Поиск по базе сайта:
І-ііі ступенів московського району icon

І-ііі ступенів московського району
Скачати 187.31 Kb.
НазваІ-ііі ступенів московського району
Дата конвертації31.01.2013
Розмір187.31 Kb.
ТипДокументиПЛАН

СЕМІНАРУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І-ІІІ СТУПЕНІВ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ
м. ХАРКОВА


Тема . Формування творчої особистості на уроках української мови та літератури

Мета. Ознайомити учасників семінару з системою роботи вчителів щодо формування творчої особистості на уроках української мови та літератури.

Продовжити колективний пошук шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення вчителя і самореалізації учня в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання.

^ Дата проведення: 17 лютого 2010 року

Час роботи: 9.00-12.30

Місце проведення: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області (вул. Гв. Широнінців, 40-ж ,66-51-59 )

№ з/п

Час проведення

Основний зміст роботи

Місце проведення

Відповідальний

Організаційний блок

1.

9.00-9.05


9.05- 9.10Реєстрація учасників


Відкриття семінару

Каб.10

Гутник Ю.А., методист

РМК

Кітнюх В.Ф, керівник РМО

Теоретичний блок

2.


9.10-11.00

1. Презентація роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури

2. Формування творчої особистості на уроках української мови та літератури. Показ фрагментів уроків.Каб.10

Учителі української мови та літератури: Салтикова В.В., вчитель вищої категорії;

Фірсова С.О., спеціаліст;

Єпікова О.А., спеціаліст; Хартюнова Т.І., вчитель вищої категорії

Практичний блок

3.

11.00-11.15

1. Психологічна вправа ,,Мій творчий вік”

Каб.10

Бутрик А.В., психолог школи

4.

11.15- 12.15

Проведення інтерактивної гри ,,Розкажемо ми вам казку...”

Каб.9

Хінєва І.В., вчитель І категорії

5.

12.15-12.30

Підбиття підсумків семінару.

Оцінка роботи семінару учасниками

( заповнення картки)

Вироблення рекомендацій.

Каб.9

Методист РМК, Керівник РМО

Понятійний апарат


Креативна особистість – особистість, яка має внутрішні передумови (особистісні утворення, нейрофізичні задатки, специфіку когнітивної сфери), що забезпечують її творчу активність, тобто не стимульовану зовні пошукову та перетворювальну діяльність.


Пізнавальна перспектива – наявність широкого орієнтування у виучуваному матеріалі та моделі майбутньої пізнавальної діяльності.


Продуктивне середовище пізнання – це особливе середовище взаємодії інформаційного, пізнавального, психологічного, педагогічного, яке створює комфортні умови продуктивно-творчій діяльності.


Творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, який вміє відкинути звичайне, шаблонне. Потреба в творчості є життєвою потребою.


Творче мислення – це пізнання чогось нового. Воно є складовою людського інтелекту.


Творчі здібності – це вміння, а також можливості творчо виконувати якусь роботу, справляти якісь дії, спрямовані на конкретний результат для поліпшення чого-небудь або кого-небудь.


Творчі можливості – якості і здібності, вміння й особливості мотиваційної сфери учнів, що розвиваються і ведуть до формування творчої особистості, розкриття потенційних можливостей кожної дитини.


Творчість – це діяльність людини, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.


Творчий інтерес – увага, викликана чимось значним, принадним, цікавим таким, що спонукає до самостійної творчої діяльності, результатом якої є відкриття чогось нового, вирішення якоїсь проблеми.


Формування творчої особистості

на уроках української мови та літератури


Слайд 1

Вас вітає методичне об’єднання вчителів української мови та літератури ХЗОШ № 139.

Слайд 2(фото)

Українську мову та літературу ми обрали не випадково, а за велінням серця.

Слайд 3

МО створено для зростання професійної майстерності вчителів, підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій ,для активізації профільності старшої школи.

Слайд 4

Наше педагогічне кредо

 • Якщо ви дивитесь на рік уперед, сійте рис.

 • Якщо ви дивитесь на десять років уперед, висаджуйте дерева.

 • Якщо ви дивитесь вперед на все життя, навчайте дитину.

Слайд 5

Мрією кожного вчителя української мови та літератури є забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів занять, підвищення результативності навчально – виховного процесу, формування творчої особистості.

Слайд 6

Через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи вчителі продовжують працювати над організаційним та над науково - методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми. Вчителі впроваджують в практику інтерактивні форми роботи на уроках, продовжують розвивати творче ставлення до педагогічної праці, постійно підвищують науково-теоретичний та методичний рівень підготовки, проводять серйозну роботу щодо збереження здоров'я дітей. У рамках загальної теми кожен вчитель обирає свій певний напрямок роботи, свою тему. І результат представляє в кінці року на засіданні МО. Матеріали систематизуються і використовуються в роботі всіх вчителів. Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяє відвідування районних семінарів, педмайстерень, спецкурсів, курсів підвищення кваліфікації. Методичне об’єднання серйозну увагу приділяє взаємовідвідуванню уроків, що дає змогу ознайомитися з педагогічними надбаннями колег, удосконалювати власну методику, критично оцінювати свої переваги і недоліки в роботі. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу систематично проводять позакласну роботу з предмета, організовують роботу факультативів, гуртків, індивідуальних занять з учнями.

Слайд 7

Наші принципи роботи

Всі свої знання, вміння, досвід, любов вчителі намагаються передати дітям.На уроках створюють необхідні умови для повноцінного, всебічного розвитку кожної дитини, вчать їх знайти своє місце в сучасному суспільстві, допомагають їм розкрити себе як особистість.

Слайд 8

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих , інтелектуально й духовно розвинених громадян. Проблема творчості стала в наш час такою актуальною, що її по праву можна вважати «проблемою століття». Звичайно, вищі прояви творчості до цих пір доступні тільки небагатьом обраним геніям людства, але в повсякденному навколишньому житті творчість є необхідною умовою існування.

Тому робота вчителів на уроках української мови та літератури і спрямована на формування творчої особистості.


Слайд9 Діагностика творчого ставлення учнів до навчальної діяльності:

Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини. Чим раніше починається розвиток здібностей, талантів, тим більше шансів на її розкриття. У дитячому віці учень більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають різного виду стереотипи. Потрібно пам’ятати, що кожна дитина – неповторна особистість. Саме вчитель повинен стимулювати розвиток здібностей, які сприяють успішній творчій діяльності. При цьому велике значення надається діагностичній діяльності вчителя. Отже, ще в початковій школі вчителі проводять діагностику, що допомагає визначити рівень творчої діяльності учня. А саме:

  • ініціативність;

  • активність;

  • оригінальність;

  • відхилення від шаблону.

Слайд 10 Принципи навчально-виховного процесу, які сприяють формуванню творчих здібностей учнів.

Крім того варто нагадати, що хороший результат дає дотримання вчителем принципів навчально-виховного процесу, які сприяють формуванню творчих здібностей учнів. Місце вчителя на кожному етапі уроку можна охарактеризувати дієсловами: навчає, спрямовує, допомагає.

Слайд 11 Творча активність учня може бути здійснена завдяки

Для успішного формування творчої активності необхідно знати індивідуально-психологічні особливості дітей, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, а також підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи. Перед вчителем стоїть завдання не просто повідомити матеріал і перевірити знання, а в будь-якій ситуації – створити в класі творчу атмосферу.

Навчання повинно викликати в учнів радісне світосприйняття, а для цього застосовуємо різні види творчих завдань. Учні співпрацюють у діалозі з вчителем, висловлюють свої думки, діляться інформацією, обговорюють те, що пропонують однокласники. Під керівництвом вчителя учень включається в пошук істини і досягає її розкриття власними зусиллями. А найголовнішим результатом є те, що учень

отримує не готові знання, а здобуває їх сам, вчиться мислити.

Слайд 12

Важливу роль у стимуляції до творчої діяльності школярів відіграє:

 • Підбір завдань, що потребують творчої переробки, вмінь та навичок порівнювати й аналізувати вже відоме, експериментування, пошуку;

 • Створення умов для розвитку ситуативного інтересу, який відіграє роль «пускового» механізму в здійсненні діяльності;

 • Використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей;

 • Розв’язання творчих завдань.

Для стимулювання творчих здібностей учнів надаємо перевагу проведенню нестандартних уроків, які позбавлені звичайних шаблонів, мають елементи рольової гри. Нестандартні уроки обов’язково містять творчі ситуації, які збуджують до співробітництва і співтворчості на уроці.

Найчастіше вчителі використовують такі нестандартні уроки, як

Літературна вікторина

Урок-інсценування

Урок-ток-шоу

Уроки-мандрівки

Формування творчих здібностей учнів відбувається і в позаурочний час. Діти із задоволенням приймають участь у позакласних, шкільних та виховних заходах.


^ Вивчення творчого потенціалу дорослого


Вивчення творчого мислення педа­гогів та батьків, виявляється не менш важливим, аніж вивчення розумо­вих здібностей дітей. А. Н. Лук підкреслював, що в педагогів з високим творчим потенціалом творчо обдаровані учні досягають блискучих успіхів у навчанні. Якщо ж викладач сам знаходиться десь унизу шкали творчих здібностей, то творчо обдаровані школярі не розкриваються, не реалізують своїх можливостей.

Ми пропонуємо вам невеликий тест, який допоможе оцінити себе.


Ці запитання та твердження і складають основні якості творчого

потенціалу вчителя. Загальна сума набраних балів покаже якісний рівень

вашого творчого потенціалу.

49 і більше балів. У вас закладений творчий потенціал, який надає вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви на практиці зможете застосувати свої здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми творчості.

24-48 балів. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви володієте якостями, які дозволяють вам творити, але у вас є проблеми, що галь­мують творчий процес. В будь-якому разі, потенціал дозволить вам творчо проявити себе, якщо ви, звичайно, цього побажаєте. 23 і менше балів. Ваш творчий потенціал, на жаль, обмежений. Але, можливо, ви просто недооцінюєте себе, свої здібності і відсутність віри у свої сили заважає вашій творчості? Вам необхідно набути більшої упевненості. Розпочніть якусь нову цікаву справу і доведіть її до кінця. Таким чином Ви й вирішите проблему.


^ Ваш творчий вік

Тест дозволить оцінити ваш вік як фактичний стан психіки, який часто відрізняється від паспортного.


Отримана цифра - ваш творчий вік.

Якщо кількість балів збігається з вашим віком, усе в порядку. Для тих, хто віддає перевагу творчій діяльності, бажано, щоб психологічний вік не випереджав паспортний. А якщо після тридцяти років він відставатиме, то це означає, що ви в гарній формі, вільні від стереотипів і ваші можливості ще не вичерпані. Коли ж ваш творчий вік йде трохи вперед - теж непогано: ви успішно впораєтеся зі стандартними діями, що вимагають чіткості і пунктуальності.


^ Який Ваш творчий потенціал?

Виберіть один із запропонованих варіантів відповіді.


 1. Чи вважаєте Ви, що сучасну систему навчання і виховання можна поліпшити?

а) Так;

б) ні, вона достатньо хороша;

в) так, у деяких випадках, але за умов, в яких перебуває сучасна школа, - трохи.


 1. Чи думаєте Ви, що самі можете брати участь у зміненні системи навчання та виховання?

а) Так, у більшості випадків;

б) ні;

в) так, у деяких випадках.


 1. Чи вважаєте Ви, що деякі з ваших ідей сприяли б значному прогресу

в тій сфері діяльності, в якій Ви працюєте?

а) Так;

б) так, за сприятливих обставин;

в) лише деякою мірою.


 1. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому відіграватимете дуже важливу роль і зможете щось принципово змінити в системі безперервної освіти?

а) Так, можливо;

б) це мало ймовірно;

в) можливо.


 1. Коли вирішуєте розпочати певну діяльність, чи думаєте Ви про те, що Ваше починання сприятиме поліпшенню стану справ?

а) Так;

б) часто думаю, але думаю, що не зумію;

в) так, часто.

 1. Чи маєте Ви бажання зайнятися вивченням дидактики як науки про навчання?

а) Так, невідоме мене приваблює;

б) ні, все, що відомо із цієї науки, мені не подобається;

в) все залежить від цілей вивчення цієї науки.


 1. Вам часто доводиться займатися порівняно новою справою. Чи маєте Ви бажання досягти в ній успіху?

а) Так;

б) задовольнюся тим успіхом, якого було досягнуто;

в) ні, оскільки знаю, що успіху добитися неможливо.


 1. Якщо проблему не вирішено, але це Вас хвилює, чи хочете Ви довідатись про всі теоретичні положення, що можуть допомогти розв'язанню про­блеми?

а) Так;

б) ні, досить знань передового досвіду;

в) ні. 1. Коли ви зазнаєте невдачі, то:

а) якийсь час уперто, продовжуєте розпочате;

б) примиритеся з невдачею;

в) продовжуєте робити свою справу.


 1. З Вашої точки зору, професію треба вибирати виходячи зі:

а) своїх можливостей і перспектив для себе;

б) значущості і корисності професії, потреби в ній;

в) переваг, які вона надає.


 1. Подорожуючи, чи могли б Ви легко подолати маршрут?

а) Так;

б) ні;

в) так, але тільки в місцевості, яка мені сподобалася.


 1. Чи зможете Ви відразу після бесіди пригадати все, що говорили?

а) Так, легко;

б) запам'ятовую тільки те, що мене цікавить;

в) всього пригадати не можу.


 1. Чи зможете Ви, коли чуєте незнайомий термін у знайомому контексті, повторити його в схожій ситуації?

а) Так, легко;

б) так, якщо цей термін легко запам'ятати;

в) ні.


 1. У вільний час Ви вважаєте за краще:

а) поміркувати на самоті;

б) провести його в компанії;

в) Вам байдуже, ви все одно вирішуєте свою проблему.


 1. Ви займаєтеся підготовкою доповіді (повідомлення). Вирішуєте при­пинити це заняття тільки, якщо:

а) справу закінчено і, як на Вас, відмінно виконано;

б) Ви більш-менш задоволені;

в) Вам не все вдалося закінчити, але є ще й інші справи.


 1. Коли Ви наодинці, то:

а) любите почитати книгу улюбленого письменника;

б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;

в) вирішуєте проблему, пов'язану з Вашою роботою.


 1. Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви думаєте про неї:

а) незалежно від того, де і з ким перебуваєте;

б) тільки наодинці;

в) тільки там, де не дуже шумно.


 1. Коли Ви обстоюєте якусь ідею, то:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів;

б) залишитеся при своїй думці, незалежно від того, які аргументи висува­ються;

в) зміните свою думку, якщо тиск на Вас буде сильним.


^ Опрацювання результатів

Підрахуйте бали, які Ви набрали, таким чином:

«а» — 3 бали;

«б» — 1 бал;

«в» — 2 бали.

Запитання 1, 6, 7, 8 — визначають межу вашої допитливості;

запитання 2, 3, 4, 5 — визначають віру в себе;

запитання 9 і 15 — визначають постійність;

запитання 10 — визначає амбітність;

запитання 11 — зорову пам'ять;

запитання 14 — ваше прагнення бути незалежним;

запитання 16 і 17 — здатність абстрагуватися;

запитання 18 — ступінь зосередженості.


Діагностична картка для учня

Яким я бачу себе


Інструкція

Будь ласка, прочитай твердження. У відповідній колонці «Так» або «Ні» постав «+» або інший знак.

№ з/п

Твердження

Так

Ні

1

Я люблю складати і розбирати різні предмети2

Мені подобається обмірковувати щось, подумки розв'язува­ти арифметичні задачі3

Я люблю працювати над особливими проектами4

Мені подобається обговорювати різні ідеї5

Я відчуваю задоволення від того, що уявляю себе дійовою особою цікавої розповіді або книги під час читання або при­думування нових подій6

У мене хороше почуття гумору7

Моя робота завжди виконана особливим чином8

У мене з'являється багато проблем під час вирішення про­блеми9

Я вмію планувати свою роботу і дотримуюся свого плану10

Мене не турбує те, що я відрізняюсь від інших людей11

Мені подобається здобувати додаткові знання зі шкільних предметів або вирішувати складні завдання12

Я часто вдаюся до музики, малювання або гри, щоб висло­вити свої почуття13

Мені не подобається погоджуватися з думкою іншої людини перш ніж я обміркую її14

Я часто висловлюю своє ставлення до чогось, навіть якщо вважаю, що іншим це не сподобається15

Я витрачаю більше часу, ніж слід, на виконання домашніх завдань, тому що мені подобається навчатися16

Я займаюсь спортом і граю в різні ігри17

Я добре навчаюся в школі18

У школі мене люблять діти19

Я розумію і люблю інших людей20

Я привітний та вмію ладнати з людьми21

Інші люди знають, що я розумник22

Я — хороший і розуміючий друг23

Зі мною легко ладнатиНапиши про свої захоплення та інтереси __________________________ _____________________________________________________________

Вкажіть, про що ти хотів би дізнатися більше______________________

Тут напиши про себе те, що вважаєш за необхідне __________________

Прізвище та ім'я _______________________________________________

Клас ________________

Дата ________________

Узагальнення даних, одержаних від інших учителів, батьків та одно­класників обдарованої дитини, оцінка продуктів її діяльності і ваші власні спостереження надають багату інформацію для ухвалення рішення про включення дитини до спеціальної програми. За необхідності порушується питання про звернення по допомогу до шкільного психолога.

Обов'язковою умовою своєчасного та адекватного виявлення учнів з особливими здібностями є регулярне проведення обстежень дітей у школі або класі. Такий підхід зумовлений тим, що обдарованість не є чимось раз і назавжди даним і постійно наявним. На прояв обдарованості впливають несприятливі обставини. Так, наприклад, сварка з близькою подругою або батьками, читання до півночі цікавої книги напередодні або весняний авітаміноз можуть негативно позначитися на результатах обстежень, що проводяться.


^ Оцінка роботи семінару


Прізвище, імя по батькові учасника ________________________________________


Завдання: оцініть, будь ласка, роботу семінару за 5-бальною шкалою.


Критерії оцінки

1

2

3

4

5

Актуальність
Науковість
Доступність
Практична спрямованість
Організація

Ваші зауваження та побажання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації