходи


Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.


Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми сприятиме:


 • підвищенню культурної компетентності та зростанню читацької активності населення;

 • залученню більшої частки населення до систематичного читання, заохочення і розвитку інтересу до рідної мови та книги

 • формуванню у дітей та юнацтва навичок, необхідних для пошуку, оцінки і використання інформації з метою самореалізації в суспільстві;

 • оновленню та поповненню бібліотечних фондів;

 • взаємозбагаченню традиційної книжкової культури і нової «електронної»;

 • модернізації матеріально-технічної бази бібліотек та освітніх закладів, діяльність яких спрямована на підтримку і розвиток читання.


Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

^

Обсяги та джерела фінансування


Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади у державному бюджеті на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших передбачених законом джерел.

Обсяг фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається органами місцевого самоврядування на підставі регіональних програм підтримки та розвитку читання на період до 2015 року.

На виконання Програми передбачено 2,585897 млрд. гривень, у тому числі на 2010 рік — 428,257 млн гривень (з державного бюджету — 225,612 млн, місцевих бюджетів — 201,966 млн., інших – 0,164 млн.), на 2011 рік — 430,492 млн (з державного бюджету — 228,362 млн, місцевих бюджетів — 201,966 млн., інших – 0,164 млн.), на 2012 рік — 431,007 млн (з державного бюджету — 226,808 млн, місцевих бюджетів — 203,981 млн., інших – 0,218 млн.), на 2013 рік — 431,792 млн гривень (з державного бюджету — 229,405 млн, місцевих бюджетів — 202,119 млн., інші – 0,268 млн), на 2014 рік — 433,157 млн гривень (з державного бюджету — 227,305 млн, місцевих бюджетів — 205,584 млн., інші – 0,268 млн), на 2015 рік — 431,192 млн гривень (з державного бюджету — 228,306 млн, місцевих бюджетів — 202,618 млн., інші – 0,268 млн). Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.

Винонання Програми забезпечується центральними та місцевими органами виконавчої влади разом з громадськими організаціями.


Координація діяльності з виконання Програми покладається на Міністерство культури і туризму України.

^ Очікувані результати

виконання Державної цільової програми підтримки та розвитку читання
на період до 2015 року
Найменування завдання

Найменування

показників виконання завдвння

Одиниця виміру

Значення показників

усього

У тому числі за роками

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.
економічні
соціальні
іншіСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації