Поиск по базе сайта:
І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік icon

І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік
Скачати 91.93 Kb.
НазваІ. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік
Дата конвертації29.01.2013
Розмір91.93 Kb.
ТипДокументи
1. /Класний кер_вник/МО класних кер_вник_в/Алгоритм д_яльност_ MO.docx
2. /Класний кер_вник/МО класних кер_вник_в/Метод реком МО кл.кер_вник_в.docx
3. /Класний кер_вник/МО класних кер_вник_в/ПЛАН анал_зу виховнох роботи.doc
4. /Класний кер_вник/Робота з батьками/поради батькам.docx
5. /Класний кер_вник/Робота з батьками/робота з батьками.rtf
6. /Класний кер_вник/Робота з класом/Анал_з розвитку класного колективу.doc
7. /Класний кер_вник/Робота з класом/Для класних кер_вник_в в_д НМПЦ.doc
8. /Класний кер_вник/Робота з класом/ПЛАН анал_зу виховнох роботи.doc
9. /Класний кер_вник/Робота з класом/Паспорт класу.doc
10. /Класний кер_вник/Робота з класом/поради вчителям.docx
11. /Класний кер_вник/анкети/Анкета для батьк_в.doc
12. /Класний кер_вник/анкети/Анкета_Батьки _ школа.doc
13. /Класний кер_вник/анкети/Анкета_ми _ наш_ д_ти.docx
14. /Класний кер_вник/анкети/Анкета_ставлення до школи.doc
15. /Класний кер_вник/конкурс кл.кер.року 2012-2013/Anketa.rtf
Нормативно-правові та організаційно-методичні засади ефективної діяльності предметних методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів у Харківській області в умовах якісного навчання учнів у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних керівників в загальноосвітніх навчальних закладах
І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік
Поради батькам Як творчо розвивати дитину
Методичні рекомендації щодо організації роботи з батьками в сучасному закладі освіти Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім’ями учнів
Якісно-описовий аналіз розвитку класного колективу
Роздатковий матеріал від нмпц класний керівник у сучасній школі
І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік
Якісно-описовий аналіз розвитку класного колективу
Поради вчителю як відноситись до обдарованої дитини
Анкета для учнів Школа для мене це…
Анкета "Батьки і школа" (За Марінушкіною О.Є.) Призначення анкети: виявити оцінку батьків впливу виховання і навчання в школі на життя дитини
Анкета «Ми і наші діти» Склад вашої сім’ї? Якому дозвіллю ви
Анкета (ставлення до школи) Учень клас
Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року" Прізвище, ім'я, по батькові

І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік

Без аналізу спільної діяльності за минулий рік, визначення досягнень та проблем у виховному процесі неможливо правильно визначити пріоритетні напрямки виховної діяльності на наступний рік, обрати оптимальні форми, методи і прийоми проектування виховного процесу.

Під час проведення аналізу класний керівник має дати відповіді на такі питання:

1. Які форми діяльності проводилися, їх результативність та вплив на клас та кожного учня зокрема.

2. Як здійснювалася взаємодія з батьками та громадськістю?

3. Як забезпечувалася співпраця з органами учнівського самоврядування класу?

4. Які досягнення виховної діяльності, які проблеми вдалося вирішити?

Крім того, аналізуючи виховну діяльність за минулий навчальний рік, класний керівник має враховувати результати вивчення стану та ефективності виховного процесу.

ІІ. Цілі та завдання виховної діяльності

Визначення цільових орієнтирів виховної діяльності є важливим етапом планування.

Головною метою виховання, як зазначено в програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України» є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Визначена мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Відповідно до загальної мети виховання, на основі проведеного аналізу роботи за минулий навчальний рік та враховуючи вищезазначені державні нормативні документи щодо виховання, формуються конкретизовані цілі та завдання. Однією з проблем сучасного виховання є визначення недосяжної мети та постановка нереалістичних завдань, що сприяють відчуженню дітей від процесів цілепокладання. Тому важливо, щоб цілі були конкретними, чітко і ясно сформульованими, гнучкими, тобто придатними до коригування, а головне, сприймалися такими, яких складно, але можливо досягнути.

Рекомендуємо дотримуватися вимог, що висуваються до цільових орієнтирів, а саме вони мають:

 • узгоджуватися із інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти,

 • відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності;

 • забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації;

 • бути конкретними, чітко і ясно сформульованими;

 • сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути;

 • бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

 • піддаватися діагностуванню.

ІІІ. Психолого – педагогічна характеристика класу

Орієнтовні питання для написання характеристики класу

1. Загальні відомості про клас.

Кількість учнів (хлопців, дівчат), їх характеристика за віком, соціальний склад сімей.

2. Згуртованість класу.

Дисциплінованість і культура поведінки учнів. Наявність груп у класі, взаємини між ними. Чи люблять учні разом проводити час, працювати чи розважатися у школі чи поза нею? Прояви дружби між хлопцями. Наявність у класі кругової поруки і як вона виявляється, чи відчувають учні потребу у зустрічах поза уроками?

3. Організованість класу.

Здатність учнів самим організовуватись на виконання колективних справ, уміння розподіляти між собою обов’язки. Чи вміють учні уважно вислухати один одного (на зборах, на перерві, під час виконання доручень)? Уміння прислухатися до рішень органів учнівського самоврядування і розпоряджень його уповноважених.


4. Громадська думка у класі.

Національна та громадська свідомість учнів, їх інтерес до громадського життя і участь у ньому. Які вчинки своїх товаришів учні схвалюють, а які засуджують? Наявність чи відсутність розходжень між словами і вчинками учнів.

5. Характеристика взаємин у класі.

Що лежить в основі взаємин між однокласниками: місце проживання, спільне навчання, інтереси, місце за партою, увага один до одного, взаємодопомога? Вимогливість до себе і своїх товаришів, уміння пробачати друзям недоліки, толерантність у взаєминах. Ставлення класу до активу, відмінників, лідерів, невстигаючих, дезорганізаторів, учнів з фізичними вадами. Типові випадки порушення дисципліни, їх причини та заходи впливу на порушників класу.

6. Актив класу.

Склад активу, його авторитет. Ставлення активістів до учнів. Виконання розпоряджень активу однокласниками. Чи є в класі неформальні лідери? Їх характеристика.

7. Зв'язок класу з іншими класами.

Зацікавленість учнів класу життям школи та інших класів. Виконання класом загальношкільних доручень (постійно, епізодично). Зв'язок класу з іншими класами (шефство, спільні справи). Участь класу у загальношкільній діяльності.

8. Висновки та пропозиції.

Загальна оцінка класу, найбільш позитивні і негативні складові його життя. Пропозиції щодо направленості на майбутнє.

ІV. Зміст виховної діяльності.

Класний керівник має розумітися на тому, що сучасний зміст виховання є науково обґрунтованою системою загальнокультурних і національних цінностей, що характеризують ставлення особистості.

Планувати виховну діяльність класний керівник має відповідно до розроблених змістових ліній та виховних досягнень, зазначених розділі ІV «Зміст виховної діяльності» програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України», проявляючи ініціативу, гнучкість, творчий підхід. Щоб зацікавити дітей та допомогти розкрити їм свої потенційні можливості, нахили і здібності, потрібно варіювати форми і методи виховної діяльності, враховуючи реальні потреби учнівського колективу та батьків.

Слід звернути увагу на використання різноманітних діяльнісних форм виховної діяльності, зокрема таких, що сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського самоврядування, організації суспільно значущої та проектної діяльності учнів тощо. Форми виховної діяльності мають бути такими, щоб учень був не простим виконавцем розроблених вчителем сценаріїв, а активним учасником творення життя класу.

V. Індивідуальна робота з учнями.

Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника є:

 • вивчення індивідуальних особливостей учнів;

 • встановлення міжособистісних контактів з кожною дитиною;

 • створення умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів;

 • вивчення та врахування стану фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів;

 • розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективів;

 • профілактична робота з учнями " групи ризику";

 • діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня.


Тема

Форма проведення

Дата проведення

Відповідальні

Примітка

1


VІ. Робота з батьками
Напрямок діяльності

Зміст діяльності

Форми діяльності

1

Вивчення сімей учнів

Пізнання дітей та їх батьків, вивчення стилю життя родин, ознайомлення з домашніми умовами розвитку особистості дитини.

відвідування сімей учнів, анкетування, проведення конкурсу творчих робіт «Моя сім’я», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банку даних про сім’ю «Родинна скарбничка» тощо.

2

Залучення батьків до життєдіяльності класного колективу

Налагодження співпраці з батьками

Спільне планування виховної роботи в класі, колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт; дні здоров’я; дні добрих справ.

3

Здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради

Утвердження і функціонування колективу батьків класу, підвищення дієвості батьківських зборів.

Вибір батьківської ради, допомога у плануванні та організації її діяльності, робота з сім’ями, які потребують педагогічної допомоги, установлення зв’язків з громадськістю тощо.

4

Педагогічна освіта батьків

Духовне відродження сім"ї, що передбачає оволодіння батьками нормами суспільної моралі, етики, поведінки та культури взаємовідносин; підвищення педагогічної культури батьків, сприяння збереженню і відтворенню сімейних традицій, ознайомлення з методами сімейного виховання.

на різноманітні форми роботи, зокрема: батьківські збори, тематичні консультації; педагогічний десант, вечір запитань і відповідей, педагогічні практикуми; аукціон ідей сімейного виховання , день відкритих дверей тощо.


5

Індивідуальна робота з батьками

Встановлення безпосереднього контакту з кожним членом сім’ї учня, досягнення взаєморозуміння щодо пошуку шляхів впливу на розвиток особистості дитини.

Індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив розвитку учня, педагогічні консультації, консультації психолога, індивідуальні доручення тощо.


6

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів

Надання інформації батькам про стан навчання учнів, проблеми, що виникають, рівень вихованості та розвитку дітей.

Тематичні та підсумкові батьківські збори, індивідуальні консультації, перевірка щоденників учнів, складання карт розвитку дітей, а також таблиць результатів їх навчальної діяльності, ведення щоденників спостережень.


VІ. Робота з батьками
Тема діяльності

Форма

проведення

Дата проведення

Відповідальні

При

мітка

1

VІІ. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі

Педагогічна діагностика є одним із пріоритетних напрямів діяльності класного керівника та полягає у вивченні учнів, учнівського колективу та родин учнів з метою організації ефективного виховного процесу.

Вивчення може проводитися за напрямами:

 • розвиток особистості учня;

 • формування класного колективу;

 • рівень задоволеності учнів та їх батьків життєдіяльністю класу.

Діагностика особистості учня передбачає виявлення індивідуальних особливостей, рівня вихованості та загального розвитку учня.

Вивчаються:

 • спрямованість особистості (потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, мотиви, установки);

 • рівень пізнавальної та навчальної культури;

 • рівень культури поведінки та спілкування;

 • стан здоров’я та фізична підготовка;

 • умови сімейного виховання;

 • характерологічні особливості(характер, воля, темперамент, пам'ять, звички тощо).

Діагностика дитячого колективу передбачає виявлення виховних можливостей колективу.

Вивчаються:

 • активність і самореалізація учнів у спільній діяльності;

 • рівень вихованості та загального розвитку;

 • згуртованість учнівського колективу;

 • стан міжособистісних відносин;

 • громадська активність;

 • розвиток учнівського самоврядування;

 • зовнішні зв’язки тощо.

Діагностика виховного процесу передбачає виявлення ефективності виховного процесу, рівня задоволеності учнів та їх батьків життєдіяльністю класу.

Вивчаються:

 • наявність виховної системи в класі;

 • ступінь задоволеності та ставлення учнів до виховної діяльності;

 • ефективність виховного процесу та його вплив на розвиток учнів;

 • рівень задоволеності батьків результатами виховної діяльності класу;

 • комфортність і захищеність особистості учнів тощо.

У ході діагностичної роботи класний керівник може використовувати різноманітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, створення педагогічних ситуацій, анкетування, соціологічне опитування, тестування тощо.


VІІ. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі
Тема

Форма проведення

Дата проведення

Відповідальні

Примітка

1Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації