Поиск по базе сайта:
Наказ №336 Про вивчення стану організації навчально-виховного процесу у початкових класах зош №56, 97, «Бізнес-гімназії» icon

Наказ №336 Про вивчення стану організації навчально-виховного процесу у початкових класах зош №56, 97, «Бізнес-гімназії»
Скачати 344.93 Kb.
НазваНаказ №336 Про вивчення стану організації навчально-виховного процесу у початкових класах зош №56, 97, «Бізнес-гімназії»
Дата конвертації29.01.2013
Розмір344.93 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ
НАКАЗ


07.10.2010 № 336


Про вивчення стану організації

навчально-виховного процесу

у початкових класах ЗОШ № 56, 97, «Бізнес-гімназії».


Відповідно до річного плану роботи управління освіти адміністрації Московської району Харківської міської ради на І семестр 2011-2012 навчального року з метою вивчення стану викладання предметів, організації навчально-виховної роботи в початкових класах та моніторингу рівня навчальних компетентностей учнів 3-4 класів з української мови та математики


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити:

  1. Протокол самоекспертизи вивчення стану організації навчально-виховного процесу в початкових класах (додаток 1).

  2. Протокол експертизи вивчення стану організації навчально-виховного процесу в початкових класах (додаток 2).

  3. Склад експертної комісії.

Голова комісії:

- Верба Л.П., завідувач районним методичним центром.

Члени комісії:

- Лопіна О.М., методист районного методичного центру управління освіти;

- Козлітіна О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8;

- Власенко С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 58;

- Сумець Т.І., заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 167.

 1. Експертній комісії:

2.1. Організувати та провести вивчення стану викладання предметів у початкових класах ЗОШ №56, 97, «Бізнес-гімназії» за протоколом експертизи. 01.11- 30.11.2011

2.2. Підготувати тексти контрольних робіт з української мови та математики в 3-4 класах.

До 04.11.2011

2.3. Провести контрольні роботи з української мови та математики в 3-4 класах за текстами та завданнями управління освіти адміністрації Московського району.

08.11 - 11.11.2011

2.4. Узагальнити результати та систематизувати матеріали експертизи.

До 30.11.2011

 1. Директорам ЗОШ № 56 (Ольховській О.Г.), ЗОШ № 97 (Кузнецовій В.П.), «Бізнес-гімназії» (Григоровій В.П.):

3.1. Забезпечити необхідні умови для проведення експертизи.

01.11- 30.11.2011

3.2. Надати до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради:

3.2.1. Розклад уроків 1-4-х класів.

До 01.11.2011

3.2.2. Перелік тем з української мови та математики, які будуть вивчені в 3-4 класах станом на 08.11.2010

До 01.11.2011

3.2.3. Заповнений протокол самоекспертизи вивчення стану викладання предметів, організації навчально-виховної роботи в початкових класах.

До 07.11.2011


3.2.4. Перевірені учнівські роботи та їх аналіз.

До 15.11.2011

 1. Завідувачу ЛКТО Михайленку О.С. розмістити наказ на сайті управління освіти адміністрації Московського району.

До 10.10.2011

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Попову В.І.


Начальник О.В. Гресь


ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст з юридичних питань

З.В. Ігнатенко

07.10.2010

З наказом ознайомлені:

______ В.І. Попова

______ Л.П.Верба

______ О.М. Лопіна


Лопіна, 68-56-38


Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Московського району

Харківської міської ради

від 07.10.2012 № 366


Протокол самоекспертизи

організації навчально-виховного процесу в початкових класах

ЗОШ № _________


1. Аналіз якісного складу педагогічних працівників

1.1. Загальні відомості:
з/п


ПІБ

вчителя (повністю)


Освіта, який ВНЗ і коли закінчив


Спеціальність за дипломом

Педагогічний стаж

Категорія, звання; рік останньої атестації

Рік під-вищення кваліфіка-ції

Тижневе на-ванта-ження

1.


1.2. Укомплектованість педагогічними кадрами, наявність вакансій (в т.ч. вихователі ГПД): ___________________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1. Програми за навчальними предметами:

№ з/п

Навчальний предмет

Назва програми, автор програми

Видавництво

Рік

Інваріантна частина навчального плану

1.

Базові навчальні предмети (вказати)


2.

Англійська мова


3.

Основи здоров’я


4.

Трудове навчання: технічна і художня праця


5.

Я і Україна


6.

Музика


7.

Образотворче мистецтво


8.

Фізична культура


Варіативна частина навчального плану

1.

Вказати відповідно до навчального плану


2.2. Забезпеченість програмами вчителів (%): _________________________________________

________________________________________________________________________________

2.3. Використання підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

№ з/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

Українська мова (російська мова, математика, Я і Україна, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво, фізична культура, основи здоров‘я)

Основні підручники та навчальні посібникиДодаткові підручники та навчальні посібникиКурси за вибором2.4. Забезпеченість необхідною програмною літературою:

Клас

Назва літератури

Необхідна кількість примірників

Фактична кількість примірників

%

забезпечення

Примітки
2.5. Забезпеченість учнів підручниками:

Клас

Назва підручників

Необхідна кількість примірників

Фактична кількість примірників

%

забезпечення

Приміт-ки
2.6. Навчальні кабінети:

2.6.1. Наявність у кабінетах:

 • планів розвитку кабінетів, інструкцій з техніки безпеки ____________________________

__________________________________________________________________________________

 • навчально-методичної, довідкової літератури _____________________________________

 • дидактичного та роздаткового матеріалу _________________________________________

 • технічних засобів, відеотеки, фонотеки __________________________________________

2.6.2. Систематизація матеріалів у кабінеті: _____________________________________________

2.6.3. Збереження меблів і закріплення за учнями робочих місць, відповідність шкільних меблів зросту учнів ________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Експертиза шкільної документації:

3.1. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах:


Предмет експертизи


Ступінь реалізації показників

Рекомендації

Відсут-ній (0)

Недо-статній (1)

Достат-ній (2)

Оптималь-ний (3)
Річний план роботи:

- конкретність визначення мети, завдань

- аналіз роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік

- планування роботи методичного об’єднання на поточний навчальний рік на основі базової моделі

- визначення термінів проведення заходів та відповідальних

- відмітки про виконання заходів
Робота творчих груп
Робота школи молодого вчителя
Предметні тижні
Організація методичної роботи на діагностичній основі

3.2. Реалізація варіативної частини навчального плану:


Назва спецкурсу, курсу за вибором

В яких класах викладається

Кількість годин на тиждень

Програмне забезпечення (програма, підручник.) Автори, видання
Напрямки експертизи

Відображення зазначених напрямків в документації закладу

Актуальність вибору змісту варіативної частини
Відповідність варіативної частини загальним задачам роботи школи
Науково-методичний супровід варіативної частини
3.3. Виконання нормативних вимог щодо ведення шкільної документації:


Предмет експертизи

Ступінь реалізації показників

Зауваження

Відсутній (0)

Недостат-ній (1)

Достатній (2)

Оптималь-ний (3)
Календарні плани
Поурочні плани
Класні журнали
Зошити учнів
Висновки та рекомендації: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Методична робота

4.1. Організація роботи щодо підвищення професійного рівня вчителів:

Напрямки експертизи

Ступінь реалізації показників

Відсутній (0)

Недостатній (1)

Достатній (2)

Оптимальний (3)

Обізнаність вчителів початкових класів з інструктивно-методичними рекомендаціями МОНУ

 • щодо організації навчально-виховного процесу у першому класі;

 • щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх начальних закладів

Обізнаність вчителів з педагогічними технологіями, виявлення ступеню їх використання

Орієнтація в матеріалах фахових журналів та освітянської періодичної преси

Роль шкільного методичного кабінету в удосконаленні професійного рівня вчителів початкових класів

4.2. Організація роботи над методичною темою:

№ з/п

П.І.Б.

вчителів

Методична тема

Участь у районних заходах (рік, захід)

Участь у міських, об-ласних за-ходах (рік, тема роботи, резуль-тативність)

Видавнича діяльність (рік, назва публікації, видавництво)

Використання

передового педа-гогічного досвіду

нових педаго-гічних техно-логій

5. Моніторинг показників рівня навчальних досягнень учнів 3-4-х класів:

5.1. З математики:

Клас

К-сть

учнів у класі

Писали роботу

Показники рівнів навчальних досягнень

ПІБ учителя

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

3-А


3-Б


Всього


4-А


4-Б


Всього


5.2. З української мови:

Клас

К-сть

учнів у класі

Писали роботу

Показники рівнів навчальних досягнень

ПІБ учителя

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

3-А


3-Б


Всього


4-А


4-Б


Всього


Висновки та рекомендації:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Позакласна та позашкільна робота

6.1. Зайнятість учнів початкових класів у гуртках та факультативах:

Назва гуртка (факультативу)

Керівник гуртка

Класи

Кількість учнів

% охоплення

Бюджетне фінансування
Позабюджетне фінансування
6.2. Форми організації виховних заходів: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

6.3. Наявність сценаріїв заходів, їх систематизація:_______________________________________

___________________________________________________________________________________

6.4. Діяльність дитячої організації самоврядування (назва, форми роботи)

Висновки та рекомендації:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


7. Робота по реалізації програми “Обдарована молодь”:__________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


8. Керівництво та контроль:

Відвідано уроків у 1-4 класах

Кількість відвіданих уроків
Всього

Директором школи

Заступником директора
Розгляд питань про стан навчально-ви-ховної роботи в початкових класах на:


Дата


№ протоколу

Глибина аналізу питання

Доцільність розгляду

Контроль за виконанням

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

- засіданнях педагогічних рад

- засіданнях методичних об’єднань

- нарадах при директорові

- тощоВисновки та рекомендації:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. Створення належних умов організації навчально-виховного процесу в початкових класах (розклад уроків, режим роботи ГПД, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог):______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Висновки та рекомендації:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

10. Робота з батьками: _________________________________________________________________

11. Загальні висновки та рекомендації:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Директор школи: ______ ________________

Заступник директора з НВР школи І ступеня: ______ ________________

Керівник шкільного методичного об’єднання: ______ ________________


Додаток 2

до наказу управління освіти

адміністрації Московського району

Харківської міської ради

від 07.10.2012 № 366


Протокол

експертизи стану організації навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ № _______


№ з/п

Предмет експертизи

Показники експертизи

Джерела та засоби інформації

Ступінь реалізації показників

Відсутній

(0 балів)

Виражений недостатньо (1 бал)

Виражений достатньо (2 бали)

Виражений оптимально (3 бали)

1.

Нормативно-правові аспекти

1.1. Наявність нормативних документів, які регламен-тують діяльність початкової школи

• Організація роботи з вхідною та вихідною документацією

1.2. Рівень обізнаності адміністрації закладу освіти з вимогами законодавчих, нормативних, інструктивних матеріалів

• Матеріали наказів, співбесіда

1.3. Своєчасність і повнота доведення інформації з даних питань до учасників навчально-виховного процесу

• Протоколи нарад, зборів, співбесіда

1.4. Рівень систематизації матеріалів

• Добірка інформативних та інструктивних документів МОНУ, ГУОН, ХОНМІБО, РУО

2.

Організаційні аспекти

2.1. Організація роботи щодо обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи

• Облік дітей по мікрорайону

2.2. Зарахування дітей до закладу, вибуття дітей

• Алфавітна книга, накази, особові справи учнів, рух учнів

2.3. Наповнюваність класів

• Накази, книга обліку учнів

2.4. Організація харчування

• Співбесіда

2.5. Організація індивідуаль-ного навчання

• Наказ, розклад занять, план роботи, журнал

2.6. Організація роботи ГПД

• Розділ у річному плані, накази, журнал ГПД

3.

Кадрові аспекти

3.1. Укомплектованість педа-гогічними кадрами. Розподіл педагогічного навантаження

• Книга особового складу педагогічних працівників, наказ про тарифікацію

3.2. Освітній рівень педпрацівників

• Особові справи вчителів

3.3. Професійний рівень педпрацівників за званнями та категоріями

• Списки педагогічних працівників, особові справи

3.4. Підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів. Робота з атестації кадрів

• Перспективний план КПК та атестації, накази про атестацію, атестаційні листи вчителів

4.

Управлінські аспекти

4.1. Планування роботи школи І ступеня

• План роботи школи І ступеня (розділ в річному плані)

4.2. Організація навчально-виховного процесу відповідно до навчального плану. Реалізація варіативної частини

• Розділ у річному плані

• Робочий навчальний план

4.3. Шкільний розклад: наявність, нормативність затвердження, доступність для учнів та вчителів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог

• Розклад уроків 1-4 класів

4.4. Виконання навчальних програм

• Журнали, матеріали обліку контролю та аналізу виконання навчальних програм

5.

Вивчення стану організації нав-чально-виховного процесу в почат-ковій школі

5.1. Контроль за станом викладання предметів у школі І ступеня

• Аналітичні матеріали, книга обліку наслідків внутрішкільного контролю

5.2. Перевірка навичок читання

• Облік результатів та показників навичок читання мовчки та вголос

5.3. Тематичний контроль. Семестрове оцінювання. Державна підсумкова атестація

• Графік тематичного контролю

• Наявність матеріалів для тематичного контролю

• Ведення обліку тематичного контролю в класних журналах

6.

Науково-методичні аспекти

6.1. Оптимальність плану-вання та діяльності у системі науково-методичної роботи з учителями

• Річний план

6.2. Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів

• План роботи методичного об’єднання

• Протоколи засідань

6.3. Організація роботи з молодими вчителями

• Річний план

• План роботи з молодими вчителями

• Аналітичні матеріали

6.4. Вивчення та запро-вадження ефективного педагогічного досвіду

• Річний план, аналітичні матеріали, картотека

6.5. Робота творчих груп

• План роботи творчих груп

7.

Організація роботи з дітьми, які потре-бують підготовки до школи

7.1. Облік дітей, які не охоплені суспільним вихованням

• Книга обліку

7.2. Організація підготовки дітей з використанням різних форм роботи

• План роботи

• Облік проведених заходів

• Програма, за якою здійс-нюється навчання

7.3. Організація навчально-виховної роботи з першо-класниками

• Прийом дітей до 1 класу

• Режим роботи

• Створення сприятливих умов для адаптації першокласників до навчання

8.

Забезпечення нав-чальних потреб, можливостей роз-витку здібностей та інтересів учнів

8.1. Наявність системи роботи з пошуку обдарувань і здібностей

• Організація шкільних олімпіад

• Участь у районних заходах (результативність)

• Банк досягнень учнів

8.2. Система корекційної роботи з учнями

• Облік, форми роботи, тощо

9.

Організація вихов-ної та позакласної роботи

9.1. Організація роботи з самоврядування

• Планування

• Наочність

9.2. Гуртки. Факультативи

• Наявність гуртків, факуль-тативів

• Документаційне забезпечення

• Графіки та плани роботи

9.3. Матеріали конкурсів, свят

• Наявність матеріалів, рівень систематизації

9.4. Предметні тижні

• Плани предметних тижнів, аналітичні, узагальнюючі матеріали

10.

Ведення обов’яз-кової документації

10.1. Календарне планування

• Відповідність програмам

• Календаризація

• Тематичний контроль

10.2. Поурочне планування

• Відповідність календарному плану

• Відповідність змісту уроку темі

•Оптимальність вибору типу уроку, відбору фактичного матеріалу, тощо

10.3. Зошити учнів

• Нормативність перевірки зошитів

• Дотримання вимог щодо об’єму домашніх завдань

• Дотримання єдиних вимог до ведення зошитів

10.4. Класні журнали

• Нормативність ведення класних журналів

11.

Навчально-матері-альна база

11.1. Забезпеченість програ-мами, рекомендованими МОН України

• Наявність програм

11.2. Забезпеченість підруч-никами, посібниками, дидак-тичними матеріалами; відпо-відність рекомендаціям МОН України

• Підручники, посібники

• Систематизація та картотека дидактичних матеріали

11.3. Наявність кабінетів та їх обладнання

• План роботи кабінетів

• Упорядкованість матеріалів

• Забезпеченість кабінетів згідно з вимогами навчальних програм, відповідність санітарно-гігіє-нічним вимогам, тощо

12.

Відвідані уроки

ПІБ вчителя:


Тема уроку:

Предмет -

Клас -

Дата -

ПІБ вчителя:


Тема уроку:

Предмет -

Клас -

Дата -

ПІБ вчителя:


Тема уроку:

Предмет -

Клас -

Дата -Максимально можлива кількість балів - N = 126 балів Сума балів, виставлених экспертом: п= ________ Оцінка: К=п/N = ______


Висновки та пропозиції: ____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата проведення експертизи «___» ______________2011

Експерт _____________ _______________

Директор школи: _____________ _______________


Визначення рівня: високий: 0,96< К < 1

достатній 0,66< К < 0,95

середній 0,51< К < 0.65

низький 0 < К < 0,5

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації