Поиск по базе сайта:
І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу за 2011-2012 навчальний рік icon

І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу за 2011-2012 навчальний рік
Скачати 150.91 Kb.
НазваІ. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу за 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертації01.02.2013
Розмір150.91 Kb.
ТипДокументи

І. Аналіз роботи

районного методичного об’єднання

вчителів предметів художньо-естетичного циклу

за 2011-2012 навчальний рік


У 2011-2012 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, програмою з образотворчого мистецтва 5-7 класи, Державною програмою „Вчитель”, Указами Президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 року, міських і районних програм в галузі “Освіта”, Постановою Кабінету Міністрів України „Про перехід загальноосвітніх навчально-виховних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” від 16.11.2000 року №1717 та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку установ освіти району, інформатизації навчально-виховного процесу.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі образотворчого та музичного мистецтва, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Упродовж 2011/2012 н.р. районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної проблеми: «Ціннісні орієнтири інноваційного уроку як засобу поліпшення якості освіти» та науково-методичної теми: «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання як умови підвищення якості освіти».

^ Музичне мистецтво у закладах освіти Московського району викладають 42 працівника.

З них:

За віком:

До 30 років: 7 вчителів

30-40 років: 8 вчителів

40-55 років: 22 вчителів

Більше 55 років: 5 вчителів

^ За стажем роботи:

До 3-х років: 5 вчителів

Від 3-х до 10 років: 8 вчителів

Від 10 до 20 років: 11 вчителів

Більше 20 років: 18 вчителів

За категоріями:

Вчитель – методист: 7

Старший вчитель: 5

Спеціаліст вищої категорії: 12 вчителів

Спеціаліст І категорії: 11 вчителів

Спеціаліст ІІ категорії: 4 вчителя

Спеціаліст: 15 вчителів

За призначенням Харківського національного педагогічного університет ім. Г.С.Сковороди гуманітарно-педагогічного інституту до шкіл Московського району на посаду вчителя музики ХЗОШ № 138 прибув випускник Нестеренко Анастасія Ігорівна.

^ Образотворче мистецтво у закладах освіти Московського району викладає 28 вчителів. З них:

За віком:

До 30 років: 7 вчителів

30-40 років: 5 вчителя

40-55 років: 11 вчителів

Більше 55 років: 5 вчителів

^ За стажем роботи:

До 3-х років: 7 вчителів

Від 3-х до 10 років: 5 вчителів

Від 10 до 20 років: 6 вчителів

Більше 20 років: 10 вчителів

За категоріями:

Вчитель – методист: 1

Старший вчитель: 2

Спеціаліст вищої категорії: 7 вчителів

Спеціаліст І категорії: 10 вчителів

Спеціаліст ІІ категорії:

Спеціаліст: 11 вчителів

У 2011-2012 навчальному році пройшли атестацію 8 вчителів музики та 2 вчителя образотворчого мистецтва: підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 3 учителя музики, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 2 учителя ОТМ та 1 вчитель музики, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1 вчитель ОТМ та 1 вчитель музики, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1 учитель музики. Підтверджено звання «старший учитель» та визначено посадовий оклад, що відповідає 9 тарифному розряду –1 учитель музики.

Курсове підвищення кваліфікації пройшли 4 вчителя музики та 5 вчителів образотворчого мистецтва. Спецкурс по образотворчому мистецтву відвідав 1 вчитель.

Протягом 2011-2012 н. р. приділялася увага роботі з вчителями-стажерами та вчителями, стаж роботи яких до 3-х років. Усі вони мали наставників з числа педагогів - предметників своїх закладів, які надавали стажистам допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів ЗНЗ району та мали змогу ознайомились з роботою кращих учителів.

^ Викладання навчального матеріалу здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (далі МОН України), за навчальними планами, складеними на підставі Типових навчальних планів, рекомендованих МОН України (лист від 05.03.2010 №1/9-143), та затвердженими належним чином.

Організація навчально-виховного процесу у навчальних закладах всіх типів і форм власності здійснювалась відповідно до:

 • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24);

 • чинних програм з базових навчальних дисциплін (перелік навчальних програм на 2011-2012 навчальний рік рекомендований листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі МОНмолодь спорту України) від 20.06.2011 №1/9-622 «Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України»);

 • наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 №566/19304;

 • листа Міністерства освіти і науки України від 09.10.2000 №1/9-420 – про стимулюючий, коригуючий, але не у бік зменшення, виховний характер поточного оцінювання.

В усіх закладах освіти в наявності необхідна нормативно-правова база з викладання предмета. Вчителі забезпечені програмами на 100%.

^ У процесі вивчення предметів художньо-естетичного циклу ЗНЗ району загальноосвітні навчальні заклади району працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОНмолодьспорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 н.р., якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки

ЗНЗ

Клас

% забезпечення

з навчанням українською мовою

1 (музика)
2 (музика)

100

3(музика)

79

4(музика)

83

5(музика)

48

6(музика)

27

7(музика)
8(музика)

91

з навчанням російською мовою

1 (музика)
2 (музика)

53

3(музика)

77

4(музика)

88

5(музика)

48

6(музика)

27

7(музика)

100

8(музика)

91


Вивчення стану планування діяльності щодо виконання навчальних планів і програм показало, що у навчальних закладах в наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог: календарні плани вчителів-предметників погоджені на засіданнях шкільних методичних об’єднань, схвалені адміністраціями.

У зв’язку з призупиненням навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 31.01.2012 №44 «Про призупинення навчально-виховного процесу в навчальних закладах Московського району») з метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних програм з предмета вчителями внесені зміни до календарного планування та застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок: об’єднання навчальних тем; використання міжпредметних зв’язків; оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу; використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Тому навчальні програми з музики та образотворчого мистецтва виконано за змістом

Предметні сторінки з музики та образотворчого мистецтва заповнюється з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення фізики та астрономії у 2011/2012 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році» № 1/9-454). Також використовувались:

- Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11-х класах;

- Науково-методичні рекомендації щодо «Про особливості організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» від 21.07.11 №1/9-556

- Зміни і доповнення до науково-методичних рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.


Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів. У 2011-2012 н.р. було заплановано і проведено 4 семінари:

  • семінар вчителів ОТМ «Розвиток творчих здібностей учнів засобами нетрадиційних технік на уроках образотворчого мистецтва» ЗОШ № 84

  • семінар вчителів ОТМ «Особистісно-орієнтоване навчання в процесі формування інноваційної особистості під час викладання образотворчого мистецтва» ХСШ № 156

  • семінар вчителів музики «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва» ЗНЗ №56

  • семінар вчителів музики «Музика і музичне мистецтво, як засіб виховання емоційного і естетичного забарвлення духовного життя людини» ЗНЗ №84

Під час семінарів розглядались питання застосування різноманітних форм та методів роботи для підвищення творчих здібностей учнів засобами мистецтва, розвитку творчої та пізнавальної активності учнів на уроках образотворчого та музичного мистецтва, використання інтерактивних методів та інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні уроків музики .

Вирішенню актуальних питань модернізації змісту, форм та методів навчання і виховання у сучасних умовах, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, росту професійної майстерності вчителів району сприяє робота педагогічних майстерень, майстер-класів, педагогічних студій і лабораторій, засідання яких проводили спеціалісти вищої категорії, вчителі-методисти. Відповідно до плану роботи РМО для вчителів художньо-естетичного циклу було проведено засідання педагогічної студії на тему: «Емоційне сприйняття музичного твору» вчителем ЗОШ № 138 Сірою В. В. та засідання педагогічних майстерень вчителями ЗОШ № 8: Пастер О. М. з теми: «Формування компетентностей учнів засобами музичного мистецтва» та Берлізєвою Т. В. з теми: «Використання основних елементів модульно – розвивального навчання». Вчителям, які проводять методичні заходи потрібно своєчасно оформлювати матеріали.

У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку„Безпека та мир в України» взяли участь учні ЗНЗ №№ 23, 25, 31, 43, 56, 98, 103, 122, 123, 124,138,139,141,142,156,177. Переможцями районного етапу стали роботи учнів ЗНЗ №№43,98,123,140,144. Ці роботи було направлено для участі у міському етапі конкурсу. Переможцями міського конкурсу стали роботи учнів ЗНЗ №№ 19, 103.

У районному конкурсі плакатів «Діти проти насильства» взяли участь 17 школи району. Наступні школи не брали участь у цьому конкурсі, це ЗНЗ №№ 8,19,30,43,98,128,177.

Кращими були визнані роботи учнів ЗНЗ №№ 58, 123, 139, 142, 143, 144, 156. Роботи учнів ЗНЗ №33 брали участь міському етапі конкурсу.

У конкурсі малюнків «Охорони праці очима дітей» взяли участь всі школи району, переможцем міського етапу стала робота учнів ЗНЗ №139.

У конкурсі малюнків «Театр» брали участь учні ЗНЗ № 3,8,25,30,33,43,98,144,156,167.

У конкурсі дитячого малюнку «Наша блакитна планета» взяли участь учні всіх шкіл, переможцями районного етапу стали роботи учнів ЗНЗ №№25,31,42,56,111,123,138,140,143,167,177. Роботи учнів ЗНЗ № 3,30,43,58,144 було направлено для участі у міському етапі конкурсу.

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України в секції «Мистецтвознавство» представлено роботу учня 11-го класу ЗНЗ №25 Бахарєва Олега Сергійовича, якого підготувала Савченко Юлія Вікторівна, вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ № 25.

Традиційна ^ XІX обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій відбулась 27 березня 2012 року та проходила за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» з метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону.

На обласну виставку-презентацію педагогічних ідей було направлено роботи вчителів:

 • Савченко Юлії Вікторівни, вчителя образотворчого мистецтва ЗОШ № 25 з теми: «Використання нетрадиційних технік зображення з елементами інтерактивного навчання на уроках образотворчого мистецтва як спосіб розвитку творчої особистості учня»- нагороджена дипломом ІІІ ступеня;

 • Дмитрієвої Лариси Олександрівни, вчителя музики ЗОШ №140 з теми: « Використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно-орієнтованого підходу до учнів на уроках музичного мистецтва. Методичні рекомендації».


ІІ. План роботи

районного методичного об’єднання вчителів

предметів художньо-естетичного циклу

на 2012-2013 навчальний рік


Вважати пріоритетними напрямками роботи у 2012-2013 навчальному році:

 1. Реалізацію принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою, школами І та ІІ ступеню, базовою та повною середньою освітою.

 2. Для забезпечення подальшого інтелектуального розвитку дітей створити організаційно-методичні передумови для поступової профілізації старшої загальноосвітньої школи, сприяти розширенню вибору дітьми варіантів власного розвитку в освітянському просторі Харківщини. Особливу увагу звернути на профільне навчання та вдосконалення форм роботи з молоддю, яка виявляє схильність до науково-дослідницької роботи.

 3. Надати посиленої уваги роботі щодо розширення функціонування української мови у сфері освіти, забезпечення прав національних меншин на здобуття освіти рідною мовою.

 4. Продовжити практику моніторингових та експериментальних досліджень щодо відстеження ефективності реформуючих процесів у освіті, застосовувати вимірювальні педагогічні технології, особливо в рамках різних видів змагань: предметних олімпіад і Малої академії наук; віддавати перевагу зовнішнім, незалежним методикам оцінювання; використовувати та поширювати досвід експерименту з зовнішнього тестування.

 5. Надання допомоги педагогічним працівникам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу.


^ Головними напрямами методичної роботи у 2012-2013 навчальному році вважати:

1. Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогічних працівників закладів освіти щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду, ефективних технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу.

 1. Трансляцію інформаційного потоку від науки і перспективного досвіду до педагогічних працівників, стимуляцію їх самоосвітньої діяльності.

 2. Науково-методичне та організаційне супроводження процесів реформування загальної середньої освіти.

 3. Моніторинг процесів реформування загальної середньої освіти в закладах району.

 4. Наукове супроводження та методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

 5. Вивчення, аналіз удосконалення змісту та якості навчально-виховного процесу в закладах освіти в умовах особистісне орієнтованого навчання та виховання.

 6. Організаційно-методичну діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення та інформатизацію закладів освіти.

 8. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.


^ Головними формами методичної роботи вважати:

- науково-практичні семінари для всіх категорій педагогічних працівників;

- постійно діючі проблемні семінари;

- педагогічні виставки, конкурси;

- школи (молодого керівника, вчителя);

- ділові та рольові ігри;

- педагогічні майстерні;

- консультації з окремих питань освітньої в виховної діяльності;

- наставництво, самоосвіту;

- роботу методичних об’єднань вчителів-предметників (лекції науковців, практичні заняття, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, відвідування уроків та позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо);

- формування творчих та мобільних груп з розробки методичних рекомендацій з різних питань навчально-виховного процесу.


^ Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів:з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Продовжити роботу семінарів-практикумів на теми:

  • Виховання емоційних і естетичних смаків на уроках музичного мистецтва

  • Формування та розвиток музичного мислення учнів у процесі слухання художнього аналізу музичних творів.

  • Шляхи вирішення проблем забезпечення результативності роботи з гіперактивними дітьми на уроках образотворчого мистецтва (з досвіду роботи).

  • Застосування нетрадиційних технік малювання як засіб розвитку творчих здібностей дитиниБерезень, 2013


Лютий, 2013


Січень, 2013


Квітень, 2013ЗНЗ № 84 (М)


ЗНЗ № 124 (М)


ЗНЗ № 177 (ОМ)


ЗНЗ № 139 (ОМ)
2

Взяти участь у районній виставці „Я атестуюсь”

Лютий 2013

ЗНЗ

^ Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду:з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Продовжити роботу щодо запровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів

Вересень 2012-травень 2013

Керівники ШМО ЗНЗ
2.

Продовжити роботу опорної школи з викладання предметів художньо-естетичного циклу

Вересень 2012-травень 2013

Керівник РМО
3.

Організувати роботу творчої групи вчителів вищої категорії, вчителів-методистів з питань:

- підготовки учнів до ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук УкраїниГрудень 2012Керівник РМО


4.

Ознайомитись з досвідом роботи вчителів, які претендують на встановлення або підтвердження педагогічного звання „учитель-методист” для подальшого використання у роботі з різними категоріями вчителів

Жовтень 2012-травень 2013

РУО


^ Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів:з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організувати і провести районні заходи:

- І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України;

- експертизу робіт для обласної виставки педагогічної творчості.Грудень 2012-січень 2013


Лютий 2013РУО


РУО

2.

Організувати участь вчителів образотворчого мистецтва у заходах ГУОН, ХОНМІБО, УО Харківської міської ради та НМПЦ:

- у виставці педагогічної творчості;

- в установчих сесіях Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук УкраїниЛютий 2013


Грудень 2012-січень 2013РУО


РУО


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації