Поиск по базе сайта:
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики у 2010-2011 навчальному році icon

Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики у 2010-2011 навчальному році
Скачати 294.28 Kb.
НазваАналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики у 2010-2011 навчальному році
Дата конвертації31.01.2013
Розмір294.28 Kb.
ТипДокументи

Аналіз роботи

районного методичного об’єднання

вчителів інформатики

у 2010-2011 навчальному році


У 2010-2011 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів інформатики була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, Державною програмою «Вчитель», Указами Президента України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 року, міських і районних програм в галузі «Освіта», постановою Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчально-виховних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», від 16.11.2000 року №1717 та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку установ освіти району, інформатизації навчально-виховного процесу.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі інформатики, в цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Протягом 2010-2011 навчального року районне методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи продовжувало працювати над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Ціннісні орієнтири інноваційного уроку як засобу поліпшення якості освіти».

У 2010-2011 навчальному році пройшли атестацію 6 вчителів: підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 3 учителя, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 учитель, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1 учитель, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1 учитель. Із них присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 1 учитель та «учитель - методист» - 1 учитель.

Курсове підвищення кваліфікації пройшли: 4 вчителя за напрямом «інформатика» із них 3 учителя за напрямом «математика та інформатика», «фізика та інформатика», «фізика, інформатика, природознавство».

Протягом 2010-2011 н. р. приділялася увага роботі з вчителями-стажерами та вчителями, стаж роботи яких до 3-х років. Це вчителі: ЗНЗ № 167 - Коломойцева Н. Ю., ЗНЗ № 64 – Сало О. В., ЗНЗ № 143 – Сіраш В. В., ЗНЗ № 8 – Веременко І. К., ЗНЗ № 156 – Брюзгінова Н. О. – стажери. Усі вони мали наставників з числа педагогів - предметників своїх закладів, які надавали стажистам допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від учителів вищої категорії, вчителів-методистів ЗНЗ району та мали змогу ознайомились з роботою кращих учителів.

У 2010-2011 н. р. організація навчально-виховного процесу у ЗНЗ здійснювалась відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, за чинними програмами з інформатики, затвердженими та рекомендованими МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н. р.:

- методичними рекомендаціями щодо вивчення інформатики у 2010 - 2011 н. р.,

- наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

В усіх закладах освіти в наявності зазначена вище необхідна нормативно-правова база з викладання предмета у 2010-2011 н. р. Вчителі забезпечені програмами на 100%. Школи забезпечені підручниками «Інформатика». З метою забезпечення профільності навчання ЗНЗ співпрацюють з вищими навчальними закладами.

Протягом 2010 - 2011 н. р. проведено 2 семінари вчителів інформатики:

- Використання електронних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі «Оцінювання знань учнів з використанням програмного продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми», побудованого в системі управління навчанням Moodle». (ЗОШ № 98, 04.11.2010)

- Особливості вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно - комунікаційних технологій у повсякденній навчально - пізнавальній діяльності (ЗОШ№140,28.02.2011)

Під час семінарів розглядались питання реалізації особистісно - орієнтованої моделі навчання на уроках інформатики, наукових підходів до формування комп’ютерної грамотності школярів, активізації пізнавальної діяльності учнів.

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі запроваджують інноваційні технології, що сприяє виявленню, систематизації та розповсюдженню прогресивного педагогічного досвіду, технологій на формування ключових компетентностей в учнів.

Семінари проходили у тісному зв’язку з кафедрою інформатики ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Співпраця з викладачами педуніверситету значно розширює професійні знання учителів загальноосвітньої школи.

На засіданнях методичного об’єднання вчителів інформатики розглядались питання підготовки до олімпіади з інформатики, про участь у турнірах зі спортивного програмування та турнірі юних інформатиків, про участь у Всеукраїнському огляді - конкурсі науково - дослідницьких робіт МАН (районний і обласний етап). Наради з різних питань організації роботи відвідують майже 100% вчителів.

На обласну виставку педагогічної творчості подали роботи наступні вчителі:

 • Єфіменко Вікторія Сергіївна, ЗОШ № 58, «Система контролю за допомогою сучасних інформаційних технологій» - диплом ІІІ ступеня;

 • Максименкова Вікторія Михайлівна, ЗОШ № 84, «Створення шкільного сайту та використання його можливостей у навчально – виховному процесі».

Майже у всіх закладах зменшилась кількість учнів, які мали низький рівень навчальних досягнень з інформатики. Дієвим фактором підвищення пізнавальної активності дітей є продумана мотивація, яка сприяє підвищенню інтересу до навчання учнів з низьким рівнем навчальних досягнень, та залучення учнів цієї категорії до роботи у предметних гуртках. У деяких школах району відсутні учні з низьким рівнем досягнень за рахунок проведення індивідуально-групових занять та роботи факультативів, спецкурсів, курсів за вибором: «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (ЗОШ № 58, 64), «Основи Веб - дизайну для основної школи» (ЗОШ № 84); факультативів «Програмування Інтернет - орієнтованої графіки» (ЗОШ № 124); «Вступ до інформатики», «Основи комп’ютерної графіки», (ЗОШ № 138).

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням інформатики, відбору кращих учнів для участі у міських та обласних заходах, турнірах, олімпіадах кожного року проводяться олімпіади з інформатики. У порівнянні з минулим навчальним роком відмічається підвищення рейтингу у олімпіадах з інформатики: ХСШ № 3, ЗОШ № 143, гімназії № 144, але у наступних ЗНЗ рейтинг значно знизився: ЗОШ № 19, ЗОШ № 84, ЗОШ № 111, ЗОШ № 128, ліцею №141, втратила позиції лідерів ХСШ № 156.

У 2010-2011 н.р. проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін організовано згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 №891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010-2011 н.р.»; Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №580 «Про проведення І (шкільного), ІІ (районного, міського, міжшкільного) та підготовку до ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у Харківській області у 2010-2011 н.р.», від 29.12.2010 №711 «Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2010-2011 н.р.»; управління освіти Московської районної в місті Харкові ради від 02.11.2010 №345 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2010-2011 н.р.»; рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та районного методичного центру (далі РМЦ) щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.


На першому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2010 - 2011 н.р. взяли участь 865 учнів: 56 учнів спеціалізованих шкіл; 141 учень - гімназії, ліцеї; 668 учнів – СЗШ. У листопаді 2010 року проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. У ІІ (районному) етапі взяли участь 75 учнів: 6 учнів спеціалізованих шкіл; 14 учнів - гімназії, ліцеї; 55 учнів – СЗШ. Переможцями визнано 8 учнів: І місце – 3, ІІ місце – 2, ІІІ місце – 2 учня. Найкращі результати показали учні ЗНЗ №№ 23, 122, 144.

Команда району на обласному етапі олімпіади складалася з 7 учнів: ЗНЗ №№ 122,144,143,23. За рейтингом обласних олімпіад команда посіла 9 місце (у 2010-2011н.р. – 3 місце). Призові місце в обласному етапі посіли учні: Кузнецов Сергій (гімназія № 23, учитель Сало О.В.) – ІІІ місце. Слід відзначити сумлінну підготовку учнів до олімпіади з інформатики вчителями Ляшенко Ю.В.,Ляшенко Т.В., Сало О.В., Баталовою Л.В., Сіраш В.В.

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 21.02.2011 № 28 «Про проведення для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів спільно з Харківським учбовим центром інформаційних технологій «Кит» Кубку з пошуку в мережі Інтернет» 19 березня 2011 року оргкомітетом кубку було проведено ІІ очний тур V Кубку з пошуку в мережі Інтернет.

Відповідно до умов проведення конкурсу та на підставі рішення журі були визнані та нагороджені переможці V Кубку Харкова з пошуку в мережі Internet в командному заліку:

-    Дипломом І ступеня - команда учнів Харківської гімназії №46 ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради Харківської області;
-    Дипломом ІІ ступеня - команда учнів Харківського фізико-математичного ліцею №27 Харківської міської ради Харківської області;
-    Дипломом ІІ ступеня - команда учнів Харківської гімназії №47 Харківської міської ради Харківської області.
   Переможцями V Кубку Харкова з пошуку в Internet в особистому заліку визнані та нагороджені:

-    Дипломом І ступеня – Дорош Олександр, учень Харківської гімназії №46 ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради Харківської області;
-   Дипломом ІІ ступеня – Мартинов Антон, учень Харківського фізико-математичного ліцею №27 Харківської міської ради Харківської області.
-    Дипломом ІІІ ступеня – Гриценко Володимир, учень Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області.
   Переможці отримали призи від спонсорів Кубку - Компанії "ТехноТрейд"  та компанії «Стелла Сістемз» та  були запрошені прийняти участь у наступному VІ Кубку Харкова з пошуку в Internet.

У ХІІ міському турнірі з основ інформатики серед учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, команда району, яку представила гімназія № 144, учитель Ляшенко Ю.В. посіла ІІ місце (у минулому році – ІІ), таким чином підтвердивши минулорічний результат. Команда отримала диплом за перемогу у номінації «Команда кращих програмістів», а вчитель Ляшенко Ю. В. грамоту Департаменту освіти Харківської міської ради.

У міському конкурсі «Шкільний інформаційний світ» у 2010 -2011 навчальному році переможцями визнані ЗНЗ №№ 84, 122, 103, 141. У номінації «Школа сприяння формуванню інформаційної культури» І місце отримала ЗОШ № 122; у номінації «Школа центр моніторингових досліджень» ІІ місце отримав ліцей № 141; у номінації «Кращий шкільний портал» ІІІ місце посіла ЗОШ № 84.

У Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт» у номінації Веб – розробка ІІ місце у очному етапі посіла учениця ЗОШ № 140 Карнішина Анастасія, з теми «Іноземна мова – частка нашого життя».

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 08. 1998 № 305; з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

У 2010-2011 н. р. проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України організовано згідно з наказами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 09.12.2010 № 661 «Про проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в 2010 -2011 н. р.», від 29.12.2010 № 712 «Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010 - 2011 н. р.»; управління освіти Московської районної в місті Харкові ради від 15.11.2010 № 370 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010-2011 н. р.»; районною програмою «Обдарована молодь»; рекомендацій Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківської обласної станції юних туристів та районного методичного центру щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

І (районний) етап (грудень 2010) проведено на базі ЗНЗ № 139 («Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін»), ЗНЗ № 23 («Захист науково-дослідницьких робіт»), ЗНЗ № 144 («Захист науково-дослідницьких робіт»).

У відділенні комп’ютерних наук представлено 3 роботи (у минулому році – 5): в секції «Комп'ютерні системи та мережі» - 1 робота, в секції «Internet - технології та WEB-дизайн» - 2 роботи, в секціях «Технології програмування», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» та «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» - робот не було надано. Призери у відділенні, нажаль, відсутні. Це свідчить, що вчителі інформатики знизили результативність участі учнів у МАН.

У 2010 – 2011 навчальному році вперше проводився конкурс на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова. Організатором конкурсу є Департамент освіти Харківської міської ради. Конкурсний відбір дистанційних курсів проводився з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна освіта».

Конкурс проводився за номінаціями: українська мова та література, математика, історія, інформатика. В нашому районі 21 вчитель прийняв участь у даному конкурсі. Серед них: українська мова та література – 9 вчителів, математика – 8 вчителів, історія – 1 вчитель, інформатика – 3 вчителя: ЗНЗ № 64Сало О. О., 9 клас, Комп’ютерні мережі; ЗНЗ № 138Удовенко Н. М., 9 клас, Комп’ютерна графіка; ЗНЗ № 98 – Скурідіна С. А., 11 клас, Основи програмування. Паскаль.

За рішенням районного журі на участь у міському етапі конкурсу були подані роботи:

 • дистанційний курс «Комп’ютерні мережі. Організація навчальної роботи з предмету «Інформатика»»,9 клас, розроблений Сало Ольгою Володимирівною, вчителем інформатики ЗОШ І-ІІІ ступенів № 64.

 • дистанційний курс «Комп’ютерна графіка. Організація навчальної роботи з предмету «Інформатика»»,9 клас, розроблений Удовенко Наталією Миколаївною , вчителем інформатики ЗОШ І-ІІІ ступенів № 138.

Нажаль, переможці конкурсу ще не оголошені.

Згідно з річним планом роботи управління освіти Московської районної в місті Харкові ради на 2010-2011 н. р. та відповідно до наказу управління освіти Московської районної в місті Харкові ради від 10.11.2010 № 364 «Про організацію вивчення стану викладання інформатики в ЗОШ №№ 8, 19, 25,30 ,64, 98» у грудні 2010 року здійснено вивчення стану викладання інформатики в ЗОШ №№ 8, 19, 25, 30, 64, 98.

У ході здійснення експертизи проаналізовано:

 • рівень управлінської діяльності щодо стану викладання предмета;

 • якісний склад вчителів та їх фахову підготовку;

 • результативність роботи навчальних закладів щодо розвитку творчих здібностей школярів (участь у предметних олімпіадах, турнірах, МАН);

 • участь вчителів у роботі шкільних, районних структур підвищення професійної майстерності педагогічних працівників;

 • стан навчально-матеріальної бази викладання предмета;

 • відповідність ведення ділової документації нормативним вимогам;

 • фактичний рівень навчальних досягнень учнів з предмета.

На підготовчому етапі (листопад) розроблені методологічні основи та технологія експертизи, протоколи самоекспертизи і експертизи стану викладання інформатики, тексти контрольних робіт для 10 класу. 19 листопада проведено нараду вчителів інформатики навчальних закладів, у яких вивчався стан викладання предмета: вчителям надано методичну допомогу щодо проведення контрольних робіт та їх аналізу.

Згідно з даним наказом заклади освіти надали протоколи самоекспертизи стану викладання предмета та розклади уроків вчителів інформатики. За протоколами експертизи встановлено, що загальний коефіцієнт рівня діяльності вчителів інформатики та адміністрацій щодо контролю за станом викладання предмета становить:

ЗОШ № 8 – 0,69;

ЗОШ № 19 – 0,78;

ЗОШ № 25 – 0,84;

ЗОШ № 30 – 0,80;

ЗНЗ № 64 – 0,83;

ЗНЗ № 98 – 0,88,

що відповідає достатньому рівню.

^ Кадровий склад: Вивчення питання кадрового забезпечення показало, що викладання інформатики в перевірених навчальних закладах здійснюють 6 вчителів. Серед них: учителів вищої категорії: 1 (Скурідіна С.А., ЗОШ № 98), спеціалістів 5: (Сало О.В., ЗОШ № 64; Боєва Н.В., ЗОШ № 30; Веременко І.К., ЗОШ № 8; Болтоносов С.О., ЗОШ № 25; Ковальова О.С., ЗОШ № 19). Всі вчителі мають відповідну вищу фахову освіту. Вчитель Скурідіна С.А. (ЗОШ № 98) своєчасно проходить атестацію і курси підвищення кваліфікації, інші вчителі – молоді спеціалісти.

^ Навчально-методичне забезпечення: У 2010-2011 н.р. організація навчально-виховного процесу в навчальних закладах, у яких перевірявся стан викладання інформатики, здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, за чинними програмами з інформатики, затвердженими та рекомендованими МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н.р. Вчителі забезпечені програмами на 100%.

У процесі викладання інформатики використовуються підручники та навчальні посібники, рекомендовані МОН України для загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 н. р.


Назва

Клас

Автор

Рік

Видавництво

Інформатика

9

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.

2009

Київ, «Генеза»

Інформатика

9

Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко А.М.

2009

Київ. Видавнича група BHV

Інформатика

10-11

Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов О.Ю.

2002

Київ, «Форум»

Інформатика (академічний рівень, електронна версія)

10

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

2010

Київ, «Генеза»Забезпеченість підручниками становить у 9, 11 класах – 100%. З 01 вересня використовуються електронні версії підручників для 10-го класу в усіх навчальних закладах.

^ Результативність навчально-виховного процесу: Вихідною умовою ефективності навчально-виховного процесу є його досконала організація. Робочі навчальні плани в усіх школах, які перевірені, затверджені відповідно до вимог.

У навчальних закладах, у яких вивчався стан викладання інформатики, немає класів інформаційно-технологічного профілю. Відповідно до робочих навчальних планів у перевірених ЗНЗ не організовано роботу гуртків та факультативів. В ЗОШ № 64 викладається курс за вибором «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» у 2-4 класах. Охоплено 100% учнів. У ЗОШ № 98 - спецкурси «Інформаційна культура» (10-А), «Основи інформаційних технологій» (10-Б), що розвиває зацікавленості учнів у вивченні інформатики.

Контрольну роботу за темою «Текстовий редактор. Комп’ютерні презентації» виконували 227 учнів 10-х класів. Контрольна робота складалася з двох частин: теоретичної і практичної. Оцінювання робіт здійснювалось відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за технологією, яка дозволяє оцінити реальні досягнення школярів відповідно до їх здібностей.

При аналізі контрольних робіт зверталась увага на:

 • фактичний рівень знань учнів з предмета та його відповідність вимогам програми;

 • ступінь засвоєння учнями основних понять та вміння застосувати їх на практиці;

 • додержання учителем нормативних вимог щодо перевірки письмових робіт,

 • оцінки знань учнів.

Фактичний рівень навчальних досягнень учнів (за результатами контрольних робіт) відповідно до рівнів засвоєння навчальної програми з предмету становить:


ЗНЗ

Клас

К-ть

учнів у класі

К-ть учнів, які виконували роботу

Результати контрольної роботи (рівні навчальних досягнень)

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

8

10-А

23

18

6

33%

12

67%

10-Б

23

14

2

14%

12

86%

19

10-А

27

174

24%

8

47%

5

29%

25

10-А

29

245

21%

11

46%

8

33%

30

10-А

31

254

16%

11

44%

10

40%

64

10-А

23

133

23%

6

46%

4

31%

10-Б

24

144

28,5%

4

28,5%

6

43%

98

10-А

19

164

25%

4

25%

8

50%

10-Б

28

2211

50%

5

23%

6

27%

Всього:

227

163

2

1%

47

29%

55

34%

59

36%Результати контрольних робіт свідчать про те, що зміст програм з інформатики в основному засвоюється учнями. На низькому рівні виконали контрольну роботу лише 2 учні ЗОШ № 8 (10-Б). Найбільша кількість учнів, які виконали роботу на високому рівні в ЗОШ № 8 (10-А).

При виконанні теоретичної частини більшість учнів впорались з питаннями щодо слайдових презентацій, тому що школярі активно залучаються до проектної діяльності (готують презентації до окремих тем з різних навчальних предметів). Школярі припустились помилок при виконанні завдань на знаходження виду форматування тексту, використання стилів у текстових документах, а також у завданнях на знаходження алгоритму послідовності дій. У практичній частині найбільші труднощі викликало створення формул у «редакторі формул» та використання текстового напису.

Експертною комісією здійснено експертизу якості перевірки робіт вчителями і з’ясовано, що всі вчителі допустили помилки з власної неуважності. У деяких роботах зараховано невірні відповіді або не зараховані вірні. Під час перевірки контрольних робіт невірні відповіді необхідно лише підкреслювати, а не прописувати правильні результати (ЗОШ № 19,98). Бажано в роботі виставляти бали за теоретичну та практичну частини і підсумковий бал. Вчителі ЗОШ № 19, 64 виставили бали лише за теоретичну частину, вчитель ЗОШ № 30 – лише підсумковий бал.

Адміністраціями перевірених навчальних закладів здійснюється поточний контроль за станом викладання інформатики, відвідування та аналіз уроків:


ЗОШ

Кількість відвіданих уроків

Всього

Директором

Заступником директора

8

7

2

5

19

7

3

4

25

6

3

3

30

7

3

4

64

10

4

6

98

5

2

3

Адміністраціями надаються вчителям змістовні рекомендації за наслідками відвіданих уроків, але не завжди відстежується робота вчителів щодо виконання наданих рекомендацій.

В ході перевірки стану викладання предмета відвідано 6 уроків інформатики, які були різноманітними за змістом, структурою, способами організації навчальної діяльності. Аналізуючи відвідані уроки, треба відзначити, що вчителі супроводжують уроки мультимедійними презентаціями.

Вчитель Скурідіна С.А. (ЗОШ № 98) провела урок на високому науково-методичному рівні, систематично використовує ігрові методи навчання, належну увагу приділяє практичній спрямованості подачі навчального матеріалу, вміло використовуючи міжпредметні зв’язки.

Уроки інших вчителів проведено на достатньому науково-методичному рівні: оптимально добирають різні методи навчання в залежності від мети та завдань уроку. Відсутність педагогічного досвіду в учителів-початківців компенсується творчим та відповідальним підходом до викладання свого предмету. На уроках вчителі створюють позитивний настрій.

Вчителі ЗОШ № 8, 30 використовують роздатковий матеріал власної розробки (індивідуальні картки для перевірки знань). Вчитель Веременко І.К. значну увагу приділяє роботі з підручником, що дає змогу учням краще зорієнтуватися в новому матеріалі.

Вчитель Боєва Н.В. (ЗОШ № 30) залучає до співпраці майже всіх учнів: вони є помічниками учителя і продовжують пояснення нового матеріалу своїми доповідями, підготовленими вдома до уроку.

Вчителем Сало О.В. (ЗОШ № 64) матеріал викладається в доступній та цікавій формі, приділяється увага практичному застосуванню програмного засобу, який вивчається.

Вчителю Болтоносову С.О. (ЗОШ № 25) необхідно звернути увагу на урізноманітнення форм і методів навчання на всіх етапах уроку, особливо на етапі актуалізації знань учнів.

Учитель Ковальова О.С. (ЗОШ № 19) використовує сучасні інтерактивні методи навчання: «Мікрофон», «Мозковий штурм».

Всім учителям - початківцям необхідно опрацювувати методичні підходи до етапу завершення уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів, більш раціонально використовувати час на уроці.

^ Методична робота: Адміністрації перевірених шкіл приділяють достатню увагу підвищенню кваліфікації вчителів інформатики.

Методична робота з вчителями організована традиційно через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми. В перевірених закладах створено і активно діють шкільні методичні об’єднання, на засіданнях яких розглядаються нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу, обговорюються проблеми активного навчання, проведення відкритих уроків, позапланових заходів, творчих звітів вчителів, роботи з обдарованими дітьми, взаємовідвідування уроків, вчителі обмінюються досвідом, проводять огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси тощо. Документи (плани, протоколи) методичних об’єднань у наявності складені відповідно до рекомендацій районного методичного кабінету.

Календарне та поурочне планування в наявності та відповідності до програми в усіх учителів. Календарні плани вчителів розглянуто на засіданнях методичних об’єднань та затверджено. Адміністрації навчальних закладів необхідно надати методичну допомогу вчителям-початківцям щодо більш чіткого визначення мети уроків при складанні поурочних планів.

Вчителі інформатики обрали методичну тему, яка відповідає темі закладу. Вчителям ЗОШ № 19, 30 необхідно відкоригувати зміст самоосвітньої діяльності відповідно до загальношкільної методичної теми.

Вчителі інформатики мають змогу ознайомитись з досвідом роботи колег під час участі в районних семінарах.

Вчителі Болтоносов С.О. (ЗОШ № 25) та Скурідіна С.А. (ЗОШ № 98) брали участь у районному етапі конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ».

Скурідіна С.А. (ЗОШ № 98) стала лауреатом районного конкурсу «Класний керівник – 2007».

^ Вчителі інформатики ЗОШ № 8,19,25,30,64 не мають друкованих публікацій. Використання на уроках сучасних педагогічних технологій сприяє підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Вчителі Болтоносов С.О. (ЗОШ № 25) використовує інтерактивні методи навчання, Скурідіна С.А. (ЗОШ № 98) та Боєва Н.В. (ЗОШ № 30) – метод проектів.

Окрім освітньої роботи вчителі інформатики працюють за дорученням адміністрацій шкіл з освітньою мережею, шкільним сайтом. Вчителі Сало О.В. (ЗОШ № 64), Ковальова О.С. (ЗОШ № 19) навчають вчителів інших предметів працювати з комп’ютером. В ЗОШ № 98 працює постійно діючий семінар «Інтел – навчання для майбутнього».

Вивчення стану роботи з документацією свідчить про необхідність її вдосконалення. Так у класних журналах учитель Боєва Н.В. (ЗОШ № 30) не завжди своєчасно записує теми проведених уроків та виставляє тематичні бали, вчитель Веременко І.К. (ЗОШ № 8) недостатньо уваги приділяє поточному оцінюванню, несвоєчасно веде його облік. Болтоносов С.О. (ЗОШ № 25) несвоєчасно виставляє поточні оцінки до класного журналу. Ковальова О.С. (ЗОШ № 19) порушує нормативні вимоги щодо тематичного оцінювання.

Вчителям інформатики потрібно більше уваги звертати на ведення учнівських зошитів, формувати культуру оформлення робіт, вимагати дотримання єдиного орфографічного режиму. Вчителі Веременко І.К. (ЗОШ № 8), Болтоносов С.О. (ЗОШ № 25) не вимагають наявності в учнів зошитів на кожному уроці.

^ Результативність роботи щодо розвитку творчих здібностей учнів: Рівень педагогічної діяльності визначає результативність участі школярів у конкурсах, олімпіадах, турнірах. Моніторинг рейтингу команд шкіл у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики свідчить про те, що вчителі недостатньо уваги приділяють роботі з обдарованими учнями з інформатики.

ЗНЗ

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

8

13

12

16

19

21

12

15

25

4

7

15

30

14

12

15

64

не брали участі

10

15

98

19

12

15

У районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики за останні 3 роки не було переможців серед учнів ЗОШ №№ 8, 19, 25, 30, 64, 98.

Учениця ЗОШ № 30 Жанішева Світлана брала участь у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2008-2009 н.р. Учні інших навчальних закладів не брали участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

В ЗОШ № 25, 30 складено плани роботи з обдарованими учнями, вчителями проводяться індивідуальні консультації. Вчитель інформатики ЗОШ № 25 Болтоносов С.О. проводить індивідуально-групові заняття з учнями початкових класів, готував учнів до участі в конкурсі «Захист інформації в мережі Інтернет».

Певна увага приділяється позакласній роботі з предмета. Підготовка та участь у вікторинах, турнірах, науково-теоретичних конференціях, диспутах розширює кругозір школярів. Вчителям інформатики перевірених навчальних закладів необхідно ознайомитись з умовами проведення міських та обласних конкурсів з інформатики та розпочати підготовку школярів до участі в міській спартакіаді зі спортивного програмування, обласному конкурсі комп’ютерної графіки та анімації тощо.

В рамках традиційних предметних тижнів у навчальних закладах проводяться: інтелектуальні ігри «Зоряний час», «Брейн-ринг» (ЗОШ № 8), «Щасливий випадок» (ЗОШ № 30), «Комп’ютерний турнір», КВК «Весела інформатика» (ЗОШ № 30), логічна гра «Танграм» у 5-х класах (ЗОШ № 25). Адміністрації ЗОШ №№ 19, 64, 98 необхідно звернути увагу на організацію позакласної роботи з інформатики.

Вчителі інформатики співпрацюють з вчителями інших предметів. Так вчитель Болтоносов С.О. разом з вчителем фізики під час предметного тижня провів позакласний захід «Фізика і математика в комп’ютерних іграх та різноманітних графічних програмах». В ЗОШ № 98 учні під час вивчення теми «Презентація» розробляли індивідуальні проекти (презентації до окремих тем з різних предметів); проекти узагальнено та систематизовано в медіатеці.

В усіх навчальних закладах, у яких вивчався стан викладання інформатики, ведеться корекційна робота з учнями, які мають низький рівень мотивації до навчання: складено графіки роботи з цими учнями, ведеться облік відвідування додаткових занять в ЗОШ № 8, 25, 64, 98. На жаль у 2009-2010 н. р. навчальна практика з інформатики в перевірених навчальних закладах не проводилась.

^ Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу: Вивчення матеріально-технічного стану кабінетів інформатики показало, що в усіх перевірених ЗНЗ наявні кабінети інформатики і призначені відповідальні за них. Всі кабінети в достатній мірі забезпечені навчальними і методичними посібниками з предмета, роздатковими і дидактичними матеріалами. В кабінетах інформатики перевірених навчальних закладів складено паспорти кабінетів, у яких є інформація про навчальні засоби та обладнання навчального і загального призначення; розроблено плани розвитку кабінетів. Санітарно-гігієнічний стан кабінетів відповідає нормативним вимогам. Але в ЗОШ № 19 необхідно продовжити роботу щодо впорядкування посібників та роздаткових матеріалів відповідно до розділів програми.

Питанням охорони праці і техніки безпеки приділяється достатньо уваги: в кабінетах наявні акти-дозволи на функціонування, журнали інструктажів з учнями, повний перелік інструкцій з охорони праці. Вчителі інформатики працюють над збереженням існуючого обладнання, меблів. В ЗОШ № 64 потребує оновлення куточок з охорони праці.

ЗНЗ

Робочі місця учнів

Наявність принтера

Наявність сканера

Мультимедійні засоби

кількість

якого року

8

3

2002

+
колонки

2

2003

4

2005

19

4

2003

+

+
4

2005

25

6

2003

+30

9

2005

+

+
64

9

2003

+
мультимедіа-проектор

98

6

2003


1

2005

Узагальнена інформація щодо матеріального забезпечення кабінетів інформатики, наведена в таблиці, свідчить про те, що в кабінетах інформатики створено належні умови для використання медіа-ресурсів.

У ЗОШ № 98 санстанцією дозволено встановити лише 4 комп’ютера для учнів, встановити більшу кількість не дозволяє площа приміщення.

В кабінетах інформатики ЗОШ № 8, 19, 25, 98 мультимедійні проектори не встановлено стаціонарно, але вчителі мають змогу їх використовувати за необхідністю.

Всі кабінети інформатики підключено до мережі Інтернет та локальної мережі, тобто учні навчальних закладів та вчителі мають змогу використовувати Інтернет - ресурси в навчальному процесі.

База кабінетів інформатики використовується в повній мірі. На базі кабінетів інформатики проводяться педагогічні ради, батьківські конференції (ЗОШ № 19), уроки з інших предметів.

Звернути увагу на участь у районних семінарах. Не брали участь ЗНЗ №№ 19, 30, 123, 139, 141, 156, давно проводили семінари ЗНЗ №№ 3, 142, 143. Проаналізувати та спланувати проведення районних семінарів на наступні роки.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації