Поиск по базе сайта:
Н р. робота районного методичного об’єднання вчителів природознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програма icon

Н р. робота районного методичного об’єднання вчителів природознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програма
Скачати 176.31 Kb.
НазваН р. робота районного методичного об’єднання вчителів природознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програма
н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів природозн
Дата конвертації01.02.2013
Розмір176.31 Kb.
ТипПрограма

І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів природознавства

за 2010-2011 н.р.

У 2010-2011 н.р. робота районного методичного об’єднання вчителів природознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, навчальними програмами з природознавства, Державною програмою «Вчитель», Указами Президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 р., міських і районних програм в галузі «Освіта», постановою Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчально-виховних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку установ освіти району, інформатизації навчально-виховного процесу.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі природознавства, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Упродовж 2010-2011 н.р. районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання та виховання як умови підвищення якості освіти».

Природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах району викладають 32 вчителя. З них:

- за віком: до 30 років - 2, до 50 років - 23, старше 55 - 7;

- за стажем роботи: вчителів-стажерів - 0, до 3-х років - 1, до 10 років - 6, до 20 років - 18, більше 30 років - 7;

- за категоріями: з вищою - 14, першою - 13, другою - 2, спеціалістів - 3;

- мають педагогічні звання: «вчитель-методист» - 5, «старший учитель» - 6.

За рішенням атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради у 2010-2011 н.р.:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3 вчителям (Ольховська О.Г., ЗОШ №122; Камишова О.В., ліцей №1414 Крутіна С.В., ПЛ «Олімп»);

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 вчителям (Чухно В.П., ЗОШ №42; Посіна Т.І., ЗОШ №56);

- присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1 вчителю (Масалітіна А.М., ЗОШ №56);

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 5 вчителя (Трубіцина Л.П., ЗОШ №19; Гордієнко В.І., гімназія №23; Медведєва В.В., гімназія №43; Посіна Т.І., ЗОШ №56; Субботіна Н.І., ЗОШ №124);

- присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 2 вчителям (Антонесьян М.Є., гімназія №43; Первишева Н.Л., ЗОШ №123);

- відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 2 вчителя (Швець В.В., ЗОШ №128; Корсунська І.І., ЗОШ №140).

Курсове підвищення кваліфікації здійснюється на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до плану графіка управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, узгодженого з річними планами загальноосвітніх навчальних закладів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників (свідоцтва у наявності). Слід зазначити, що вчителі, в основному, своєчасно проходять курсове підвищення кваліфікації. Порушення термінів відбуваються лише з об’єктивних причин:

- вчителі, які відмовились від підвищення кваліфікації у зв’язку з плануванням звільнення з роботи;

- вчителі, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною у поточному навчальному році без наявності підвищення кваліфікації та не внесені до плану-графіка;

- вчителі, які не пройшли підвищення кваліфікації через поважні причини;

- вчителі, які не пройшли підвищення кваліфікації через хворобу;

- вчителі, які прийняті на роботу у поточному навчальному році без наявності підвищення кваліфікації та не внесені до плану-графіка;

- позапланове підвищення кваліфікації (за дозволом КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»).

Вчителі також підвищують свою майстерність шляхом відвідування спецкурсів за різними напрямами: «Ділова українська мова», «Методичні аспекти організації виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу у світлі концептуальних засад програми «Освітні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Користувач персонального комп’ютера», «Основи веб-дизайну», «Основи візуального програмування», «Основи Інтернету», «Управління навчально-виховним процесом засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

За результатами моніторингу найкращих робіт / проектів слухачів курсів підвищення кваліфікації, проведеного факультетом підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», відмічено творчі роботи педагогічних працівників ЗНЗ №3, 8, 19, 31, 42, 58, 64, 97, 103, 122, 123, 124, 128, 139, 140, 144, 156, 167, 5.

У процесі вивчення природознавства загальноосвітні навчальні заклади району працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н.р., якими в достатній кількості забезпечені шкільні бібліотеки.

У зв’язку зі змінами термінів весняних канікул у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ УО від 14.03.2011 №103 «Про зміну термінів весняних учнівських канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Московського району») з метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних програм з предмета вчителями внесені зміни до календарного планування та застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок:

- об’єднання навчальних тем;

- використання міжпредметних зв’язків;

- оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

Тому навчальні програми з природознавства виконано повністю, кількість контрольних, лабораторних та практичних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

При оформленні сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів учителями природознавства використовувались інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; зміни та доповнення до науково-методичних рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування районних заходів (наради, семінари). Під час методичних засідань, які були проведені в УО та ЗНЗ №30, 33, розглянуті питання щодо розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти району; основних завдань нового навчального року, спрямовані на підвищення якості освіти; нормативних аспектів початку нового навчального року; організації допрофільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району; методів, напрямків, форм викладання природознавства, які сприяють формуванню мотивації до збереження та зміцнення здоров’я; формування екологічної грамотної поведінки людини в природі для забезпечення свідомого розв’язання екологічних проблем та розвитку почуття причетності та відповідальності за збереження природи; системи роботи з обдарованою молоддю; особливостей психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення школярів; організації співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальними закладами; запобігання дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу.

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі досконало володіють методикою викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. Найбільший інтерес викликали відкриті заходи (досвід роботи) вчителів ЗОШ №33 за темою «Формування творчої компетентності учнів на уроках природознавства».

За протоколами семінарів, слухачі рекомендували спланувати відвідування уроків та позакласних заходів колег, на яких вони впроваджують новітні технології, враховують пріоритетні напрямки розвитку сучасних галузей в навчанні природознавства і продовжити співпрацю з науковими установами в наступному навчальному році.

На жаль, не всі вчителі відвідують районні заходи, не завжди приймають участь у методичних засіданнях (нарадах, семінарах).

Вчителі беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних заходах, які стимулюють потребу і прагнення до самовдосконалення, допомагають співставити, пізнати, відкрити в собі нові можливості, здібності, від яких розпочинається шлях до майстерності.

Так з метою виявлення рівня теоретичної, методичної та практичної підготовки, визначення творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності, ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання та визначення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню, поширення ефективного педагогічного досвіду проводилась районна виставка «Я атестуюсь». Освітяни готували презентаційні матеріали узагальнені у творчому досьє / портфоліо, демонстрували свої друковані роботи, презентували власний досвід (у супроводі мультимедійного устаткування) перед фахівцями свого предмета. Досвід роботи Антонесьян М.Є., гімназія №43 узагальнено на рівні району.

Традиційна ^ XVІІІ Харківська обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій цього року проходила за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховний, методичній та управлінській діяльності» з метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону.

Для участі в її роботі було направлено 1 експонат, який посів І місце на районній виставці-презентації та схвалений на засіданні методичної ради РМЦ за програмно-цільовими проектами, що містять відповідні розділи:

^ Програмно-цільовий проект

Розділ

П.І.Б. автора

Місце

роботи

Назва роботи

Рік

видання

Короткий зміст (анотація до матеріалів)

Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу

Розробка уроків, методичних заходів у ЗНЗ

Кравцова Л.Г.

ЗОШ №98

Екологічне виховання. Задачі з екологічним змістом

2010

Представлені задачі з екологічним змістом, які можна використовувати на уроках біології в 7-11 класах, на уроках природознавства та в позакласній роботі

Однак робота не була відзначена.

Серед типових недоліків поданих робіт організатори відмічають:

- реферативність;

- слабкість дослідницької і практичної складових та моніторингу навчальних досягнень учнів;

- відсутність посилання на авторів;

- недотримання авторських прав.

В порівнянні з минулим навчальним роком на виставку-презентацію було подано 1 роботу, яка не була відзначена.

Окрім цього, протягом 2010-2011 н.р. з метою підтримки належного рівня підготовки фахівців освітньої галузі; забезпечення зростання кваліфікації педагогів, безперервності й наступності у здобутті ними кваліфікаційних рівнів; опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом їхньої професійної діяльності; забезпечення своєчасної поінформованості щодо нових навчальних програм, планів, підручників; ознайомлення з новітніми, сучасними формами і методами навчання; обміну досвідом вчителі природознавства також були залучені до роботи різноманітних методичних заходів (інтерактивне спілкування, секційне засідання, навчальний тренінг, семінар), спланованих ГУОН, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, ХРЦОЯО, КВНЗ «Харківська обласна академія неперервної освіти», НМПЦ за темами:

- «Підсумки розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти у 2009-2010 н.р. та пріоритетні завдання на 2010-2011 н.р.»;

- «Про основні завдання нового навчального року, спрямовані на підвищення якості освіти»;

- «Уроки стійкого розвитку»;

- «Методичні основи педагогічної корекції розвитку суб’єктивного відношення до природи»;

- «Шляхи формування нової освітньої культури педагога».

Приділялася увага роботі з вчителями-стажерами / вчителями, стаж роботи яких до 3-х років. Усі вони мали наставників з числа педагогів-предметників своїх закладів, які надавали стажистам допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів Лихвар Л.А. (СШ №3), Трубіциної Л.П. (ЗОШ №19), Антонесьян М.Є. (гімназія №43) та ознайомились з роботою кращих учителів під час районних заходів.

Окремим напрямом педагогічної діяльності є екологічне виховання.

У загальноосвітніх навчальних закладах району приділяється значна увага реалізації мети і завдань екологічного виховання, що будується на засадах:

- комплексного розкриття проблем охорони природи;

- взаємозв'язку теоретичних знань з практичною діяльністю учнів у цій сфері;

- включення екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих тем та інтегрованих курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи;

- безпосереднього спілкування з природою (екскурсії, практикуми, навчальна практика, табір з денним перебуванням тощо);

- використання проблемних методів навчання (рольові ігри, екологічні клуби та ін.);

- поєднання класної, позакласної і позашкільної природоохоронної роботи.

Особлива роль щодо цього відводиться участі учнів в заходах екологічного спрямування:

- групи учнів 9-11 класів приймають участь у ^ Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус - природознавство для дорослих»;

- на конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію» направлено роботи учнів ЗНЗ №31, 142;

- у ^ Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» взяли участь школярі гімназії №43;

- активним учасником ^ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти стала учнівська екологічна агітбригада ЗОШ №122, яка в ІІ (обласному) етапі виборола диплом ІІІ ступеня;

- з року в рік зростає кількість учасників ^ Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» (ЗНЗ №8, 23, 25, 31, 43, 56, 58, 64, 84, 97, 98, 103, 111, 122, 123, 138, 139, 141, 142, 143, 167, 177, «Олімп»);

- вперше учні ЗНЗ №8, 23, 25, 31, 33, 42, 43, 98, 122, 123, 128, 138, 139, 141, 167, 177, «Бізнес-гімназія» взяли участь у новому ^ Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Смішний колосок»;

- педагоги з учнями мали можливість відвідати виставку кращих робіт юннатів «Щедрість рідної землі», присвяченої 85-річчю юннатівського руху в Україні;

- учні загальноосвітніх навчальних закладів району також залучались до навчання у «Школі юного еколога» (на базі центру довузівської підготовки Харківської академії міського господарства), Всеукраїнській заочній біологічній школі і Всеукраїнському інституті біологічних стажувань школярів (на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді);

- щорічно учні є активними учасниками різноманітних акцій та виставок, які проводяться в рамках міських, обласних, всеукраїнських заходів з метою поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрою населених пунктів та прилеглих територій.

У поточному навчальному році група досвідчених вчителів продовжувала працювати над матеріалами методичного вісника «Сходинки до майстерності», в якому будуть представлені авторські комплекти задач підвищеної складності, що допоможуть педагогам в організації цілеспрямованої роботи зі здібними та обдарованими школярами.

Кращі розробки уроків, виховних заходів, виявлених під час взаємовідвідування, у тому числі атестації педагогів, надані до друку у фахові журнали.

Хід роботи вчителів природознавства висвітлено на сторінках сайту управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Московського району свідчить про невичерпні можливості творчого потенціалу вчителів природознавства.


ІІ. Пріоритетні напрямки роботи у 2011-2012 н.р.

1. Реалізацію принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою, школами І та ІІ ступеню, базовою та повною середньою освітою.

2. Для забезпечення подальшого інтелектуального розвитку дітей створити організаційно-методичні передумови для поступової профілізації старшої загальноосвітньої школи, сприяти розширенню вибору дітьми варіантів власного розвитку в освітянському просторі Харківщини. Особливу увагу звернути на профільне навчання та вдосконалення форм роботи з молоддю, яка виявляє схильність до науково-дослідницької роботи.

3. Надати посиленої уваги роботі щодо розширення функціонування української мови у сфері освіти, забезпечення прав національних меншин на здобуття освіти рідною мовою.

4. Продовжити практику моніторингових та експериментальних досліджень щодо відстеження ефективності реформуючих процесів у освіті, застосовувати вимірювальні педагогічні технології, особливо в рамках різних видів змагань: предметних олімпіад і Малої академії наук; віддавати перевагу зовнішнім, незалежним методикам оцінювання; використовувати та поширювати досвід експерименту з зовнішнього тестування.

5. Надання допомоги педагогічним працівникам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу.


ІІІ. Головні напрями методичної роботи у 2010-2011 н.р.

1. Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогічних працівників закладів освіти щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду, ефективних технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу.

2. Трансляцію інформаційного потоку від науки і перспективного досвіду до педагогічних працівників, стимуляцію їх самоосвітньої діяльності.

3. Науково-методичне та організаційне супроводження процесів реформування загальної середньої освіти.

4. Моніторинг процесів реформування загальної середньої освіти в закладах району.

5. Наукове супроводження та методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

6. Вивчення, аналіз удосконалення змісту та якості навчально-виховного процесу в закладах освіти в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання.

7. Організаційно-методичну діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення та інформатизацію закладів освіти.

9. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.


ІV. Основні форми методичної роботи у 2010-2011 н.р.

- науково-практичні семінари для всіх категорій педагогічних працівників;

- постійно діючі проблемні семінари;

- педагогічні виставки, конкурси;

- школи (молодого керівника, вчителя);

- ділові та рольові ігри;

- авторські семінари, майстер-класи, педагогічні лабораторії, педагогічні майстерні, педагогічні студії;

- консультації з окремих питань освітньої та виховної діяльності;

- наставництво, самоосвіту;

- роботу методичних об’єднань вчителів-предметників (лекції науковців, практичні заняття, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, відвідування уроків та позакласних занять, обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо);

- формування творчих та мобільних груп з розробки методичних рекомендацій з різних питань навчально-виховного процесу.


^ V. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрівз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Забезпечити роботу авторських семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій, педагогічних студій:

І раз на чверть / н.р. за окремим планом2.

Продовжити роботу школи передового досвіду на тему:

І раз на чверть / н.р. за окремим планом3.

Продовжити роботу семінарів-практикумів на теми:

- «Урок як показник ефективної діяльності вчителя»;


- «Роль і місце міжпредметних зв’язків в системі вивчення природничих дисциплін»;


- «Методика проведення заняття з природознавства щодо ознайомлення з рослинним і тваринним світом під час екскурсії»2 (грудень 2011)


3 (січень 2012)


4 (березень 2012)ЗОШ №111


ЗОШ №97


ПЛ «Олімп»
4.

Взяти участь у районній виставці «Я атестуюсь»

Лютий 2012

ЗНЗ
5.

Підготувати матеріали до узагальнення досвіду роботи:

Квітень 2012

УО
6.

Взяти участь у конкурсі «Учитель року»

Жовтень 2011-січень 2012

ЗНЗ

^ VІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи навчально-виховних закладів досягнень педагогічної науки та педагогічного досвідуз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Продовжити роботу щодо запровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів

Вересень 2011-травень 2012

Керівники ШМО ЗНЗ
2.

Продовжити роботу опорної школи з викладання природознавства

Вересень 2011-травень 2012

Керівник ШМО ЗОШ №19
3

Заслухати звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та спецкурсів

Грудень 2011-травень 2012

Керівник РМО
4.

Організувати роботу творчої групи

вчителів вищої категорії, вчителів-методистів з питань:

- надання методичних консультацій для вчителів-стажерів та вчителів, стаж роботи яких до 3-х років;


- підготовки учнів до різного роду випробуваньВересень 2011-травень 2012


За планом ГУОН, ДО ХМР, КВНЗ «ХАНО» та НМПЦКерівник РМО


Керівник РМО
5.

Ознайомитись з досвідом роботи вчителів, які претендують на присвоєння або визначення відповідності раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» для подальшого використання у роботі з різними категоріями вчителів

Жовтень 2011-травень 2012

УО
6.

Спланувати взаємовідвідування уроків вчителями (спеціалістами вищої категорії; вчителями-стажерами; вчителями, стаж роботи яких до 3-х років)

Вересень 2011-травень 2012

Керівник РМО

^ VІІ. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнівз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Організувати і провести районні заходи:

- учнівські випробування;


- експертизу робіт для обласної виставки педагогічної творчості;


- районну виставку «Я атестуюсь»За планом КВНЗ «ХАНО» та НМПЦ


Січень 2012


Березень 2012УО


УО


УО
2.

Організувати участь вчителів природознавства у заходах ГУОН, ДО ХМР, КВНЗ «ХАНО», НМПЦ тощо:


- у конкурсі «Учитель року»;


- у виставці педагогічної творчостіСічень 2012


Лютий 2012УО


УО
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації